Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2020/2021


A History of Quantification: Problems and Perspectives in Central Europe

Kód předmětu: YBAJ077 Garant: Erdelyi,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Our task in this course is to explore the application and diffusion of statistical thinking in Central Europe in the long nineteenth century. Statistical thinking is not merely investigated as an academic discipline, but the course will look at practical uses of statistical methods ranging from the public sphere to the private economy that constantly exploited advances in statistical mathematics and probability theory. It thus plans to reconcile specific forms of statistical knowledge about society and economy with their equally diverse forms of application by natural and social scientists, private and public clerks, and other intellectuals. During the course we will be attentive to the relevance of Central European debates concerning statistics at the backdrop of pioneering ideas in Western states. We will explore how debates inform the local and regional agendas of our protagonists—not only political but epistemological, institutional, and empirical as well. By the same token, the course concentrates on the specific places of knowledge production and its effects on methods and on the way our protagonists pursued credibility and battled for social authority.Online: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad8fde565b50d410083024a79f6beca39%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4ba9623-f17c-4efd-a6d3-a144d63ff59d&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

A history of the "Third Reich" (1933-1945) II Domination, Occupation and War Economy

Kód předmětu: YBAJ154 Garant: Hanyš,M. + Vondráček,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
In this seminar we will analyze three key aspects of the history of Nazi Germany and the Second World War: Nazi domination, occupation and the war economy. We will focus on Nazi military expansion until 1945. In this context we will take closer look at the German war of annihilation (Vernichtungskrieg) and the Holocaust in the east. Although terror and mass murder played a key role in Nazi policy, we will also study how the Nazi policy differed in the east and west towards local populations and how this policy was connected to the war economy. The seminar will be strongly text-based. You will be asked to read one to two texts and answer in-depth questions at each session.

Aerobik A

Kód předmětu: YBKC165 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 14:00 - 15:00
Kurz probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako MIX, tj. zčásti jako cardio dance (choreografický aerobik), zčásti jako posilování (dynamické posilovací bloky + posilování na podložce). Cílem je převážnou část hodiny (75%) pracovat v režimu zvýšené metabolické (spalování tuků) a kardiovaskulární zátěže (trénink srdečně-cévního a dýchacího systému). V choreografické části hodiny vedle toho dochází k rozvíjení pohybové koordinace, kreativity a paměti, v posilovací části k tréninku svalové vytrvalosti. __________________________________________________________________________________________Cvičení se v LS 21 bude fakticky konat až v momentě, kdy budou znovuotevřena vnitřní sportoviště, do té doby je třeba vyčkat. Pokud by po otevření fitka zůstala v platnosti nařízení omezující počet osob na skupinových lekcích, uplatní se rotační princip, který dovolí postupné prostřídání všech frekventanteek kursu na hodinách. Jakmile se početní limit stane bezpředmětným, každá lekce bude přístupná všem do kursu zapsaným studentkám. Vzhledem k tomu, že cvičení poběží i ve zkouškovém období a z větší části i o prázdninách, nebude pravděpodobně problém zúčastnit se cvičení tolikrát, aby to zakládalo nárok na udělení atestace, (a to i kdyby se vnitřní sportoviště otevřela např. až v dubnu).

Aerobik B

Kód předmětu: YBKC166 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 14:00 - 15:00
Kurz probíhá formou praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako funkční silově-vytrvalostní trénink - Total Body Training (TBW). Důraz je kladen na kontinuální zátěž kardiovaskulárního systému a funkční posilování. ________________________________________________________________________________________Cvičení se v LS 21 bude fakticky konat až v momentě, kdy budou znovuotevřena vnitřní sportoviště, do té doby je třeba vyčkat. Pokud by po otevření fitka zůstala v platnosti nařízení omezující počet osob na skupinových lekcích, uplatní se rotační princip, který dovolí postupné prostřídání všech frekventanteek kursu na hodinách. Jakmile se početní limit stane bezpředmětným, každá lekce bude přístupná všem do kursu zapsaným studentkám. Vzhledem k tomu, že cvičení poběží i ve zkouškovém období a z větší části i o prázdninách, nebude pravděpodobně problém zúčastnit se cvičení tolikrát, aby to zakládalo nárok na udělení atestace, (a to i kdyby se vnitřní sportoviště otevřela např. až v dubnu).

AJ - Advanced

Kód předmětu: YBEC010 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs pro středně pokročilé studenty zaměřený na všestranné rozvíjení angličtiny především v oblastech, které při běžném užívání zůstávají mimo vědomou pozornost. Kurs sleduje rozšiřování slovní zásoby a upevňování správných gramatických a komunikačních návyků. Jedním z cílů je také postupné odbourávání často se opakujících problémů a prohlubování přesnosti vyjadřování i porozumění. Kurs od studentů vyžaduje soustavnou a samostatnou práci v průběhu celého semestru, důkladnou a pravidelnou přípravu na hodiny i aktivní zapojení při hodinách, které z této přípravy vycházejí. Kurs je koncipován cyklicky tak, aby se vždy na začátku semestru mohli připojit i noví studenti.

AJ - Advanced II.

Kód předmětu: YBEC074 Garant: Johns,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs AJ - Advanced II. se zaměřuje na interaktivní angličtinu: na rozvíjení komunikativní kompetence a celkové jazykové zdatnosti.

AJ - Advanced III.

Kód předmětu: YBEC075 Garant: Petříková, K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
The Advanced English course will be based on the material in the New English File Advanced textbook focusing on practical use of English skills such as grammatical proficiency, vocabulary development, reading skills and developing listening skills. There will also be class discussions of the topics presented in the textbook. Also, I will bring in other materials on grammar and vocabulary and will use authentic articles to develop translation skills if the class is all Czech speakers.

AJ - Advanced IV.

Kód předmětu: YBEC076 Garant: Petříková, K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
The Advanced English course will be based on the material in the New English File Advanced textbook focusing on practical use of English skills such as grammatical proficiency, vocabulary development, reading skills and developing listening skills. There will also be class discussions of the topics presented in the textbook. Also, I will bring in other materials on grammar and vocabulary and will use authentic articles to develop translation skills if the class is all Czech speakers.

AJ - Advanced VI.

Kód předmětu: YBEC078 Garant: Johns,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
The course, taught by A. Johns, aims to help undergraduate students to improve their proficiency in the English language. It will focus on their developing an academic level in English by helping them prepare for their exams and by managing the course duties. The skills that we will learn are commonly required at European or American universities and it is absolutely necessary to have good English communicating and writing skills to be successful in academia.

AJ - Intermediate

Kód předmětu: YBEC008 Garant: Hvorecká, I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: viz SIS
As at the moment in-person instruction is not possible the course’s content and form have been changed to better meet our remote, off-line learning/instruction needs. Until the restart of in-person classes we will mostly concentrate on enhancing your academic reading - developing your reading strategies and critical reading skills. You will be provided with all necessary reading texts, exercises and feedback. The materials will be placed in MSTeams/Intermediate English once a week. You will have to upload your weekly assignments (exercises, etc.) into SIS/ Studijni Mezivysledky/Predmet - Intermediate English. Terms for completing the course: submission of at least 8 weekly assignments (out of 10) and a passing grade at the final test. Late home assignments will not be accepted. If a student is suspected of academic dishonesty of any kind, I reserve the right to fail her/him for the assignment or the course.I will be available for consultations on-line. More detailed instructions will be sent to you with the first assignments as the semester starts. This course (in its remote learning/teaching form) is one semester long and you are not eligible to register if you took it last semester. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In case contact learning is reassumed we’ll switch back to a regular “Intermediate English” content/ form (see the description below). Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování, rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny. Student má možnost se zapsat do kurzu opakovaně během studia, protože obsah kurzu se mění.

AJ - Pre-Advanced

Kód předmětu: YBEC079 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tento kurz je určen pro středně pokročilé studenty, kteří potřebují rozhýbat své převážně pasivní znalosti. Rozmanité aktivity v kurzu, konverzační i písemné, předpokládají aktivní účast i přípravu na hodiny. Interaktivními metodami si studenti osvojí principy anglické syntaxe a gramatiku a systematicky si budou rozšiřovat slovní zásobu. Kurz povede Dr James Partridge, jenž na první hodině bude specifikovat konkrétní požadavky a sylabus kurzu. Proto je třeba na této hodině být.

AJ - Upper-Advanced

Kód předmětu: YBEC080 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem tohoto kurzu je upevnit dosavadní znalosti angličtiny prostřednictvím diskusí na akademická témata, získat plynulost projevu, rozšířit si slovní zásobu a vylepšit výslovnost. Kurz chce posílit sebevědomí v angličtině pozitivní motivací a pružným přístupem. Součástí kurzu bude v rámci možností i úvod do psaní neformálních i akademických textů. Technika psaní odpovídá úrovni OCR (Oxford and Cambridge Board), která vyžaduje schopnost dobře postavit větu, správně členit odstavce, přesně formulovat úsudek, doložit ho argumenty i z napsaného vyvodit odpovídající závěr.

AJ - Upper-Intermediate

Kód předmětu: YBEC009 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tento kurs pro mírně až středně pokročilé studenty celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem je upevňovat již získané dovednosti, tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí a prohlubovat přesnost vyjadřování i schopnost rozumět slyšenému textu. Postupné osvojování gramatické struktury angličtiny v kontrastu s češtinou umožňuje posilovat celkové vědomí jazyka a s porozuměním číst i náročnější odborné texty. Kurs vyžaduje schopnost pracovat samostatně a systematicky po celý semestr (zejména bude-li nutné opět přejít na distanční formu výuky).

AJ - Upper-Intermediate III.

Kód předmětu: YBEC081 Garant: Crawford,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 17:00 - 20:00, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti.

Anglický gotický román

Kód předmětu: YBFC152 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs bude věnován základním rysům tzv. gothic fiction, zejména v Anglii. Romány, kterým se budeme věnovat, budou zahrnovat všechna základní klasická díla tohoto žánru (H. Walpole, C. Reeves, A. Radcliffe, M.G. Lewis, Ch. Maturin, M. Shelley aj.).Doporučená literatura:Velká většina rozebíraných děl vyšla v dobrých českých překladech v edici Anglický gotický román v nakladatelství Odeon v sedmdesátých letech. Jedná se o následující svazky:1. H.Walpole, Otrantský zámek/ C. Reeve, Starý anglický baron/ W. Beckford, Vathek/ A. Radcliffe, Sicilský román. Praha, Odeon 1970.2. M. G. Lewis, Mnich, Praha, Odeon 1971.3. A. Radcliffe, Záhady Udolfa, Praha, Odeon 1978 (dva svazky)4. Ch. Maturin, Poutník Melmoth, Praha, Odeon 1972.Dotkneme se též následujících titulů, dostupných v mnoha edicích v angličtině.A. Radcliffe, The Italien.A. Radcliffe, Romance from the Forest.M. Shelley, Frankestein.M. Shelley, Matilda.W. Godwin, Caleb Williams.Výuka bude probíhat v MS teams v den a hodinu určenou v rozvrhu. Kód posluchačům zašlu před začátkem semestru.Ze základní sekundární literatury lze doporučit:R. Kealey, The Romantic Novel in England, Harvard UP 1972.Požadavky k atestaci: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu, přečtení zadaných úryvků.

Anthropology of Ritual

Kód předmětu: YBA326 Garant: Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, sociálněvědní teorie
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Studies of ritual continue to be of critical interest in anthropology. This course explores anthropological approaches to ritual as a universal feature of human social life. Attention will be given to key anthropological concepts (e.g. rites of passage, liminality, anti-structure, communitas, performative aspects of ritual). Although ritual is sometimes considered as primarily related to religion, the anthropological approach requires that ritual be situated not only in religious but also in secular contexts, such as: politics and power relations, the construction of social identities and boundaries, the reproduction and invention of 'tradition' or social memory practices, globalization, commodification etc. We will also problematize the dichotomy of sacred and secular while discussing practices of today’s individualized spirituality. Special focus will be paid to the negotiation of sound dimensions of ritual practice.Requirements: Minimum 500 words annotations of 6 assigned readings (except from the 1st week) uploaded in the moodle course page, here https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8610 AND a 10 min powerpoint presentation of a selected ethnographic case of a ritual performance interpreted with the help of theoretical concepts from mandatory readings.Weekly ONLINE classes through MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a96512c78ea2c4c6aa88c08a831ff32f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=a86b0698-f7b4-474d-a2aa-5f1597f87f02&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2FOR MORE DETAILS SEE THE ATTACHED SYLLABUS 2020.

Aplikovaná antropologie

Kód předmětu: YBSC077 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem přednáškového cyklu je představit studentům a studentkám kariérní uplatnění a aplikaci vzdělání v oblasti sociální a kulturní antropologie v praxi. Zaměříme se na historický, teoretický a metodologický vývoj subdisciplíny aplikované antropologie. Budeme rovněž problematizovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů i výzkumnou a politickou situovanost antropologů/žek v současné společnosti. Druhou část kurzu vyplní přednášky zvaných přednášejících, kteří představí své osobní působení v konkrétních aplikovaných projektech, které jsou zaměřeny na tvorbu sociálních politik (komunitní práce a sociální vyloučení),advokační antropologii (ochrana práv marginalizovaných skupin), design antropology a digitální antropologie. Kurz Aplikovaná antropologie je určen jak pro studenty/ky magisterského programu Antropologická studia, tak pro studující bakalářského programu. Bude tedy místem společného setkávání a otevřeným prostorem pro diskusi studentů s různými zkušenostmi a znalostmi z oboru sociální a kulturní antropologie.

Archiv, text, interpretace (proseminář)

Kód předmětu: YBHC142 Garant: Himl,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Myslíte si, že archiv je neproniknutelná a nudná změť starých papírů? Tento kurz vás vezme na vzrušující výpravu do hloubi sociálních sítí minulých století, do labyrintu pergamenů, zaprášených foliantů a zažloutlých fotografií.Cílem předmětu je v teoretické a především praktické rovině zkoumat, jak se nám zprostředkovávají informace o/z minulosti - jejich dobovou funkci a okolnosti vzniku, podmínky a systémy jejich třídění, uchování a moderního zpracování. Pozornost bude věnována komplexním vztahů mezi „prameny“ a „historickou skutečností“. Na tomto základě poskytne předmět i studujícím bez předchozí proseminární průpravy orientaci v různých typech „pramenů“ a v nejširším spektru paměťových institucí (archivy, muzea, knihovny, galerie) a zejména schopnost v jejich fondech vyhledávat. V závislosti na epidemické situaci budou součástí kurzu i exkurze do vybraných typů archivů.Témata:1. Archiv – princip, pojem a instituce2. Prameny, stopy, indicie3. Pramenná kritika4. Paleografie5. Diplomatika6. Intertextualita7. Medialita, skripuralita, tištěné a psané slovo8. Materialita (text, obraz a předmět jako historiografický zdroj)9. Diskurz a analýza diskurzu pro historiky10. Reprezentace11. Historie a paměť - legislativa a justice12. Historické tisky a knihovny13. Audiovizuální prameny14. Digitální zdroje

Aristotelés: Etika Eudémova

Kód předmětu: YBFC201 Garant: Zavřel,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz nabídne studentům možnost seznámit se s tímto klíčovým spisem nejen Aristotelovy etické filosofie, ale také evropské etiky vůbec (ve 20. století především v podobě tzv. etiky cnosti). Aristotelés v tomto textu rozvíjí především témata blaženosti, svobody, záměrnosti a ctnosti, ale také pojednává o jednotlivých ctnostech a způsobu, jak je v konkrétních situacích realizovat.

Aristotelés: Etika Níkomachova

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB052 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Četba a komentář vybraných pasáží klasického díla filosofické etiky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Aristotelés: Úvod do zoologie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB068 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři budeme číst první knihu Aristotelova spisu O částech živočichů. Jde o úvodní metodologický text k Aristotelově zoologii, po jehož přečtení Ch. Darwin napsal: „Sotva kdy jsem četl něco zajímavějšího, i když jsem ještě nepřečetl více než čtvrtinu samotné knihy. Z citací, které jsem dříve viděl, jsem měl o Aristotelových zásluhách vysoké mínění, ale ani v nejmenším jsem netušil, jak obdivuhodný muž to byl. Doposud byli mými dvěma bohy Linné a Cuvier, i když každý velmi odlišným způsobem, ve srovnání se starým Aristotelem však byli jen pouhými školáky.“ Kurz bude probíhat formou videokonference přes MS Teams v čase dle rozvrhu. Pracovní texty budou vyvěšovány v SISu u našeho předmětu.

Body, Health and Society

Kód předmětu: YBA246 Garant: Wolfová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
This course aims to introduce different approaches to the body, health, and illness from the perspective of sociocultural anthropology. How can we study body and health-related issues? And what kind of understanding can we get based on these different approaches? The course is open to full-time and Erasmus students. Moreover, it is designed to contribute to the full-time students´ preparations for the compulsory Comprehensive exam in Social Sciences (CESS). Based on the part of the readings for the third part of CESS, the development of anthropological thinking about the body, health and illness will be discussed. Through the in-class exercises, students will practice the skills of critical reading, writing, and text comparison. These are essential for the successful completion of the third part of CESS exam as well as for the completion of the dissertation. The course will take place online via MS Teams (code for the enrollment: ). The sessions will take up to 70minutes and will have a seminar form, where selected reading will be reviewed and the key concepts discussed and applied on the body or health-related topics. Therefore preparation (readings, synopses) creates an inherent part of the course.

Bohemian (Contemporary) Art in Global Philosophical Context

Kód předmětu: YBAJ165 Garant: Váša,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:30, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz bude v rámci seminárních diskusí a četby vybraných krátkých esejů a pasáží sledovat dobrodružství otázky, která pronásledovala avantgardní umění od chvíle jeho vzniku a kterou bychom mohli formulovat následovně: pakliže má umění překračovat veškeré možné hranice, negovat veškerá světská omezení a být absolutně svobodným, není posledním pokušením takového umění vražda jakožto absolutně radikální umělecké dílo (jak tento motiv tematizoval Lars von Trier ve svém snímku The House that Jack Built, 2018)? Takový závěr je pochopitelně zcela absurdním: nicméně položení této otázky vede k tématům, která jsou i pro současné umění důležitá (vztah umění a života, politiky či veřejného prostoru, angažovanost umění apod.). Kurz bude založen na seminární práci s texty v přímé konfrontaci s uměním, o kterém tyto texty přímo či nepřímo vypovídají nebo se kterým se přinejmenším setkávají v rámci uchopování stejného problému. Co se samotných témat týče, budeme se věnovat otázkám jako jsou "vztah umění a politiky", "paradoxy avantgardy", "limity umění", "umění a svoboda", "myšlení obrazem", "kritický potenciál umění", "odcizení současného světa" atp. Výběr autorů, kterým se budeme věnovat: Adorno, Chalupecký, Ranciere, Danto... OFF-LINE VERZE VÝUKY (bude-li umožněna): Kurz tedy probíhat výhradně "v terénu". V rámci jednotlivých diskusí navštívíme aktuální výstavy i stálé expozice Národní galerie, Muzea Kampa, Galerie hlavního města Prahy či DOX - Centrum současného umění. Zároveň využijeme nabídky aktuálních výstav menších pražských galerií současného umění. V tomto ohledu se zaměříme zejména na program Nadace a Centra pro současné umění, které nám zároveň zprostředkuje besedy s vystavujícími umělci, jejichž motivace a díla tak budeme moci diskutovat přímo s jejich autory. ON-LINE VERZE VÝUKY: Kurz bude probíhat prostřednictvím pravidelných webinářů na platformě MS-TEAMS v běžném rozvrhovém čase. Návštěva galerií bude nahrazena komentovanými prezentacemi, případně on-line diskusemi s vybranými umělci či komentovanými prohlídkami virtuálních expozic. DŮLEŽITÁ INFORMACE (v případě off-line výuky): Výuka proběhne v angličtině. Vstup do galerie si studenti musí hradit sami: cena se pohybuje v rozmezí 20-60 Kč za 1 vstup. Jedná se každopádně o výrazně zlevněné vstupné, které v normálním případě dosahuje výše i několika set Kč. Místo srazu bude vždy upřesněno emailem, výstavy budeme navštěvovat v čase Úterý 11:00 - 12:20. Prosím vezměte v úvahu, že ačkoliv samotná přednáška či diskuse zabere předepsaných 1 hod 20 min, návštěva může společně s cestou z univerzity a zpět (máte-li ještě nějaký kurz) zabrat až dvě a půl hodiny.

Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBSC159 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz je úvodní částí volného šestidílného cyklu. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).

Cibulský seminář dějin evropského ducha VIII.

Kód předmětu: YBEC121 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Seminář je trochu jiný, než bývá obvyklé v dnešní akademické mašinérii - posedlé metodologií, jež zhusta nahrazuje chybějícího ducha, a formálními kritérii, jež zhusta nahrazují chybějící étos.Koná se o středečních večerech od půl sedmé v soukromé prostoře na Cibulkách, u mé knihovny, aby byly další nápomocné či inspirativní texty k ruce.Čteme důležité knihy, a to opravdu pomalu.ZAČNEME AŽ TEHDY, KDYŽ POČASÍ DOVOLÍ SCHÁZET SE NA ZAHRADĚ, A PAK PODLE SITUACE PROTÁHNEME SMĚREM K LÉTU.

Cities in Civilization

Kód předmětu: YBH238 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 8:00 - 9:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
In the course we are going to look at the role of cities (why we need cities, what they do and how they do it) through some key texts of 20th century dealing with history of cities. Every theme will be discussed in relation to the city of Prague and/or other major cities....We start with new classic Peter Hall’s “Cities in civilization”, than look at: Lewis Mumford and his “City in history”, Spiro Kostof’s “The city shaped”, Rem Koolhaas “Delirious New York” and few other books....In these books we will see not only cities' role in culture/civilisation and their outer and inner looks but also history of cities. Except for reading and discussing the texts there will also be some pictorial presentation on cities we are going to discuss.… THIS COURSE IS INTENDED FOR ENGLISH STUDENTS. IF YOU WOULD LIKE TO ENROL BUT THE LIMIT OF STUDENTS IS FULL DO NOT HESITATE AND LET ME KNOW.… NOTE FOR SUMMER SEMESTER 2021 (Spring 2021): The course will be in MS Teams - we are going to meet on-line.

Communication Skills in Czech

Kód předmětu: YBAJ012 Garant: Císařovská,L. + Převrátilová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
This is the final exam, not a regular course, that builds on courses Czech language for Beginners, Czech (Pre)-Intermediate and Intermediate I and II.The exam focuses on basic communication competence in Czech, including key grammatical structures as well as sociocultural competence. It can be taken independently or after taking the four Czech courses.Topics and structures:1. Meeting people for the first time: Verb to be2. Giving and asking for personal information: Numbers3. Ordering and shopping for food: Grammatical gender, accusative4. Describing people around us: Grammatical gender, verbs and verb conjugations5. Making an appointment: Modal verbs, telling time6. Describing what happened: Past tense7. Making plans: Future tense8. Housing: Plurals9. Human body, doctor: Accusative constructions10. Travelling around: Prefixes11. Comparing things and people: Adverbs and adjectives, comparatives12. Communication and Technology: Dative constructions13. Imaginary situations: Conditionals14. Weights and measurements: Genitive constructions15. Talking about and at work, job interview16. Culture: reflexive verbs17. Talking about the Czech Republic: dialects18. Czech national holidays: Verb aspect

Competence in English

Kód předmětu: YBAJ013 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
The objective of this compulsory examination is an overall assessment of the student's competence in English required for successfully completing their final BA paper.

Continent of Failed Hope”: Latin America from Cold War to the “Pink Tide” (1953-2006)

Kód předmětu: YBAJ156 Garant: Kalenda,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
This module aims to present formative issues in modern history of the Latin American “continent”, beginning with the revolutions and counter-revolutions during the Cold War and culminating with the rise of new brand of left-wing populists, such as Hugo Chávez and Evo Morales. Combining political, social and cultural history, it is based on series of case studies from different Latin American countries that are presented both in their regional and wider global context.Practical side note: Due to the health situation, this module is currently taught via the MS Teams platform. In order to join the respective team, please, contact the teacher or use the following link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3925e5f7827a49d1808824d38f3798b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=15a3dedd-4051-4203-8e35-df6e38f3b1e7&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Controversial Issues in Anthropology

Kód předmětu: YBAJ024 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
The course will introduce students to selected issues in sociocultural anthropology through the means of reading and interpretation of anthropological papers. It aims to develop critical anthropological thinking and interpretive skills. Each class will deal with one controversial issue in anthropology which remains unresolved. Each issue will be presented in two papers holding antagonist positions. Students will be expected to read both papers designated for each week in advance, before each class, and comprehend them to that extent to be able to discuss them in class.

Czech (Pre-)Intermediate

Kód předmětu: YBAJ058 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5) / pá 12:30 - 13:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V případě potřeby bude výuka probíhat online: studenti obdrží přístupový kód e-mailem. Kurz má také složku v Moodlu.Kurzy češtiny na FHS jsou určeny primárně studentům FHS, nikoli studentům z jiných fakult.Tento kurz navazuje na kurz Czech for Beginners, ale není podmínkou. Na začátku budeme opakovat, co jsme se naučili minulý semestr. Témata pro tento semestr jsou například Dům a byt, Lidské tělo, Cestování. V gramatice se zaměříme na procvičení sloves a deklinaci. Domácí úkoly jsou nedílnou součástí práce v kurzu. Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka)Docházka je povinná (min. 75%).

Czech Intermediate II.

Kód předmětu: YBAJ059 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V případě potřeby bude výuka probíhat online v čase dle rozvrhu. Studenti obdrží přístupové údaje e-mailem. Kurz je dále podporován složkou v Moodlu.Kurzy češtiny na FHS jsou určeny primárně studentům FHS, nikoli studentům z jiných fakult. Kurz kombinuje docházku jednou týdně a e-learningovou část v rozsahu cca 80 minut týdně. Jedná se o navazující kurz na Czech Intermediate I (absolvování předchozího kurzu není podmínkou zápisu). Kurz NENÍ URČEN pro studenty na úrovni B2 a výše (např. studující na české vysoké škole v českém jazyce nebo ty, kteří již podobný kurz absolvovali jinde). Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka). Docházka je povinná (min. 75%).

Czech Language Course (for Beginners)

Kód předmětu: YBAJ056 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5) / pá 11:00 - 12:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
The course will be taught on-line as long as necessary. Registered students will receive a link to the vitrual classroom.This course is designed for the students of Faculty of Humanities.It the spring semester, both full degree students as well as the Erasmus students can attend. In the fall semester, this coures is open primarily for the full degree students only.The aim of this course is to acquire basic language skills to deal with every-day life in the Czech Republic, including cultural awareness.

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBSC045 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V perspektivě dějin idejí a sociologie vědění se ukazují a analyzují sedimentované historické představy, používané legitimizační koncepty a ideologicky a emocionálně sedimentované představy o hlavních problémech českých dějin a jejich vztazích k Evropě.

České duchovní dějiny II.

Kód předmětu: YBHC138 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, česká národní identita
Rozvrh: čt 17:00 - 19:40, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
"Duchovní dějiny" nejsou totéž co dějiny náboženské; jsou to dějiny ducha, dějiny idejí. Ve druhém semestru pokračujeme duchovními dějinami obrození - viděného ovšem v evropském kontextu. Žádné flastenecké kecy.

České elity a národ v historické perspektivě

Kód předmětu: YBHC127 Garant: Korbel,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz volně navazuje na předchozí kurz „Paměť a krajina“, jeho absolvování však není podmínkou. V rámci přednášek bude věnována pozornost jednotlivým typům elit a jejich historickému vývoji v českém prostředí na příkladu konkrétních vybraných historických osobností. Podle klasické definice budou elity rozděleny na tradiční (rodové, měšťanské, vojenské, církevní) a na moderní (občanské, národně-politické, profesní, podnikatelské, intelektuálně-vědecké). Dále budou představeny některé fenomény, které souvisí s problematikou elit (lokální a národní identita, zemská a dvorská šlechta, nobilitace, profesionalizace, městská samospráva, formování obecní samosprávy, sekularizace, formování politických stran ad.). Druhá rovina výkladu se zaměří na výklad a objasnění českého národního mýtu, opět z různých perspektiv. Kurz by měl být vhodný i pro přípravu k souborné zkoušce EDK, především pro výklad o formování moderního českého národa a bližšího osvětlení s ním spojených pojmů (vlast, národ, mýtus, identita ad.) v kontextu „dlouhého“ 19. století a „krátkého“ 20. století.

Československo 1969-89 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB016 Garant: Pešek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Přednáška se zaměří na události, procesy a situace, které měly zásadní význam pro zastavení dynamického procesu „Pražského jara“, tedy znovunastolení absolutní moci a vlády komunistické strany v Československu. Tématem je období masových čistek a návazně tzv. „normalizace“, a to opět v komparaci s ostatními středoevropskými zeměmi sovětského impéria. Návazně bude sledována linie procesů, které vedly ke zpochybnění moci Moskvy a postupnému uvolnění režimu na konci 80. let, resp. k zhroucení komunistického režimu v sovětských satelitech do konce roku 1989, resp. návazně k zhroucení SSSR jako takového. Cílem kursu je ukázat mezinárodní dimensi, podmíněnost a kontext těchto procesů a zároveň objasnit, proč jsou tyto události a jejich průběh v českém i zahraničním dějepisectví líčeny nejednou diametrálně odlišně.

"Český" antisemitismus – komparativní pohled (80. léta 18. století–1989)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB038 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz analyzuje zdroje, zrod, vývoj a významy moderních forem protižidovské nenávisti v českých zemích. Český a českoněmecký nacionalismus (a tedy i antisemitismus) chápe jako součást nacionalismu středoevropského a evropského. Paralelně se snaží o postižení národních, stranických apod. zvláštností tohoto mezinárodního fenoménu v českých zemích, na Slovensku, v Československu. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Četba staroseverských textů pro pokročilé

Kód předmětu: YBEC085 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz navazuje na předchozí četbu a vyžaduje tedy znalost základů staroseverské gramatiky. V případě hlubšího zájmu se student, který hodlá na danou tematiku psát bakalářskou práci, ucházet o měsíční stipendium v Norsku či na Islandu v rámci grantu EHP. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Četba staroseverských textů pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC018 Garant: Novotná,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz nepředpokládá znalost žádného skandinávského jazyka, během četby staroseverských textů budou probírány jednotlivé gramatické kategorie. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou. V době online výuky proběhne kurz přes MS Teams

Čínština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC019 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs Čínština pro mírně pokročilé II. je pokračováním kurzu Čínština pro mírně pokročilé I. Budeme se v něm seznamovat s obtížnějšími gramatickými jevy a procvičovat konverzační témata. Klasická náplň výuky bude příležitostně doplňována o četbu čínských článků. Vzhledem k epidemiologické situaci bude kurs nadále probíhat online v časech podle rozvrhu. Upozornění: kurs bude probíhat i nadále 2x týdně. Výuka bude formou videokonferencí prostřednictvím nástroje MS Teams. V čas hodin si tedy vždy zajistěte připojení k internetu, webkameru a sluchátka s mikrofonem.

Čínština pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC017 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: viz SIS
Jedná se o navazující kurs, podmínkou k přihlášení je tedy splněný zimní semestr tohoto kurzu zakončený splněným zápočtovým atestem. Vzhledem k epidemiologické situaci bude kurs nadále probíhat online v časech podle rozvrhu. Upozornění: kurs bude probíhat i nadále 2x týdně. Výuka bude formou videokonferencí prostřednictvím nástroje MS Teams. V čas hodin si tedy vždy zajistěte připojení k internetu, webkameru a sluchátka s mikrofonem. V tomto kurzu se bude navazovat na látku probíranou v předchozím semestru, klást důraz budeme na správnou tonalitu, rozšiřování gramatických znalostí, slovní zásoby a frazeologie z běžných komunikačních okruhů. Pracovat budeme i na písmu a překladových dovednostech, dobereme radikály ve znacích. Splnění kurzu: Klasifikovaný zápočet získáte minimálně 60% celkovým výsledkem písemné a ústní online atestace na konci semestru, kterou vás přezkouším z probrané látky.

Člověk a náboženství

Kód předmětu: YBSC056 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Úvod do studia náboženství pro všechny, kdo hledají, ať už se sami považují za nábožensky věřící, nebo ne. Historický a antropologický výklad povahy náboženství, náboženských kořenů evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na Bibli, postavu Ježíše z Nazareta a dějiny křesťanství.

Člověk, náboženství a společnost (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB025K Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, náboženství
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, náboženských kořenů evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách. (Profilový předmět antropologie.)

David Hume Seminar

Kód předmětu: YBF224 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Summer semester 2021 - online seminar here: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a13d8a88db9324032a4d0f1af6bd387a2%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=7ac53d4a-c892-45ae-b290-10b0e120f18e&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 Course is designed not only for students interested in Hume studies and history of the British philosophy but for everyone who would like to write an essay in Philosophy. Hume´s mastery in essay writing is well known and established fact. Therefore a student is free to make a choice to write an essay in Hume studies and history of the British philosophy (inspired by seminar programme) or write an independent 2000 words essay and attend at least three face-to-face tutorials checking her/his progress in essay writing.Summer semester 2021: Hume´s moral philosophy in the context

Dějiny každodennosti I. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB039K Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí venkova a kláštera ve středověku. Výklad je doplněn ukázkamipísemných, hmotných a ikonografických pramenů.Distanční výuka bude mít formu videokonference v MS Teams. Podmínkou atestace je aktivní účast na videokonferenční výuce, která probíhá podle stanoveného rozvrhu.

Dějiny každodennosti II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB040 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí šlechtického dvora a města ve středověku. Pozornost je rovněžvěnována problematice cestování a mentalit. Výklad je doplněn ukázkami písemných, hmotných a ikonografických pramenů. Kurz navazuje na předchozí Dějiny každodennosti I. Výuka bude probíhat online v MS Teams.

Dějiny knižní kultury ve středověku

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB045 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Soubor přednášek podává přehled dějin středověké knihy v širších kulturních a politických souvislostech. Důraz je kladen nejen na vznik rukopisného kodexu (výroba pergamenu a papíru, knižní vazba, písmo), ale i na roli knihy v rámci různých sociálních prostředí (kláštery, kostely, university, města, panovnické dvory, etc.). Případná distanční výuka bude mít formu videokonference (v MS Teams) a bude probíhat podle stanoveného rozvrhu.

Dějiny kosmologie

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB019 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 11:00 - 14:00, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5) - liché týdny
Forma výuky v LS 21 bude závislá na vývoji epidemiologické situace a z ní plynucích vládních restrikcí. První seminář proběhne ve středu 24.2. od 11:00 do 13:00, jeho forma bude zapsaným posluchačům s předstihem upřesněna. V případě, že nebude možná presenční výuka, poběží kurs videokonferenčně ve stanoveném rozvrhovém čase. Pro zápis do kursu je potřeba zúčastnit se aktivně prvního výukového bloku (při ukončení registrace budou při zápisu upřednostněni ti, kteří se dosavadní výuky zúčastnili). Podmínkou atestace bude aktivní účast na minimálně čtyřech výukových blocích včetně toho, na kterém se bude rozebírat referenční text, který si student na počátku kursu vybere. Kurz přibližuje vývoj názorů na podobu a uspořádání vesmíru od nejstarších dob až do radikální proměny kosmologického myšlení v 16. a 17. století s důrazem právě na dobu zrodu moderní vědy, tzv. kopernikánskou revoluci. Vedle výkladu vychází především z individuální četby renesančních kosmologických a astronomických textů (Koperník, Bruno, Galilei).

Dějiny peněz

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB033 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz seznamuje prostřednictvím numismatických artefaktů s peněžně hospodářským vývojem od antiky posoučasnost se zvláštním zřetelem k dějinám peněz v českých zemích. Analýza mincí, mincovních depotů aširších nálezových okolností má ozřejmit význam numismatiky pro studium fiskální politiky, měnových krizí,cen a mezd, úvěru a lichvy, dluhů a půjček, obchodu a bankovnictví. Kurz je vhodný pro zájemce ohospodářské a sociální dějiny. Výuka bude probíhat online v MS Teams.

Dějiny rodiny v evropské společnosti II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB018 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk, rodina
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs rozvíjí a prohlubuje poznatky, získané v rámci kursu Dějiny rodiny I. Zaměřuje se zejména na otázku dostupnosti sňatku jako zásadního předpokladu populačního růstu v tradiční společnosti a snaží se postihnout všechny faktory, které dostupnost sňatku podstatně ovlivňovaly (protoindustrializace, míra ilegitimity, šance ovdovělých osob na další sňatek, administrativní překážky sňatku). Ze zorného pole historicko-antropologického představuje téma rodinných a životních cyklů v tradiční venkovské společnosti a charakterizuje jednotlivé fáze životního cyklu. Na závěr kurs pojednává o procesu přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a o proměně reprodukčního procesu v průběhu 19. století.

Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář

Kód předmětu: YBFC149 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Setkání on-line proběhne v MS Teams (kód pro přihlášení do týmu: 6i2siwm) v sobotu 20. 3. 14:00 až 15:30. Na setkání vysvětlím požadavky na vypracování referátu. Referát bude možné odevzdávat prostřednictvím zadání v MS Teams až do konce semestru. K hodnocení a případnému přepracování referátu bude možné přijít na konzultaci. Zadání referátu bude přibližně toto: vypracujte shrnutí prvních 11 kapitol Descartesova spisu Pravidla pro vedení rozumu v rozsahu asi 5 normostran především s ohledem na intuici-dedukci-absolutní-relativní-indukci-paměť.

Dialog a text

Kód předmětu: YBEC144 Garant: Gramskopf,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V LS 2021 začínáme textem sociologa prof. Konopáska, který vyšel v příloze Salon ke dni 4.2.2021 (viz stud. opora)Kurz je určen pro studenty a studentky bakalářského studia. Seminář seznamuje studenty se základními primárními i sekundárními sociologickými či obecně společenskými texty v angličtině a možnými způsoby jejich překladu a interpretace. Důraz je kladen na otevřenou a kritickou diskusi čtených textů, a to nejen z hlediska jazykového, ale především z hlediska společensky-vědního. Cílem kurzu je tedy nejen rozvoj jazykových kompetencí, ale také učit se přijímat proti/argument, který se váže ke společné diskusi. Nástrojem je zde řeč.Seminář vyžaduje přípravu s předkládanými texty, které jsou vždy studentům rozeslány na email společně s připravenými základními otázkami.Kurz může sloužit jako jedna z možných příprav ke složení zkoušky OJAK či budoucí práce na překladech. Je velmi žádoucí, aby kurz využili také zájemci o společenská témata (věda, metodologie, kritické myšlení, moc, teorie jako způsob nazírání světa), která v budoucnu mohou dále rozvíjet v rámci magisterských programů – především antropologie či sociologie, sekundárně pak v rámci např. studií občanské společnosti.Seminář tedy předpokládá nejen zájem o jazyk, řeč, ale také o obecně sociologická témata. Nejde zde jen o jakousi teoretickou rozpravu, která má své hluboké opodstatnění, ale především jde také o kultivaci řeči, překladu a kritickou rozpravu nadmožnými perspektivami výkladu.

Digitální umění a nová média II.

Kód předmětu: YBKC184 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média, teorie umění
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Volné pokračování kurzu Digitální umění a nová média I. bude zaměřeno méně popisně a historiograficky, zato více problémově. Pokud předcházející kurz mapoval obsah "umění elektronického věku" (Popper, Wands), snaží se tento kurz spíše formou semináře diskutovat úspěchy a problémy uměleckých děl "digitálního umění a umění nových médií". Jde o témata "otevřenosti", "novosti", "interaktivnosti", "emergence", "imerze", "nové společenské angažovanosti", "hybridnosti", "mazání mezí stroj-člověk nebo stroj-organismus", atd. Souběžně bude kurz pátrat po osudu uměleckých prognóz a extrapolovat vývojové tendence umění nových médií.

Diskurzivní analýza

Kód předmětu: YBSC042 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Jedná se o metodologický kurzu, v rámci kterého bude věnována pozornost jednomu z designů kvalitativního výzkumu analýze diskurzu. Konkrétně se studující budou mít možnost podrobněji seznámit s jednou ze škol diskurzivní analýzy a to s kritickou diskurzivní analýzou (KDA). V úvodu bude věnována pozornost teoretickým východisků KDA a dále pak metodologickým postupů KDA (podoba výzkumných otázek, výběr vzorku, analýza dat). Kurz bude vyučován formou seminářů, na kterých studující budou vedeni nejprve k přípravě vlastního výzkumného projektu s využitím KDA a později k analýze dat s využitím metod KDA. Na závěr samostatně vypracují zprávu se svého výzkumu.

Edmund Husserl: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí

Kód předmětu: YBFC194 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 18:10 - 19:40
Seminář bude primárně věnován textu Husserlových Přednášek a dodatků k nim, jak jej Martin Heidegger vydal r. 1928 a jak je přístupný v českém překladu V. Špalka a W. Hansela. Některé části spisu (a jiné Husserlovy texty) budu referovat, jiné budeme společně studovat na sezeních. Budeme se snažit si co možná osvojit Husserlův způsob analýzy a zahlédnout nejdůležitější souvislosti, které vyzdvihuje ve své analýze vědomí času a jeho významu pro vědomí nejrůznějších speciálních záležitostí. A budeme diskutovat specifika jeho přístupu a nesamozřejmé kroky jeho postupu a ptát se po možnostech dalšího rozvíjení Husserlova přístupu i po alternativách k němu.

Essentials of Academic Writing in English

Kód předmětu: YBEC089 Garant: Gramskopf,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz provede začínající a v této fázi nutně ještě tápající student(k)y bakalářského studia procesem tvorby odborného textu krátkého rozsahu. Jak poznám odborný text? Z čeho se skládá? Jaké zdroje jsou relevantní pro akademickou práci a publikaci?Na podobné otázky zvídavějších budoucích vědců se kurz pokusí dát odpovědi, a to mimo jiné za pomoci dvou přesahů: společensko-vědního (sociologického) a zahraničního. Psaní a výzkum ve společenských vědách - sociologii budou představeny jako podmnožina výzkumu ve společenských vědách, která s nimi sdílí stejný metodologický základ. Kurz je určen zejména studentům a studentkám prezenční formy bakalářského programu SHV. Otevřen je však také zájemcům z kombinované formy studia.Jazykem výuky je český jazyk, pracujeme ale s anglickými texty, které nám slouží jako vzor pro další zpracování vlastních textů.

Etapy architektonické moderny

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB028 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, architektura
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Jednotlivé hodiny sledují předpoklady zrodu moderní architektury, její vývoj, cestu ke konečnému ocenění, zároveň však také k jejímu opuštění či „překonání“ (otázka postmoderní architektury a architektury naší současnosti). Více než na faktografii se důraz klade na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderní architektury a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století. Rozsah semestrálního kurzu neumožní probrat téma zcela systematicky, proto se zaměří na nejdůležitější momenty této problematiky. - - - - V LETNÍM SEMESTRU 2021 SE BUDEME VĚNOVAT SOUČASNÉMU ARCHITEKTU REMU KOOLHAASOVI.

Etika II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB027 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.

Evangelium podle Marka II.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB065 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs je přístupný i pro studenty, již neabsolvovali zimní semestr: na první hodině bude provedeno rozsáhlé shrnutí dosud přečteného textu. Následně pak probereme závěrečnou třetinu Markova evangelia (Mk 10, 32–16, 14), kterou tvoří pašijový příběh začínající Ježíšovým vjezdem do Jeruzaléma a končící zmrtvýchvstáním. V rámci semináře budou dále formou exkursů stručně probrány dva nemarkovské texty: tzv. Tajné Markovo evangelium a potom též kanonizovaný tzv. Aristónův závěr celého evangelia.V druhé polovině semináře se pak pustíme do výkladu Pavlova Listu Galatským, který spolu s Listem Římanů a oběma listy do Korinta tvoří čtveřici tzv.velkých theologických epištol, jež jsou zásadní pro pochopení Pavlova učení, zejména jeho pojetí svobody a vztahu víry a zákona. List do Galacie dále obsahuje rozsáhlou autobiografickou pasáž, která z poněkud jiné perspektivy než Skutky apoštolské, jimiž jsme se zabývali loni, ukazuje vztah Pavla a jeruzalémských apoštolů, ale i křesťanů ze židů a křesťanů z pohanů, a problémy, kterým muselo ve svých počátcích čelit podobně inkluzivní a univerzální náboženství jako bylo rodící se křesťanství.

Evropská literární kultura IV.

Kód předmětu: YBEC122 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
I letní semestr vypadá temně, ač světla bude přibývat. Co si počít s přednáškami o literatuře dvacátého století? Jak mluvit o období, kdy se směrem k přítomnosti znejasňují obrysy kánonu, kdy jsme zahlcováni "nepřebranými" jmény a směry? Přednášející, který není arogantní polovzdělanec a/nebo akademický bafuňář (a žádného fakultniho kolegu jsem nejmenoval), ví, že musí VOLIT - že jeho výběr bude jeho výběrem osobním. Kdybych seděl s vámi v učebně, nějak propojím to obecné s vlastními pohledy a výzkumy. Ale takhle?Hleďte, to obecné o avantgardě a surrealismu a existencialismu a novém románu a postmoderně atd. atd. najdete na každé wiki (nejraději na anglické). Věnuji vám raději to "zvláštní" - ty vybrané kapitoly z literatur 20. století, kterým jsem se opravdu nějak badatelsky věnoval. A budu vám to věnovat vždy písemně.Prosím, neváhejte a pište kdykoli během semestru na mcputna@email.cz dotazy ohledně poslaných témat, vaší četby či zájmu o další četbu. A třeba aspoň na sklonku jara na opravdovou viděnou.

Extracurricular Internship

Kód předmětu: YBAJ166 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kredity se udělují na základě žádosti a potvrzení o praxi. Udělení kreditů není nárokové. Doporučuje se konzultovat adekvátnost praxe před jejím začátkem.

Fenomenologie raného Heideggera

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Záměrem kurzu je představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem (četbou), který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Filosofická antropologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBFC144 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují či chtějí. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBFC145 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz FtZG II v LS 2020 navazuje na zimní semestr a počítá s návazností na ZS, několik nových účastnících se můžeme přibrat. Pravidelná účast je potřebná. V kursu budeme střídat jednak experimentální techniky sebezkušenosti v práci s filosofickými motivy (a jejich komunikaci) a jednak doplňování těchto experimentů teorií (a to jak z hlediska filosofie, tak i gestalt přístupu).Kurs podporuje uvědomění si vlastního prožívání, zkušenosti i dovedností účastníků při práci s texty, s filosofickými motivy a myšlenkami. A pokud možno i vzájemné spolupráci. To vše slouží jednak lepšímu kontaktu s požadavky studia, jednak i pochopení souvislostí "běžného života" a filozofického myšlení (a některých psychologických motivů z rámce gestalt přístupu). Texty jsou věnovány otázkám svobody, kontaktu, vzájemné spolupráce a rozhovoru, vztahům Já-Ty-ono a dalším tématům.

Filosofický výklad básně Waste Land T.S. Eliota

Kód předmětu: YBFC195 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V rámci semináře přečteme a podrobně okomentujeme slavnou Eliotovu báseň Waste Land. Této básni budeme primárně rozumět jakožto náboženskému textu, v němž se autor snaží vydat počet nejen ze své osobní zkušenosti s posvátnem, nýbrž obecně z (post)křesťanské duchovnosti moderního západního člověka, která je plně ovládána fenoménem nudy (ennui) či lenosti ve smyslu theologického kapitálního hříchu acedia. V rámci semináře budeme postupovat filosofickou metodou a kombinovat intratextový a intertextový přístup, když vybrané pasáže budeme interpretovat na pozadí bible, artušovských legend, libret Wagnerových oper, Dantova Inferna a Purgatoria, a dalších textů. Krom těchto vysokých forem spirituality ovšem bude částečně pamatováno i na formy nízké, jako je např. věštění z tarotových karet madame Sosostris. Kurs bude probíhat v češtině, nicméně samotný text budeme číst v anglickém originále a paralelním českém překladu od J. Haukové a J. Chaloupeckého.

Filosofie a sémiotika gesta

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB043 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Nástin dějin uvažování o problematice gestikulace v dějinách západního myšlení od Platóna po Merleau-Pontyho s přesahy do psychologie, lingvistiky a rétoriky.Doporučená literatura (dostupná v českých překladech nebo v angličtině):Platon, Kratylos.Lucretius, O přírodě.Sv. Augustin, O učiteli, O velikosti duše.Hobbes, T., Leviathan.Condillac, E. B., Esej o původu lidského poznání.Diderot, D., Dopis o hluchoněmých.Desloges, P., A Deaf Person’s Observations about An Elementary Course of Education for the Deaf, in: H. Lane (ed.), The Deaf Experience. Classics in Language and Education, Wahington, Gallaudet University Press 2006Mallery, G., Sign Language among North-American Indians Compared to That Among Other People and Deaf-Mutes (1882), Mouton, Hague 1972Itard, J.-M., Report on the Progress of Victor of Aveyron (1806), in: L. Malson, Wolf Children, London 1972Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání.Podmínky atestace: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu. Výuka bude probíhat v MS teams v den a hodinu určenou v rozvrhu. Kód posluchačům zašlu před začátkem semestru.

Filosofie hry

Kód předmětu: YBFC197 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři se zabýváme vybranými pojetími hry, v nichž hra zastává význačné místo ne jako odpočinek a zábava, prostředek výchovy či výuky, ale jako antropologický, sociální a ontologický fenomén. V semináři budeme interpretovat a konfrontovat texty těchto autorů: M. M. Bachtin, R. Caillois, Huizinga, U. Eco, E. Fink, M. Foucault, H. G. Gadamer, B. Suits a další. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); samostatná četba krátkého textu o hře, při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran).Klíčová slova: hra, fenomenologie, kultura, symbol, pravidla. V případě distanční výuky bude kurz probíhat prostřednictvím on-line přednášek v MS Teams (odkaz na název třídy a kód kurzu pošlu všem studentům mailem a vložím před začátkem výuky do anotace v SISu). V případě prezenční výuky, pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit z vážnějších důvodů, bude seminář z fakulty online.(hybridní forma výuky-dle technických možností)OMLOUVÁM SE, ALE Z DŮVODU KAPACITY UČEBNY ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ.

Filosofie raného novověku - britský empirismus

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Letní semestr 2021: online přednáška zde https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4f04aa218af74158bf41f329934124aa%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=b687af80-aad6-4d02-92bc-85d0b23884c5&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB015 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V letním semestru 2020/21: online seminář zde https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8300f09207b446cc99c0759ca0292589%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=91660ec7-a329-4bba-a598-3ff4609689b1&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 Seminář uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, pokouší se ukázat její antropologické založení a způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“, tak „společenských vědách“, a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability. Seminář se uskutečňuje formou filosofické četby.V akademickém roce 2020/21 budeme na semináři číst dílo Davida Huma, Zkoumání o lidském rozumu (s přihlédnutím k jeho Pojednání o lidské přirozenosti)

Filosofie raného novověku - britský empirismus (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014K Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Online soustředění proběhne dne 10. 4. 2021 v čase 13:30 - 17:00 zde https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4296b21654cb4511ac4bb32a3cde1f26%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=904c1fdc-f224-46f1-a4c6-de1adaf9a568&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Posluchači mohou navštěvovat i přednášku pro prezenční formu (středa, 15:30 - 16:50) https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4f04aa218af74158bf41f329934124aa%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=b687af80-aad6-4d02-92bc-85d0b23884c5&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.Kurz bude probíhat v prostředí Moodle a bude mít formu postupně zveřejňovaných audionahrávek přednášek (podcast) doplněných třemi krátkými úryvku textů k samostatné četbě. V půlce semestru bude probíhat krátký nepovinný test z dosud probrané látky.Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11954Klíč pro zápis naleznete zde v souborech ke stažení.

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012K Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy. Kurz bude probíhat v prostředí Moodle a bude mít formu postupně zveřejňovaných audionahrávek přednášek (podcast) doplněných třemi krátkými úryvku textů k samostatné četbě. V půlce semestru bude probíhat krátký nepovinný test z dosud probrané látky.Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11954Klíč pro zápis naleznete zde v souborech ke stažení.

Francouzština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC020 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu je studenty připravit k práci s francouzsky psanými filosofickými texty. Kurz je čtvrtým semestrem dvouletého cyklu a je primárně určen absolventům Francouzštiny pro začátečníky. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Budeme používat učebnici Latitudes 1 (Mérieux, Régine, Loiseau, Yves, Latitudes 1, Didier, Paris 2011) a pro gramatiku Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (Taišlová, Jitka, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC021 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tento kurz je určen především magisterským studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Kurz prakticky rozvíjí základy obecné francouzštiny a zaměřuje se i na základy odborného stylu. Zejména se jedná o rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů a ke komunikaci v jednoduchých, nespecifických profesních situacích. Důraz bude kladen na lexikální kompetenci v oborech a specializacích, kterým se studenti věnuji (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii). https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a87883e2e34b6494babd7473ae0b1ae17%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3d0a429-2282-47e6-90db-af6f1915dff3&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Francouzština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC022 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tento kurz francouzštiny je druhým semestrem dvouletého cyklu. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Učebním textem, z něhož vycházíme, je Latitudes 1, Paris, Didier, 2011, používáme také Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC023 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tento kurz je určen především Mgr. studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Cílem předmětu je praktický úvod do francouzštiny a její objevení jakožto jazyka, který v sobě nese vlastní specifickou ideologii, promíšenou s osvíceným humanismem. Studenti si osvojí základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které jim umožní francouzsky komunikovat v jednoduchých situacích běžného života. Kurz bude dle rozvrhu pres Teams. Kredit je na základě prezence NA DISTENCNIM KURZU (toleruji max. 2 absence). Průbězně a na závěr test. PROSIM VAS O ZAPIS DO TRIDY NA TEAMS přes https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0007f223999940068437da3fafa7a6de%40thread.tacv2/conversations?groupId=b767a267-c9b3-4cfc-8c05-da70c7fd936f&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Gender a společnost

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB013 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: gender
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Genderová studia jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech zaměřených na genderovou problematiku, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB037 Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Analýza sémiotických kvalit vizuálních médií v jejich gnoseologické a komunikační funkci s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu, reklamy. Smyslová, individuálně personální a sociální stránka analýzy.V době distančního studia bude vyučováno těmito prostředky:Moodle a internetová komunikace, prezentace, texty, zadávané úkoly,jejichž plnění bude podkladem pro atestaci.

Grafika - hlubotisk

Kód předmětu: YBKC159 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz osvětluje studentům podstatu hlubotiskových grafických technik a zároveň se i pokouší naznačit specifické možnosti výtvarného plošného vyjadřování.

Hannah Arendtová: banalita zla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB048 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě a Původ Totalitarismu, které budeme doplňovat knihami o holocaustu: Primo Levi, K. Jaspers, D. Huberman, E. Wiesel, E. Kulka, R. Vrba, G. Agamben, V. Frankl aj.Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); společná prezentace ve skupině studentů knihy o holocaustu (svědectví přeživších apod. dle vlastního výběru), při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). H. Arendtová, Eichmann v Jeruzalémě, OIKOYMENH, Praha 2019. H. Arendtová, Původ totalitarismu.V případě distanční výuky bude kurz probíhat prostřednictvím on-line přednášek v MS Teams (odkaz na název třídy a kód kurzu pošlu všem studentům mailem a vložím před začátkem výuky do anotace v SISu). V případě prezenční výuky, pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit z vážnějších důvodů, bude seminář z fakulty online.(hybridní forma výuky-dle technických možností)OMLOUVÁM SE, ALE Z DŮVODU KAPACITY UČEBNY ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu. Seminář se doporučuje jako doprovázející, bezprostředně navazující na přenášku „Fenomenologie raného Heideggera“.

Hermeneutika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB064 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu bude nastínit základní témata Ricourovy filosofie ze 60.–80. let. Zaměříme se na vybrané texty vztahující se k hermeneutice (Le conflit des interprétations; Du texte a l’action). V druhé části semestru se seznámíme s literárně estetickými myšlenkami z knih La métaphore vive a Čas a vyprávění.

Hippokratovské lékařství a jeho tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB058 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem semináře je seznámit studenty s nejvýznamnějšími díly tzv. Hippokratovského korpusu a představit je v kontextu řecké filosofie a vědy klasického období. Číst (v českém překladu) a diskutovat budeme spisy Přísaha, O vzduchu, vodách a místech, O přirozenosti člověka, O životosprávě, O starém lékařství a další.Kurz bude probíhat formou videokonference přes MS Teams v čase dle rozvrhu.Pracovní texty budou vyvěšovány v SISu u našeho předmětu.

Historical Anthropology of Gift Exchange

Kód předmětu: YBAJ160 Garant: Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
In accordance with the valid epidemiological measures the course will be most probably taught online, at least in the first weeks.The course will analyse modes of gift exchange in pre-modern Europe. It strives to de-romanticize our contemporary idealized understanding of gift-giving as a purely altruistic practice. Thus, it will make use of the concepts of social and cultural anthropology and show how gift exchange worked in the societies in which individuals were more vulnerable and more dependent on each other than today. It will draw students'attention to the so-called ego-documents as useful sources for tracing economic behaviour, including the practices and ideas of gift exchange. We will ask what steps historical actors made to forge fair exchange deals and to cultivate more balanced relationships. We will explore what people donated most and in what ways their life stages and religious affiliations shaped their perception and practices of giving.LiteratureZoltán Biedermann – Anne Gerritsen – Giorgio Riello (edd.), Global Gifts. The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia, Cambridge 2018.Natalie Z. Davis, The Gift in Sixteenth-Century France, Madison 2000.Engin Isin – Ebru Üstündag, Wills, Deeds, Acts: Women's Civic Gift Giving in Ottoman Istanbul, Gender, Place and Culture 15, 2008, 519–532.Marcel Mauss, The Gift, London 1990.Joshua Teplitsky, A “Prince of the Land of Israel” in Prague: Jewish Philathropy, Patronage, and Power in Early Modern Europe and Beyond, Jewish History 29, 2015, 245–271.Irma Thoen, Strategic Affection? Gift Exchange of Seventeenth-Century Holland, Amsterdam 2006, 9–44.

Historická antropologie I.

Kód předmětu: YBHC143 Garant: Storchová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět směřuje k vymezení základních koncepcí a metod historické antropologie. Seznámí studenty se základními směry a školami v historicko-antropologickém bádání, jejich metodologickými a metodickými postupy a pojmy.Témata: 1. Historická antropologie – teoretické a konceptuální předpoklady oboru2. Historie a kulturní antropologie: interdisciplinarita a vzájemný vliv3. Historická antropologie – vývoj oboru I. (70. léta až 2000)4. Historická antropologie – vývoj oboru II. (po roce 2000)5. Historie mezi kulturou a biologií 6. Historická antropologie a analýza symbolického jednání7. Historická antropologie středověku a raného novověku8. Historická antropologie moderní doby9. Historičtí aktéři: koncept aktérské svéhlavosti a sociálního pole10. Historická antropologie a dějiny žen11. Historická antropologie a dějiny genderu12. Historická antropologie a historický narativismus13. Historická antropologie a literární věda: Nový historismus

Historická laboratoř

Kód předmětu: YBHC118 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Vážení účastníci, vzhledem k situaci se budeme setkávat v online prostředí. Informace a kód k připojení Vám rozešlu hromadným mailem první týden v říjnu. Děkuji za pochopení.Na semináři jsou vítáni všichni, kteří připravují nějakou odbornou práci, bakalářskou, diplomovou - magisterskou, disertační, či nějaký článek, referát seminárku, a chtějí se s ostatními účastníky podělit o své dojmy z bádání, sdílet s nimi své výzkumné či redakční problémy, chtějí se poradit o úskalích své práci, prodiskutovat své publikační úzkosti, hledají teprve téma či se již utápějí v pramenech a otázkách a nemohou se dostat z bludného kruhu pochyb. Ano, známe to všichni, začátečníci i pokročilí - počáteční nadšení, trysk nápadů a myšlenek, útok na archivy a prameny, postupně utopení se v četném nasbíraném materiálu, pochybnosti o práci i sobě samém, prokrastinace..... Pak je dobré moci problém představit, sdílet, prodiskutovat s těmi, kteří se na problematiku mohou dívat s nadhledem. V konkrétní rovině má každý možnost představit svoji práci či dílčí otázku a diskutovat o možnostech jejího řešení s ostatními účastníky. Posluchači se pak musí snažit na základě představeného problému vystupujícímu klást vhodné dotazy a přinášet možné podněty. Úspěch semináře a jeho přínos záleží na aktivitě a pravidelné účasti všech přihlášených. Za aktivní účast a vystoupení na semináři bude rovněž udělen zápočet/atest. Těším se na Vás.Odkaz na třídu v letním semestru: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a034ae2ec4b7b483f891c82475feda6c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=042bb146-a64e-4b63-96ad-2e8a38b79b04&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Historická látka ve filmu

Kód předmětu: YBHC128 Garant: Šimek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: film, média, paměť
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět „Historická látka ve filmu“ nabízí bakalářským studentům SHV další možný způsob, jak zkoumat historickou látku, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Obsah předmětu je zaměřen především na českou (potažmo československou) filmovou a televizní tvorbu. V první části jsou studenti seznámeni s teoreticko-metodologickými přístupy zkoumání historické látky ve filmu. Další části pak sledují vždy na určitém období jak filmy tzv. historické (tedy ty vzniklé v současnosti a pojednávající o událostech minulých), tak i ty tzv. dobové (filmy současné pro dobu, kterou z dnešního aspektu zkoumáme). Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).V rámci distanční formy výuky probíhá seminář prostřednictvím platformy MS Teams, a to stylem videokonferečních setkání ve stejný den a čas jako je uvedeno v rozvrhu. Od studentů je požadováno připojení do videokonference s funkčním mikrofonem a kamerou. Odkaz pro přístup do kurzu v MS Team https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad90dfe7934f24afa8fc4aa718ac5153f%40thread.tacv2/conversations?groupId=bccd62ed-86cf-4f73-86ba-5fda8588c129&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 (POUZE pro řádně zapsané studenty v SIS).

Hölderlin a tragédie

Kód předmětu: YBFC193 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: čt 14:50 - 16:20
Přednáška se bude věnovat významu tragédie a tragična v Hölderlinově tvorbě a myšlení. Jeho nedokončenou tragédii Smrt Empedoklova, teoretické texty týkající se tragédie i další texty pracující s obdobnými motivy budeme sledovat jako pokusy dát výraz velmi svébytnému myšlení, které se chce rozejít s idealismem a pro které nabývá velkého významu kategorie „osudu“. Všimneme si též vztahů k některým jiným pokusům o teorii tragédie (Hegel, Schelling, Scheler, Gehlen, Szondi).

Hudba a rituál

Kód předmětu: YBSC073 Garant: Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tématem kurzu je vztah hudby a rituálu, resp. antropologické přístupy k rituálu a hudbě jako univerzálním rysům lidského sociálního života, jež se navíc typicky objevují pospolu, avšak v různém vztahu. (Hudba bývá nedílnou součástí rituální performance.) Ačkoli rituál bývá leckdy považován za primárně související s náboženstvím, současné antropologické přístupy vyžadují, aby nebyl situován pouze v kontextu (instituctionalizovaného) náboženství. V kurzu budou prezentovány 1) příklady z monoteistických náboženských praxí, 2) z rituálních praxí v „tradičních“ antropologických a etnomuzikologických terénech mimo Evropu (Indie, Papua Nová Guinea, Amazonie apod.), 3) příklady sekulárních rituálů, tak i 4) takových, jež jdou napříč zavedenými kategoriemi (např. z prostředí individualizované spirituality, new age apod.). Kurz pojedná relevantní klíčové koncepty (přechodové rituály, liminalita, anti-struktura, komunitas, performance, performativita, hudba jako kultura, soundscape). Zvláštní pozornost bude věnována vyjednávání zvuku rituálních praxí v kontextu transnacionalismu, globalizace a komodifikace. Požadavky: 5 krátkých anotací (500 slov každá) na zadanou četbu a ústní kolokvium na základě četbyČetba a odevzdávárna anotací na Moodle stránce kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9280MS Teams kód kurzu Hudba a rituál: 9rpjhv2odkaz: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6497a62be4dc42f5b39893ff64595a0a%40thread.tacv2/conversations?groupId=a728f3ef-5dee-478e-84fd-2b0d00424331&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2V MS kalendáři týmu jsou již naplánovány pravidelné každotýdenní schůzky.

Hudba Romů

Kód předmětu: YBSC053 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba, menšina
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních projevech Romů po celém světě. Tyto projevy ukazuje – jak je v entomuzikologii běžné – z různých aspektů (jako projevy hlavních kulturních hodnot, jako výsledek individuálního i kolektivního sociálního chování i jako znějící zvuk), které dává do souvislostí. Důraz je kladen na vyjednávání podoby mezi většinou a romskou menšinou, a na hudbu jako fenomén kulturní reprezentace.Pro získání atestace je požadována 70% účast, zpracování referátu z jednoho odborného textu a jeho prezentace, a také úspěšné napsání závěrečného testu.V případě distanční výuky probíhají setkání on-line v prostředí MS Teams, a to v době přednášky.On-line je k dispozici text Cesty romské hudby a další rozšiřující články.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBSC167 Garant: Seidlová,V. + Jurková,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba, metodologie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Během jednosemestrálního semináře si student tradičně vybírá jeden z (pokud možno) pražských hudebních světů, který zkoumá, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém vlastním hudebně-etnografickém výzkumu, který průběžně realizuje v rámci domácí přípravy ve „svém“ terénu. Student si tradičně vybírá hudební událost, na níž provede zúčastněné pozorování a vytvoří několikaminutovou terénní video- či audionahrávku plus pořídí několik fotografií (jak na nahrávku, tak na fotografie stačí smartphone, případně lze zapůjčit vybavení z LVT). Již v průběhu pozorované události či bezprostředně po ní student vytvoří terénní poznámky, které se společně s fotografiemi a nahrávkou stanou základem jeho seminární práce. Na základě poznámek vytvoří hudebně-etnografický popis, opatřený reflexí vlastní pozice v terénu. S pomocí již přečtené sekundární literatury (tj. anotací) se pokusí o první vlastní interpretace zkoumané hudební praxe. Pozorování v terénu je možné provést i ve dvojici. OVŠEM POZOR!! Vzhledem k proměnlivým epidemiologickým opatřením budou studenti možná tentokrát muset realizovat místo zúčastněných pozorování offline pozorování ONLINE a/nebo výzkumná interview, případně i online formou.Kurz bude probíhat ONLINE formou každotýdenních webinářů přes MS Teams, a to podle aktuálního rozvrhu, v kombinaci s každotýdenním povinným úkolem v MOODLE, kde bude uploadována literatura. Studenti budou průběžně, zpočátku každý týden, tvořit krátký text (500 slov) buď: 1) týkající se studentovy tvorby vlastních dat ANEBO 2) vytvořit krátkou anotaci ze zadaného titulu v rozsahu min. 1 normostrany a uploadovat ji do MOODLE PŘED webinářem, kde budeme s přečteným titulem pracovat. Podmínkou atestace je 5 odevzdaných úkolů a závěrečná seminární práce v rozsahu 5-7 normostran, která využije již napsané texty ze získaných dat a doplní / rozšíří je (a bude pracovat s literaturou prostudovanou v rámci kurzu). Požadavky: 1) 70% docházka na ONLINE webinářích přes MS Teams. Odkaz na kurz:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a00fadf6f71d1473ebc4f0ba785b6a761%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4708121-c0f2-4fa2-b2e8-5840280dde55&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a22) 5 odevzdaných úkolů v Moodle3) Seminární práce v rozsahu ca. 7 stran na základě studentem získaných dat (základem budou texty z již napsaných úkolů) a její průběžná konzultace a prezentace v semináři. Mnohé projekty z tohoto semináře (zal. roku 2004) sloužily jako první krok k vlastní bakalářské práci, která se rozvíjí v navazujícím diplomovém semináři. Některé z úspěšných studentských textů byly dokonce např. publikovány v knize Jurková a kol. 2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. (Angl. verze: Prague Soundscapes, 2014).

Chernobyl: A Philosophical Study

Kód předmětu: YBAJ078 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Over the course of 12 weeks, we will together be developing an interpretation of the Chernobyl disaster against the backdrop of 20th and 21st century cultural and societal developments. Using philosophy as a tool and point of view, we will be attempting a "thick description" of the phenomenon, at first starting in the epicentre of the atomic power plant, and gradually working our way outward and enveloping more broader contexts in the radioactive shroud of the fallout. Please use the following link to join the MS Teams class: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82d51563f3774b0185123f614b488461%40thread.tacv2/conversations?groupId=c4a30d4b-95a1-416c-a8f5-f1d3933a54dd&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Intermediální tvorba I.

Kód předmětu: YBKC161 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.

Intermediální tvorba II.

Kód předmětu: YBKC162 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Na základě poznatků získaných v účasti v kurzu Intermediální tvorba I. má student vytvořit v průběhu kurzu samostatnou realizaci a obhájit ji před jeho účastníky. Cílem je ověřit si postoj tvůrce v procesu ověřování nových vizuálních znaků. Podle pokynů vyučujícího se také účastní při práci s účastníky Intermediální tvorby I.

Introduction do 3-D Graphics

Kód předmětu: YBK052 Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Introduction to 3-D Graphics:This tutorial-based course will allow students to learn the essentials in 3-D design with software Cinema 4D by Maxon.

Introduction to Christian Symbolism

Kód předmětu: YBF303 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
The seminar introduces students to the problem of Christian symbols and symbolism; the general problem of symbol and religious symbolism will be dealt with during the analysis of phenomenology of some Christian symbols (as for example cross, nimbus, aureola; symbols of Trinity, Holy Ghost, Virgin Mary; common attributes given to angels, apostles and saints).

Introduction to Political Philosophy

Kód předmětu: YBAJ014 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
The course provides students with a brief introduction into the Western politicalphilosophy through examining some of the major texts of various authors suchas Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, and Rousseau.

Introduction to Psychology

Kód předmětu: YBAJ010 Garant: Brumovská,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Introduction to Psychology course is meant to be an introduction to psychology asa scientific discipline. It covers basic and essential knowledge from psychologydisciplines: developmental psychology, social psychology, cognitive psychologyand psychology of personality.

Introduction to Research Methods in Social Sciences

Kód předmětu: YBA276 Garant: Brumovská,T. + Lindová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz je určen studentům druhého ročníku a je vhodný i pro ty bez předchozí znalosti výzkumných metod v sociálních vědách. Mezi jeho cíle patří zejména představení základních rozdílů mezi kvantitativními a kvalitativními výzkumnými metodami. Tyto rozdíly budou diskutovány z hlediska teorie, v praxi se pak zaměříme na kvalitativní výzkumné metody. V rámci kurzu mají studenti za úkol realizovat vlastní kvalitativní mini-projekty. Kromě přípravy studentů na druhou část Souborné zkoušky CESS má kurz zároveň poskytnout studentům základ pro plánování a realizaci vlastního výzkumu (např. na bakalářskou práci).

Introduction to Sociology

Kód předmětu: YBAJ009 Garant: Černý,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
1. What is sociology? More than opinion polls. The object of sociology, place of sociology among other socialsciences, historical and epistemological roots of sociology, a plurality of sociological theories and methods(multi-paradigmatic character), sociology and common sense, sociological imagination.2. Culture, socialization, social roles. Gender. Sociology of family (traditional and modern family, selectedtheories) and demographic reproduction of the society (first and second demographic transition, aging, ThomasMalthus and his critics).3. Deviation and social control: anomie (Durkheim, Merton), social pathology, theories of suicide (Durkheimand his critics), corruption.4. Social stratification (casts, classes, etc.) and social mobility, inconsistent social status, the theory of elite.Sociology of city.5. Theories of social needs, interests, attitudes, and values (postmaterial values). Social groups (typology): smalland large, formal and informal, primary and secondary, reference and member; mobs and public.6. Sociology of education: inequalities and their social reproduction, hidden curricula, knowledge society theory,scenarios of schools for the future.7. Sociology of religion: secularization theory and its critics, Weber and Durkheim, the clash of civilizationsdebate (S. P. Huntington), contemporary religious terrorism (M. Juergensmeyer).8. Sociology of bureaucracy and social organizations: Weber, Merton, Crozier, and Goffman.9. Sociology of media: historical and social context, the influence of media, empirical evidence.10. Sociology of conflict and social change, reform and revolution, globalization and its consequences, socialmovements, democratization, global problems.11. Theoretical sociology: classical sociology (Marx, Durkheim, Weber) and modern sociology.12. The methodology of sociological research: Quantitative and qualitative (and examples).LECTURES WILL BE HELD IN MS TEAMS ON REGULAR BASES. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2577088fe664fb2b4b702e60310fd18%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d6eb5c4-2103-4f20-b3d2-b7966020600f&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2.

Introduction to the Musics of the World

Kód předmětu: YBA242 Garant: Verbuč,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
This course helps students learn about a variety of music cultures from around the world, and at the same time, enables them to understand and appreciate music as an integral part of particular socio-political and cultural contexts. In the class, we consider court, village, religious, and popular music cultures, both in their traditional and contemporary manifestations. Through the examination of particular case studies, we mainly focus on the music cultures of ten different areas and peoples from around the world: West Africa, South Africa, India, Egypt, Balkans, Indonesia, Japan, Andes, Mexico, and the Caribbean. We discuss these music cultures through the perspective of sound, setting, and significance, and comprehend them in relation to a variety of socio-political issues such as nationalism, transnationalism, post/colonialism, globalization, tourism, minorities, gender, religion, identity, cultural appropriation, exoticization, construction of authenticity, and resistance. Class discussions are based on short weekly reading and writing assignments, and on analysis of music and video examples. No preliminary requirements.Due to Covid-19 restrictions, the class will be offered in an online form, through this MS Teams link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad35bd450f8e6457da50fb0b80fc991b2%40thread.tacv2/General?groupId=6ff4a26f-e2c9-44a3-b3e5-68e28cc12eb9&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Italština pro pokročilé

Kód předmětu: YBEC123 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz je určen všem vážným zájemcům o studium italštiny. Cílem předmětu je jak teoretický, tak praktický úvod do italského jazyka s ohledem k humanitně-vědním oborům studia na úrovni A2-B1.Obsahem kurzu bude osvojování si základních řečových dovedností v italském jazyce (mluvení, čtení, psaní a poslech) prostřednictvím studia jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, fonetika, syntax, morfologie) v různých formách komunikace (rozhovor, překlad, psaní). Ačkoli se jedná o kurz pro začátečníky, tak je vhodný i pro falešné začátečníky, pokročilejší studenty a studenty se znalostí jiného románského jazyka. Absolvování kursu předpokládá pravidelnou docházku, aktivní účast na hodinách a velmi intenzivní domácí přípravu.V případě nucené distanční výuky se předpokládá přechod na pravidelnou online výuku prostřednictvím aplikace MS Teams a MOODLE. Podmínky atestu tedy zůstávají stejné. Docházka se bude počítat stejně jako při prezenční výuce, proto je třeba mít k dispozici techniku, která disponuje mikrofonem i kamerou.

Italština pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC109 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz je určen všem vážným zájemcům o studium italštiny. Cílem předmětu je jak teoretický, tak praktický úvod do italského jazyka s ohledem k humanitně-vědním oborům studia na úrovni A1-A2.Obsahem kurzu bude osvojování si základních řečových dovedností v italském jazyce (mluvení, čtení, psaní a poslech) prostřednictvím studia jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, fonetika, syntax, morfologie) v různých formách komunikace (rozhovor, překlad, psaní). Ačkoli se jedná o kurz pro začátečníky, tak je vhodný i pro falešné začátečníky, pokročilejší studenty a studenty se znalostí jiného románského jazyka. Absolvování kursu předpokládá pravidelnou docházku, aktivní účast na hodinách a velmi intenzivní domácí přípravu.V případě nucené distanční výuky se předpokládá přechod na pravidelnou online výuku prostřednictvím aplikace MS Teams a MOODLE. Podmínky atestu tedy zůstávají stejné. Docházka se bude počítat stejně jako při prezenční výuce, proto je třeba mít k dispozici techniku, která disponuje mikrofonem i kamerou.

Jak se rodi kniha

Kód předmětu: YBHC145 Garant: Nodl,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Mnoho studentů humanistních oborů se po absolvování bakalářského (či magisterského) studia uchází o zaměstnání v prostředí českých knižních nebo časopiseckých nakladatelství. Většinou však nemají žádnou zkušenost s vydáváním knih. Cílem přednášky je studentům ukázat nejen dějiny vývoje rukopisné a tištěné knihy, ale především jim nastínit proces vzniku knihy po redakční i technické stránce. Představit jim problematiku autorských práv, praktického chodu nakladatelství, jednotlivých profesí v nakladatelství stejně jako soudobých podob marketintů a PR spojeného s knihami. Spolu s tím budou představeny základy redakční práce při zpracování knih, českých autorů i překladových titulů, stejně jako redakční práce v odborných časopisech.

Jazykový konzultační seminář – tandem

Kód předmětu: YBAJ081 Garant: Převrátilová,S. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
If the situation does not permit meeting face-to-face, students should meet online. This autonomous language course is a one-semester course for students learning a foreign language here at the faculty (including Czech as a foreign language for incoming students). Native speakers of two different languages work together to help each other learn the target language as well as to learn about the target culture and community. The tandem is expected to set goals, discuss the methods of learning/teaching each other. Both partners should benefit equally from the exchange. ONLY FOR English-language speakers!

Jazykový konzultační seminář – tandem

Kód předmětu: YBEC143 Garant: Převrátilová,S. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
V případě nemožnosti osobních schůzek se studenti potkávají online, dle vlastní dohody.Tento autonomní jazykový kurz je určen studentům, kteří studují cizí jazyk v jazykových kurzech fakulty a chtějí si jazyk procvičit ve dvojici s cizojazyčným mluvčím. Podstatou kurzu jsou pravidelné schůzky s tandemovým partnerem, jejichž cíl a náplň si studenti určí sami. Oba partneři by měli z tandemu profitovat z jazykové výměny rovnoměrně.Tandemová dvojice by se měla scházet nejlépe jednou či dvakrát týdně a postupovat podle cílů a plánu domluveného předem. Doporučuje se jazyky oddělit a procvičovat nejdřív jeden a poté druhý, ale není to nutné. O průběhu práce si povedete záznamy, vytvoříte pracovní listy a napíšete závěrečnou reflexi.Před začátkem je povinná úvodní schůzka a na konci semestru schůzka závěrečná.V případě potřeby proběhnou schůzky on-line.ZDE SE PROSÍM ZAPISUJÍ POUZE ČEŠTÍ STUDENTI.

Je křesťanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBFC198 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Obsah kurzu: Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návodem, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je v tomto smyslu krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro mně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být jen moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život je dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více.Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, která platonská neboli morální nejsou (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí.Kurz v letním semestru obsahově navazuje na kurz semestru zimního. V letním semestru bude kurz probíhat distanční formou a přednášky budou nahrávány obdobně jako v kurzech Kořeny evropské tradice. V tomto semestru vzhledem k distanční výuce bude výklad pokračovat rozlišením "křesťanského platonismu" a "křesťanského aristotelismu", především ve stopách prof. Endré von Ivanky: Křesťanský platonismus. Tyto přednášky se budou konat v lichých týdnech semestru, počínaje 9. týdnem (od 1. březnem 2021). Přednáška bude nahrána obvyklým způsobem. V sudých týdnech se přednáška nekoná a úkolem studentů bude zpracovat reflexi na přednášku a obhájit ji kolokviální, seminární či korespondenční formou s Mgr. Eliškou Pincovou, v závislosti na protiepidemických opatřeních. Kurz se řídí pravidly UKC.

Kaligrafie

Kód předmětu: YBKC163 Garant: Průšová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: písmo
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz navazující na Svět písma - cvičení. Studenti kteří již ovládají dovednosti získané v předchozí výuce nacvičují další kaligrafická písma.

Každodennost holokaustu: úvod do současného bádání

Kód předmětu: YBHC139 Garant: Baloun,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dějiny každodennosti, menšina
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V kurzu se seznámíme s různými aktuálně používanými teoretickými a konceptuálními přístupy ke studiu holokaustu s důrazem na každodennost. Rozmanité mikrohistorické studie, aplikace postupů gender history, dějin rodiny či materiálního obratu rozvíjené v současné době na poli studií holokaustu (holocaust studies) přitom významně navazují na starší badatelské diskuze z 80. a 90. let 20. století. Z toho důvodu si rovněž přiblížíme debaty mezi funkcionalisty a intencionalisty a rovněž o jedinečnosti holokaustu. Z hlediska sledovaných témat se nevyhneme významu tzv. periferií, prostituci či sexuální směně, roli diváků či přihlížejících, spolu-pachatelství ze strany nacistickým Německem okupovaných obyvatel zemí západní, střední, jižní i východní Evropy apod.

Koncepty „Já“ ve filosofii německého romantismu a idealismu

Kód předmětu: YBFC202 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Spolu s Fichtovou filosofií se do centra filosofického zájmu dostává pojem (absolutního) Já, který je postupně rozvíjen u autorů jako Novalis, Schelling, F. Schlegel a Hegel, a zároveň kriticky odmítán autory jako Jacobi a Hölderlin. V centru této diskuse stojí jednak specifická recepce Spinozovy filosofie a jednak dvě Kantova vypracování „Dedukce čistých rozvažovacích pojmů“ ve spise Kritika čistého rozumu, kdy záleží právě na tom, ke kterému vypracování ten který myslitel se přikloní, aby to rozhodlo o pojetí představy zvané „Já“. Přednáška postupně a systematicky seznámí s konkrétním vypracováním pojmu „Já“ u uvedených filosofů.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBFC162 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).V letním semestru školního roku 2020/21 bude výuka kurzu prováděna distanční formou. Vzhledem k tomu, že již několik let nahráváme na video všechny přednášky, nebude nahrávání i v tomto semestru žádným problémem. V tomto semestru ale v důsledku přechodu na distanční formu budeme přednášky sdružovat tak, že kurzy KET III. a KET IV. výkladově splynou, tudíž každý týden bude dvojitá přednáška, která bude problematiku sledovat od prvních století křesťanského letopočtu až do krize středovwku orientačně označované velkou morovou epidemií roku 1348. Bližší podrobnosti najdete v Moodle v odevzdávárně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Technickou stránku (odevzdávání a opravy prací) má na starosti E. Pincová. Nahrané přednášky budou tak jako v minulých letech veřejně dostupné i pro účastníky U3V a širší veřejnost. Nahrávání a zveřejňování je studentská iniciativa a v tomto semestru ji zajišťuje, stejně jako v semestru minulém, student Rafael Berti.

Kořeny evropské tradice IV.

Kód předmětu: YBFC164 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.V letním semestru školního roku 2020/21 bude obsahově tento kurz spojen s kurzem KET III. a pro přednášky platí anotace k kurzu KET III a pokyny uvedené v Moodle v podatelně UKC. Důvody, proč výuka kurzu prováděna distanční formou. Vzhledem k tomu, že již několik let nahráváme na video všechny přednášky, nebude nahrávání i v tomto semestru žádným problémem. V tomto semestru nejsou sloučeny v jeden nový kurz, jsou čistě administrativní. Studenti, kteří si zapíší oba kurzy, potřebují pro dvě atestace 60 bodů podle podatelny UKC, studenti, kteří si zapíší pouze jeden z kurzů, potřebují těchto bodů 30. Přednášky jsou pro oba kurzy společné.

Krajina jako fenomén

Kód předmětu: YBHC035 Garant: Alt,J. + Altová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Výtvarná práce v plenéru. Kresba a malba různými technikami na odpovídajících podložkách (kresba uhlem, perem, tužkou; malba temperou, akrylem), fotografie, performance, land art, literární záznam případně v kombinaci se záznamem výtvarnými prostředky. Krajina a příroda, člověk jako integrální součást přírody. Vztah člověk – krajina. Vnímání a zachycení krajiny jako celku, zachycení krajinného detailu, přírodního detailu. Přednášky o technikách kresby a malby a o krajinomalbě.

Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB011 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz se zaměřuje na Francii jako kolébku osvícenství a nejvýznamnější osvícenské kulturní centrum pozdního raně novověkého "světa". Představuje podrobněji názory, ideály a snahy francouzských osvícenců, vznik, význam a každodennost francouzského královského dvora. Ukazuje, jak se postupně vlivem veřejného mínění mění názor lidí na jeho funkci i na samotnou, dosud nedotknutelnou postavu panovníka, a jaké okolnosti vedly k francouzské revoluci. Součástí je i představení debat francouzských a světových historiků o absolutismu a o příčinách, které vedly k francouzské revoluci.Online třída v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d8002d26b7448479c853485536c1673%40thread.tacv2/conversations?groupId=f6cd1322-c8f5-4f02-bc35-8124f557a55d&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBSC069 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie, životní prostředí
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Latina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBEC116 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět volně navazuje na kurz "Základy latiny" / "Latina pro začátečníky", vítáni jsou ale také další studenti se základními znalostmi latinské gramatiky (skloňování substantiv i adjektiv; prézens, imperfektum a futurum). Kromě gramatického výkladu se na seminářích budou číst původní latinské texty a bude zahrnut také kulturně-historický kontext (exkurzy na různá témata týkající se především starověku a středověku podle konkrétních zájmů studentů).

Latina pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC112 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: latina
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalost latinského jazyka. Kromě gramatického výkladu (skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, překlady vět z latiny i do latiny) bude zahrnut i kulturně-historický kontext (vznik a vývoj latiny, vliv latiny na současné jazyky, paleografie, epigrafika, latinská přísloví, latinské zkratky, lékařská latina, církevní latina, etc.).

Lidé v pohybu – historie, koncepty a topografie migrace (1500–1800)

Kód předmětu: YBHC144 Garant: Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz bude vyučován v souladu s epidemiologickými opatřeními, přinejmenším v prvních týdnech online (přes MS Teams). Studenti se připojí do předmětu v MS Teams přes tento kód:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1803d260b5e492d89354728760f5eab%40thread.tacv2/conversations?groupId=5da5b563-e323-4c2c-a246-3d8d4802c066&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Kurz je pozváním a nahlédnutím do badatelské laboratoře či kuchyně vyučující. Bude se mimo jiné soustředit na představení klíčových konceptů studia a dějin mobilit a na možnosti a meze interpretací hlavních typů historických pramenů. Jádrem semináře bude četba (ale i poslech videopřednášky) a následné diskuse. Od studentů se očekává svědomitá četba zadaných textů. Důležitým požadavkem ke splnění kurzu je, aby každý student/studentka připravil(a) prezentaci k památkám na ženy migrantky, která bude zanesena do online databáze v rámci evropského projektu COST Women on the Move. Studenti budou v kurzu seznámeni se vznikajícími databázemi.

Little summer School: Romani Music

Kód předmětu: YBA278 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Romani music and music criticism; - Date: May 30 to June 5, 2021;One-week course organized in the framework of the Khamoro Romani Festival, intended for university students.Romani music and music criticism - Date: May 30 to June 5, 2021; One-week course organized in the framework of the Khamoro Romani Festival, intended for university students. In the morning lectures, the students become acquainted with the main areas in which Roma participated in the creation of distinctive music styles and primarily with music of the Roma in Central Europe. Moreover, the topics of music representation, and music in connections to social memory will be discussed within the context of music(s) of the Roma. Two workshops on music criticism will be held in the afternoons. In the evenings, students will attend festival concerts. Study materials are available on-line for students.

Magie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské středověké a raně novověké kultuře

Kód předmětu: YBHC141 Garant: Jirsová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk, středověk
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz se soustředí na pojetí magie, čarodějnictví, kouzelnictví a spřízněných fenoménů v evropské středověké a raně novověké kultuře, na odlišné pojetí těchto jevů v oficiálním církevním učení a v kontextu lidové zbožnosti integrující staré pohanské vlivy s křesťanstvím. Téma bude pojednáno na základě několika interpretačních přístupů vycházejících z moderní historiografické literatury, porovnání jejich různých perspektiv tak, aby bylo možné konstruovat alespoň částečný obraz magie a čarodějnictví, jehož stopy nacházíme v dobových pramenech, folklórních rituálech a kolektivní i individuální imaginaci. Studenti budou seznámeni např. s historicko-antropologickým přístupem R. van Dülmena, kladoucím důraz i na sociální kontext raně novověkého čarodějnictví, s komparativním a mikrohistorickým pojetím C. Ginzburga, který do svého výkladu lidového původu evropského čarodějnictví kromě pohledu historického vtělil i rovinu lingvistickou, religionistickou a etnologickou. Široce pojatý interdisciplinární výklad středověké magie R. Kieckhefera poslouží k uvedení do problematiky a vymezení vývoje čarodějnictví v období středověku, ve kterém se etabloval církevní konstrukt čarodějnického sabatu, jehož kořeny ovšem dle Ginzburga nevyrůstají jen z církevní démonologie, ale opět se kruhem vrací i k potlačovaným a přesto přežívajícím lidovým představám.

Malé jazyky ve světě – výzkumný seminář

Kód předmětu: YBEC115 Garant: Vlková Hingarová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem předmětu je seznámit s vybranými malými jazykovými společenstvími (mj. sámština, lužická srbština, romština a indiánský jazyk nahuatl) a nahlédnout na ně perspektivou sociolingvistického výzkumu. Kurz představí problematiku menšinových a malých jazyků a nabídne teoretické i metodické nástroje, jak je zkoumat.

Město jako obraz (Evropa 19. a 20.století)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB025 Garant: Altová,B. + Alt,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět zaměřený na studium moderních měst, architektury a urbanismu 19. -20. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie.V tomto semestru až do odvolání se bude vyučovat distančně prostřednictvím MSTeams. Kromě nahrávek přednášek v MST budou v souborech předmětu v SIS k dispozici prezentace jednotlivých přednášek.Přístup k předmětu do MSTeamshttps://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a45b8fb04b09141ce8d8f44e8ef9ef269%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4d804b9c-bac8-49d3-b823-901ffea64948&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Michel Foucault: figury moci

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB051 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích knihy Dohlížet a trestat a Dějiny šílenství M. Foucaulta. Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, k bláznům, k nemocným. Jaký je smysl krutosti veřejných poprav, je proces zrodu mírnosti trestání výrazem lidskosti a pokrokovosti, nebo jen změnou jednoho způsobu působení moci za jiný.Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Četba knihy Michel Foucault, Dohlížet a trest, Dauphin, Praha 2000. Doporučené četba: M. Foucault, Dějiny šílenství, NLN, Praha 1994. V případě distanční výuky bude kurz probíhat prostřednictvím on-line přednášek v MS Teams (odkaz na název třídy a kód kurzu pošlu všem studentům mailem a vložím před začátkem výuky do anotace v SISu). V případě prezenční výuky, pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit z vážnějších důvodů, bude seminář z fakulty online.(hybridní forma výuky-dle technických možností)OMLOUVÁM SE, ALE Z DŮVODU KAPACITY UČEBNY ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ.

Mikel Dufrenne: A priori a filosofie přírody

Kód předmětu: YBFC191 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Překladatelský seminář bude věnován studii „A priori et philosophie de la nature“ („A priori a filosofie Přírody“) z r. 1967. Po seznámení se s filosofickou problematikou řešenou v textu (problém materiálního a priori, smyslové pociťování, imaginárno, cit, příroda) se zaměříme na překlad tohoto krátkého textu. Cílem kurzu je zdokonalit se v porozumění francouzsky psaných odborných textů. Očekává se alespoň základní znalost francouzského jazyka. K dispozici bude také anglický překlad studie od Gartha Gillana.

Mimoevropské hudební kultury II.

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB021 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudbě tzv. vysokých kultur Asie – hudebních kulturách Dálného Východu (Čína, Japonsko, Korea), jihovýchodní Asie, indického subkontinentu a Předního Východu a severní Afriky. Jejich koncepty, zvukové jevy i sociální kontext provozování hudby se zásadně liší od sebe navzájem i od naší kultury. Jejich poznání tak jednak doplňuje obrazy kultur, poskytované v jiných kurzech, a také umožňuje nově pochopit fenomén hudby. Pro získání atestace je požadována 70% účast a úspěšné napsání závěrečného testu.V případě distanční výuky probíhají setkání on-line v prostředí MS Teams, a to v době přednášky.On-line jsou k dispozici příslušné kapitoly z knihy Excursions in World Music (v českém překladu) a některé hudební ukázky.

Moc, rezistence, násilí: úvod do politické antropologie

Kód předmětu: YBSC078 Garant: Abu Ghosh,Y.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie, sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu je seznámit se s klíčovými koncepty, jež antropologům umožnili porozumět různým typů konfliktů, střetů a bojů v minulosti i současnosti. Kurz se zaměří na několik vybraných témat spojených s procesy marginalizace a odporu k nim ze strany dominovaných skupin, ať už definovaných kulturně, třídně nebo rasově. Probírané příklady se budou týkat protikoloniálního vzdoru autochtonního obyvatelstva, rolnických vzpour nebo dělnických nepokojů, alterglobálního hnutí (Occupy apod.). Stěžejní náplní kurzu bude rozbor etnografických, obrazových i publicistických reprezentací odporu a jejich odlišných teoretických východisek.

Modelování

Kód předmětu: YBKC164 Garant: Devínska,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz, který rozvíjí plasticko-prostorové cítění studentů a který procvičuje prostorovou paměť a představivost.

Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd II. (1918 - 1939)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB035 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu je analyzovat východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, kde se Češi ocitli v postavení státotvorného národa a čeští Němci v pozici menšiny. Kurz podává výklad kontrastu kulturní a národněpolitické identity Čechů a českých Němců, krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru. Tyto fenomény sleduje na pozadí měnícího se vztahu Československé republiky k „novému“ Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i „zdola“ (pohledem elit i řadových příslušníků). Dále kurz analyzuje identitu češství a evropanství a jejich vzájemnou provázanost. V závěru se věnuje objektivním podmínkám i subjektivnímu myšlení a jednání (změnám identit) v tzv. druhé republice. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd (1780 - 1939)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB036 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu je podat kauzální výklad postavení (daného legislativou i postavení faktického) židovské menšiny v Rakousku, v Rakousku-Uhersku a v Československé republice (v první a v tzv. druhé), respektive diferencujícího se poměru většinové české i českoněmecké společnosti k židovským spoluobčanům. Dále kurz sleduje krystalizaci asimilantské i národněžidovské identity, hierarchizaci jejích komponentů v modernizující se, etnicky (národnostně) různorodé společnosti. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Moderní společnosti a sociologické teorie

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB005 Garant: Šubrt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Výklad je koncipován tak, aby pokryl základní tematické okruhy soudobé teoretické sociologie. Důraz je položen na klíčové postavy teoretického myšlení a důležité oblasti jejich tvorby. V jednosemestrálním kurzu je obsah přednášek rozčleněn tak, aby posluchače seznámil s následujícími tématy: strukturní funkcionalismus a neofunkcionalismus (T. Parsons, R. K. Merton, J. Alexander), teorie konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), sociální konstruktivismus (P. L. Berger - T. Luckmann), dramaturgická sociologie (A. Goffman), teorie komunikativního jednání (J. Habermas), teorie strukturace (A. Giddens), konstruktivistický strukturalismus (P. Bourdieu), systémová teorie (N. Luhmann, R. Münch), teorie postindustriální a postmoderní společnosti (D. Bell, A. Toffler, J.-F. Lyotard, Z. Baumann), teorie druhé moderny, rizikové společnosti a globalizace (U. Beck, E. Wallerstein, M. Albrow, R. Senett).

Moderní společnosti a sociologické teorie (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSB005K Garant: Šubrt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Výklad je koncipován tak, aby pokryl základní tematické okruhy soudobé teoretické sociologie. Důraz je položen na klíčové postavy teoretického myšlení a důležité oblasti jejich tvorby. V jednosemestrálním kurzu je obsah přednášek rozčleněn tak, aby posluchače seznámil s následujícími tématy: strukturní funkcionalismus a neofunkcionalismus (T. Parsons, R. K. Merton, J. Alexander), teorie konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), sociální konstruktivismus (P. L. Berger - T. Luckmann), dramaturgická sociologie (A. Goffman), teorie komunikativního jednání (J. Habermas), teorie strukturace (A. Giddens), konstruktivistický strukturalismus (P. Bourdieu), systémová teorie (N. Luhmann, R. Münch), teorie postindustriální a postmoderní společnosti (D. Bell, A. Toffler, J.-F. Lyotard, Z. Baumann), teorie druhé moderny, rizikové společnosti a globalizace (U. Beck, E. Wallerstein, M. Albrow, R. Senett).

Music and Youth Cultures

Kód předmětu: YBA315 Garant: Verbuč,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
This course investigates the notion of youth culture and its relation to music. It examines history and theory of youth cultures, and looks closely into particular case studies from around the world. Historically, the class covers early youth ‘subcultures’ such as 1960s countercultures (‘hippies’), mods, rockers, skinheads, punks, grunge youth, riot grrrls, and ravers. Case studies include subcultural and mainstream youth cultures from Great Britain and the US, African American youth cultures in the US, Asian and African diasporic youth cultures in Great Britain and France, and hip-hop, electronic dance music, heavy metal, and punk related youth cultures in Mexico, Brazil, East/Central Europe (before 1989), Caribbean Islands, West Africa, and the Middle East. Course discussions are framed around the intersection of race, class, gender, sexuality, ethnicity, and nationality. Moreover, particular interest is directed toward social and cultural aspects that shape youth cultures, specifically media, technology, economy/capitalism, politics, and place. The whole class will be framed around the topic or resistance. We will also host a guest in our class who will talk about his experiences of making music and participating in local youth cultures in socialist Czechoslovakia. Class discussions will be based on weekly readings, music examples, and films. Students’ assignments will include brief weekly writing responses to the readings, and a final paper (topic: “complexities and contradictions of resistance”). No preliminary requirements.Due to Covid-19 restrictions, the class will be offered in an online form, through this MS Teams link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a51c8723d02b1423888cfe39c12f8e34b%40thread.tacv2/General?groupId=f1f3c486-e0c4-4305-a533-091f1f714a12&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Myšlení z hlediska celku – logický seminář

Kód předmětu: YBFC192 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Doprovodný seminář ke kurzu L. Beyovszkého Myšlení z hlediska celku; příprava na recepci filosofie se zaměřuje na úvodní představení logické terminologie, jež se v probírané tematice užívá.1. celek2. část3. výčet (logos)4. držení (schéma)5. závaznost6. zjevnost7. dokonalost8. kladení9. jednotlivost10. důvod (ratio)11. určení12. případ (modus)(Pořadí se může ještě změnit. V případě, že bude zakázána prezenční výuka, bude kurz vedený formou postupně doplňovaného blogu v MS Teams, zkouška ale bude ústní.)

Myšlení z hlediska celku – textový seminář

Kód předmětu: YBFC196 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Seminář související s přednáškou doc. Ladislava Benyovszkého "Myšlení z hlediska celku: Příprava na recepci filosofie" je konkrétní demonstrací filosofické zkušenosti a práce na příkladu zvolených klasických textů. Prvním je text Martina Heideggera "Anaximandrův výrok". Následovat bude Plótínos Enn. VI.9[7] "O dobru, čili o Jednu"; konečně sv. Tomáš Akvinský "De ente et essentia" (čes. O jsoucnu a bytí). Seminář si smí zapsat pouze účastníci zmíněné přednášky.

Myšlení z hlediska celku; Příprava na recepci filosofie

Kód předmětu: YBFC190 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz je určen posluchačům nejlépe prvního, příp. i druhého ročníku bakalářského studia jako příprava na recepci filosofické problematiky, se kterou se v průběhu studia setkávají. Nepůjde v prvé řadě o to, přisvojit si sdělované poznatky z oblasti zvané filosofie – ačkoli i to je vítáno – nýbrž především o to, učinit první kroky v tom, filosofii se učit. Ty spočívají v tom, učinit pro sebe zřejmým způsob myšlení, jež je jí vlastní.

Náboženství a dějiny muslimských zemí II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB009 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět seznamuje se vývojem muslimské civilizace od prvních století hidžry do současnosti, zaměřuje se přitom na významné kulturní a náboženské instituce (v historicko-sociologickém smyslu) a jejich určující podíl na formování společenských norem a praxe. Kurs není totožný s magisterským kursem Islám II.INFORMACE K ZÁPISŮM NAD LIMIT: Na množící se žádosti o zápis nad limit nemohu jednotlivě odpovídat. Žádám zájemce, aby vyčkali, neuvolní-li se v průběhu zápisové lhůty místo (většinou ano, požadavky na studenty i přesnášení přizpůsobuji tomu, aby co nejvíc zájemců svůj zájem zase ztratilo). V opačném případě mě e-mailem kontaktujte cca 3 dny před skončením lhůty, všem zájemcům vyhovím. Z. R. Nešpor

Nácvik anglického překladu II.

Kód předmětu: YBEC024 Garant: Císařovská,L. + Vrbová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina, jazyková kultura
Rozvrh: viz SIS
Kurs je úvodem do překládání. Upozorňuje na překladatelská úskalí, která se notoricky objevují, a snaží se na překladech rozmanitých pracovních textů vštípit základní překladatelské návyky potřebné pro překlad z angličtiny do češtiny.Kurs je určen studentům, kteří chtějí nejen získat určité překladatelské dovednosti pro práci na svém bakalářském překladu, ale také chtějí tuto náročnou práci zúročit určitým vhledem do fungování jazyka vůbec. Tento kurs předpokládá samostatnou práci s pracovními texty, které si studenti doma překládají a na nichž si pak lze jednotlivé překladatelské jevy ukázat. Tato samostatná příprava je podmínkou úspěšnosti kursu. Kromě toho studenti pracují průběhu celého semestru na rešerších vybraných jazykových jevů, které se ve veřejném prostoru objevují všude kolem nás.

Nativní Severní Amerika II.

Kód předmětu: YBSC074 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz je pokračováním kurzu YBSC052 - Nativní Severní Amerika I. (viz prerekvizity). Zprostředkovává základní uvedení do studia současné problematiky indiánských obyvatel v dnešní Severní Americe (tzv. Native American Studies), zejména v USA (s přesahem do Kanady a akcentací globalizace současného světa) prizmatem sociokulturní antropologie a jejích teorií. Hlavní důraz bude kladen na současnou situaci indiánů, jejich kulturní specifika a problémy, jimž čelí v soužití s dominantní americkou společností.

Nekonečná romantika

Kód předmětu: YBKC188 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: pá 17:00 - 18:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V dnešní populární kultuře a životním stylu má řada produktů přídomek "romantický" (filmy, hotely, móda, literatura atd.). Některé jiné produkty, které tento přídomek nemají, si také pohrávají s citacemi a více či méně smysluplnými variacemi romantické ikonografie, "mytologie" či epistémé (horory, detektivky, cestopisy atd.). Romantika v pravém slova smyslu zahrnuje určité kulturní projevy z doby kolem roku 1800. Tehdy dochází k zásadním proměnám v oblastech vědy, myšlení, umění, společnosti, politiky, ekonomiky atd. Řada z těchto "raně moderních" proměn poznamenala i následující dvě století, naši současnost nevyjímaje. Kurz se bude zabývat otázkou skutečných romantických ozvěn i otázkou klišovitého a velmi nepřesného pojímání romantiky v současné masové a populární kultuře. Proč je dnes romantické šampaňské a jahody a nikoli pohřeb či vražda? Je populární kultura v základech romantická?

Němčina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBEC093 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz je na úrovní A2. Známku dostane ten, kdo má účast 80%, také online. Výuka probíha v terminu podle rozvrhu nejminˇ do 31.10. online přes MS Teams. Zápis nad limit bohužel není možné.

Němčina pro mírně pokročilé II

Kód předmětu: YBEC025 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tento kurz je pokračováním kurzu Němčina pro mírně pokročilé, který probíhal v zimním semestru. Kurz je otevřený především studentům magisterského studia, ale je otevřený i pro další zájemce, kteří již mají jisté znalosti němčiny, odpovídající přibližně úrovni A2.Cílem kurzu je aktivovat stávající jazykové kompetence a rozšířit je tak, aby studenti uměli německý jazyk samostatně užívat. Během kurzu budou rozvíjeny všechny čtyři kompetence - mluvení, psaní, čtení a poslech. Cílem je dorozumět se, proto bude důraz kladen na komunikativní užívání jazyka.Výuka probíhá na Veleslavíně.

Němčina pro pokročilé

Kód předmětu: YBEC094 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Rozvíjení jazykové kompetence v němčině pro pokročilé studenty. Kurz je na úrovní konec B1/začátek B2. Známku dostane ten, kdo má účast 80%, také online. Výuka probíha v terminu podle rozvrhu nejminˇ do 31.10. online přes MS Teams. Zápis nad limit bohužel není možné.

Němčina pro začátečníky II

Kód předmětu: YBEC026 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tento kurz je pokračováním kurzu Němčina pro začátečníky, který probíhal v zimním semestru. Kurz je otevřený především studentům magisterského studia, kteří navštěvovali tento kurz v zimním semestru, ale je otevřený i pro další zájemce, kteří mají minimální znalosti němčiny. Během kurzu mají být položeny základy ve všech čtyřech kompetencích - mluvení, psaní, čtení a poslechu. Cílem je dorozumět se, proto bude důraz kladen na komunikativní užívání jazyka. Výuka probíhá na Veleslavíně.

Norský svět II.

Kód předmětu: YBEC027 Garant: Vrbová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: norština
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz je otevřený pro absolventy kurzu Norský svět I. Mohou se přihlásit i studenti, kteří mají základní znalosti norštiny odjinud.Cílem kurzu je seznámení s norskými reáliemi, tj. stručný přehled dějin a literatury. Jazyková cvičení budou zaměřena na získání základních konverzačních a psaných dovedností.

Od krajiny k abstrakci

Kód předmětu: YBKC186 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Jak a proč se v moderní době proměňuje obraz přírody v abstrakci? Moderní vnímání přírody, které využívá nových esteticko-filosofických pojmů, se v Evropě rodí v polovině 18. století (na rozdíl od mnohem bohatší a starší tradice "estetického" uchopování přírody v Číně, Japonsku atd.). Tato nová vize přírody souvisí s proměnami v oblasti teorie poznání a vnímání i se společenskými, technickými a hospodářskými proměnami (urbanizace, průmyslová revoluce, rozvoj přírodovědy, osvícenský koncept veřejnosti, význam pojmu přirozenost či příroda atd.). Příroda začíná být chápána jako "jiné", které je od subjektu odděleno distancí, jež ale zároveň umožňuje kontemplaci. Toto "jiné" je otevřené imaginaci, symbolické interpretaci, dotváření a dourčování ze strany diváka. Obraz přírody (krajina) se už v romantice stává jakýmsi prázdným či temným místem, které divák zaplňuje významy. Cestu k autonomnímu obrazu za pomoci abstrahování krajiny podstoupili třeba Turner, Kandinskij, Mondrian a mnozí další.

Oikoumenou časem a prostorem III.

Kód předmětu: YBFC166 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa. V letním semestru školního roku 2020/21 bude výklad soustředěn na vývoj vzdělanosti v byzantské říši, tedy více než tisícíletém období jejího trvání, počínaje Theodosiovým rozdělením říše římské na východní a západní část, a konče zánikem říše dobytím Knstantinopole 1453. Základní texty jsou kapitoly ve zmíněné knize A. Toynbeeho, jejich výčet bude uveden v podatelně UKC. Tyto výklady budou doplněny zejména ve stopách knihy prof. Růženy Dostálové: Byzantská vzdělanost. Přednášky budou nahrávány stejným způsobem jako přednášky z Kořenů evropské tradice. Kurz se řídí pravidly UKC.

Oikoumenou časem a prostorem IV.

Kód předmětu: YBFC167 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa. V letním semestru školního roku 2020/21 se soustředíme na typologii civilizací ve stopách knihy prof. Jaroslava Krejčího: Postižitelné proudy dějin, a předvedeme jeho býklad na konceptu čínské, indické a islámské civilizace. Použijeme také některé výklady z knihy K. Armstrongové: Velká transformace. Přednášky budou nahrávány obvyklým způsobem (jako KET). Kurz se řídí podle pravidel UKC (v Moodle).

Operativní obrazy II.: Automatizovaná estetika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB067 Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz se zaměřuje na možnosti zkoumání vizuální formy produkce znalostí v kontextu uměleckých forem kultury rozhraní, s důrazem na počítačově-podporovanou analýzu vizuálního jazyka, a představuje význam automatizované estetiky a přínos informační vizualizace ve vědě o obraze.Pro účast v kurzu není nutné absolvování kurzu Operativní obrazy I.

Panovnický dvůr a dvorská kultura ve středověku

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB049 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Soubor přednášek uvádí do problematiky středověkých dvorů a dvorské kultury širších evropských souvislostech. Důraz je kladen na interpretaci písemných (kroniky, listiny, účty, etc.) i hmotných pramenů (zejm. rezidenční architektura) v rámci jednotlivých širších témat (struktura dvora, rezidence, cestování, korunovace, etc.). Zvláštní pozornost je věnována Pražskému hradu a dvoru českých, popř. římských králů a císařů. Případná distanční výuka bude mít formu videokonference (v MS Teams) a bude probíhat podle stanoveného rozvrhu.

Partnerské vztahy

Kód předmětu: YBSC072 Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Partnerské vztahy jsou interdisciplinárním blokovým kurzem, ve kterém jsou prezentovány vybrané aspekty výběru partnera, dynamiky partnerských vztahů a partnerské sexuality z pohledu antropologie, sociální, vývojové a evoluční psychologie a etologie člověka. Seminář si klade za cíl představit ucelený přehled o vývoji partnerských vztahů a faktorech, které mají na podobu a fungování partnerských vztahů vliv. Kurz probíhá formou semináře, předpokládá se tedy aktivní zapojení do hodiny.

Pilates

Kód předmětu: YBKC169 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 15:00 - 16:00
Kurs probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí. Pilates je komplexní cvičební program, zahrnující 1) funkční aktivaci hlubokých vrstev svalů, které zajišťují stabilizaci páteře, pánve a kloubů, a 2) funkční zapojení povrchovějších vrstev svalů. V rámci Pilates tak dochází k bezpečnému a efektivnímu tréninku svalové síly, vytrvalosti, flexibility, koordinace a rovnováhy. Využívá se zásobníku Pilates-cviků v nejrůznějších modifikacích, s různými pomůckami (pro snadnější dosažení neutrálního postavení páteře, pánve a kloubů nebo pro ztížení cviku) a v nejrůznějších pozicích (stoj, sed, leh). Přínosem cvičení je posílení a vytvarování svalů, zlepšení mechanismu zapojovaní svalů do pohybu (zefektivnění pohybových stereotypů), zlepšení funkčnosti, stability a pohyblivosti kloubů a páteře, zlepšení držení těla, vyrovnávání svalových dysbalancí, zlepšení koordinace, flexibility a rovnováhy, odbourání stresu a psychického napětí, nácvik správného dýchání, zvýšení schopnosti kontroly pohybů. ______________________________________________________________________________________Cvičení se v LS 21 bude fakticky konat až v momentě, kdy budou znovuotevřena vnitřní sportoviště, do té doby je třeba vyčkat. Pokud by po otevření fitka zůstala v platnosti nařízení omezující počet osob na skupinových lekcích, uplatní se rotační princip, který dovolí postupné prostřídání všech frekventanteek kursu na hodinách. Jakmile se početní limit stane bezpředmětným, každá lekce bude přístupná všem do kursu zapsaným studentkám. Vzhledem k tomu, že cvičení poběží i ve zkouškovém období a z větší části i o prázdninách, nebude pravděpodobně problém zúčastnit se cvičení tolikrát, aby to zakládalo nárok na udělení atestace, (a to i kdyby se vnitřní sportoviště otevřela např. až v dubnu).

Plato and Aristotle on Love and Friendship

Kód předmětu: YBF348 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
This course provides a basic insight into classical topics of love and friendship depicted famously by Plato in dialogues Phaedrus, Symposion and Lysis, and by Aristotle in his Nicomachean Ethics.

Platón: Prótagorás

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB063 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři budeme číst a diskutovat Platónův dialog Prótagorás.

Politická filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB029 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět má charakter historického úvodu do novověké politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s hlavními etapami, idejemi a texty novověkého politického myšlení od 16. do 19. století a jeho specifikami vzhledem ke starší době. Výklad navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně.

Politiky identit

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB030 Garant: Zandlová, M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: menšina, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz vychází z předpokladu, že nejrůznější (kolektivní) identity a loajality nejsou lidem vrozeny, nýbrž sociálně konstruovány. Toto konstruování se může dít různými způsoby – v kurzu se zaměříme na záměrné, cílené snahy a strategie, jejichž prostřednictvím aktéři sociálně zvýznamňují a prosazují uznání určitýc