Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2018/2019


Aerobik A

Kód předmětu: YBK6001ZI Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělo
Rozvrh: út 14:00 - 15:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurz probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako MIX, tj. zčásti jako cardio dance (choreografický aerobik), zčásti jako posilování (dynamické posilovací bloky + posilování na podložce). Cílem je převážnou část hodiny (75%) pracovat v režimu zvýšené metabolické (spalování tuků) a kardiovaskulární zátěže (trénink srdečně-cévního a dýchacího systému). V choreografické části hodiny vedle toho dochází k rozvíjení pohybové koordinace, kreativity a paměti, v posilovací části k tréninku svalové vytrvalosti.

Aerobik B

Kód předmětu: YBK6002ZI Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 14:00 - 15:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurz probíhá formou praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako funkční silově-vytrvalostní trénink - Total Body Training (TBW).Důraz je kladen na kontinuální zátěž kardiovaskulárního systému a funkční posilování.

AJ - Advanced I.

Kód předmětu: YBJ0011ZI Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro středně pokročilé studenty zaměřený na všestranné rozvíjení jazykové kompetence, zejména na rozšiřování slovní zásoby a upevnění správných gramatických a komunikačních návyků. Jedním z cílů je také postupné odbourávání často se opakujících problémů a prohloubení přesnosti vyjadřování i porozumění. Kurs vyžaduje soustavnou práci v průběhu semestru, samostatnou a pravidelnou přípravu na hodiny i aktivní zapojení při hodinách na základě předběžné přípravy. Kurs je koncipován cyklicky, aby se vždy na začátku semestru mohli připojit i noví studenti.

AJ - Advanced III.

Kód předmětu: YBJ0021ZI Garant: Morgan,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Students of Advanced English will be required to write a credit essay before the final exam at the end of the semester. The topic will be announced in class. The length will be about 500 words or more. The essay must follow the normal academic style of writing essays which will be explained in class or via email with specific directions. Plagiarism of any kind will not be tolerated. A maximum of two absences is allowed. Attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class for the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the class.

AJ - Advanced IV.

Kód předmětu: YBJ0061ZI Garant: Morgan,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Students of Advanced English will be required to write a credit essay before the final exam at the end of the semester.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class for the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the classThe topic will be announced in class. The length will be about 500 words or more. The essay will need to follow academic style connected with essay writing which will be explained in class.Plagiarism of any kind on the essay will not be tolerated.Students are allowed to have two absences. Attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.

AJ - Advanced V.

Kód předmětu: YBJ070 Garant: Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course is designed for students at upper-intermediate/advanced level. The students are expected to thoroughly prepare for each lesson and to be proactive, i.e. to be able to identify their difficulties and work on them without being explicitly asked. A responsible and systematic approach is a must.

AJ - Advanced VI.

Kód předmětu: YBJ141 Garant: Císařovská,L. + Johns,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course aims to help undergraduate students to improve their proficiency in the English language. It will focus on their developing an academic level in English by helping them prepare for their exams and by managing the course duties. The skills that we will learn are commonly required at European or American universities and it is absolutely necessary to have good English communicating and writing skills to be successful in academia.

AJ - Intermediate

Kód předmětu: YBJ030 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: viz SIS
Kurs pro středně pokročilé/pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování, rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny.

AJ - Pre-Advanced

Kód předmětu: YBJ071 Garant: Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurz je určen pro středně pokročilé studenty, kteří potřebují rozhýbat své převážně pasivní znalosti. Rozmanité aktivity v kurzu, konverzační i písemné, předpokládají aktivní účast i přípravu na hodiny. Interaktivními metodami si studenti osvojí principy anglické syntaxe a gramatiku a systematicky si budou rozšiřovat slovní zásobu.

AJ - Pre-Proficiency

Kód předmětu: YBJ0073ZI Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro pokročilé studenty se zaměřuje zejména na problémové oblasti a rozšiřování slovní zásoby. Dosavadní víceméně intuitivní orientaci v angličtině poskytuje poučenou jazykovou reflexi, a tím prohlubuje schopnost vyjadřovat se i rozumět s větší přesností. Kurs se cyklicky vrací k jednotlivým oblastem gramatiky a lexika s cílem co nejvíce angličtinu "vyčistit" od notoricky se opakujících chybných návyků. Dynamická interaktivní výuka při hodinách je doplňována systematickou domácí přípravou. Kurz pokrývá všechny základní jazykové dovednosti: mluvení, poslech, čtení i psaní. Při jednom dvouhodinovém semináři týdně je naprosto nezbytné počítat s poměrně náročnou domácí přípravou.

AJ - Upper-Advanced

Kód předmětu: YBJ069 Garant: Císařovská,L. + Elstob,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem tohoto kurzu je upevnit dosavadní znalosti angličtiny prostřednictvím diskusí na akademická témata, získat plynulost projevu, rozšířit si slovní zásobu a vylepšit výslovnost. Kurz chce posílit sebevědomí v angličtině pozitivní motivací a pružným přístupem. Součástí kurzu bude v rámci možností i úvod do psaní neformálních i akademických textů. Technika psaní odpovídá úrovni OCR (Oxford and Cambridge Board), která vyžaduje schopnost dobře postavit větu, správně členit odstavce, přesně formulovat úsudek, doložit ho argumenty i z napsaného vyvodit odpovídající závěr.

AJ - Upper-Intermediate I.

Kód předmětu: YBJ0041ZI Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro mírně až středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti. (Poznámka: Číslice v názvu kurzu slouží pouze k jeho identifikaci a nevztahuje se k úrovni kurzu. Neplatí tedy, že by na kurz označený UI 1 navazoval kurz UI 2 atd. )

AJ - Upper-Intermediate III.

Kód předmětu: YBJ0051ZI Garant: Crawford,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti.

Alternativní kurátorství II.

Kód předmětu: YBK045 Garant: Zavadil,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: kurátorství, vizualita
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Orientace v podmínkách aktuální galerijní scény v kontextu vztahu pomyslné i doslovné periferie a centra, kdy v rámci zejména nezávislých galerií vzniká řada výstavních projektů dle principů kultury D.I.Y. založených na entuziasmu. Ty jsou mnohdy v opozici vůči tzv. značkovým galerijním projektům. Představení pestré škály kurátorských přístupů uplatňovaných v rámci prezentace současného vizuálního umění.

Antropologie těla

Kód předmětu: YBSC058 Garant: Wolfová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: gender, tělo
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem tohoto kurzu je představit různé přístupy ke studiu těla a uvažování o těle v rámci sociokulturní antropologie a procvičit kritické čtení a rozumění odborným textům. Kurz je založený na četbě a následné diskusi textů z oblasti sociální, kulturní antropologie a kvalitativní sociologie. V rámci jednotlivých setkání jsou představeny základní koncepty z povinné četby, které jsou poté v rámci diskuse a cvičení aplikovány na konkrétní témata (porod, sexualita, nemoc ad.).

Aplikace mezinárodního humanitárního práva

Kód předmětu: YBQ0020 Garant: Smejkal,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: etika
Rozvrh: pá 9:30 - 12:20, místnost YC001 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6) - sudé týdny
Mezinárodní humanitární právo (synonyma jsou "válečné právo", "právo ozbrojeného konfliktu") je součástí mezinárodního práva veřejného a zabývá se právní regulací ozbrojených konfliktů s cílem zmírňovat jejich následky, tj. učinit vše pro předcházení či alespoň zmírnění utrpení obětí a to jak nezúčastněných civilistů tak přímých účastníků nepřátelství. MHP je dnes stále častěji skloňováno v médiích, v odborných diskusích i mezi veřejností a proto je i základní orientace v této oblasti užitečnou výbavou každého absolventa humanitních oborů.

Arendtová: Vita Activa (The Human Condition)

Kód předmětu: YBF332 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminární četba a kolaborativní interpretace velkého filosofického díla Hannah Arendtové. Žádné předchozí znalosti nejsou vyžadovány. Jen otevřená mysl, píle a ochota diskutovat a společně promýšlet její argumenty. Východiskem interpretace bude anglický originál.

Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBF123 Garant: Pětová,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Aristoteles: O duši

Kód předmětu: YBF304 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Aristotelés: Politika

Kód předmětu: YBF381 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, politická teorie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a komentář vybraných pasáží Aristotelovy Politiky.

Aristotelés: Úvod do zoologie

Kód předmětu: YBF382 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme číst první knihu spisu O částech živočichů a vybrané pasáže z dalších Aristotelových zoologických spisů (tj. GA, HA a PA II-IV). Většinu textů budeme mít k dispozici v českém překladu, v některých případech však budeme vycházet z překladů anglických.Syllabus:21.2. Úvod28.2. PA I,5 a I,17.3. PA I,1 (pokračování)14.3. PA I,1 (dokončení)21.3. GA I,128.3. GA I,24.4. GA I,3-511.4. GA I,6-718.4. GA I,8-1225.4. GA I,14-163.5. GA I,17-1910.5. GA I,20-2217.5. GA I,2323.5. Shrnutí, atestace, konzultace

Básnictví a sofistika u Platóna

Kód předmětu: YBF386 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz chce sledovat básnictví a sofistiku, jak ji představuje Platón ve svých dialozích jako problém, na který odpovídá filosofie.

Básnictví a sofistika u Platóna - četba

Kód předmětu: YBF387 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Doprovodná četba k přednášce „Básnictví a sofistika u Platóna“. Náplní semináře bude četba a interpretace Platónových dialogů, v nichž je představována sofistika jako problém, na který odpovídá filosofie.

Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBA039 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je úvodní částí volného šestidílného cyklu. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).

Central Europe and its Transitions: The Czech Lands

Kód předmětu: YBAU024 Garant: Soler Muňoz,E. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 13:00, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html. This course aims to introduce students to the historical, as well as the contemporary, issues of Czech Society and Culture from an interdisciplinary perspective. Based on several ethnographic case studies, among other literary, academic and visual sources, we will make connections between memory and history, narrative and experiences, change and continuity, and past and present.By the end of the course students will be able to describe the characteristics of life under the Socialist system in former Czechoslovakia, and explain how this system has been transformed into its present-day form in relation to the process of Europeanization and Globalization and what kind of anthropological research these changes have stimulated(traditions, situation of minorities,consuming habits, food, family structure, the media, gender roles…).

Central Europe: Shaping a Modern Culture

Kód předmětu: YBAU009 Garant: Hříbek,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 13:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course discusses the emergence of major modernist movements and ideas in the three Central European cities: Prague, Vienna and Budapest.

Cibulský seminář dějin evropského ducha IV.

Kód předmětu: YBQ096 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost BLOK (Jinonice)
„Kdo jsme a odkud jsme přišli“, „co jsou základy naší totožnosti, našeho evropanství“? Tak se ptáme, zase znovu naléhavěji. Seminář nenabízí odpovědi. Seminář jen nabízí zrcadlo našim otázkám v podobě otázek, které formulovali naši předkové v textech, které pokládáme za součást kánonu naší vzdělanosti. To bude tedy jádro semináře: Budeme společně, pomalu a soustavně číst a rozebírat některé velké texty evropského kánonu.Ve druhém ročníku semináře to bude Goethův Faust. Číst budeme v českém překladu, německý originál bude k ruce.

Cizí slova v češtině II.

Kód předmětu: YBJ053 Garant: Palek,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Cílem kursu je ujasnit si postavení cizích slov jakožto integrální složky lexikálního systému češtiny, jejich sémantickou a slohotvornou funkci, jakož i otázku kultury jejich užívání v jazykové praxi.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBF203 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Collegium Ethnomusicologium

Kód předmětu: YBAKA10ZI Garant: Jurková,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
V letošním Collegiu nebude kladen primární důraz na dokonalé zvládnutí specifických hudebních žánrů. Tentokrát se zaměříme na sociální stránku hudby, konkrétně na integrativní schopnost společného muzicírování: v Collegiu se se studenty FHS sejdou muzikanti z více či méně odlišných (nejen hudebních) kultur: tibetské, jordánské a srbské. Inspirací bude „jejich“ hudba, cílem bude společné muzicírování, pozdější prezentace výsledků není vyloučená. Muzicírování povede Alena Libánská (skupina Džezvica a další). Našimi hosty (nebo hostiteli?) budou Sonam Tsering, Husam Abed a Borislav Prelić.Sonam Tsering pochází z Tibetu. Ve dvou letech odešel do Nepálu a mezi šestým a devatenáctým rokem pobýval v tibetském klášteře v Indii. Tam se také naučil hrát na tradiční klášterní hudební nástroje a klášternímu zpěvu. Trvale žije a pracuje v Praze. Husam Abed je loutkář a hudebník, který žije mezi Ammánem a Prahou. Vystudoval pražskou DAMU. Je zakladatelem Loutkového divadla Dafa (Jordánsko a ČR), spoluzakladatelem festivalu Flying Freedom (ČR) a společnosti Hazaart, spojující divadlo a komunitní práci (ČR). Borislav Prelić se narodil se ve vesničce Padej na severu Srbska. Vystudoval stavební fakultu a část života strávil v Bělehradě, kde jej ovlivnil bohatý hudební život. Během studií se začal živit hraním v barech. Poté, co založil rodinu, vypukla válka, a tak se Boro ocitl s rodinou v Praze s nadějí na lepší život. Nyní je hudebníkem z povolání. Sejdeme se 16. března, 30. března a 4. května 2019 odpoledne, místo bude upřesněno.Vítaní jsou hráči na jakékoli nástroje i zpěváci jakékoli úrovně.Podmínkou atestace je přítomnost na všech setkáních a písemný feed-back po každém z nich

Comprehending the Holocaust

Kód předmětu: YBAU011 Garant: Plzák,M. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.We will go through the rise and history of Christian anti-Judaism, its transformation into modern forms of anti-Semitism, we will discuss what is exceptional and what is normal about the Holocaust and define the role and responsibility of the individual in modern democracy. We will learn about the role of intellectuals during the Holocaust and discuss how good people can kill other people so easily. We will also try to understand the function of Nazi propaganda and its major themes. We will touch on the phenomenon of "denying the Holocaust", which is a modern form of anti-Semitism.

Consultation Seminar on Written Academic Assignments

Kód předmětu: YBJ122 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Consultations are designed to help students who are working on their written academic assignments. We focus on principles of composition and strategies enabling participants to independently improve their written English. Students are required to actively engage in work and provide evidence of steady advance in their writing. For details see the file above (Soubory).

Czech (Pre-)Intermediate

Kód předmětu: YBJ093 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YAKVA (Jinonice) / čt 12:30 - 13:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Tento kurz navazuje na kurz Czech for Beginners, ale není podmínkou. Na začátku budeme opakovat, co jsme se naučili minulý semestr. Témata pro tento semestr jsou například Dům a byt, Lidské tělo, Cestování. V gramatice se zaměříme na procvičení sloves a deklinaci. Domácí úkoly jsou nedílnou součástí práce v kurzu. Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka)Docházka je povinná (min. 75%).

Czech Culture and Society 1918–2018 Seen from the Perspective of Vaclav Havel's Life and Work

Kód předmětu: YBAU033 Garant: Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 13:00 - 16:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The objective of this course is to help students understand Czech culture and society from 1918 to the present. Students will learn about history and culture of this era from the perspective of life and work od Václav Havel (1936-2011), Czechoslavak and Czech president (1989-2003). Using the extensive experience of J. Šulc, the course lecturer, as an editor of Václav Havel´s Collected Writings and also his personal contacts with him and with many important Czech writers and artists of modern era, the course is designed as a series of thirteen lectures on twentieth-century Czech culture and society, based on Václav Havel’s life and cultural and political activities, friends, family, and associates, and wide range of interests.

Czech Intermediate II.

Kód předmětu: YBJ105 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5) / čt 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Jedná se o navazující kurz na Czech Intermediate I (absolvování předchozího kurzu není podmínkou zápisu). Kurz NENÍ URČEN pro studenty na úrovni B2 a výše (např. studující na české vysoké škole v českém jazyce nebo ty, kteří již podobný kurz absolvovali jinde). Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka). Docházka je povinná (min. 75%).

Czech Language Course for Beginners

Kód předmětu: YBJ092 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) / pá 11:00 - 12:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
The course targets students that are staying in the Czech Republic for a limited period of time and need to cover the basis of the language in order to communicate in everyday situations. The ultimate aim is to provide the students with basic skills, grammar and vocabulary to deal with the life in the Czech Republic, to give them an idea of the Czech language system as well as Czech culture.

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBA281 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie,literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz zoblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled navznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizovalzakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká protireformace II.

Kód předmětu: YBHZN12LI Garant: Nešpor,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, raný novověk
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška podává základní informace o vývoji české religiozity v evropském kontextu v období raného novověku, zejména v 17. - 18. století, v souvislosti s procesy konfesionalizace a rekatolizace, později s nástupem osvícenství a josefinských náboženských reforem. Důraz je kladen nejen na církevní zbožnost, její vývoj a vztahy se státem a dalšími kolektivními reprezentacemi, ale především na zbožnost lidovou a pololidovou a možnosti jejich studia.

Česká společnost a etnické skupiny

Kód předmětu: YBA283 Garant: Moravcová,M. + Bittnerová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina, česká národní identita
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz koncipovaný s cílem naučit studenty pracovat v terénu v komunikaci a interakci s příslušníky různých národnostních menšin, etnických a imigračních skupin žijících v České republice. Zprostředkuje dovednost při získávání relevantních dat o způsobu života, kultuře, sebeidentifikaci a kulturních i společenských postojích těchto menšin a skupin.

Česká společnost v rámci habsburské monarchie 19. století

Kód předmětu: YBH200 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 19. století, česká národní identita
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška se zaměří na každodenní život české veřejnosti, žijící v rámci Rakousko-Uherska v 19. století. V rámci souboru přednášek se studenti a studentky dozví mnohé aspekty života české společnosti z kulturního, politického i pracovního hlediska. V rámci tématu bude prezentována česká veřejnost v popředí událostí od konce napoleonských válek, přes problematický a revoluční rok 1848 až po velké politické změny 90. let. Cílem kurzu je ukázat všechna úskalí života české veřejnosti v době plné neustálých politických změn, vědeckých a technických inovací, stejně jako tíživých sociálních a náboženských problémů.

České elity a národ v historické perspektivě

Kód předmětu: YBH313 Garant: Korbel,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz volně navazuje na předchozí kurz „Paměť a krajina“, jeho absolvování však není podmínkou. V rámci přednášek bude věnována pozornost jednotlivým typům elit a jejich historickému vývoji v českém prostředí na příkladu konkrétních vybraných historických osobností. Podle klasické definice budou elity rozděleny na tradiční (rodové, měšťanské, vojenské, církevní) a na moderní (občanské, národně-politické, profesní, podnikatelské, intelektuálně-vědecké). Dále budou představeny některé fenomény, které souvisí s problematikou elit (lokální a národní identita, zemská a dvorská šlechta, nobilitace, profesionalizace, městská samospráva, formování obecní samosprávy, sekularizace, formování politických stran ad.). Druhá rovina výkladu se zaměří na výklad a objasnění českého národního mýtu, opět z různých perspektiv. Kurz by měl být vhodný i pro přípravu k souborné zkoušce EDK, především pro výklad o formování moderního českého národa a bližšího osvětlení s ním spojených pojmů (vlast, národ, mýtus, identita ad.) v kontextu „dlouhého“ 19. století a „krátkého“ 20. století.

Četba filosofických textů v Aj

Kód předmětu: YBF358 Garant: Novák,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 18:30 - 19:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem seminární četby vybraného filosofického textu v angličtině je nácvik překladatelských dovedností a seznámení se se specifickou filosofickou anglickou terminologií.

Četba staroseverských textů pro pokročilé

Kód předmětu: YBJ091 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz navazuje na předchozí četbu a vyžaduje tedy znalost základů staroseverské gramatiky. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Četba staroseverských textů pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBJ090 Garant: Novotná,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz nepředpokládá znalost žádného skandinávského jazyka, během četby staroseverských textů budou probírány jednotlivé gramatické kategorie. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Čínské písmo

Kód předmětu: YBJ131 Garant: Vihan,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je osvojit si -- v návaznosti na kurz mluvené čínštiny -- základní sadu znaků a ty chápat ne pouze jednotlivě ale i jako součást systému, který odráží specifika čínského jazyka. Student je zároveň konfrontován s aspekty současné i dávné čínské kultury. A to interaktivní formou skrze film a četbu dramaticky laděných "Zápisků historika," mimo jiné prvních souhrných dějin Číny.Kurz rozvíjí zrakovou paměť, kritické myšlení a schopnost nezávislé interpretace.

Čínština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBJ5043ZI Garant: Teryngerová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice) / pá 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs Čínština pro mírně pokročilé II. je pokračováním kurzu Čínština pro mírně pokročilé I. Budeme se v něm seznamovat s obtížnějšími gramatickými jevy a procvičovat konverzační témata. Klasická náplň výuky bude příležitostně doplňována o četbu čínských článků.

Čínština pro začátečníky

Kód předmětu: YBJ5044LI Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: viz SIS
Popis kursu:Jedná se o kurs navazující na kurs Čínština pro začátečníky ze zimního semestru. Podmínkou registrace do tohoto kurzu je úpěšné zvládnutí kurzu předchozího zakončené atestací. Náplní tohoto kursu bude rozšiřování okruhů základních gramatických jevů a konverzačních obratů.

Čítárna II.

Kód předmětu: YBJ150 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyková kultura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je věnován analytické, komentované četbě vybraných textů z české esejistiky 20. století.Pozornost se zaměřuje na jazykovou výstavbu textu, se zvláštním důrazem na slovosled a větný rytmus.Rytmická struktura textu vynikne teprve při hlasité četbě, kdy se jazykový projev stává předmětem smyslového vnímání.Estetická stránka textu je dána jeho jazykovou výstavbou. Základním tvárným prostředkem rytmickým je slovosled, který též určuje intonační (zvukovou) linii větnou - což se všechno v grafické podobě textu zajímavě promítá do interpunkce (kromě čárek tu hrají význačnou roli středníky, pomlčky a dvojtečky).Tyto rozmanité strukturní momenty budeme při četbě textu evidovat, registrovat a podle potřeby pak systematicky analyzovat.

Člověk a náboženství II.

Kód předmětu: YBA284 Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách a náboženských kořenů evropské tradice. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na Bibli, postavu Ježíše z Nazareta a vznik křesťanství. Výklad se věnuje především biblické tradici: biblická etika, zákoníci a synagoga, zaslíbení a očekávání, Ježíš z Nazareta, podobenství, vykoupení. Zamýšlí se nad rolí a proměnami křesťanství v Evropě: křesťanská církev a římská říše, středověká církev a Evropa, reformace a novověk.

Dějiny každodennosti: dvůr, město, cestování

Kód předmětu: YBH401 Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je zaměřen na každodenní život v šlechtickém a městském prostředí, cesty a cestování ve středověku a na změny mentality středověkého člověka na prahu novověku.V současné historiografii frekventovaná tématika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do života na středověkém šlechtickém dvoře a ve městě. Dokládáno rozborem písemných a ikonografických pramenů. Kurz je vhodný jako příprava ke zkoušce z evropských dějin v kontextech.

Dějiny knižní kultury ve středověku

Kód předmětu: YBH256 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Soubor přednášek podává přehled dějin středověké knihy v širších kulturních a politických souvislostech. Důraz je kladen nejen na vznik rukopisného kodexu (výroba pergamenu a papíru, knižní vazba, písmo), ale i na roli knihy v rámci různých sociálních prostředí (kláštery, kostely, university, města, panovnické dvory, etc.).

Dějiny peněz

Kód předmětu: YBHRZ40LI Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století, 20. století, raný novověk, středověk
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz seznamuje prostřednictvím numismatických artefaktů s peněžně hospodářským vývojem od antiky posoučasnost se zvláštním zřetelem k dějinám peněz v českých zemích. Analýza mincí, mincovních depotů aširších nálezových okolností má ozřejmit význam numismatiky pro studium fiskální politiky, měnových krizí,cen a mezd, úvěru a lichvy, dluhů a půjček, obchodu a bankovnictví. Kurz je vhodný pro zájemce ohospodářské a sociální dějiny a rovněž jako příprava k atestu z historie.

Dějiny rodiny v evropské společnosti II.

Kód předmětu: YBHMS12LI Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk, rodina
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs se zaměřuje na seznámení posluchačů se zakladními rysy tzv. tradiční rodiny, rodiny v předprůmyslové, stavovské společnosti, a demografickým režimem s ní spjatým. Nastiňuje obrysy demografického vývoje u nás a v Evropě, informuje o základních českých historických pramenech k této problematice. Ukazuje rozdílnosti mezi typem rodinného utváření v různých částech Evropy, představuje všeobecně rozšířenou a uznávanou typologii rodinných struktur. Mapuje jevy ovlivňující charakter rodiny a rodinných vazeb, a pokouší se postihnout postoje a pocity spojené s rodinným životem. Snaží se i zachytit složitý proces přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a proměny reprodukčního procesu.

Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF417 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Pomoc s četbou a interpretace klasického textu, užitečného ke zkoušce Úvod do filosofie.Konzultační seminář Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář - YBF417 bude v LS probíhat takto:1. Vypracujte shrnutí prvních 11 kapitol spisu Pravidla pro vedení rozumu v rozsahu asi 4 normostrany. Tento text mi pošlete mailem do konce dubna.2. Pak přijďte na konzultaci. Buď v sobotu 4. 5. (na setkání Kombinovaného studia, čas bude upřesněn), nebo některé úterý v květnu od 15:00 do 16:00 v č. 5015. Dostanete další úkol.3. Druhý referát podle zadání z konzultace mi pošlete do konce června. Na další konzultaci se pak domluvíme mailem.Naskenovaný text je v SIS pro zapsané k dispozici, abyste jej nemuseli hledat.

Digitální obraz

Kód předmětu: YBK8004LI Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: média, výtvarné umění
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz nabízí možnost seznámit se s programem Processing, který propojuje tvořivé výtvarné přístupy s programovacími schopnostmi. Získání základních dovedností při práci s programovacím jazykem může vést k základům obecného pochopení vztahu tvořivé práce a počítačů.

Dohlížet a trestat. M. Foucault a F. Nietzsche

Kód předmětu: YBF392 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích Genealogie morálky F. Nietzscheho a zejména knihy Dohlížet a trestat M. Foucaulta. Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, jaký je smysl krutosti veřejných poprav, zda je proces zrodu mírnosti trestání výraz lidskosti a pokrokovosti, nebo změna jednoho způsobu působení moci za jiný. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Kolokvium. Seznam literatury:M. Foucault, Dohlížet a trestatM. Foucault, Dějiny šílenstvíM. Foucault, Moc, subjekt a sexualitaF. Nietzsche, Genealogie morálkyA. Vidler, Spatial violenceJ. Rajchman, Foucault´s Art of Seeing

Dokumentární tvorba pro pokročilé

Kód předmětu: YBK4014LI Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: média
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V rámci kurzu se studenti pokusí o realizaci krátkého dokumentárního snímku, téma se definuje v průběhu kurzu.

Ekonomická analýza politiky

Kód předmětu: YBA190 Garant: Špecián,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je rozbor podstaty, mechanismu a efektivnosti fungování vlády, byrokracie, zájmových skupin a politického procesu s pomocí nástrojů moderní ekonomie. Teoretické koncepty budeme diskutovat v kontextu současných událostí a problémů.

Ekonomický seminář: příprava ke SVIP I.

Kód předmětu: YBA285 Garant: Čábelková,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v oboru ekonomie, pomoci s přípravou na soubornou zkoušku ze společenských věd v oboru ekonomie a usnadnit výběr tématu bakalářské práce v oboru ekonomie. Studenti si také prohloubí svou schopnost kritického myšlení, ekonomické argumentace a nacvičí prezentaci vlastních myšlenek.

Empedoklés: četba zlomků

Kód předmětu: YBF402 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kursu bude seznámit účastníky s myšlenkovým světem a odkazem sicilského předsókratovského filosofa Empedoklea (5. st. př. n. l.), v jehož díle se mísí protovědecké teorie (vznik světa, astronomické fenomény) a pokusy (váha vzduchu, existence prázdnoty) s motivy náboženskými (oběť a její formy) a esoterickými (inkarnace, očišťování duše, rituální dietetika).

Environmental Economics in the Central European Context

Kód předmětu: YBAU036 Garant: Krajčová,J. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 19:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The aim of this course is to introduce students to some basic economic principles and theories explaining environmental issues and problems today and to explore existing policies at the national, international, and global level.

Essentials of Academic Writing in English

Kód předmětu: YBJ134 Garant: Císařovská,L. + Johns,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This is a process writing course which will focus on the process for writing an argumentative essay. The course will follow the writing process(introduction, main body and conclusion, academic style of writing) through a step-by-step process by having the students spend the entire semester writing a long essay that will have to be at least 1000 words. The students should choose their argumentative essay topic very carefully before the class begins since they will be responsible for arguing the topic through the use of critical thinking. The essay will also include some research so it cannot be based purely on the student's experience or opinion. The course could be considered beginning preparation towards giving the students the skills and experience to write an argumentative essay. These skills could be applied towards writing their bachelor work later in their academic career. The focus of the course will be developing the persuasive context of the essay that the students will write as a final assignment. The students who apply for the course should be advanced-level writers since there will not be enough time to develop their grammatical proficiency. There are weekly assignments. These assignments will have to be printed out and turned in on time. No excuses for late work will be accepted. It should also be stressed that there is absolutely no tolerance for plagiarism of any kind. There is an attendance requirement of 80%. Illness also counts as an absence. The class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must stay in class the entire 80 minutes. The class will finish on time so that the students are not late for their next class. The students must begin attending the class the next class after the student registers. Study worksheets will be provided in class.

European Integration: Why and How

Kód předmětu: YBAU010 Garant: Najšlová,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 13:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course covers the main political, social, cultural, and economic factors which conditioned and accompanied post-war European integration. It invites students to critically rethink what the motivations were behind European integration at its emergence and how they have been changing up until the present.

European-American Relations in the 21st Century

Kód předmětu: YBAU017 Garant: Zieleniec,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:30 - 12:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / st 13:30 - 15:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course explores the history and the current state of political, economic and culturalrelations between the United States and Europe.

Evangelium podle Jana - četba a komentář II.

Kód předmětu: YBF198 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je otevřen též pro studenty, již první semestr neabsolvovali: na začátku bude proto provedeno rozsáhlé shrnutí. Na semináři bude přečtena a okomentována druhá část Janova evangelia J 11,1 – 21,25. Dokončíme jednak vzkříšením Lazara (J 11) tzv. Knihu znamení, jejíž osnovu tvoří sedm známých zázraků a dále budeme pokračovat tzv. Knihou slávy, jež se skládá jednak z obsahově poměrně náročných Ježíšových řečí na rozloučenou vrcholících v tzv. Velekněžské modlitbě (J 17), a jednak z janovských pašijí známých z křesťanské liturgie; semestr zakončíme dodatkem (Zázračný rybolov, J 21). Výklad se pokusí ozřejmit specifický styl Janova myšlení založeného v symbolech a protikladech (světlo skrz tmu, radost skrze bolest, život skrze smrt apod.) Metoda výkladu bude filosofická, důraz bude položen na historický, literární, náboženský a kulturní kontext daného spisu. Cílem semináře je poskytnout praktickou znalost Janova evangelia a dále představit možnosti a limity, které skýtá primárně filosofické čtení biblických či náboženských textů vůbec.

Evropská literární kultura IV.

Kód předmětu: YBQC039 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura, středověk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Čtvrtá část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). Čtvrtý semestr je věnován evropskému písemnictví 20. století a současnosti.

Film as a Mirror of History, Ideology, and Individual Freedom

Kód předmětu: YBAU020 Garant: Brdečková,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:00 - 18:00, místnost YC117 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This lively and original course is open to students who have an interest in studying the social and political transition in Central Europe through an understanding of its cinema. This is not a traditional film course: We will focus on the films’ social, political and historical contexts.

Filmy Jana Švankmajera

Kód předmětu: YBF376 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: film
Rozvrh: út 17:00 - 19:00, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Půjde o filosofickou a psychoanalytickou interpretaci Švankmajerových filmů, doprovázenou projekcí vybraných ukázek. Cílem kursu bude ukázat, že Švankmajerovo filmové universum se řídí jednotnými principy, které lze interpretovat v psychoanalytických termínech obsese, fetišismu či pudu.Literatura:S. Freud, "Pudy a jejich osudy", "Fetišismus", "Poznámky k případu nutkavé neurózy", in: Sebrané spisy, Praha, Psychoanalytické nakladatelství.L. Carroll, "Alenka v kraji divů" (lze vycházet z jakéhokoli z početných českých vydání).B. Solařík (ed.), Jan Švankmajer, Brno, CPress 2018J. Švankmajer, Síla imaginace, Praha, Mladá fronta 2001J. Švankmajer, Hmat a imaginace, Praha, Kozoroh 1994

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBF174 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBF3003LI Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz FtZG II v LS 2016 je určen v první půli k systematickému poznání a osvojení principů gestalt přístupu (získaných z gestaltterapie) v souvislosti s principy filozofie a filozofování. Využívá krom myšlení také zkušenost a malé experimenty účastníků. Podporuje uvědomění si vlastního prožívání a zkušenosti účastníků, což slouží jednak k lepšímu kontaktu s požadavky studia, ale i běžnému životu a zkušenosti s filozofií. Druhá část kursu bude věnována cvičením práce s filozofickými texty a prohlubování zkušenosti účastníků. Spojení teorie i zkušenosti v "živé přítomnosti" si vyžádalo rozšířený čas seminářů, ale dodává energii. Kurs navazuje na kurs ze ZS, počet nových účastníků nemá přesáhnout počet dřívějších. Texty jsou věnovány otázkám svobody, tvorby, rozhovoru, vztahu Já-Ty a dalším tématům.

Francouzština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBJ126 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YFHS2 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je určen především magisterským studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Kurz prakticky rozvíjí základy obecné francouzštiny a zaměřuje se i na základy odborného stylu. Zejména se jedná o rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů a ke komunikaci v jednoduchých, nespecifických profesních situacích. Důraz bude kladen na lexikální kompetenci v oborech a specializacích, kterým se studenti věnuji (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii).

Francouzština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBJ145 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je studenty připravit k práci s francouzsky psanými filosofickými texty. Kurz je čtvrtým semestrem dvouletého cyklu a je primárně určen absolventům Francouzštiny pro začátečníky. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Budeme používat učebnici Latitudes 1, Paris, Didier, 2011 a pro gramatiku Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBJ094 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurz francouzštiny je druhým semestrem dvouletého cyklu. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Učebním textem, z něhož vycházíme, je Latitudes 1, Paris, Didier, 2011, používáme také Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBJ125 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YFHS2 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je určen především Mgr. studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Cílem předmětu je praktický úvod do francouzštiny a její objevení jakožto jazyka, který v sobě nese vlastní specifickou ideologii, promíšenou s osvíceným humanismem. Studenti si osvojí základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které jim umožní francouzsky komunikovat v jednoduchých situacích běžného života.

Global Communication

Kód předmětu: YBAU015 Garant: Nesbitt,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:30 - 19:30, místnost YC2 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course aims to bring together diverse issues and perspectives in the rapidly evolving and changing area ofinternational/global communication.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Kód předmětu: YBK2001LI Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace, vizualita
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměřuje na analýzu poznávacích obsahů vizuálních médií s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu a reklamy na základě fylogenetického strukturního přístupu k vizuálnímu vnímání a tvorbě vizuálně obrazných znaků.

Grafika - hlubotisk

Kód předmětu: YBK2019BI Garant: Kornatovský,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz osvětluje studentům podstatu hlubotiskových grafických technik a zároveň se i pokouší naznačit specifické možnosti výtvarného plošného vyjadřování.

Heideggerův „Bytí a čas“

Kód předmětu: YBF366 Garant: Novotný,J. + Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Kód předmětu: YBF365 Garant: Novotný,J. + Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jde o doprovodný, bezprostředně navazující seminář k přednášce „Heideggerův Bytí a čas“. Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi vybraných paragrafů Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Historická laboratoř

Kód předmětu: YBH190 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři jsou vítáni všichni, kteří připravují nějakou odbornou práci, bakalářskou, diplomovou - magisterskou, disertační, či nějaký článek, referát seminárku, a chtějí se s ostatními účastníky podělit o své dojmy z bádání, sdílet s nimi své výzkumné či redakční problémy, chtějí se poradit o úskalích své práci, prodiskutovat své publikační úzkosti, hledají teprve téma či se již utápějí v pramenech a otázkách a nemohou se dostat z bludného kruhu pochyb. Ano, známe to všichni, začátečníci i pokročilí - počáteční nadšení, trysk nápadů a myšlenek, útok na archivy a prameny, postupně utopení se v četném nasbíraném materiálu, pochybnosti o práci i sobě samém, prokrastinace..... Pak je dobré moci problém představit, sdílet, prodiskutovat s těmi, kteří se na problematiku mohou dívat s nadhledem. V konkrétní rovině má každý možnost představit svoji práci či dílčí otázku a diskutovat o možnostech jejího řešení s ostatními účastníky. Posluchači se pak musí snažit na základě představeného problému vystupujícímu klást vhodné dotazy a přinášet možné podněty. Úspěch semináře a jeho přínos záleží na aktivitě a pravidelné účasti všech přihlášených. Za aktivní účast a vystoupení na semináři bude rovněž udělen zápočet/atest. Těším se na Vás.

Historická látka ve filmu

Kód předmětu: YBH164 Garant: Šimek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: film, média, paměť
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět „Historická látka ve filmu“ nabízí bakalářským studentům SHV další možný způsob, jak zkoumat historickou látku, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Obsah předmětu je zaměřen především na českou (potažmo československou) filmovou a televizní tvorbu. V první části jsou studenti seznámeni s teoreticko-metodologickými přístupy zkoumání historické látky ve filmu. Další části pak sledují vždy na určitém období jak filmy tzv. historické (tedy ty vzniklé v současnosti a pojednávající o událostech minulých), tak i ty tzv. dobové (filmy současné pro dobu, kterou z dnešního aspektu zkoumáme). Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).

Historická sociologie imaginárního

Kód předmětu: YBA179 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Hra o trůny jakožto zrcadlo evropské kultury

Kód předmětu: YBQ097 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Hra o trůny (Game of Thrones), ve formě knih i seriálu, patřído populární kultury. V jejích postavách, zápletkách, motivech i vezpůsobu, jakými je strukturována fiktivní společnost, náboženství,rodina i sexualita, se však zrcadlí množství reálných faktů z evropskýchkulturních dějin. Rozuměj dobře Hře o trůny - porozumíš Evropě.

Hra ve filosofii

Kód předmětu: YBF393 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme vybranými pojetími hry, v nichž hra zastává význačné místo ne jako odpočinek a zábava, prostředek výchovy či výuky, ale jako antropologický, sociální a ontologický fenomén. V semináři budeme interpretovat a konfrontovat texty těchto autorů: M. M. Bachtin, R. Caillois, Huizinga, U. Eco, E. Fink, M. Foucault, H. G. Gadamer, B. Suits a další. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran).Kolokvium.Literatura:E. Fink, Hra jako symbol světaE. Fink, Oáza štěstíR. Cailllois, Hry a lidéJ. Huizinga, Homo ludensP.G. Zimbardo, Luciferův efektM. Foucault, Dohlížet a trestatB. Suits, What is a gameU. Eco, O zrcadlech a jiné eseje

Hudba Romů

Kód předmětu: YBA286 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba, menšina
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních projevech Romů po celém světě. Tyto projevy ukazuje – jak je v entomuzikologii běžné - z různých aspektů (jako projevy hlavních kulturních hodnot, jako výsledek individuálního i kolektivního sociálního chování i jako znějící zvuk), které dává do souvislostí. Na kurz naváže blokový kurz v terénu pro vybrané studenty.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBA220 Garant: Seidlová,V. + Jurková,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba, metodologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Během jednosemestrálního semináře si student vybere subkulturu, kterou bude zkoumat, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém terénním výzkumu.

Human Rights in Central and Eastern Europe

Kód předmětu: YBAU28 Garant: Heřmanová,M. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:00 - 13:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course invites students from all disciplines to explore and make sense of the current human rights issues, cases and problems in the region.

Intermediální tvorba I.

Kód předmětu: YBK2015BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření (pondělí 13.května – čtvrtek 15. května 2019, Základní školaHusinec u Prachatic) má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.

Intermediální tvorba II.

Kód předmětu: YBK2016BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Na základě poznatků získaných v účasti v kurzu Intermediální tvorba I. má student vytvořit v průběhu kurzu samostatnou realizaci a obhájit ji před jeho účastníky. Cílem je ověřit si postoj tvůrce v procesu ověřování nových vizuálních znaků. Podle pokynů vyučujícího se také účastní při práci s účastníky Intermediální tvorby I. Podmínkou účasti na kurzu je vyučujícím schválený návrh realizace, předložený v písemné či grafické podobně v období zápisu do kurzu. Kdy a kde: pondělí 3. října – čtvrtek 6. října 2016, Husinec u Prachatic.

Interpretace literárního díla

Kód předmětu: YBF326 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován interpretaci dvou nejvýznamnější českých spisovatelů druhé poloviny 20. století Milanu Kunderovi a Bohumilu Hrabalovi. Důraz bude kladen na analýzu konkrétních literárních textů (povídek, novel, básní a románů) s ohledem na jejich narativní a tematickou výstavbu.

Introduction do 3-D Graphics

Kód předmětu: YBK052 Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Introduction to 3-D Graphics:This turorial-based course will allow students to learn the essentials in 3-D design with software Cinema 4D by Maxon.

Introductory Readings in Language, Culture and Society

Kód předmětu: YBA327 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course offers an introduction to the core issues of culture and society through the lenses of language. The main goal is to give basic, albeit necessarily partial, overview of studies on language in anthropology and, thus, to equip students with the background to think critically about the role of language in society and in their own life, how it is affected by people, and how language affects us in turn.

Jazykový konzultační seminář - tandem II.

Kód předmětu: YBJ406 Garant: Převrátilová,S. + Císařovská,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Tento autonomní jazykový kurz je určen pro studenty, kteří na fakultě studují nějaký cizí jazyk (včetně češtiny jako cizího jazyka). Principem je práce ve dvojici, kdy si rodilí mluvčí dvou různých jazyků navzájem pomáhají zlepšit jazykovou kompetenci v cílovém jazyce a seznámit se s cílovou kulturou a komunitou. Každá dvojice je zodpovědná za stanovení vlastních cílů, výběr metod učení. Obě strany by měly z tandemu profitovat rovnocenně.

Je křestanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBQ115 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu morálním náboženstvím. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návod, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro ně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více. Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, který platonský neboli morální není (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí. Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).

Kafka in Prague

Kód předmětu: YBAU003 Garant: Roraback,E. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 16:00, místnost YC6 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The course will focus on several of Kafka’s many short stories and, depending on student interest, also his most important novel.

Kaligrafie

Kód předmětu: YBK312 Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: písmo
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Psaní latinkového písma plochým perem.

Kapitoly z jazykové kultury: Čítárna I.

Kód předmětu: YBJ029 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyková kultura, redakční práce
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kombinovaný kurs (přednáška/seminář), který má posluchače připravit na souvislou četbu esejistických textů v kursu Čítárna II (viz příslušnou stránku předmětu).

Klasický jazyk architektury

Kód předmětu: YBK101 Garant: Tourek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: architektura
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se pokusí přiblížit klasický jazyk architektury jako latinu západní architektury (tedy společný dorozumívací prostředek, jímž se pozná příslušnost k dané civilizaci) tak, aby absolventi kurzu byli (1) schopni spolehlivě tento jazyk rozpoznat a orientovat se v něm a (2) porozuměli alespoň základním principům architektury založené v klasickém jazyce.Kurz bude sledovat vynoření klasiky v Řecku (Parthenon), pak proměnu této klasiky v Římě, její znovu vynoření v renesanci, manýrismus, dále baroko, klasicismus, neoklasicismus až po definitivní vyvanutí tradice ve 20. století. U každého časového období se bude presentovat i kulturní či filosofický význam pokračování či navazování na klasickou tradici. Důraz bude kladen především na posledních pět století, čímž zároveň vyjde najevo odlišnost, odtrženost naší současnosti od klasické tradice.

Kognitivní psychologie

Kód předmětu: YBA287 Garant: Lindová,J. + Vlček,K.-KSVI
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk, komunikace
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kognitivní psychologie studuje procesy a mozkové struktury zapojené ve zpracování informace v mozku, od zpracování podnětů z prostředí, přes jejich uložení až po výběr vhodné akce. Jako nová věda vznikla v polovině dvacátého století a stojí na pomezí psychologie, neurologie a kybernetiky a v současné době je jedním z prominentních a rychle se rozvíjejících oborů psychologie. Základním pojmem kognitivní psychologie je reprezentace, tedy jakýsi vnitřní obraz vnějšího světa, který je kognitivními procesy zpracováván a přetvářen. Kognitivní psychologie se snaží o tvorbu modelů popisujících tok informací mezi jednotlivými částmi systému. Studenti se na příkladech experimentů seznámí se základními koncepty a metodami kognitivní psychologie. Důraz bude kladen také na mozkový substrát jednotlivých kognitivních funkcí.

Komenský = Comenius? Der Lehrer (nur) einer Nation oder europäischer Universalgelehrter?

Kód předmětu: YBA426 Garant: Hultsch,A. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Anne Hultsch z TU Dresden je bohemistka a na fakultě humanitních studií přednáší v letním semestru pravidelně již desátý rok. Přednáší německy (domluvíte se s ní ale i česky). Přednášky jsou cílené na široké publikum, např. "Kulturní dějiny vodky" se staly na FHS téměř legendou. V tomto roce jsme společně s paní Hultsch vydali Komenského Orbis pictus a příprava knihy a její prezentace na knižním veletrhu v Lipsku otevřela celou řadu otázek po recepci Komenského díla v Čechách a Německu. Tyto otázky se budeme snažit zodpovídat. Jan Amos Komenský oder Johann Amos Comenius gilt heute einerseits als genuin tschechischer Gelehrter, dessen leidvoller Lebensweg exemplarisch für das Schicksal seiner ganzen Nation steht, andererseits ist er aber auch jenseits der tschechischen Grenzen nach wie vor in intellektuellen Diskursen präsent. Die Vorlesung wird der Frage nachgehen, ob, und wenn ja, inwiefern, sich die tschechische von der westlichen, vor allem der deutschen, Rezeption Komenskýs unterscheidet. Welche Aspekte seines Wirkens werden jeweils rezipiert, was gilt als interessant, anregend, grundlegend für weitere Überlegungen? Eine Säkularisierung seines Vermächtnisses kann oder muss sicherlich dies und jenseits der Sprach- und Staatsgrenzen festgestellt werden, wie steht es aber um weitere Aspekte seines geistigen Vermächtnisses? Ab wann konnte er als Nichtkatholik überhaupt wieder in Böhmen und Mähren rezipiert werden? Und war es nicht gerade erst die Anerkennung, die er im Exil erfuhr, die dazu beitrug, dass er später auf heimischem Boden bekannt, ja im 19. Jh. fast euphorisch aufgenommen und unter nationalem Vorzeichen instrumentalisiert werden konnte?Anlass für diese Vorlesung ist die Herausgabe des Kinderbuches Komenského svět v obrazech pro nejmenší. ORBIS PICTUS. Comenius’ Welt in Bildern für die Jüngsten mit Bildern von Václav Sokol (2019), die uns vor die spannende Frage stellt, wie dieses Buch, das in Tschechien auf äußerst positive Resonanz gestoßen ist, wohl in Deutschland aufgenommen werden wird.

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBF0000LI Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBF0002ZI Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).

Krajina jako fenomén

Kód předmětu: YBHJA31BI Garant: Alt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Příroda – krajina – zahrada. Výtvarná práce v plenéru. Kresba a malba různými technikami, fotografie, performance, land art, literární záznam případně v kombinaci se záznamem výt. prostředky. Krajina a příroda, člověk jako integrální součást přírody. Vztah člověk – krajina. Vnímání a zachycení krajiny jako celku, zachycení krajinného detailu, přírodního detailu. Přednášky o technikách kresby a malby a o krajinomalbě.

Krajina ve společenských vědách - teoreticko-metodický úvod a terénní výzkum

Kód předmětu: YBA235 Garant: Pauknerová,K. + Gibas,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: metodologie, sociálněvědní teorie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz je koncipován jako terénní výzkumná praxe s teoretickým úvodem v celkovém rozsahu 3 dní. V roce 2019 půjde o sběr dat v terénu (nezúčastněné pozorování) ve vybrané lokalitě na Sokolovsku na téma materiální kultura každodennosti.

Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii

Kód předmětu: YBH038 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměří na Francii jako kolébku osvícenství a nejvýznamnější osvícenské kulturní centrum tehdejšího "světa". Budeme se věnovat otázkám každodenního života, lásce, radostem i smutku lidí 18. století, které budeme pozorovat na konkrétním příkladu Francie, jejích pramenů a literární produkce. Zastavíme se podrobněji u názorů, ideálů a snah francouzských osvícenců, podíváme se na francouzský královský dvůr a budeme sledovat, jak se postupně vlivem veřejného mínění mění názor lidí na jeho funkci i na samotnou, dosud nedotknutelnou postavu panovníka. V neposlední řadě si povíme o přístupu francouzských historiků k této problematice a o rozdílných názorech, které měli a mají na její zpracování.

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBA156 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie, životní prostředí
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Lidská sexualita

Kód předmětu: YBA288 Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz "Lidská sexualita" je interdisciplinárním kurzem, ve kterém jsou prezentovány vybrané aspekty sexuality člověka z pohledu antropologie, historie, sexuologie, evoluční psychologie a psychiatrie, sexuální terapie a biologie. Kurz si klade za cíl nabídnout posluchači ucelený přehled empirických výzkumů a jejich výsledků v oblasti sexuality člověka. První část kurzu tvoří spíše přehledové přednášky zaměřující se na historii výzkumu lidské sexuality, základní fyziologické a biologické aspekty sexuality a reprodukce, evoluční teorie lidské sexuality a konečně přiblížení sexuálních parafilií a dysfunkcí. Druhá část kurzu se zaměřuje na konkrétní aktuální témata jako je sexuální orientace, transsexualita, sadismus-masochismus, sexuální fantazie a pohlavní choroby.

Literární tvorba II.

Kód předmětu: YBK1002LI Garant: Vodňanský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Pokračování kurzu Literární tvorba I. Kurz praktického nácviku psaní prozaického literárního textu s ohledem na druhy a žánry.

Malba a výtvarné vyjadřování

Kód předmětu: YBK2013BI Garant: Kornatovský,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Výuka se zaměřuje na osvojení základních principů malby a plošného výtvarného vyjádření.

Mikel Dufrenne: A priori a filosofie přírody

Kód předmětu: YBF384 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Překladatelský seminář bude věnován studii „A priori et la philosophie de la nature“ („A priori a filosofie Přírody“) z r. 1967. Po seznámení se s filosofickou problematikou řešenou v textu (problém materiálního a priori, smyslové pociťování, imaginárno, cit, příroda) se zaměříme na překlad tohoto krátkého textu. Cílem kurzu je zdokonalit se v porozumění francouzsky psaných odborných textů. Očekává se alespoň základní znalost francouzského jazyka. K dispozici bude také anglický překlad studie od Garth Gillana.

Mimoevropské hudební kultury II.

Kód předmětu: YBA289 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních kulturách, jejichž koncepty, zvukové jevy i sociální kontext hudby jsou mnohdy značně odlišné od naší. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.

Modelování

Kód předmětu: YBK2010BI Garant: Devínska,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz, který rozvíjí plasticko-prostorové cítění studentů a který procvičuje prostorovou paměť a představivost.

Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd

Kód předmětu: YBA270 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, vývoj jejich komunikace; Češi jako státotvorný národ, čeští Němci jako menšina. Kontrast kulturní a národněpolitické jsoucnosti Čechů a českých Němců v československém státě. Krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru: tragédie, aktivně přijatý osud i volba. Měnící se vztah Československé republiky k "novému" Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i "zdola", nerovnoměrnosti jako kritéria sousedství.Identita českoslovenství a evropanství, jejich vzájemná provázanost.

Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd

Kód předmětu: YBA271 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Východiska (daná legislativou i faktická) židovské menšiny v Rakousku, Rakousko-Uhersku a v Československé republice, kauzální výklad jejich změny. Diferencující se poměr většinové české i českoněmecké společnosti k židovským spoluobčanům, cesta od antijudaismu k antisemitismu jako ideologickopolitickému nástroji masových politických stran a hnutí. Krystalizace českožidovské a národněžidovské identity, hiearchizace jejich komponentů v modernizující se společnosti. Konflikt mezi asimilanty, sionisty a ortodoxními Židy na pozadí střetu identity české, českoněmecké, židovské, rakouské, československé.

Nácvik anglického překladu II.

Kód předmětu: YBJ2000LI Garant: Císařovská,L. + Vrbová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina, jazyková kultura
Rozvrh: viz SIS
Kurs je úvodem do překládání. Upozorňuje na překladatelská úskalí, která se notoricky objevují, a snaží se na překladech rozmanitých pracovních textů vštípit základní překladatelské návyky potřebné pro překlad z angličtiny do češtiny.Kurs je určen studentům, kteří chtějí nejen získat určité překladatelské dovednosti pro práci na svém bakalářském překladu, ale také chtějí tuto náročnou práci zúročit určitým vhledem do fungování jazyka vůbec. Tento kurs předpokládá samostatnou práci s pracovními texty, které si studenti doma překládají a na nichž si pak lze jednotlivé překladatelské jevy ukázat. Tato samostatná příprava je podmínkou úspěšnosti kursu. Kromě toho studenti pracují průběhu celého semestru na rešerších vybraných jazykových jevů, které se ve veřejném prostoru objevují všude kolem nás.

Nekonečná romantika

Kód předmětu: YBK017 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V dnešní populární kultuře a životním stylu má řada produktů přídomek "romantický" (filmy, hotely, móda, literatura atd.). Některé jiné produkty, které tento přídomek nemají, si také pohrávají s citacemi a více či méně smysluplnými variacemi romantické ikonografie, "mytologie" či epistémé (horory, detektivky, cestopisy atd.). Romantika v pravém slova smyslu zahrnuje určité kulturní projevy z doby kolem roku 1800. Tehdy dochází k zásadním proměnám v oblastech vědy, myšlení, umění, společnosti, politiky, ekonomiky atd. Řada z těchto "raně moderních" proměn poznamenala i následující dvě století, naši současnost nevyjímaje. Kurz se bude zabývat otázkou skutečných romantických ozvěn i otázkou klišovitého a velmi nepřesného pojímání romantiky v současné masové a populární kultuře. Proč je dnes romantické šampaňské a jahody a nikoli pohřeb či vražda? Je populární kultura v základech romantická?

Němčina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBJ102 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz němčiny pro falešné začátečníky, kteří se potřebují intenzivně zdokonalit do té míry, aby dovedli co nejdříve využívat němčinu při studiu historie a práci s historickými dokumenty.

Němčina pro mírně pokročilé II

Kód předmětu: YBJ124 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YC001 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je pokračováním kurzu Němčina pro mírně pokročilé, který probíhal v zimním semestru. Kurz je otevřený především studentům magisterského studia, ale je otevřený i pro další zájemce, kteří již mají jisté znalosti němčiny, odpovídající přibližně úrovni A2.Cílem kurzu je aktivovat stávající jazykové kompetence a rozšířit je tak, aby studenti uměli německý jazyk samostatně užívat. Během kurzu budou rozvíjeny všechny čtyři kompetence - mluvení, psaní, čtení a poslech. Cílem je dorozumět se, proto bude důraz kladen na komunikativní užívání jazyka.Výuka probíhá na Veleslavíně.

Němčina pro pokročilé

Kód předmětu: YBJ112 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Rozvíjení jazykové kompetence v němčině pro pokročilé studenty.

Němčina pro začátečníky II

Kód předmětu: YBJ123 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost YC001 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je pokračováním kurzu Němčina pro začátečníky, který probíhal v zimním semestru. Kurz je otevřený především studentům magisterského studia, kteří navštěvovali tento kurz v zimním semestru, ale je otevřený i pro další zájemce, kteří mají minimální znalosti němčiny. Během kurzu mají být položeny základy ve všech čtyřech kompetencích - mluvení, psaní, čtení a poslechu. Cílem je dorozumět se, proto bude důraz kladen na komunikativní užívání jazyka. Výuka probíhá na Veleslavíně.

Nietzsche o ctnosti

Kód předmětu: YBF426 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YC008 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Kurs se bude soustředit na pojetí ctnosti v Nietzschových knihách vydaných před a po Zarathustrovi. Primárním zájmem je ukázat, jak se vyvíjel charakter ctnosti během tohoto stěžejního období Nietzschovy tvorby. Východiskem výkladu bude dvojice pojmů soucit (Mitleid) a spoluradost (Mitfreude). Kurs je otevřen i pro studenty bakalářského studia.Atestace proběhne formou kolokvia nad seminární prací (rozsah 3 - 5 normostran).

Nietzsche: Filosofická interpretace - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF325 Garant: Chavalka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz je primárně orientován na dva navzájem se doplňující texty: Nietzschovu Genealogii morálky a Koubovu knihu Nietzsche. Filosofická interpretace.

Norský svět II.

Kód předmětu: YBJ168 Garant: Vrbová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: norština
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je otevřený pro absolventy kurzu Norský svět I. Mohou se přihlásit i studenti, kteří mají základní znalosti norštiny odjinud.Cílem kurzu je seznámení s norskými reáliemi, tj. stručný přehled dějin a literatury. Jazyková cvičení budou zaměřena na získání základních konverzačních a psaných dovedností.

Novořečtina I.

Kód předmětu: YBJ5011LI Garant: Triantafyllakis,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: novořečtina
Rozvrh: pá 17:00 - 18:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Letní semestr jazykového kurzu novořečtiny I. je určen pro začátečníky a navazuje na zimní semestr 2018/2019, proto výuka pokračuje od lekce 6 až do lekce 11.Kurz je zaměřen na základní gramatické jevy, slovíčka a aktivní komunikaci. Kurz novořečtiny bude probíhat na základě učebnice K. Arvanitakise Epikinoniste Ellinika, která je dostupná v SISu. V seminářích bude procvičován pravopis, četba jednoduchých textů a aktivní písemný jazykový projev.

O kočkách, tulácích a kanibalech: úvod do historické antropologie

Kód předmětu: YBH121 Garant: Storchová,L. + Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je seznámit studující bakalářských cyklů s oborem historické antropologie, jeho hlavními koncepty, badatelskými přístupy a tématy. V průběhu kurzu by tak studenti měli získat vhled do této dynamicky se rozvíjející interdisciplinárního oblasti studia. Kurz bude probíhat formou společné četby a diskuse o významných historickoantropologických textech. Na každou hodinu si vybraní referenti připraví prezentaci k vybrané studii, která bude následně diskutována.

Od krajiny k abstrakci

Kód předmětu: YBK019 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Jak a proč se v moderní době proměňuje obraz přírody v abstrakci? Moderní vnímání přírody, které využívá nových esteticko-filosofických pojmů, se v Evropě rodí v polovině 18. století (na rozdíl od mnohem bohatší a starší tradice "estetického" uchopování přírody v Číně, Japonsku atd.). Tato nová vize přírody souvisí s proměnami v oblasti teorie poznání a vnímání i se společenskými, technickými a hospodářskými proměnami (urbanizace, průmyslová revoluce, rozvoj přírodovědy, osvícenský koncept veřejnosti, význam pojmu přirozenost či příroda atd.). Příroda začíná být chápána jako "jiné", které je od subjektu odděleno distancí, jež ale zároveň umožňuje kontemplaci. Toto "jiné" je otevřené imaginaci, symbolické interpretaci, dotváření a dourčování ze strany diváka. Obraz přírody (krajina) se už v romantice stává jakýmsi prázdným či temným místem, které divák zaplňuje významy. Cestu k autonomnímu obrazu za pomoci abstrahování krajiny podstoupili třeba Turner, Kandinskij, Mondrian a mnozí další.

Od zvuků k hudbě

Kód předmětu: YBK7003BI Garant: Matásek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Náplní semináře je cesta za zvukovými možnostmi lidského hlasu a těla. Cesta k netradičním způsobům hudebního vyjadřování, používání hlasových možností a jejich využití. Jediným požadavkem je otevřenost a kreativita. Seminář vám ukáže, jak nově poslouchat obyčejné zvuky těla, ulice, přírody i ticha. Zkusíme nalézt cestu, jak nové zvuky tvořit a využívat. Cílem je naladit se na zvukově-hudební vlnu, která nám umožní společně se zaposlouchat, komunikovat a tvořit něco nového.

Oikoumenou časem a prostorem III.

Kód předmětu: YBF116 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Oikoumenou časem a prostorem IV.

Kód předmětu: YBF117 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Pilates

Kód předmětu: YBK038 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 15:00 - 16:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurs probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí. Pilates je komplexní cvičební program, zahrnující 1) funkční aktivaci hlubokých vrstev svalů, které zajišťují stabilizaci páteře, pánve a kloubů, a 2) funkční zapojení povrchovějších vrstev svalů. V rámci Pilates tak dochází k bezpečnému a efektivnímu tréninku svalové síly, vytrvalosti, flexibility, koordinace a rovnováhy. Využívá se zásobníku Pilates-cviků v nejrůznějších modifikacích, s různými pomůckami (pro snadnější dosažení neutrálního postavení páteře, pánve a kloubů nebo pro ztížení cviku) a v nejrůznějších pozicích (stoj, sed, leh). Přínosem cvičení je posílení a vytvarování svalů, zlepšení mechanismu zapojovaní svalů do pohybu (zefektivnění pohybových stereotypů), zlepšení funkčnosti, stability a pohyblivosti kloubů a páteře, zlepšení držení těla, vyrovnávání svalových dysbalancí, zlepšení koordinace, flexibility a rovnováhy, odbourání stresu a psychického napětí, nácvik správného dýchání, zvýšení schopnosti kontroly pohybů.

Platónova Ústava

Kód předmětu: YBF229 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a interpretace Platónovy Ústavy.

Podniková ekonomika a podnikatelské plánování II.

Kód předmětu: YBQ0006LI Garant: Vostrovský,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Po absolvování výše uvedeného kurzu budou studenti disponovat potřebnou teorií strategického plánování včetně dovednosti uplatňovat příslušné nástroje a techniky s cílem zajistit optimální fungování ziskových a neziskových organizací.Semináře budou probíhat formou přednášek včetně nácviku odpovídajících technik a nástrojů. Předmět se zabývá záležitostmi strategického plánování v ziskových a neziskových organizacích. V rámci jednotlivých přednášek se posluchači seznámí s teorií strategického plánování jako nezbytné součásti manažérských dovedností. Přiměřená pozornost bude věnována osvojení základních plánovacích technik a nástrojů.

Podoby těla v literatuře

Kód předmětu: YBF260 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: fenomenologie, literatura, tělo
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice)
V semináři se zabýváme podobami a proměnami tělesnosti ve vybraných literárních dílech (J. Havlíček-Neviditelný, H.P. Lovecraft, M. Proust, F. Rabelaise - groteskní pojetí těla, B. Stoker-Dracula, H.G. Wells aj.). Obecnou perspektivu nám při tom poskytují převážně fenomenologické tematizace tělesnosti, např. v textech E. Husserla a M. Merleau-Pontyho, J.-P. Sartra. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři(bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 str.).

Pojednání o cestování: Inspirující cesty

Kód předmětu: YBQ042 Garant: Triantafyllakis,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem tohoto kurzu je představit cesty některých inspirativních osob, jako je řecký historik Herodotus, benátský obchodník Marco Polo, francouzský antropolog Claude-Lévi-Strauss a další. V kurzu se budeme zabývat významem setkání těchto "jedinečných cestovatelů" s různými kulturami a budeme klást důraz na některé filozofické aspekty jejich cest. Vybrané texty výše zmíněných autorů jsou interpretovány v rámci evropské tradice cestovatelství a kulturního styku s lidmi jiných kultur. Součástí kurzu jsou také projekce dokumentárních filmů a diskuse ve třídě.

(Political) Leadership in Central Europe

Kód předmětu: YBAU025 Garant: Hvorecký,J. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:00 - 13:00, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html. Central Europe has been through very demanding times in the 20th century and this course will examine role of its leaders in implementing (or failures to implement) crucial and often life-preserving policies. We will look at lives and deeds of several important political figures from Hungary, Poland and Czechoslovakia. In doing so we will confront their autobiographical records with facts, learn quite a bit about the history of the region and understand important theories and distinctions in a general theory of leadership.

Politiky identit

Kód předmětu: YBA389 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz vychází z předpokladu, že nejrůznější (kolektivní) identity a loajality nejsou lidem vrozeny, nýbrž sociálně konstruovány. Toto konstruování se může dít různými způsoby – v kurzu se zaměříme na záměrné, cílené snahy a strategie, jejichž prostřednictvím aktéři sociálně zvýznamňují a prosazují uznání určitých dosud utlačovaných či marginalizovaných identit jako rovnoprávných. Budeme se věnovat jak klasickým emancipačním hnutím v užším smyslu (hnutí za práva domorodého obyvatelstva, feminismus, environmentální hnutí), tak i méně jednoznačným příkladům redefinování identitních rámců. Některá témata přednesou hosté, kteří se na danou oblast specializují.

Posilování jazykových kompetencí v mateřštině

Kód předmětu: YBJ113 Garant: Vrbová,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyková kultura
Rozvrh: viz SIS
Náplní semináře je práce s českým jazykem. Jednu část tvoří praktické procvičování uživatelsky problematických oblastí mateřštiny (např. interpunkce), druhou pak uvedení do vybraných aspektů české jazykovědné teorie a myšlení o jazyce. Součástí bude také seznámení s teoretickými i prakticky zaměřenými publikacemi a zdroji, které mohou být pro studenty přínosné nejen během studia.

Prague as Living History: Anatomy of a European Capital

Kód předmětu: YBAU004 Garant: Skripnik,O. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course and accompanying excursions will introduce students to the history of the Czech Republic and its capital city, Prague, while also showing the development of its urban structure and main social functions.

Praktická hudba

Kód předmětu: YBK7004BI Garant: Matásek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Hlavní náplní kurzu je uchopení každodenní zvukové zkušenosti a její převedení do veřejně interpretovatelné formy. Přitom není sledován ani hodnocen hudební obsah samotné performance, ale právě zdařilost formy přenosu myšlenky nebo zkušenosti prostřednictvím zvuku. Nejde tu tedy o technickou způsobilost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjádření v rámci prostoru, který poskytuje hudba ve svém nejširším vymezení.

"Pravda" a "fikce" v historických vědách. Příklad Paula Ricoeura.

Kód předmětu: YBH259 Garant: Horský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Dnes se často mluví o "postfaktické" době, o kontrafaktuální analýze či o roli imaginace při vytváření "obrazů" minulých  a současných skutečností. Je proto zajímavé podívat se na to, jaké světlo mohou do těchto diskusí vnést analýzy Paula Ricoeura. Páteří kursu je kritické čtení prvého a třetího dílu Ricoeurova Času a vyprávění. Pojednávána je zejména otázka poznávacího a priori (zejména kategorie "času" v antické, kantovské a novokantovské a fenomenologické tradici), symbolického formování (Ricoeurova inspirace Cassirerem a Geertzem), významu narativních struktur v dějepisectví, způsobům rozlišování mezi pravdivým a fiktivním vyprávěním (porovnání Ricoeura kupříkladu s Ankersmitem, Chartierem, Koselleckem a Vašíčkem), místu analytických postupů v širším rámci dějepiseckých narativních konstrukcí (porovnání Ricoeura s Weberem) a otázkám poměru mezi aktérským prožíváním, dějepiseckým podáním a čtenářským interpretováním obrazu minulosti. Dnes dochází poměrně velké obliby narativistická kritika dějepisectví, která je však často dováděna až k popírání jakékoli poznávací způsobilosti historických věd. Ricoeurův narativismus ukazuje, že dějepisecké vyprávění nevylučuje historicko-vědní poznání. Dějepisectví d se dnes často odtahuje od filosofie (filosofie dějin), avšak nejednou proto, že jí nerozumí. Ricoeurův text nabízí možnost prostředkovat mezi dějepisectvím a filosofií (historie). Kurs tak představí možnosti vzájemného porozumění filosofie, historie a antropologie stran kategorií jako je "čas", "dějiny", "(symbolická) reprezentace", "(pramenná) stopa" atd. Kurs je určen především bakalářským studentům se zájmem o filosofii, antropologii a dějepisectví

Problematika překladu - angličtina

Kód předmětu: YBJ2007ZI Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina, jazyková kultura
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úvod do obecné problematiky překladu jakožto konfrontace dvou rozdílných jazykových systémů. Pracuje se s anglickým textem z oblasti společenskovědní esejistiky. V semináři jde v první řadě o to, sledovat na základě analýzy cizojazyčného textu strukturní odlišnosti od češtiny, a to především v rovině syntaktické (stavba věty, aktuální členění větné). Důraz se klade na typologii problémů a metodu jejich řešení. Z praktického hlediska by tento kurs měl pomoci osvojit si základy překladatelského řemesla, a posloužit tak jako průprava k samostatné práci na skeletovém překladu.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení I.

Kód předmětu: YBF0000CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení II.

Kód předmětu: YBF0001CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Proměny české společnosti 20. století 

Kód předmětu: YBH189 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 20. století, česká národní identita
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs sleduje základní tendence sociálního i hospodářského vývoje české společnosti od konce první světové války do konce 80. let 20. století. Volně navazuje na kurs Proměny české společnosti v 19. století, jehož předchozí absolvování je výhodou, nikoli však podmínkou. Poskytuje vhled do mnohovrstevného procesu proměn české společnosti ve složité době krátkého 20. století. Ústředním motivem je pojem společenské modernizace probíhající s různou intenzitou v jednotlivých rovinách společenského života. V rámci didaktických přístupů bude kombinována forma přednášky a cvičení s dostatečným prostorem pro diskusi. V přednáškové části si studenti budou osvojovat základní faktografické znalosti, terminologii, metody i konceptualizací současných sociálních dějin 20. století.

Proměny systému mezinárodních vztahů

Kód předmětu: YBA273 Garant: Klepárník,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 18:30 - 19:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměřuje na proměny mezinárodního systému států a dějin mezinárodních vztahů (a s nimi spjatý problém mezinárodní bezpečnosti) od raného středověku až po současný globální systém. Sleduje charakter mezinárodní společnosti, mezinárodní pravidla a normy, charakter vládní moci a vojenských kapacit, vztah mezi církví a státem či samotnou kategorii státu (a s ní spjatou kategorii národa). Sleduje dopad mezistátního konfliktu a pokusů o hegemonii na reformy mezinárodního systému (např. v letech 1648, 1815, na konci 19. století, v roce 1945 atd.). V závěru nabízí několik odlišných pohledů na evoluci mezinárodního systému prostředním teorie mezinárodních vztahů (zejm. realismus), teorie světového systému či historické sociologie.

Propedeutika, hermeneutika, rétorika v kurzech ÚKC - cvičení

Kód předmětu: YBQ014 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz má studentovi pomoct rozvinout schopnost psaný (čtený) text myšlenkově uchopit a formálně předat čtenáři nebo posluchači. Obsah kurzu je možné shrnout do tří slov: propedeutika, hermeneutika a rétorika. Tento zorný úhel bude pro letní semestr 2019 uplatněn při četbě a výkladu těchto doporučených knih a textů: Remi Brague - Evropa římská cesta; Mircae Eliade - Mýtus o věčném návratu; Piere Verant - Počátky řeckého myšlení; Erich Auerbach - Mimesis; Fustel de Coulanges - Antická obec; Karen Armstrongová - Krátká historie mýtu; Joachim Fernau - Od Olympu k Akropoli; Hans Georg Gadamer - Problém dějinného vědomí.

Prostor a čas v malbě 19. a 20. století

Kód předmětu: YBH154 Garant: Alt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: út 18:30 - 19:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Malba 19. a 20. století - Evropa, Amerika; obsahem přednášek je sledování změn vnímání a zobrazování prostoru v malbě daného období, konstrukce i destabilizace iluzivního prostoru, perspektiva a její varianty, neiluzivní prostor vytvářený v rámci dvojrozměrné plochy, časová složka podílející se na vytváření myšlenkového prostoru díla; aktivní úloha tvůrce na jedné straně a pozorovatele na straně druhé; přiřazení konkrétních výtvarných umělců k výtvarným směrům či hnutím; vazby a souvislosti malířské tvorby daného období s ostatními výtvarnými obory; vazby a souvislosti výtvarné tvorby daného období s dalšími uměleckými obory (architektura, literatura, hudba, film).

Příprava a zpracování empirického výzkumu II.

Kód předmětu: YBQ0011ZI Garant: Prudký,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz navazuje na první část výkladu a prezentuje další fáze přípravy, realizace, zpracování a interpretace empirických sociologických výzkumů. Jde především o výklad technik pro sběr dat, realizaci terénního sběru, organizační a ekonomické zajištění výzkumu, práci s daty, zpracování a interpretace, včetně možností využití SPSS a zacházení se základními výstupy při užití tohoto balíku programů. Závěrem kurzu studenti obhajují projekt výzkumu, který bývá obvykle využit při přípravě bakalářské práce.

Psychoanalysis and Cultural Studies

Kód předmětu: YBAU016 Garant: Roraback,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:00 - 13:00, místnost YC6 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course examines in detail a select band of the seminars offered by the major post-Freudian psychoanalytic thinker, teacher and practitioner, Jacques Lacan (1901-81), and some outstanding Lacan-criticism. The course also covers some important post-Lacanian thinkers with special reference to Slavoj Žižek (1949-) and to Julia Kristeva (1940-) in order to use psychoanalysis as a powerful critical tool to diagnose both individual and social reality, as well as individual artworks.

Psychologie zdraví

Kód předmětu: YBA290 Garant: Richterová,E. + Poláčková Šolcová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Témata tohoto kurzu vycházejí z biopsychosociálního modelu zdraví a nemoci. Důraz je kladen na roli těch psychologických faktorů, které významnou mírou přispívají k dobrému fyzickému a psychickému zdraví, a těch, které lze naopak považovat za rizikové z hlediska vzniku nejrůznějších poruch a nemocí.

Redakce textu skeletového překladu

Kód předmětu: YBJ2006ZI Garant: Boušková,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyková kultura, redakční práce
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je zaměřen na zásady práce s odborným textem a jeho výstavbou. Základyredakční práce vycházejí z mnohovrstevnatosti textu s cílem naučit studenty vnímatjednotlivé roviny a jejich vzájemnou provázanost. Správně postavený text je dobřestrukturován, respektuje vhodnou terminologii i ducha jazyka, v němž je psán.Studenti budou editovat především vlastní skeletové překlady, to znamená texty, kterévelmi dobře znají, a na tomto materiálu si osvojí redakční dovednosti a celkověprohloubí svou jazykovou kompetenci.

Redakční práce - Seminář ke kurzu Základy redakční práce

Kód předmětu: YBQ024 Garant: Kratochvílová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: redakční práce
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář navazující na přednášku Základy redakční práce. Atest: 75% účast, průběžné plnění zadaných cvičení.Samostatná práce s textem: analýza z hlediska gramatického, stylistického, genologického. Základní orientace v problematice publicistických a literárních žánrů. Tvůrčí přístup k řešení problémů souvisejících s redigováním a korigováním textu.Doporučení: Bylo by vhodné, kdyby si zapsaní studenti na seminář nosili svůj notebook nebo tablet.Sylabus1. Typografická pravidla a jejich uplatnění v korekturách. Poznámky pro zlom. Interpunkce. Uvozovky, závorky, čárky. 2. Korektorské značky. Základní pojmy z oblasti redakční a nakladatelské práce.3. Vymezení žánru textu. Redakční zpracování odborného textu, beletrie, žurnalistického textu.4. Stylistika, struktura a jazyková korektura odborného textu.5. Redakční práce na překladu.6. Knižní publicistika. Časopisecká publicistika.7. Populárně naučná literatura.8. Řeč a psané slovo. Přepis rozhovoru, jeho úprava (žurnalistika versus odborná práce). Přepis vyprávění.9. Novinový článek. Formální úprava článku, struktura. Vědecký článek.10. Editace historických a starších textů, redakční zásady práce s archivními materiály.Vědecké a čtenářské vydání.11. Poznámkový aparát. Bibliografie. Norma ISO 690. Anotace. 12. Tvorba rejstříků. Jmenný, věcný, smíšený. Tiráž.LiteraturaPovinná:Magincová, D., Příručka nakladatelského redaktora, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2003.Pistorius, V., Jak se dělá kniha. Praha - Litomyšl: Paseka, 2003.Doporučená:Bratková, E. (zprac.), Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2. Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací, 2008. Dostupné (online) z: www: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf (cit. 26. 1. 2016).Editor a text. Úvod do praktické textologie. Red. R. Havel a B. Štorek, ed. J. Fleišman a M. Kosák. Litomyšl: Paseka, 2006.Pokorný, M. - Pokorná, D., Redakční práce. Jak připravit text k publikování, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011.Woll, T., Rukověť nakladatele. Řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002.Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů s poznámkami a úvodním slovem. (Eds.: Jan Kříž, Irena Holcová, Veronika Nerudová).

Relační malba I.

Kód předmětu: YBK2022BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz malby v přírodě (6. – 9. října 2016 v Husinci u Prachatic, sraz v Základní škole v Husinci u Prachatic ve čtvrtek 6. října ve 20 hodin), jehož cílem je porozumět malířské výstavbě obrazu, založené na relačním chápání barevných tvarů. Metoda, vytvořená francouzskými postimpresionisty, překonávající renesanční principy založení obrazu, je branou do chápání principů moderny a vizuálního vnímání, poznávání a komunikace vizuálních obsahů nových médií (strukturalita, interaktivita). Kurz nevyžaduje předběžné výtvarné dovednosti a jeho cílem není dosažení umělecké kvality děl, ale hlubší porozumění současnému výtvarnému umění a poskytnutí podnětů k proměně vizuálního vnímání.

Relační malba II.

Kód předmětu: YBK005 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz malby v přírodě (6. – 9. října 2016 v Husinci u Prachatic, sraz v Základní škole v Husinci u Prachatic ve čtvrtek 6. října ve 20 hodin), jehož cílem je porozumět malířské výstavbě obrazu, založené na relačním chápání barevných tvarů. Metoda, vytvořená francouzskými postimpresionisty, překonávající renesanční principy založení obrazu, je branou do chápání principů moderny a vizuálního vnímání, poznávání a komunikace vizuálních obsahů nových médií (strukturalita, interaktivita). Kurz nevyžaduje předběžné výtvarné dovednosti a jeho cílem není dosažení umělecké kvality děl, ale hlubší porozumění současnému výtvarnému umění a poskytnutí podnětů k proměně vizuálního vnímání.

Remedial English

Kód předmětu: YBJ139 Garant: Russo,M. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je vyučován v angličtině, nicméně je určen nejen studentům, kteří v angličtině studují, ale i studentům českým, již se chtějí v angličtině zlepšovat. Podrobný popis náplně kurzu najdete v anglické anotaci.

Rozprava - AJ - doplňkový jazyk

Kód předmětu: YBJ900 Garant: Hvorecká,I. + Elstob,N. + Morgan,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Rozprava v angličtině na akademické téma pro studenty, již mají bázovou němčinu nebo francouzštinu. Atest je nepovinný. Podrobný popis požadavků i zkoušky najdete v SISu u předmětu Rozprava AJ - YBZB90000.

Rozprava - FJ - doplňkový jazyk

Kód předmětu: YBJ901 Garant: Hvorecká,I. + Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Rozprava na akademické téma ve francouzštině jako doplňkový jazyk je dobrovolně zvolený atest pro studenty, již mají bázový jazyk jiný než FJ. Podrobný popis požadavků a zkoušky najdete v souboru nahraném na stránce předmětu Rozprava AJ. Pro FJ platí stejné požadavky. Jediný rozdíl je v tom, že na atest ve FJ se nevypisují žádné termíny, ale je třeba se na něj individuálně e-mailem přihlást u zkoušejícího dr. Felixe Boreckého a domluvit se na konkrétním termínu. Důrazně doporučujeme plnit tento atest v průběhu druhého semestru, nejlépe v únoru-dubnu. Nechávat si vše na poslední chvíli může znamenat, že atest nestihnete do konce semestru a budou vám za něj chybět kredity.

Rozprava - NJ - doplňkový jazyk

Kód předmětu: YBJ902 Garant: Körner-Beneš,V. + Hvorecká,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Rozprava na akademické téma v němčině jako doplňkový jazyk je dobrovolně zvolený atest pro studenty, již mají bázový jazyk jiný než NJ. Podrobný popis požadavků a zkoušky najdete v souboru nahraném na stránce předmětu Rozprava AJ YBZB90000. Pro NJ platí stejné požadavky. Jediný rozdíl je v tom, že na atest v NJ se nevypisují žádné termíny, ale je třeba se na něj individuálně e-mailem přihlást u zkoušející V. Koerner-Benes (vkorben@gmail.com) a domluvit se na konkrétním termínu. Důrazně doporučujeme plnit tento atest v průběhu druhého semestru, nejlépe v únoru-dubnu. Nechávat si vše na poslední chvíli může znamenat, že atest nestihnete do konce semestru a budou Vám za něj chybět kredity.

Rozšiřující seminář k interpretaci textů

Kód předmětu: YBF333 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Seminář formálně i věcně navazuje na Proseminář k interpretaci textů. Obsahem semináře vedeného v hermeneutické perspektivě bude seznámit se prostřednictvím filosofických textů (Platón, Aristotelés, Descartes a další) s problémem reflektovaného čtení a základním smyslem a úkolem interpretace. Cílem semináře bude osvojit si schopnost porozumět a toto porozumění patřičným způsobem artikulovat právě především formou interpretace jak v psané, tak v mluvené podobě.

Řecké náboženství: rituál

Kód předmětu: YBF357 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs se zaměřuje na základní konstanty starořeckého kultu bohů: posvátné místo, chrám, modlitbu, kněží, různé typy oběti, sakrální čistotu a poskvrnu, svátky apod.

Seminář experimentální psychologie

Kód předmětu: YBA221 Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V rámci tohoto semináře budou mít zájemci možnost nahlédnout pod pokličku psychologických výzkumů z různých oblastí (vývojová psychologie, evoluční psychologie, sociální kognice, neverbální chování, aj.) a na nich postavených teorií. Nebude probíhat formou teoretických či metodologických přednášek (předchozí orientace v psychologických teoriích a znalost metodologie psychologických výzkumů je tudíž vítána). Seminář bude probíhat formou čtení, kritického zhodnocení a následné diskuse odborných článků, převážně anglických. K případnému vysvětlení teorií či metod bude docházet postupně v průběhu čtení, budou-li účastníkům nejasné. Tento seminář je určen těm studentům, kteří chtějí rozvíjet svou znalost psychologie. Je seminářem rozvíjejícím přednášky ze základních psychologických disciplín.

Seminář k vývojové psychologii

Kód předmětu: YBA297 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: dětství, jazyk, rodina
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Seminář volně navazuje na přednáškové cykly k vývojové psychologii- a to akcentem v problematice rozvoje jazyka a gramotnosti v perspektivách psychologického výzkumu. Poskytuje studentům konkrétní tematický rámec pro zpracování bakalářské práce. Seminář se zaměřuje na rozšíření teoretických znalostí z oblasti studia gramotnosti ve vývojově orientované psycholingvistické perspektivě, tříbí dovednost vyhledávání relevantních zdrojů pro bakalářský výzkumný projekt a postupně rozvíjí také dovednost identifikace výzkumného problému a jeho opracování do návrhu výzkumného projektu v rozsahu bakalářské práce. Témata:1) Studium gramotnosti jako psychologické téma 2) Vývoj studia gramotnosti v psychologii druhé poloviny XX. století až do současnosti - domácí a zahraniční situace; témata a klíčové myšlenkové směry 3) Psycholingvistický přístup ke studiu gramotnosti a jeho specifické znaky4) Vývojový vztah jazykových dovedností a rozvoje gramotnosti (struktura jazykových schopností a jejich úloha ve vývoji gramotnosti)5) Jednoduchý model čtení a jeho význam pro porozumění procesu vývoje gramotnostních dovedností 6 – 8 ) Vývoj počátečního čtení (s důrazem na předpoklady rozvoje počátečního čtení) 9-11) Vývoj porozumění čtenému ( s důrazem na předpoklady porozumění čtenému) 12-13 ) Otázky metodologie výzkumu gramotnostních dovedností v psycholingvistické perspektivě

Seminář ke kursu Platónovy dialogy: Epinomis (četba a komentář)

Kód předmětu: YBF413 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurs proběhne blokově ve dnech 13. 2. 2019 - 15. 2. 2019 vždy od 9:00 – 17:00 v Jinonicích, podmínkou zápisu je absolvování semináře Platónovy dialogy (Timaios, Kritias, Zákony) ze ZS (nebo podobného semináře). Cílem kursu je procvičit na nepříliš známém a s největším pravděpodobností pseudoplatónském dialogu pokročilou četbu filosofických textů platónské tradice. Nejprve ale doprobereme některé věci, na které nevybyl čas v zimním semestru (statut morku (myelos) z Timaia, člověk jako loutka (thauma) apod.) a dále shrneme nejrelevantnější pasáže Zákonů, na něž Epinomis navazuje (zejména výklad o asebeia z X. knihy a pak samotný závěr XII. knihy (jak dát zákonům trvání (sóteria) a obci zakotvení (ankyra)). Následně začneme číst samotný Epinomis, který má charakter dodatku k Zákonům, jež rozvíjí a zdůrazňuje jejich stěžejní motivy. Práce v semináři bude organizována poněkud jiným způsobem, než obvykle: každý den proběhnou tři bloky po cca 120 minutách, středa bude věnována spíše teoretickému výkladu (doplnění ze ZS, kontext Zákonů, struktura Epinomidy, otázka autorství), ve čtvrtek a pátek potom budeme text seminárně číst a interpretovat na pozadí řeckého textu, tj. je třeba mít text předem přečtený. Zápočet studenti obdrží za aktivní účast v semináři a písemnou práci, v níž zpracují zvolený odborný článek.

Severská vikinská a středověká kultura II.: středověké Norsko (1066-1397)

Kód předmětu: YBH199 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Soubor přednášek podává základní přehled kulturních a politických dějin středověkého Norska. Důraz je kladen na interdisciplinární interpretaci soudobých historických pramenů v rámci jednotlivých širších témat (osídlení, obchod a řemesla, náboženství). Přednášky probíhají v českém jazyce, primární a sekundární prameny jsou k dispozici v angličtině.

Slow Toning

Kód předmětu: YBK035 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 15:00 - 16:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurs probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí. Slow Toning je lekce kompenzačního charakteru (typ cvičení BODY+MIND), kombinující posilování, protahování a uvolňování. Cvičení je koordinačně nenáročné, vhodné i pro osoby, které mají jen malou zkušenost s prvky využívanými v aerobiku. Probíhá v pomalejším tempu, aby všechny pohyby mohly být provedeny vědomě a kontrolovaně: důraz je kladen na správnou techniku cvičení, aktivaci adekvátních svalových skupin a zejména hlubokého stabilizačního systému. Cílem je postupné odstraňování svalových dysbalancí a oprava chybných pohybových stereotypů. Nejpodstatnější složku lekce představuje posilovaní s vahou vlastního těla (týká se svalů s tendencí k ochabování), posilovací cviky jsou pak kombinovány s prvky protahovacími (týká se svalů s tendenci ke zkracování) a mobilizačními (základní pohyby v kloubech a páteři, zvyšující prokrvení vazů, chrupavek resp. meziobratlových destiček, podporující výživu kloubů a snižující mechanické tření v kloubech). Asi 50-60% hodiny se cvičí ve stoje, ve zbylém čase na podložce.

Sociolingvistika

Kód předmětu: YBJ006 Garant: Boušková,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs seznámí studenty se základními pojmy sociolingvistiky, která studuje jazyk jako integrální součást lidské společnosti. Sociolingvistika zkoumá, jak mohou různé sociologické faktory (věk, vzdělání, pohlaví, původ) ovlivnit jazyk jednotlivce. Rozlišuje teritoriální, sociální a situační variety jazyka, normy mluveného a psaného jazyka, zabývá se jazykovou kulturou, jazykovým plánováním, bilingvismem, jazyky menšin atd. Kurs se bude také zabývat metodami výzkumu, jež sociolingvistika používá.

Sociologický výzkum hodnot

Kód předmětu: YBA421 Garant: Prudký,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Sociologický seminář je zaměřen na zdroje, možnosti a postupy práce s výsledky kvantitativních empirických sociologických výzkumů, za pomoci balíku programů SPSS. Tyto skutečnosti jsou objasňovány a vyučovány s využitím výsledků empirického sociologického kvantitativního výzkumu hodntoových struktur stduentů FHS UK. tento výzkum běží na FHS od roku 2002. Během prvního semináře dosáhnou studenti na zpracování vybrané tématiky z daného výzkumu, jako základu pro práci s daty a jejich interpretaci. Obvykle jde o využití frekvenční, párové a faktorové analýzy. Závěrem semináře prezentují své výsledky v seminární práci.

Sociologie globalizace

Kód předmětu: YBA298 Garant: Klepárník,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz podává obecný úvod do problematiky globalizace, sociologie globalizace a proměn sociologického zkoumání daného fenoménu. Je rozdělen do tří navazujících částí: Obecného úvodu do problematiky globalizace a jejího sociologického zkoumání (1), analytického pohledu na její jednotlivé dimenze (ekonomika, stát, kultura, technologie, náboženství atd.) s využitím koncepcí vybraných autorů (2) a navazují pohled na důsledky globalizace ve vybraných oblastech (sociální nerovnost, migrace, mezinárodní systém).

Sociologie institucí

Kód předmětu: YBA299 Garant: Müller,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je napomoci studentům a studentkám orientovat se v současném institucionálním uspořádání moderních společností, jeho předpokladech i proměnách a dále rozvíjet dovednosti sociologické analýzy. Výklad využívá sociologické poznatky o formách transformace vybraných institucí (trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny) a jejich proměn v kontextu postmoderních podmínek. Teoretický výklad uplatňuje také historický a antropologický přístup.

Sociologie rodiny

Kód předmětu: YBA380 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: rodina
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět je věnován problematice sociologie rodiny a zaměřuje se na rodinné formy soužití v současné společnosti. Cílem kurzu je sledovaní vývoje a proměny tradiční instituce rodiny, a také vzniku nových forem intimních vztahů. Kurz uvádí také sociologické teoretické a metodologické východiska ke zkoumání rodiny.

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBF078 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o blokový seminář, který probíhá zpravidla 2-3krát ročně.Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance? Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.czSeminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínu 3.-5.5.2019, 29.8.-1.9.2019. V zimním semestru je kurz 23.-24.11.2019 zcela výjimečně ve školní budově.

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF077 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: angličtina, komunikace, němčina
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínu 3.-5.5.2019, 29.8.-1.9.2019. V zimním semestru je kurz 23.-24.11.2019 zcela výjimečně ve školní budově.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF079 Garant: Winklerová,L. + Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Současná témata migračních studií

Kód předmětu: YBA378 Garant: Bittnerová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina, sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představí aktuální témata, která se řeší na poli migračních studií (viz soupis jednotlivých témat). Cílem je na jejich základě nejen pochopit současné migrační pohyby a postmigrační procesy, ale také uvažovat o migraci jako jednom z aktérů, který se podílí na povaze současné postmoderní společnosti.

Spanish for Beginners I.

Kód předmětu: YBJ045 Garant: Palencia Lozano,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: španělština
Kredity: 2 Klíčová slova: španělšký jazyk
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Subject oriented for students with no or minimal Spanish knowledge level. During the course we will see basic Spanish grammar rules (differences between Ser/Estar, how to form the Present tense, etc.) and a few of essential pronunciation and vocabulary through some Spanish lectures.

Spanish for Pre-Intermediate I.

Kód předmětu: YBJ099 Garant: Palencia Lozano,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: španělština
Kredity: 2 Klíčová slova: španělšký jazyk
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Subject oriented for students with a low-medium Spanish knowledge level. The course is intended for students who have attended Spanish for Beginners YBJ045 or any other elementary Spanish lessons. Students that wants to attend this lesson must know at least:Differences between verbs Ser and Estar / How to form the Present tense in Spanish (for different kind of verbs)/ Basic pronunciation and vocabulary. During the course we will see intermediate Spanish grammar rules (principally past tense use in spanish languaje) and vocabulary through Spanish lectures.

Spory o přirozenost člověka a původ společnosti v britské filosofii 17. a 18. století

Kód předmětu: YBF370 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice)
V zimním semestru kurz sleduje spory o výklad lidské přirozenosti a jejich důsledky pro rozumění původu společnosti v britské filosofii u Bacona, Hobbese, Shaftesburyho, Locka a Mandevilla, a to v kontextu s protestantskou antropologií pádu člověka a jeho důsledků. V letním semestru pak sleduje kritiku Mandevillova pojetí u Hutchensona a Butlera, proměnu Mandevillovy pozice a pojetí člověka a původu společnosti u Huma, Smithe a dalších vrcholných představitelů skotského osvícenství. Primární texty a výkladová literatura ke kurzu bude převážně v anglickém jazyce, texty na semináři však budou diskutovány v jazyce českém. Posluchači získají atestaci z kurzu jednak na základě akademické eseje (minimálně 1500 slov, český či anglický jazyk), jednak aktivity v průběhu semestru (ústní presentace vybraných témat z relevantních textů).

Strukturální poetika vyprávění

Kód předmětu: YBF161 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován četbě primárních textu z okruhu ruského formalismu (Tomaševskij, Šklovskij, Propp), francouzského strukturalismu (Barthes, Todorov, Genette, Bremond) a českého strukturalismus (Jan Mukařovský, Lubomír Doležel. Podmínky atestace: na semináři bude vyžadována 80% účast (s jistou mírou tolerance maximálně tři absence) a závěrečný test ze základních naratologických pojmů

Studium kognitivních schopností papoušků šedých - cvičení

Kód předmětu: YBA078 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace, metodologie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mít zapsány současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). Budou samostatně zhruba třikrát týdně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých, případně pořizování záznamů, pozorování, hodnocení nebo drobné experimenty s těmito subjekty. O práci si budou vést vlastní protokoly. V pokročilejších fázích projektu budou zaškoleni do analýzy dat a způsobu prezentace výsledků.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář

Kód předmětu: YBA077 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mí zapsané současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). V úvodním bloku semináře studenti tento svůj projekt prezentují a posléze případně upraví. Ve druhém bloku bude následovat supervize práce při sběru dat nebo tréninku papoušků.

Surveillance in Central and Eastern Europe: Social Control Methods Before and After Communism

Kód předmětu: YBAU026 Garant: Grigar,E. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:00 - 16:00, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html. The class dialogue will be focused on the analysis of historical rhetoric of surveillance and its wide range of tools used to gain social control and that of its individual members. We will focus on the comparative analysis of different methods of social control practice employed by select former communist states (mainly Czechoslovakia, Poland, and East Germany) during communism and after its fall. Therein this course will probe several issues emerging from different types of relationships between the latest technologies and our society, as they may be used by those in power to cultivate the culture of social control, fear, and empowerment.

Svět písma I.

Kód předmětu: YBK3001LI Garant: Průšová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: písmo, redakční práce
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáškový cyklus zaměřený převážně na rukopisné písmo zachycuje vznik, vývoj a význam písma v širších souvislostech. Umožňuje pochopit rozličnou úlohu písma v jednotlivých kulturách, rozdílné důvody vedoucí k jeho vzniku, faktory ovlivňující jeho tvarovou podobu. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti, historické propojení většiny významných nelatinkových písem s latinkou. Součástí výuky je studium ukázek.

Svět písma I. - cvičení

Kód předmětu: YBK3002LI Garant: Průšová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: písmo, redakční práce
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Psaní verzálek latinkového bezserifového písma plochým perem.

Světlo a jeho úloha v umění a architektuře

Kód předmětu: YBH153 Garant: Alt,J. + Tourek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura, výtvarné umění
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs se nejdříve zaměří na to, jak lze chápat světlo, okrajově se dotkneme též filosofického přístupu ke světlu a prozkoumáme několik různých přístupů k němu v různých dobách a kulturách a to především ve vztahu k umění a architektuře. Nepůjde o systematický průzkum s nárokem na úplnost, spíše o několik dílčích sond, které osvětlí základní možnosti. V hodinách se vždy zaměříme na konkrétní ukázky v jednotlivých uměleckých dílech a stavbách. Pozornost věnujeme mimo jiné šerosvitu, středověkému světlu spirituálnímu, baroknímu iluzivnímu osvětlení, práci se světlem u různých architektů, tématu okulocentrismu (Pallasmaa), neopomineme též kresbu světlem – fotografii a pod. Cílem kursu je kromě představení několika základních přístupů k tématu, též snaha o hlubší porozumění a rozvinutí schopnosti zahlédnout a ocenit práci se světlem v uměleckých dílech a stavbách.

Světová revoluce a Kacířské eseje. Masaryk a Patočka o válce, pokroku a filosofii dějin

Kód předmětu: YBF398 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V kurzu postupně projdeme klíčové pasáže Masarykovy zásadní knihy Světová revoluce, abychom na jejich základě mohli porozumět jeho pojetí humanity, demokracie, filosofie dějin a jeho dějinně-filosofické interpretaci 1. světové války. Poté navážeme četbou a výkladem Kacířských esejů Jana Patočky a budeme sledovat obdobné motivy. Ukáže se přitom mimo jiné, v čem je Patočkova filosofie dějin vůči Masarykově "kacířská", za co Masaryka kritizuje a co v 70. let 20. století nabídl jako alternativu. Úkolem pro nás bude jednak porozumět oběma myslitelům a jednak si klást otázku, zda je ještě něco z těchto historicky vlivných koncepcí filosofie 20. století relevantní i pro čtenáře (a filosofii) století jedenadvacátého.

Svoboda, spravedlnost, demokracie – antické kořeny moderních hodnot

Kód předmětu: YBF383 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, etika, politická teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem přednášky je reflektovat a diskutovat současné vnímání politických a etických hodnot (jako je svoboda, nezávislost, spravedlnost, rovnost a rovnováha, vzdělání) na pozadí nejstarších antických textů obhajujících nebo kritizujících tyto hodnoty.

Tanec: Prostor a čas

Kód předmětu: YBK402 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět studenty seznámí se základními tanečními principy a možnostmi (sebe)vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Skrze principy prostoru a času, symbolizaci těla v tanci a některá improvizační cvičení, budou v průběhu tří dnů naváděni k uvědomění si vlastního těla, jeho fyzických možností (jeho možné metamorfózy v tanci/tancem) až k hledání vlastního tanečního lexika.

Tendence poválečného výtvarného umění

Kód předmětu: YBK2005LI Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 20. století, výtvarné umění
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky volně navazují na kurz Etapy (výtvarné) moderny. Opět není středem zájmu samotná faktografie, více jde o zpřístupnění motivů a cílů výtvarného umění ve druhé polovině 20. století.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby I.

Kód předmětu: YBK2006LI Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby.

Teorie fotografie

Kód předmětu: YBK018 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: média, teorie umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Fotografie je příkladem moderního technického obrazového média, které prodělalo řadu proměn nejen po stránce technologické, ale i po stránce epistemologické či diskursivní. Fotografie není pouhá technologie, ale je to především určitý koncept vnímání, poznání a zobrazování. Diskuse kolem fotografie se vedly především o otázce pravdivosti, realističnosti, demokratičnosti, autenticity apod. nebo naopak o problémech konvenčnosti, manipulativnosti, pasivity atd. Řada filosofů, teoretiků kultury, umělců či kritiků uvažovala o společenské roli fotografie, o její úloze v rámci proměny dějinné epistémé (tj. určité generální koncepce světa), o jejích kladech či záporech, o její moci, o jejím vztahu s divákem atd. Tyto teoretické diskuse budeme nějakým způsobem shrnovat a konfrontovat v rámci sledování jakýchsi charakteristických pojmů, popř. stereotypů, s nimiž se odborná i laická veřejnost k fotografii vztahuje.

Terénní antropologická praxe: příprava projektu

Kód předmětu: YBA300 Garant: Bittnerová,D. + Novotná,H. + Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz si klade za cíl studenty teoreticko-metodologicky i prakticky připravit na antropologickýterénní výzkum. Studenti se seznámí se základními technikami tvorby dat, základními problémy, které je třeba řešit v souvislosti s pohybem v terénu, a základními reáliemi vybraného terénu. Na základě rešerše odborné literatury vypracují projekt svého výzkumu, který bude následně realizován v rámci kurzu "Terénní antropologická praxe: realizace projektu".

Terénní antropologická praxe: realizace projektu

Kód předmětu: YBAKA39LI Garant: Bittnerová,D. + Novotná,H. + Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Náplní kurzu je realizace terénního antropologického výzkumu pod supervizí vyučujících, který bude probíhat ve vybrané lokalitě na základě projektu připraveného v rámci kurzu "Terénní antropologická praxe: příprava projektu". Kurz umožní studentům v praxi aplikovat metodologické i teoretické poznatky potřebné pro realizaci vlastního terénního výzkumu, které si osvojili ve zmiňovaném semináři.

The Essence of Communication: Learning to Read, Understand and Write in Perfect English

Kód předmětu: YBJ095 Garant: Crawford,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This is a course taught by an English national to improve students’ communication skills, with a view to their being able to read quite complicated texts, fully understand the meanings of those texts and then themselves produce short paragraphs and one longer piece of writing in perfectly structured and coherent English.

Tvořivá dramatika

Kód předmětu: YBK5003BI Garant: Marušák,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Příběhy od pradávna pomáhají lidem k základní orientaci v čase a prostoru jejich životů. Tvořivá dramatika nabízí možnost, jak tyto příběhy hlouběji prozkoumat a prožít na vlastní kůži v bezpečném prostoru hry a fikce. Základními metodami, které k tomu používá, jsou dramatické improvizace a hraní rolí.

Účetnictví II.

Kód předmětu: YBQ0008LI Garant: Kaprál,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Zásady účtování jednotlivých skupin aktiv a pasiv. Návaznost účetnictví k daním a mzdové evidenci. Rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí. Klíčová slova: aplikovaná ekonomie, podnikové hospodářství

Umění a vizuální kultura

Kód předmětu: YBK0016LI Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Současnost je někdy označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika apod. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Má smysl zabývat se uměním? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.

Úvod do biologie člověka

Kód předmětu: YBA312 Garant: Hroníková,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměřuje na deskripci stavby lidského těla a vysvětlení funkce jednotlivých orgánů, tělních soustav i jejich vzájemné kooperace. Důraz je kladen na vysvětlení běžných jevů, stranou však nezůstávají ani různé zajímavosti, odchylky a patologie. Studenti se dozví například o zákonitostech dědičnosti krevních skupin, které budou aplikovat v reálných příkladech, budou si moci vyzkoušet, jak snadno lze oklamat lidské smysly a mnoho dalšího. Součástí prezentací jsou názorné videoukázky a modely.

Úvod do diskurzivní analýzy

Kód předmětu: YBA232 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Vávra,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úvod kurzu bude věnován představení různých přístupů k analýze diskurzu. Následně bude věnována pozornost jednomu vybranému přístupů diskurzivní analýzy, totiž kritické diskurzivní analýze (KDA). Studující se seznámí jak s teoretickými východisky a metodologickými postupy KDA, tak budou mít možnost prohloubit své teoretické a metodologické znalosti přístupu KDA v podobě jeho praktického využití v rámci analýzy psaných promluv.Podmínkou atestace bude aktivní práce v hodině (založená na domácí přípravě), vypracování seminární práce a její ústní prezentace na kolokviu.Materiály ke kurzu viz. Moodl FHS UK.

Úvod do fenomenologie I.

Kód předmětu: YBF266 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Úvod do fenomenologie. Základní pojmy a přístupy ke klasickým filosofickým tématům, z hlediska fenomenologie. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.Podmínkou atestace je pravidelná účast na kurzech, povolený počet odůvodněných absencí jsou tři, a krátká (maximálně pětistránková) seminární práce o některém z probíraných těmat a autorů odevzdaná do konce srpna 2017.Povinná literatura:Edmund Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, kniha I. a II., Praha 2004 a 2009.

Úvod do filosofie raného novověku

Kód předmětu: YBF267 Garant: Kunca,T. + Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz studentům poskytne základní přehled o filosofii R. Descarta, J. Locka, B. Spinozy, G. Berkeleyho, D. Huma a G. W. Leibnize. Závěrečná atestace: ústní zkouška z témat probíraných na hodině. V případě rozsáhlejší absence se lze připravit z odpovídajících kapitol v knihách W. Röd, Novověká filosofie I. a II., OIKOYMENNH 2001.

Úvod do filosofie raného novověku – četba

Kód předmětu: YBF268 Garant: Vrabec,M. + Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YAKVA (Jinonice)
V první polovině semestru půjde o společnou četbu knihy A Treatise of Human Nature od Davida Huma. Posluchači budou mít k dispozici transkript kritického vydání a dosud nepublikovaný překlad do českého jazyka. Dílo je považováno za nejvýznamnější pokus o systematickou filosofii v dějinách britské filosofie (nejenom) v raném novověku. V druhé polovině semestru budeme číst vybrané části Spinozovy Etiky. Požadavky k atestaci: Písemná práce na zvolené téma v rozsahu 3-5 NS splňující akademické standardy.

Úvod do genderových studií

Kód předmětu: YBA303 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: gender
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Gender studies (genderová studia) jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně-vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech gender studies, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.

Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář pro prezenční studenty

Kód předmětu: YBQ046 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz bude vyhodnocovat zpětnou vazbu k přednášce Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti a bude kultivovat způsobilost posluchačů v rétorické formulaci otázek a odpovědí z příslušného oboru, za využití textů a základních učebnic ke kurzu. Seminář bude věnovat pozornost rozsáhlému materiálu v připravené Čítance textů. Podle potřeby bude seminář doplňovat výklad přednášky, nebo precizovat porozumění obtížných pasáží předneseného výkladu. Literatura:SCHWANITZ, D. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Praha, Prostor, 2011. ISBN 978-80-7260-256-8.BURROW, J.W. Krize rozumu: Evropské myšlení v letech 1848–1914. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-025-X.HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0561-7LUKACS, J. Na konci věku. Praha, Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1781-9.Další studijní materiály: Elektronická Čítanka studijních textů ke kurzům (přednášce a seminářům) je uložena v Moodle.Video-nahrávky přednášek jsou k dispozici na FB.

Úvod do Platónovy filosofie

Kód předmětu: YBF262 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurs je jedním z možných uvedení do Platónovy filosofie, přičemž jeho osnovou bude problém vztahu duše a ERÓTA, tedy problematika, kterou antika chápala především jako problematiku etickou. Nejprve probereme dialog Alkibiadés, který shrnuje většinu hlavních témat platónské filosofie a zprostředkovává je přijatelným, přehledným, ač v některých případech částečně zjednodušujícím způsobem: v tomto ohledu byl již od antiky brán jako vhodná brána do Platónova myšlení (Proklos): v jeho rámci tak bude tematizován jednak problém obce a jejího náležitého vedení založeného na patřičném vědění (EPISTÉMÉ) a umění (TECHNÉ); a jednak problém péče o sebe, sebepoznání a SÓFROSYNÉ, jako podmínky politické činnosti). Následně obrátíme pozornost k dialogu Symposion, kde bude podrobně představeno platónské pojetí ERÓTA, v Diotimině řeči pak probereme koncept idejí a konečně v souvislosti s Alkibiadovým vpádem, představujícím v rámci kompozice dialogu svého druhu satyrské drama, upřesníme samu povahu platónské filosofie. Kurs zakončíme intepretací dialogu Faidros: zaměříme se zejména na první dvě třetiny dialogu, přičemž prohloubíme platónské pojetí vztahu duše a ERÓTA (zejména ve slavném filosofické palinódii), v závěrečné přednášce pak probereme vztah filosofie a rétoriky a statut zapsaného slova s ohledem na samotný statut platónských dialogů.

Úvod do politické antropologie

Kód předmětu: YBA296 Garant: Rádl,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Hlavní náplní kurzu budou antropologické pohledy na politiku a moc. V prvních hodinách se zaměříme na jednotlivé směry politické antropologie tak, jak se vyvíjely do 60. let. V tomto období spočíval hlavní zájem antropologů v odhalování strukturálních faktorů řádu u společností bez centrální politické autority. Ačkoliv je pro antropologii v tomto období charakteristické formulování alternativních a lokálních mechanismů politického uspořádání, teoretická východiska jsou odlišná. Kurz proto rozlišuje několik paradigmat politické antropologie (od funkcionalistického k postmodernímu), což usnadňuje schématické rozlišení teorií a konceptů. V druhé části kurzu se budeme zabývat současnými tématy politické antropologie, které se objevují po přehodnocení pojetí moci v antropologii, většinou inspirovaného mysliteli mimo obor (zejm. Foucault) - to se do té doby omezovalo na její donucovací povahu. Tento obrat otevřel před antropologií zcela nové oblasti bádání. V popředí zájmu už není politika jako taková (tzn. socio-politické struktury, jako jsou rodové linie nebo různé politické systémy jako náčelnictví a "big man?", ale političnost ve smyslu uplatnění moci za účelem dosažení obecních nebo i partikulárních cílů. V jistém ohledu je možné takto chápanou političnost vidět v každé lidské činnosti, v níž se aktéři o něco snaží: političnost je tak aspektem diskursivní i nediskurzivní intervence do společenského uspořádání.

Úvod do studia jazyka II.

Kód předmětu: YBJ106 Garant: Císařovská,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu. Otevírá nová setkávání s jazykem a jeho ústrojností, a tím tříbí schopnost vnímat různé analogie mezi jazykovými kategoriemi a jevy kolem nás, které se nás bezprostředně dotýkají. Jedním z cílů je také posilování odolnosti vůči četným manipulačním vlivům, které využívají jazyk (reklama, propaganda, rétorika, polopravdy apod.). Poznávání různých jazykových vrstev lze prakticky využívat nejen při bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při ústním vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení. Vyžaduje systematickou přípravu v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Osnova učiva se přizpůsobuje potřebám účastníků kurzu: důraz na teoretické zakotvení se může přesouvat na praktické procvičení probírané látky a naopak. Paralelně s výkladem se v krátkých sondách zabýváme i některými notoricky problémovými oblastmi české gramatiky, pravopisu i ortoepie.

Úzkost & strach

Kód předmětu: YBF403 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: filosofie existence
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Tématem semináře jsou filosofické, psychologické, sociologické a evolučně biologické pohledy na strach a úzkost (a jim blízké emoce) v jejich vzájemné odlišnosti i spjatosti. Seminář přitom kombinuje historický přístup se systematickým. Cílem je najít v rozmanitosti odlišných (někdy až vylučujících se) pohledů jednotu a lépe porozumět uvedeným způsobům tematizace i samotným fenoménům. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3–5 str.).

Vědecká a cestopisná žurnalistika

Kód předmětu: YBK037 Garant: Josephy,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: literatura, redakční práce
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je teoretické i praktické osvojení publicistických žánrů, které mohou zprostředkovat vědecké, resp. antropologické poznatky širší veřejnosti. Studenti si v jeho průběhu vyzkouší základy redakční práce, seznámí se blíže s mediálním prostředím a naučí se v něm efektivněji komunikovat slovem i obrazem.

Video Based Seminar on Conteporary Economic Systems and Processes

Kód předmětu: YBA203 Garant: Čábelková,I.