Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2023/2024


Academic Reading and Writing

Kód předmětu: YBEC119 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento kurz je úvodem do několika klíčových oblastí akademického projevu, zaměřených na psaní odborného textu. Budeme zkoumat, jak je akademické psaní odlišné od jiných stylů písemného projevu v angličtině a jak správně strukturovat esej. Zaměříme se také na některá specifika slovní zásoby a gramatiky, používání sekundárních zdrojů, citací, odkazů a bibliografie.

Aerobik A: Cardio Dance

Kód předmětu: YBKC165 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 14:00 - 15:00
Kurz probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako CARDIO DANCE (taneční resp. choreografický aerobik), doplněný v závěru hodiny posilováním (na podložce). Cílem je převážnou část hodiny (75%) pracovat v režimu zvýšené zátěže metabolické (spalování tuků) a kardiovaskulární (trénink srdečně-cévního a dýchacího systému) a zároveň rozvíjet pohybovou koordinaci, kreativitu a paměť. V posilovací části hodiny je cílem rozvoj svalové síly a vytrvalosti. Závěr hodiny je věnován kompenzačním technikám (uvolnění, protažení).

Aerobik B: Total Body

Kód předmětu: YBKC166 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 15:00 - 16:00
Kurz probíhá formou praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako intenzivní silově-vytrvalostní funkční trénink (Total Body Training). Cílem hodiny je kontinuální zátěž srdečně-cévního a dýchacího systému a funkční zatížení pohybového aparátu (rozvoj síly, vytrvalosti, obratnosti, pohyblivosti a rovnováhy).

AJ - Advanced II.

Kód předmětu: YBEC074 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The Advanced English course will be based on the material in the Navigate C1 textbook focusing on practical use of English skills such as grammatical proficiency, vocabulary development, reading skills and developing listening skills. There will also be class discussions on current topics. Additional material on grammar and vocabulary will be provided and authentic articles and short stories will be used to develop vocabulary and reading comprehension as well as to provide topics for discussion.

AJ - Advanced III.

Kód předmětu: YBEC075 Garant: Petříková, K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The Advanced English course will use the New English File textbook and will focus on practical use of English skills such as grammatical proficiency, vocabulary development, reading skills and developing listening skills. There will also be class discussions on current topics. Also, I will bring in other materials on grammar and vocabulary and will use authentic articles to develop translation skills if the class is all Czech speakers.

AJ - Advanced V.

Kód předmětu: YBEC077 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 17:30 - 18:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz, který povede Dr James Partridge, je určen pokročilým studentům se zájmem o moderní anglickou literaturu, kteří počítají s domácí přípravou. Základem budou texty současných autorů, na nichž budou prohlubovány jazykové kompetence.Podrobné informace budou předány na první hodině.

AJ - Intermediate

Kód předmětu: YBEC008 Garant: Hvorecká, I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování, rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny. Student má možnost se zapsat do kurzu opakovaně během studia, protože obsah kurzu se mění.

AJ - Intermediate pro mluvčí východoslovanských jazyků

Kód předmětu: YBEC160 Garant: Holubenko,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 8:30 - 9:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Bude doplněno........................................................................................

AJ - Listening Skills (Intermediate)

Kód předmětu: YBEC012 Garant: Hvorecká, I.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This one semester course is intended for intermediate/upper-intermediate students who have studied English previously but who need further practice in English pronunciation, listening and understanding. The materials used will include natural-sound recordings and task-based listening activities which will help students to practice their top-down and bottom-up listening skills.The course ends with a final test.Credits and grading will be determined by students’ successful completion of homework assignments and tests, attendance, and overall effort. More details on how grades are computed will be given during the first lecture of the course.The materials for homework assignments and classroom activities will be supplied as handouts during classes or available online a week before every class.

AJ - Upper-Advanced

Kód předmětu: YBEC080 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem tohoto kurzu je upevnit dosavadní znalosti angličtiny prostřednictvím diskusí na akademická témata, získat plynulost projevu, rozšířit si slovní zásobu a vylepšit výslovnost. Kurz chce posílit sebevědomí v angličtině pozitivní motivací a pružným přístupem. Součástí kurzu bude v rámci možností i úvod do psaní neformálních i akademických textů. Technika psaní odpovídá úrovni OCR (Oxford and Cambridge Board), která vyžaduje schopnost dobře postavit větu, správně členit odstavce, přesně formulovat úsudek, doložit ho argumenty i z napsaného vyvodit odpovídající závěr.

AJ - Upper-Intermediate

Kód předmětu: YBEC009 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento kurs pro mírně až středně pokročilé studenty celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem je upevňovat již získané dovednosti, tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí a prohlubovat přesnost vyjadřování i schopnost rozumět slyšenému textu. Postupné osvojování anglické gramatické struktury v kontrastu s češtinou umožňuje posilovat celkové vědomí jazyka. Principem je porozumění, nikoli memorování. Společné hodiny budou dynamicky využívat práci ve dvojicích, což každému účastníkovi umožní aktivní zapojení po většinu společného času. Tato metoda však předpokládá soustavnou a samostatnou přípravu v průběhu semestru i schopnost samostatně si doplňovat případné mezery.K doplnění probírané látky u obtížnějších témat jsou po celý semestr na vyžádání možné i individuální konzultace.

AJ - Upper-Intermediate II.

Kód předmětu: YBEC153 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
An English upper-intermediate/pre-advanced course for students that intend to develop their overall language competence. The content of the course might change to meet the needs and academic interests of the group.Though the intended level of the group is B2, at times it has been necessary to teach at level C1 or higher. A placement test will be administered in Week 1 to determine the needs of the group.

AJ - Upper-Intermediate III.

Kód předmětu: YBEC081 Garant: Hvorecká, I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs pro středně pokročilé/pokročilé (upper intermediate/pre advanced) studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými texty a vnímat stylistické jemnosti. Studenti mají možnost se zapsat do kurzu opakovaně během studia, protože obsah kurzu se mění.

Albert Camus: od absurdna k revoltě

Kód předmětu: YBFC257 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Filosofické reflexe Camusova pojetí revolty jako překonání absurdity, revolty jako toho, co předpokládá solidaritu. Cílem je ukázat, že se Camusova koncepce člověka a jeho situace ve světě (otázka sebevraždy, vraždy, revolty, absurdity, solidarity) zrcadlí jak v jeho filosofický textech, tak v jeho literárním díle. Budeme společně procházet texty Mýtus o Sisyfovi a Člověk revoltující a jednotlivé motivy ozřejmovat pomocí dramat a románů: Caligula, Nedorozumění, Cizinec, Mor aj.Podmínky atestace: aktivní účast (možné tři neomluvené neúčasti)-společné čtení a rozbor textu, samostatná četba mýtus o Sisyfovi. Pro lepší známku - prezentace na semináři, nebo krátký text věnující se některému Camusově textu. doporučené texty: Mýtus o Sisyfovi, Člověk revoltující, Caligula, Nedorozumění, Cizinec, Mor aj.

Anthropological Perspectives on Kinship

Kód předmětu: YBAJ245 Garant: Jakoubková Budilová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will introduce the ways kinship has been conceptualized in social anthropology. Students will learn about anthropological discussions on important concepts like nature and nurture, consanguinity and affinity, or unilineal and cognatic descent. The ways of conceptualizing relatedness in cross-cultural perspective will be discussed, from the Western notion based on the reference to biological reproduction to milk kinship, blood brotherhood, godparenthood, or “chosen kinship”. Variety of possibilities of the forms of marriage and family households will be presented. Students will read important texts on anthropological analyses of kinship terminology, strengths and weaknesses of the genealogical method and the new reproductive technologies.

Anthropology of Tourism and Mobility

Kód předmětu: YBAJ175 Garant: Halbich,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of the course is to introduce tourism as a multifaceted global phenomenon, which is mainly related to travel in travel-for-leisure and as such offers a range of interesting research topics across different disciplines. Tourism-oriented ethnographic research has come a long way from the almost total disinterest of anthropologists, who have ignored tourism and tourists in their research, to its gradual inclusion in corpus of courses in many social anthropology, sociology, etc. departments around the world. Tourism is nowadays usually seen as an example of global currents that blur traditional territorial, social and cultural boundaries and creating their various hybrid forms. Their objectives are clearly adapting very quickly to global trends and the global market, but at the same time they seek to maintain or even increase their local differences. This conflict of the “global” with the “local” then raises the question of how this “local” is created or reshaped through the practices of “touristified representations”. On the one hand, they play a key role in these processes global marketing companies and national and local authorities, which are jointly involved in creating and selling image of certain destinations. On the other hand, however, it is tourism that, to a greater or lesser extent, generates the for transforming the local. In this way, tourism can be seen as a dynamic process that helps to renew competing socio-culturally defined local identities.

Aplikovaná antropologie

Kód předmětu: YBSC077 Garant: Lehečka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem přednáškového cyklu je představit studentům a studentkám kariérní uplatnění a aplikaci vzdělání v oblasti sociální a kulturní antropologie v praxi. Zaměříme se na historický, teoretický a metodologický vývoj subdisciplíny aplikované antropologie. Budeme rovněž problematizovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů i výzkumnou a politickou situovanost antropologů/žek v současné společnosti. Druhou část kurzu vyplní tematické exkurze a přednášky zvaných přednášejících, kteří představí své osobní působení v konkrétních aplikovaných projektech, které jsou zaměřeny např. na tvorbu sociálních politik (komunitní práce a sociální vyloučení),advokační antropologii (ochrana práv marginalizovaných skupin), design antropology a digitální antropologie. Kurz Aplikovaná antropologie je určen jak pro studenty/ky magisterského programu Antropologická studia, tak pro studující bakalářského programu. Bude tedy místem společného setkávání a otevřeným prostorem pro diskusi studentů s různými zkušenostmi a znalostmi z oboru sociální a kulturní antropologie.

Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBFC253 Garant: Pětová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Archiv, text, interpretace (proseminář)

Kód předmětu: YBHC142 Garant: Himl,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Myslíte si, že archiv je neproniknutelná a nudná změť starých papírů? Tento kurz vás vezme na vzrušující výpravu do hloubi sociálních sítí minulých století, do labyrintu pergamenů, zaprášených foliantů a zažloutlých fotografií.Cílem předmětu je v teoretické a především praktické rovině zkoumat, jak se nám zprostředkovávají informace o/z minulosti - jejich dobovou funkci a okolnosti vzniku, podmínky a systémy jejich třídění, uchování a moderního zpracování. Pozornost bude věnována komplexním vztahů mezi „prameny“ a „historickou skutečností“. Na tomto základě poskytne předmět i studujícím bez předchozí proseminární průpravy orientaci v různých typech „pramenů“ a v nejširším spektru paměťových institucí (archivy, muzea, knihovny, galerie) a zejména schopnost v jejich fondech vyhledávat. V závislosti na epidemické situaci budou součástí kurzu i exkurze do vybraných typů archivů.Témata:1. Archiv – princip, pojem a instituce2. Prameny, stopy, indicie3. Pramenná kritika4. Paleografie5. Diplomatika6. Intertextualita7. Medialita, skripuralita, tištěné a psané slovo8. Materialita (text, obraz a předmět jako historiografický zdroj)9. Diskurz a analýza diskurzu pro historiky10. Reprezentace11. Historie a paměť - legislativa a justice12. Historické tisky a knihovny13. Audiovizuální prameny14. Digitální zdroje

Aristoteles: Metafyzika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB079 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní kurzu bude výklad klíčových pasáží Aristotelovy Metafyziky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Art History and Spiritual Values in Central Europe

Kód předmětu: YBAU051 Garant: Mucha,P. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:30 - 13:30, místnost YC2 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This course introduces students through field study to the most beautiful artistic and architectural monuments of Prague and teaches them to interpret their characteristics in the context of art history and culture in Central Europe. Special attention is paid to the question of how the development of spiritual and societal values throughout history has influenced architectural and artistic trends. Shared values have always had a major influence on the shape of art and architecture, and Prague represents a unique collection in this sense. Through presentations followed by guided tours of the most representative sites, students learn not only to recognize the main artistic styles, but also to read and interpret the values they represent.

Brain and Behaviour

Kód předmětu: YBAJ204 Garant: Pfaus,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Follow-up course to Introduction to brain course.

Brain and Behaviour

Kód předmětu: YBSC207 Garant: Pfaus,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Follow-up course to Introduction to brain course.

Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBSC159 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je volným přednáškovým cyklem. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).

Být na způsob těla: Heideggerovy Zollikonské semináře

Kód předmětu: YBFC211 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Martinu Heideggerovi lze filosoficky vytýkat ledasco, ale speciálně ve fenomenologii mu lze snad nejdůvodněji vytýkat absenci pojednání těla a tělesnosti. Tradičně je tato výtka přičítána zejména Jean-Paul Sartrovi, a dokonce samotný Heidegger zmiňuje během rozhovoru se švýcarským psychoanalytikem Medardem Bossem, který je zařazený do souboru tzv. Zollikonských seminářů, které společně vedli mezi léty 1959-1969, že mu Sartre předhazuje, že „tělo pojednal špatně“. Heidegger se nikdy nepustil do popisu fenoménu těla, neboť tělo nelze nežli popisovat, protože nedokončil svou analýzu bytí ve světě a nikdy se k ní již nevrátil. Jak se tedy sám mohl zabývat posléze v Zollikonských seminářích fenoménem těla relevantně, tzn. se zaměřením na „samotnou záležitost“ viděnou od bytí ve světě? Neprotiřečí si? Anebo jaký status a relevanci tedy mají potom jeho výklady fenoménu tělesnosti v Zollikonských seminářích, když je provádí zjevně bez „dostatečného vypracování základních rysů existenciálního bytí ve světě“? Ovšem ještě předtím, než Heidegger začal provádět spolu s Bossem Zollikonské semináře, které byly určené nefilosofům z řad klinických psychologů, psychiatrů a mediků, nad kterými měl tedy trvalou převahu co do kompetence a znalosti, se Heidegger přeci jenom nadvakrát pustil do výkladu, ba možná „vysvětlování“ pojmu tělo, a to v kontextu svých interpretací Nietzscheho převážně posthumního díla, zejména zápisů obsažených ve svévolně vytvořeném souboru nazvaném Vůle k moci: Pokus přehodnocení všech hodnot. Zde lze však mít oprávněné pochybnosti, zda se jedná opravdu o Heideggerův náhled na pojetí těla, nebo zda pouze podává svůj výklad Nietzschova domnělého pojetí těla a tělesnosti. Heidegger provedl svůj výklad Nietzschovy myšlenky vůle k moci v ohledu umění (přednáška ze zimního semestru 1936/37) a poznání (přednáška z letního semestru 1939). V obou přednáškách se výkladově letmo dotkne pojmu tělo.

CEE Economic Growth and Development

Kód předmětu: YBAU08 Garant: Kudashvili,N. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:30, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / st 17:00 - 18:30, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html. Why are some countries poor and other countries rich? What are the factors of growth? What is the role of political and economic institutions in the development process? How can aid foster growth and development? This course aims to address these questions in view of the theory and empirics of economic growth.

Cities in Civilization

Kód předmětu: YBH238 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V letním semestru 2024 budeme číst a diskutovat knihu architekta Rema Koolhaase Delirious New York (1978) a témata města, urbanismu a městského života v druhé polovině 20. století.

Communication Skills in Czech

Kód předmětu: YBAJ012 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
This is the final exam, not a regular course, that builds on courses Czech language for Beginners, Czech (Pre)-Intermediate and Intermediate I and II.The exam focuses on basic communication competence in Czech, including key grammatical structures as well as sociocultural competence. It can be taken independently or after taking the four Czech courses.Topics and structures:1. Meeting people for the first time: Verb to be2. Giving and asking for personal information: Numbers3. Ordering and shopping for food: Grammatical gender, accusative4. Describing people around us: Grammatical gender, verbs and verb conjugations5. Making an appointment: Modal verbs, telling time6. Describing what happened: Past tense7. Making plans: Future tense8. Housing: Plurals9. Human body, doctor: Accusative constructions10. Travelling around: Prefixes11. Comparing things and people: Adverbs and adjectives, comparatives12. Communication and Technology: Dative constructions13. Imaginary situations: Conditionals14. Weights and measurements: Genitive constructions15. Talking about and at work, job interview16. Culture: reflexive verbs17. Talking about the Czech Republic: dialects18. Czech national holidays: Verb aspect

Competence in English

Kód předmětu: YBAJ013 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
The objective of this compulsory examination is an overall assessment of the student's competence in English required for successfully completing their final BA paper.

Comprehending the Holocaust

Kód předmětu: YBAU011 Garant: Plzák,M. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.We will go through the rise and history of Christian anti-Judaism, its transformation into modern forms of anti-Semitism, we will discuss what is exceptional and what is normal about the Holocaust and define the role and responsibility of the individual in modern democracy. We will learn about the role of intellectuals during the Holocaust and discuss how good people can kill other people so easily. We will also try to understand the function of Nazi propaganda and its major themes. We will touch on the phenomenon of "denying the Holocaust", which is a modern form of anti-Semitism.

Contemporary Art Odyssey in Prague

Kód předmětu: YBAU050 Garant: Grigar,E. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 17:00, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This course aims to bridge the gap between art and society, offering a unique interdisciplinary perspective on Prague's contemporary art scene. We will traverse museums, galleries, and art exhibited in public sphere to unravel the stories embedded in each artwork, exploring the intersections between artistic expression, societal values, and cultural identity.

Controversial Issues in Anthropology

Kód předmětu: YBAJ024 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will introduce students to selected issues in sociocultural anthropology through the means of reading and interpretation of anthropological papers. It aims to develop critical anthropological thinking and interpretive skills. Each class will deal with one controversial issue in anthropology that remains unresolved. Each issue will be presented in two papers holding antagonist positions. Students will be expected to read both papers designated for each week in advance, before each class, and comprehend them to that extent to be able to discuss them in class.The course assumes basic knowledge in sociocultural anthropology (either Introduction to Anthropology for SHVAJ18 or Úvod do sociokulturní antropologie for SHV18). It is not suitable for students of SHV18 in their first year of study.

Czech (Pre-)Intermediate

Kód předmětu: YBAJ058 Garant: Salačová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) / čt 16:00 - 17:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurzy češtiny na FHS jsou určeny primárně studentům FHS, nikoli studentům z jiných fakult.Tento kurz navazuje na kurz Czech for Beginners, ale není podmínkou. Na začátku budeme opakovat, co jsme se naučili minulý semestr. Témata pro tento semestr jsou například Dům a byt, Lidské tělo, Cestování. V gramatice se zaměříme na procvičení sloves a deklinaci. Domácí úkoly jsou nedílnou součástí práce v kurzu. Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka)Docházka je povinná (min. 75%).

Czech Film in the Twentieth Century

Kód předmětu: YBAJ210 Garant: Partridge,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento kurs bude rozebírat vývoj české kinematografie 20. století.

Czech Language Course (for Beginners)

Kód předmětu: YBAJ056 Garant: Salačová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) / čt 14:30 - 15:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This course is designed for the students of Faculty of Humanities.It the spring semester, both full degree students as well as the Erasmus students can attend. In the fall semester, this coures is open primarily for the full degree students only.The aim of this course is to acquire basic language skills to deal with every-day life in the Czech Republic, including cultural awareness.

Czech Language Course for Beginners

Kód předmětu: YBEC083 Garant: Těhníková,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 8:30 - 9:50, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) / čt 8:30 - 9:50, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course targets students that are staying in the Czech Republic for a limited period of time and need to cover the basis of the language in order to communicate in everyday situations. The ultimate aim is to provide the students with basic skills, grammar and vocabulary to deal with the life in the Czech Republic, to give them an idea of the Czech language system as well as Czech culture.

Čechy a Anglie

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB032 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz věnovaný problémům pozdního středověku usiluje o pohled na české dějiny v širších evropskýchsouvislostech. Osou výkladu jsou vztahy mezi Čechami a Anglií na prahu husitské revoluce jako prvníhočlánku evropské reformace.

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBSC044 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V perspektivě dějin idejí a vývoje českého politického myšlení od poloviny 18. století do současnosti jsou vysvětlovány základní koncepty české kulturní, historické, národní sebereflexe a jejich evropské kontexty.

Četba filosofických textů k matematice a logice

Kód předmětu: YBFC246 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář komentované četby filosofických textů k matematice a logice. Cílem kurzu je promýšlení otázek matematiky a logiky vedené pomalou a pečlivou četbou zvoleného textu. Kurz je vypisovaný v obou semestrech a lze si jej zapisovat opakovaně.

Četba Schellingova Pojednání o bytnosti lidské svobody

Kód předmětu: YBFC259 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: etika
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář je věnován společené četbě a interpretaci Schellingova spisu O bytnosti lidské svobody, který znamenal výrazný přelom v myšlení o tomto tématu i ve vývoji Schellingovy filosfie samé.

Čínština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC019 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) / pá 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs Čínština pro mírně pokročilé II. je pokračováním kurzu Čínština pro začátečníky I., má tedy prerekvizitu a přihlásit se na něj mohou studenti, kteří úspěšně složili atest z kurzu předchozího semestru. Upozornění: V zájmu zachování bezpečného pracovního a studijního prostředí bude mít vyučující po celou dobu výuky a setrvání v učebně zakrytý nos a ústa respirátorem. Je na uvážení studentů, zda budou či nebudou při skupinové prezenční výuce ve vnitřním prostoru učebny také chránit své zdraví. V případě respiračního onemocnění se považuje za samozřejmé a ohleduplné vůči kolektivu setrvat doma do úplného vyléčení. Ze zdravotních důvodů je možné po včasném oznámení těchto důvodů vyučující připojit se k výuce z domova, vyučující na první hodině poskytne odkaz na vzdálené připojení do výuky. V případě absence není třeba absenci hlásit, ale na další hodinu je nutné přijít připraven. Studentům k tomuto účelu bude opět poskytnut odkaz na přehled probrané látky aktualizovaný po každé hodině, dále bude možné využít v případě potřeby online konzultací s vyučující. Forma konání kurzu je prezenční. Pokud by nastala vážná epidemická situace, přešla by výuka do formy distanční a probíhala by prostřednictvím nástroje MS Teams. Kurs se koná dvakrát týdně. V tomto kurzu budeme rozvíjet jazykové dovednosti nabyté v předchozím semestru a budeme se postupně seznamovat s obtížnějšími gramatickými jevy a procvičovat konverzační témata. Klasická náplň výuky bude příležitostně doplňována o další materiály.Kurs bude zakončen závěrečným atestem ve formě písemného a ústního přezkoušení z probrané látky za celý semestr, pro pokračování do dalšího semestru je zapotřebí u finálního atestu získat minimálně 60%.

Čínština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC154 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: viz SIS
Kurs Čínština pro začátečníky II. je pokračováním kurzu Čínština pro začátečníky I., má tedy prerekvizitu a přihlásit se na něj mohou studenti, kteří úspěšně složili atest z kurzu předchozího semestru. Upozornění: V zájmu zachování bezpečného pracovního a studijního prostředí bude mít vyučující po celou dobu výuky a setrvání v učebně zakrytý nos a ústa respirátorem. Je na uvážení studentů, zda budou či nebudou při skupinové prezenční výuce ve vnitřním prostoru učebny také chránit své zdraví. V případě respiračního onemocnění se považuje za samozřejmé a ohleduplné vůči kolektivu setrvat doma do úplného vyléčení. Ze zdravotních důvodů je možné po včasném oznámení těchto důvodů vyučující připojit se k výuce z domova, vyučující na první hodině poskytne odkaz na vzdálené připojení do výuky. V případě absence není třeba absenci hlásit, ale na další hodinu je nutné přijít připraven. Studentům k tomuto účelu bude opět poskytnut odkaz na přehled probrané látky aktualizovaný po každé hodině, dále bude možné využít v případě potřeby online konzultací s vyučující. Forma konání kurzu je prezenční. Pokud by nastala vážná epidemická situace, přešla by výuka do formy distanční a probíhala by prostřednictvím nástroje MS Teams. Kurs se koná dvakrát týdně, přihlásit se můžete buď na ranní hodiny v pondělí a pátek, nebo na odpolední v pondělí a pátek. V tomto kurzu budeme rozvíjet jazykové dovednosti nabyté v předchozím semestru a budeme se postupně seznamovat s obtížnějšími gramatickými jevy a procvičovat konverzační témata. Klasická náplň výuky bude příležitostně doplňována o další materiály.Kurs bude zakončen závěrečným atestem ve formě písemného a ústního přezkoušení z probrané látky za celý semestr, pro pokračování do dalšího semestru je zapotřebí u finálního atestu získat minimálně 60%.

Člověk a náboženství

Kód předmětu: YBSC056 Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do studia náboženství pro všechny, kdo hledají, ať už se sami považují za nábožensky věřící, nebo ne. Historický a antropologický výklad povahy náboženství, náboženských kořenů evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na Bibli, postavu Ježíše z Nazareta a dějiny křesťanství.

David Hume Seminar

Kód předmětu: YBF224 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Course main focus in the Summer semester 2023/24 is detailed analysis of philosophical arguments in David Hume´s Enquiry concerning Principles of Morals (ECPM), work considered by the author as his masterpiece. This reading is essential for understandig of Hume´s moral and political philosophy treated as an application of his "science of human nature", originally developed in his A Treatise of Human Nature. Students are expected to present her/his understanding particular arguments from ECPM during the semester and write a final academic essay (3000 words). Vast range of primary sources and secondary literature is accessible after registration in MS Teams group David Hume Seminar here:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a13d8a88db9324032a4d0f1af6bd387a2%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=7ac53d4a-c892-45ae-b290-10b0e120f18e&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Decolonizing the Museum: Provenance research and the politics of restitution

Kód předmětu: YBAJ211 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This course will introduce students to recent debates on decolonizing museums by focusing on two core aspects: provenance research to understand the biographies of objects and their rightful owners or authors, and secondly, processes of restituting/repatriating objects. Students will be introduced to strategies of decolonization and actively engage with the social life of objects, their pasts, and their futures. The course centers around the call by art historian Bénédicte Savoy and economist Felwine Sarr on the restitution of material culture looted during colonial times and what restitution must entail to become effective. Students learn to assess current debates on restitution and provenance research also in light of earlier concerns articulated by art historians, anthropologists, and post-colonial scholars. As part of the seminar, students will be introduced to provenance research by exercises and case studies in which they will have to conduct research on objects themselves, as well as discuss current – and formulate new – strategies for decolonizing museums. The course will also feature an excursion to the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures.

Dějiny každodennosti II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB040 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí šlechtického dvora a města ve středověku. Pozornost je rovněžvěnována problematice cestování a mentalit. Výklad je doplněn ukázkami písemných, hmotných a ikonografických pramenů. Kurz navazuje na předchozí Dějiny každodennosti I.

Dějiny každodennosti II. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB040K Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí šlechtického dvora a města ve středověku. Pozornost je rovněžvěnována problematice cestování a mentalit. Výklad je doplněn ukázkami písemných, hmotných a ikonografických pramenů. Kurz navazuje na předchozí Dějiny každodennosti I.

Dějiny kosmologie II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB061 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:00 - 15:40, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) - liché týdny
Kurz je koncipován jako dvousemestrální (přihlásit se v následujícím semestru na druhou část kursu není povinností; zápis do druhé části kursu v LS však bude podmíněn absolvováním první části kursu v ZS), jeho cílem je přiblížit vývoj názorů na podobu a uspořádání vesmíru od nejstarších dob až do radikální proměny kosmologického myšlení v 16. a 17. století (tzv. kopernikánská revoluce), kdy se zrodila moderní věda. V letním semestru budou posluchači seznámeni s vývojem kosmologických představ a astronomie ve středověku a v raném novověku.

Dějiny peněz

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB033 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz seznamuje prostřednictvím numismatických artefaktů s peněžně hospodářským vývojem od antiky posoučasnost se zvláštním zřetelem k dějinám peněz v českých zemích. Analýza mincí, mincovních depotů aširších nálezových okolností má ozřejmit význam numismatiky pro studium fiskální politiky, měnových krizí,cen a mezd, úvěru a lichvy, dluhů a půjček, obchodu a bankovnictví. Kurz je vhodný pro zájemce ohospodářské a sociální dějiny.

Dějiny rodiny v evropské společnosti II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB018 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk, rodina
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs rozvíjí a prohlubuje poznatky, získané v rámci kursu Dějiny rodiny I. Zaměřuje se zejména na otázku dostupnosti sňatku jako zásadního předpokladu populačního růstu v tradiční společnosti a snaží se postihnout všechny faktory, které dostupnost sňatku podstatně ovlivňovaly (protoindustrializace, míra ilegitimity, šance ovdovělých osob na další sňatek, administrativní překážky sňatku). Ze zorného pole historicko-antropologického představuje téma rodinných a životních cyklů v tradiční venkovské společnosti a charakterizuje jednotlivé fáze životního cyklu. Na závěr kurs pojednává o procesu přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a o proměně reprodukčního procesu v průběhu 19. století.

Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury II

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB063 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, architektura, město
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Soubor přednášek podává přehled dějin stavebního podnikání ve 20. století v širších evropských souvislostech. Na příkladu stavebních dějin je sledována proměna předmoderní společnosti. Zvláštní pozornost je věnována možnosti užití tradičních (předmoderních) technologií při restaurování historických budov.

Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář

Kód předmětu: YBFC149 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět je určen pouze pro posluchače kombinované/distanční formy studia (v případě zbývající volné kapacity mohou posluchači prezenční formy požádat o zápis přímo vyučujícího). Setkání proběhne v sobotu 6. 4. 10:00 až 11:20 v aule. Na setkání vysvětlím požadavky na vypracování referátu. Referát bude možné odevzdávat až do konce semestru. K hodnocení a případnému přepracování referátu bude možné přijít na konzultaci. Zadání referátu bude přibližně toto: vypracujte shrnutí prvních 11 kapitol Descartesova spisu Pravidla pro vedení rozumu v rozsahu asi 5 normostran především s ohledem na intuici-dedukci-absolutní-relativní-indukci-paměť.

Digitální umění a nová média II.

Kód předmětu: YBKC184 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média, teorie umění
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Volné pokračování kurzu Digitální umění a nová média I. bude zaměřeno méně popisně a historiograficky, zato více problémově. Pokud předcházející kurz mapoval obsah "umění elektronického věku" (Popper, Wands), snaží se tento kurz spíše formou semináře diskutovat úspěchy a problémy uměleckých děl "digitálního umění a umění nových médií". Jde o témata "otevřenosti", "novosti", "interaktivnosti", "emergence", "imerze", "nové společenské angažovanosti", "hybridnosti", "mazání mezí stroj-člověk nebo stroj-organismus", atd. Souběžně bude kurz pátrat po osudu uměleckých prognóz a extrapolovat vývojové tendence umění nových médií.

Diploma Seminar II

Kód předmětu: YBAJ249 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 10 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
In the Diploma seminar II, student furtherly develops and elaborates the topic which was chosen and discussed in the Diploma seminar I. Student receives the credits for regular consultation with the diploma supervisor and continuous work on his/her bachelor thesis. This course is ONLY for students of Liberal Arts and Humanities program who met the prerequisite of Diploma seminar I and want to submit their thesis in this semester.

Diskurzivní analýza

Kód předmětu: YBSC042 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jedná se o metodologický kurzu, v rámci kterého bude věnována pozornost jednomu z designů kvalitativního výzkumu analýze diskurzu. Konkrétně se studující budou mít možnost podrobněji seznámit s jednou ze škol diskurzivní analýzy a to s kritickou diskurzivní analýzou (KDA). V úvodu bude věnována pozornost teoretickým východisků KDA a dále pak metodologickým postupů KDA (podoba výzkumných otázek, výběr vzorku, analýza dat). Kurz bude vyučován formou seminářů, na kterých studující budou vedeni nejprve k přípravě vlastního výzkumného projektu s využitím KDA a později k analýze dat s využitím metod KDA.

Economic History of Central and Eastern Europe

Kód předmětu: YBAU037 Garant: Ochsner,C. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:30 - 12:00, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / st 10:30 - 12:00, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course provides an overview of economic history and the long-run development of socio-economic figures and focuses on the situation in CEE in particular. It provides the big picture of economic development from a European and US centric point of view and links that to specific circumstances in CEE countries.

Eduard Štorch, pedagog, spisovatel, archeolog, utopista

Kód předmětu: YBHC149 Garant: Matoušek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz bude seznamovat studenty se dvěma rovinami života a díla českého pedagoga, spisovatele, archeologa a sociálního utopisty Eduarda Štorcha (1878 – 1956). V prvé rovině bude sledovat život a dílo této osobnosti v souvislostech rozvinuté moderní doby v 1. polovině 20. století. Ve druhé rovině budeme kriticky hodnotit Štorchovy aktivity v oboru archeologie a populárně naučné literatury.

Ekonomie veřejného sektoru

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB041 Garant: Špecián,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Rozsáhlý veřejný sektor, který poskytuje řadu základních statků a služeb, přerozděluje příjmy a reguluje aktivity soukromých subjektů, je charakteristický pro všechny rozvinuté ekonomiky. Kurz se zaměří na důvody jeho existence, analýzu mechanismů jeho fungování i problematiku kolektivního rozhodování, které je pro něj charakteristické. Budeme rovněž diskutovat, nakolik může využití poznatků ekonomie veřejného sektoru přispět k řešení palčivých společenských problémů dotýkajících se například rozmachu autoritářského populismu, nebo hrozby klimatických změn.

English with Movies for Humanities

Kód předmětu: YBEC194 Garant: Holubenko,N.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This interdisciplinary course integrates the study of the English language and literature encompassing key concepts in history, philosophy, psychology, art, gender studies, and sociology studied at the Faculty of Humanities. Through a carefully curated selection of films, students will analyze the interplay between language, storytelling, and the human experience with insights into the cultural, historical, psychological, and social contexts of cinematic texts. The course aims to improve reading comprehension, listening comprehension, grammar skills, ability to remember vocabulary, critical thinking, and motivation. Students also need to become active, effective, and critical viewers to meet the requirements of the course.

Environmental Economics in the Central European Context

Kód předmětu: YBAU036 Garant: Krajčová,J. + Skladanová,N. + Havlištová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:00 - 18:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The aim of this course is to introduce students to some basic economic principles and theories explaining environmental issues and problems today and to explore existing policies at the national, international, and global level.

Essentials of Academic Writing in English

Kód předmětu: YBEC089 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will guide undergraduate students through the process of producing a short academic text in English. The course will teach students how to identify and produce academic writing in English in contrast to other types of text, by considering the style, the citation of sources and the reliability of the information contained within a text.

Estetika v kontextu filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB090 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz má za cíl poskytnout základní orientaci v tématech filosofické estetiky a je koncipován jako dvousemestrální. Zatímco v prvním semestru se zaměřujeme na starší estetiku (od Platóna a Aristotela ke Kantovi a Hegelovi), v semestru druhém bude naším centrálním zájmem estetika 19. a především 20. století. Předmět může mj. posloužit těm studentům, kteří se chystají na zkoušku z „Úvodu do filosofie“ či na atest „Filosofie v kontextu humanitních věd“ (FKHV). Pro přihlášení do kurzu není nezbytné absolvovat předešlý kurz ze zimního semestru.

Etika II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB027 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.

European-American Relations in the 21st Century

Kód předmětu: YBAU017 Garant: Žantovský,M. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:30 - 12:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / st 13:00 - 14:30, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course explores the history and the current state of political, economic and culturalrelations between the United States and Europe.

Feminism and Art History

Kód předmětu: YBAJ246 Garant: Tomková,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of the course is to offer a cross-section of key feminist texts with reference to and in dialogue with artistic production and the development of the visual arts. The course aims to introduce students to the critical themes addressed by the feminist movement of the 20th and 21st centuries to the present day. The course is based on the reading and discussion of texts, which will be supplemented in class with examples from 20th and 21st century art and curating.

Feminist knowledge production in theory and practice

Kód předmětu: YBAJ239 Garant: Lorenz - Meyer,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
‘The word “research” is probably one of the dirtiest words in the indigenous world’s vocabulary’ (Smith 2012). This course examines some of the feminist and decolonial critique of extractivist knowledge practices and possible alternatives. Introducing key theoretical debate and engaging case studies, including works by M.A. students at the faculty, we are investigating how feminist and decolonial principles can be put into practice. Is knowledge from below better knowledge? How should we speak for or about others? Can feminist research be objective? How do we account for researcher positionality and what do we make of silences, refusal, and betrayals in research?

Feminizmus a umenie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB100 Garant: Tomková,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je nabídnout průřez klíčovými feministickými texty s ohledem na uměleckou tvorbu a vývoj výtvarného umění a v dialogu s nimi. Kurz si klade za cíl seznámit studentstvo s kritickými tématy, kterými se zabývalo feministické hnutí 20. a 21. století až do současnosti. Kurz je založen na četbě a diskusi textů, které budou v hodinách doplněny ukázkami z umění a kurátorství 20. a 21. století. Kurz představí feministická témata, jako jsou: mzda za domácí práci, viditelnost umělkyň v dějinách umění, feministické kurátorství, práce a volný čas, emocionální a reprodukční práce, veřejný prostor a ženy, socialistická internacionála, zrušení rodiny, intersekcionální a černošský feminismus, glitch feminismus, kyberfeminismus, queer fenomenologie a reprodukční práva a práva queer lidí v současnosti. Jak současné umění reaguje na tyto politické agendy a nabízí alternativní či emancipační narativy?

Fenomén motorismu

Kód předmětu: YBHC161 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Výuka se zaměří na vývoj motorismu v českých zemích ve středoevropském kontextu od konce 19. století do 80. let 20. století. Motorismus bude zkoumán jako mnohovrstevný fenomén v kontextu modernizace a jednotlivé přednášky se zaměří na vybrané otázky vlivu motorismu na společnost, zejména na proměny společenského přijímání motorismu, automobilovou dopravu, mototuristiku, automotokluby, provoz na silnicích i kulturní kontexty. Posluchači budou dále seznámeni s domácí i zahraniční odbornou literaturou k tématu.

Fenomenologie raného Heideggera

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Záměrem kurzu je představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Zájemci také mohou na přednášku navázat doprovodným seminářem (četbou), který po hodině přednášky bezprostředně navazuje.

Film as a Mirror of History, Ideology, and Individual Freedom

Kód předmětu: YBAU020 Garant: Brdečková,T. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:00 - 18:00, místnost YC117 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This lively and original course is open to students who have an interest in studying the social and political transition in Central Europe through an understanding of its cinema. This is not a traditional film course: We will focus on the films’ social, political and historical contexts.

Filmový seminář

Kód předmětu: YBKC203 Garant: Borecký,F. + Řehořová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: film
Rozvrh: čt 16:00 - 18:40, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Na semináři v průběhu semestru shlédneme vybrané zásadní filmy z různých období dějin kinematografie. Letošním jednotícím tématem je vztah komiky a filmu. Každý z filmů vybral jeden z pedagogů, který film uvede a bude moderovat diskusi po skončení promítání příslušného snímku. Úkolem studujících bude sepsat krátký esej (2 - 2,5 normostrany) týkající se jednoho z promítaných filmů. Předmětem reflexe může být film jako celek anebo jeho specifický aspekt - např. některý z prvků filmového stylu (kamera, hudba, využití barev, herectví, mizanscéna...), zobrazený motiv či zvolené narativní postupy. Referát lze pojmout např. také jako komparaci s jiným dílem či zasazení snímku do širšího (kinematografického, historického, kulturního, společenského ...) kontextu. Smyslem referátu je vlastní interpretace podložená odkazy na relevantní zdroje a prvky samotného snímku, nikoli jen synopse či shrnutí faktů o filmu.Referát je potřeba poslat emailem vyučujícímu, který daný film prezentoval, a to nejpozději do 31.5.2024. (Pozor, každý film může zpracovávat max. 5 studentů a není možné toto číslo navyšovat! K jednotlivým filmům/pedagogům se lze zapisovat na arch, který bude k dispozici na semináři v průběhu celého semestru.)

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBFC144 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují či chtějí. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám. K lepšímu chápání problémů případně využijeme i prostě formy gestaltfilosofického přístupu.V LS 23/24 bude určitá kapacita vyhrazena pro absolvent(k)y kursu FtZG II, a to dle situace a domluvy na prvních seminářích.

Filosofické interpretace weird fiction prvních desetiletí dvacátého století

Kód předmětu: YBFC255 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Filosofické reflexe proměn rozumění situovanosti člověka v kosmu v „podivné fikci“ první čtvrtiny dvacátého století. Analýza próz významných autorů tohoto subžánru (Machen, Blackwood, Saki, Greene, Schnitzler, Meyrink, Buzzati).

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBFC145 Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz FtZG II navazuje na FtZG I. V roce 2024, LS (šk.rok 23/24) mají absolventi FtZG I plnou přednost pro přijetí do kursu před "novými" uchazečkami, uchazeči. Defintivní rozhodnutí padne ale dle stavu.Pravidelná osobní, prezenční účast je potřebná. V kursu budeme střídat jednak experimentální techniky sebezkušenosti v práci s filosofickými motivy (a jejich komunikaci) a jednak doplňování těchto experimentů teorií (a to jak z hlediska filosofie, tak i gestalt přístupu).Kurs podporuje uvědomění si vlastního prožívání, zkušenosti i dovedností účastníků při práci s texty, s filosofickými motivy a myšlenkami. A pokud možno i vzájemné spolupráci. To vše slouží jednak lepšímu kontaktu s požadavky studia, jednak i pochopení souvislostí "běžného života" a filozofického myšlení (a některých psychologických motivů z rámce gestalt přístupu). Texty jsou věnovány otázkám svobody, kontaktu, vzájemné spolupráce a rozhovoru, vztahům Já-Ty-ono a dalším tématům.

Filosofie jazyka

Kód předmětu: YBEC196 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem semináře je blíže seznámit studenty s „filosofií jazyka“. Jednak v širším významu, jako horizontu tázaní, který nemůže nebýt – ať už explicitně nebo implicitně – vždy již zahrnut a „spolumíněn“ v každém bádání; jednak v užším významu jako výslovná tematická oblast filosofického zkoumání. Obsahem kursu bude sledování, jak se v rozmanitých dějinných podobách ustanovily vůdčí otázky filosofie jazyka jakožto problémy „filosofie ideálního jazyka a „filosofie běžné řeči“, jež jsou v současnosti především artikulovány v prvním případě analytickou a v druhém případě kontinentální filosofií. V rámci kurzu bude třeba kriticky zvážit a zproblematizovat, zdali by filosofie jazyka mohla být onou společnou půdou, na níž by oba tradiční způsoby myšlení a jednání mohly najít společnou řeč, která by vedla k vzájemnému porozumění a strukturovanou spolupráci s ohledem na rozmanitost jednotlivých jazyků a různost lingvistických perspektiv.

Filosofie přírody a fenomenologie

Kód předmětu: YBFC224 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V čem se stýkají filosofie přírody a fenomenologie? Fenomenologie se věnuje analýze a interpretaci zkušenosti, kdežto filosofie přírody je přece zasvěcena tomu, co tu bylo i nezávisle na naši a jakékoli jiné zkušenosti, samo od sebe. Jak je ale možné zakoušet, co bylo, je samo od sebe? Úvod do četby vybraných pasáží z díla Maurice Merleau-Pontyho.

Filosofie raného novověku - britský empirismus

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Letní semestr 2022: Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB015 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 17:30 - 18:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V letním semestru 2021/22: výuka prezenční formou, posluchači požádají o přijetí do skupiny MS Teams Empirismus seminář, kde v Souborech najdou rozšiřující literaturu a Zadání, kam budou odevzdávat práce k atestaci. https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8300f09207b446cc99c0759ca0292589%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=91660ec7-a329-4bba-a598-3ff4609689b1&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 Seminář uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, pokouší se ukázat její antropologické založení a způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“, tak „společenských vědách“, a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability. Seminář se uskutečňuje formou filosofické četby.V akademickém roce 2021/22 budeme na semináři číst dílo Davida Huma, Zkoumání o lidském rozumu (s přihlédnutím k jeho Pojednání o lidské přirozenosti).

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.

Filosofie živé přírody I.

Kód předmětu: YBFC208 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz se budě věnovat filosofickému a biologickému pojetí živé přírody, tj. otázce, jakým způsobem pojímat způsob existence rostlin a zvířat, jaké jsou základní charakteristiky všeho živého atd. Začneme klasickým pojetím živého u Aristotela, poté přejdeme k Descartovu mechanistickému výkladu, na nějž navazovala většina pozdější biologie. Hlavním těžištěm kurzu budou filosofické a biologické koncepce 20. století, které se snažily toto karteziánské paradigma překonat, v tomto semestru především Hans Jonas. Kurz bude mít formu semináře, tj. na hodinách budeme společně interpretovat vybrané texty. VZHLEDEM K NÁROČNOSTI PROBÍRANÝCH TEXTŮ NENÍ KURZ VHODNÝ PRO 1. ROČNÍK STUDIA!

Francouzština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC021 Garant: Holovská,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento kurz navazuje na kurz francouzština pro pokročilé 1. Je určen studentům, kteří ovládají francouzskou gramatiku a slovní zásobu na úrovni A1-A2. Cílem tohoto kurzu je prohloubit gramatické a komunikační dovednosti v ústním i písemném projevu. V kurzu budeme pracovat s učebnicí Édito 1 a Édito 2. Studenti budou mít rovněž možnost pracovat s autentickými materiály a pronikat do frankofonního kulturního prostředí.Splnění kurzu: 75% docházka ( 3 absence), 1 ústní prezentace, 1 písemná práce, 1 test v průběhu semestru a 1 závěrečný test.

Francouzština pro středně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC190 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz „Francouzština pro středně pokročilé II“ navazuje na „Francouzštinu pro středně pokročilé I“ (její absolvování však není podmínkou pro přihlášení do přítomného kurzu). Úroveň znalosti francouzského jazyka by měla zhruba odpovídat úrovni A2. Kurz slouží k osvojení pokročilejších gramatických jevů a zlepšování komunikačních dovedností; pozornost bude rovněž věnována práci s úryvky z francouzsky psaných, humanitně-vědných textů.

Francouzština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC022 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento kurz francouzštiny je druhým semestrem dvouletého cyklu. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Učebním textem, z něhož vycházíme, je Latitudes 1, Paris, Didier, 2011, používáme také Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).Pro přihlášení do kurzu "Francouzština pro začátečníky II" není nutné absolvovat předchozí kurz "Francouzština pro začátečníky I", je však nezbytné obsáhnout látku z prvních tří lekcí učebnice Latitudes 1.

Francouzština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC023 Garant: Holovská,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento kurz navazuje na kurz Francouzština pro začátečníky 1.V tomto kurzu budou studenti rozvíjet základní komunikační i písemné dovednosti, postupně se seznamovat s novou gramatikou a slovní zásobou. V kurzu budeme vycházet z učebnice Édito 1. K zapsání do kurzu je nutné ovládat učivo prvních dvou lekcí této učebnice. Splnění kurzu: 75 % docházka (3 absence ), 2 testy během semestru a 1 závěrečný test.

Gender a společnost

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB013 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: gender
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Genderová studia jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech zaměřených na genderovou problematiku, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.

Gender and Minorities in Post-Socialist Europe

Kód předmětu: YBAU014 Garant: Soler Muňoz,E. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:30 - 12:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / čt 10:30 - 12:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course aims to introduce the student with historical and contemporary issues of gender and "minorities", with particular emphasis on the Roma ("gypsies").

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB037 Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Analýza sémiotických kvalit vizuálních médií v jejich gnoseologické a komunikační funkci s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu, reklamy. Smyslová, individuálně personální a sociální stránka analýzy.

Goethe, Nauka o barvách – četba a interpretace

Kód předmětu: YBFC252 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní semináře je četba a interpretace Goethovy Nauky o barvách (1810), jež je vedena s cílem porozumět jeho pojetí přírody (Natur) a fenoménu. V tomto semestru (ZS 2023/24) předpokládám zvládnutí předmluvy, úvodu a výkladu fyziolockých barev. Četba bude probíhat na základě pracovního překladu a německého originálu. Znalost němčiny se nepožaduje. Podmínkou atestace je aktivní účast.

Grafika - hlubotisk

Kód předmětu: YBKC159 Garant: Kovářík,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz osvětluje studentům podstatu hlubotiskových grafických technik a zároveň se i pokouší naznačit specifické možnosti výtvarného plošného vyjadřování.

Habsburský panovník a jeho obraz v českých zemích pozdního raného novověku

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB067 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška/seminář bude věnována kulturním dějinám raného novověku především v českých zemích/habsburské monarchii v období 17. a 18. století. Bude zaměřena na reprezentaci panovníka a jeho přítomnost, ať už faktickou či symbolickou, v Čechách a na Moravě.ZAČÁTEK KURZU: 29.2.2024

Health Economics: Concepts and Challenges from the European Perspective

Kód předmětu: YBAU041 Garant: Hromádková,E. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:00 - 13:30, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / st 13:30 - 15:00, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The course aims to provide students with an introduction to the key concepts, methods and understanding of the application of economics to health and health care. Students will gain knowledge of the core theories underpinning health economics, and by looking at the empirical evidence they will learn to evaluate whether they give correct predictions for real health care market. The differences between US and European approach toward health care financing and provision will be discussed to stimulate students’ critical thinking about the major challenges health care systems face and how health economics can play a role in understanding and mitigating those challenges.

Hegelovský seminář

Kód předmětu: YBFC110 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.Od LS 2021 vzhledem k pokročilosti četby zápis podmíněn mejlovou dohodou s vyučujícím.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Historical Anthropology of Gift Exchange

Kód předmětu: YBAJ160 Garant: Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course invites students to analyse modes of gift exchange in pre-modern Europe. It seeks to de-romanticise our contemporary idealised understanding of gift-giving as a purely altruistic practice. Thus, it will make use of concepts from social and cultural anthropology and show how gift exchange functioned in societies in which individuals were more vulnerable and more dependent on each other than today. It will draw students'attention to the so-called ego-documents as useful sources for tracing economic behaviour, including the practices and ideas of gift exchange. We will ask, for example, how people communicated through gifts in the past, what steps they took to forge fair exchange deals and cultivate more balanced relationships. We will explore what people donated most, and in what ways their life stages and religious affiliations shaped their perceptions and practices of giving. We will also look at past representations of greed and generosity (as concepts connected with gift exchange). This course is also an invitation to learn more about underestimated gift-exchange related phenomena, such as as bribery or hospitality.LiteratureZoltán Biedermann – Anne Gerritsen – Giorgio Riello (edd.), Global Gifts. The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia, Cambridge 2018.Natalie Z. Davis, The Gift in Sixteenth-Century France, Madison 2000.Engin Isin – Ebru Üstündag, Wills, Deeds, Acts: Women's Civic Gift Giving in Ottoman Istanbul, Gender, Place and Culture 15, 2008, 519–532.Marcel Mauss, The Gift, London 1990.Joshua Teplitsky, A “Prince of the Land of Israel” in Prague: Jewish Philathropy, Patronage, and Power in Early Modern Europe and Beyond, Jewish History 29, 2015, 245–271.Irma Thoen, Strategic Affection? Gift Exchange of Seventeenth-Century Holland, Amsterdam 2006, 9–44.

Historická antropologie I.

Kód předmětu: YBHC143 Garant: Storchová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět směřuje k vymezení základních koncepcí a metod historické antropologie. Seznámí studenty se základními směry a školami v historicko-antropologickém bádání, jejich metodologickými a metodickými postupy a pojmy.Témata: 1. Historická antropologie – teoretické a konceptuální předpoklady oboru2. Historie a kulturní antropologie: interdisciplinarita a vzájemný vliv3. Historická antropologie – vývoj oboru I. (70. léta až 2000)4. Historická antropologie – vývoj oboru II. (po roce 2000)5. Historie mezi kulturou a biologií 6. Historická antropologie a analýza symbolického jednání7. Historická antropologie středověku a raného novověku8. Historická antropologie moderní doby9. Historičtí aktéři: koncept aktérské svéhlavosti a sociálního pole10. Historická antropologie a dějiny žen11. Historická antropologie a dějiny genderu12. Historická antropologie a historický narativismus13. Historická antropologie a literární věda: Nový historismus

History of Human Rights in International Relations

Kód předmětu: YBAJ205 Garant: Muhič Dizdarevič,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The main goal of the course is to present students with a history of the concept of human rights in the Western intellectual history; with historical and current forms of institutions in place to promote and enforce human rights; with current controversies related to the human rights agenda in the multi-cultural globalized world.

History of the Third Reich (1933-1945) II Domination, Occupation and the War Economy

Kód předmětu: YBAJ177 Garant: Vondráček,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
In this seminar we will analyze three key aspects of the history of Nazi Germany and the Second World War: Nazi domination, occupation and the war economy. We will focus on Nazi military expansion until 1945. In this context we will take closer look at the German war of annihilation (Vernichtungskrieg) and the Holocaust in the east. Although terror and mass murder played a key role in Nazi policy, we will also study how the Nazi policy differed in the east and west towards local populations and how this policy was connected to the war economy. The seminar will be strongly text-based. You will be asked to read one to two texts and answer in-depth questions at each session.

History of Western Medicine from Antiquity to the Middle Ages

Kód předmětu: YBAJ191 Garant: Doyle,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will introduce methods and topics for the study of pre modern Western medicine, that is medicine practiced primarily in Western Europe from the time of the Roman Empire to the establishment of prestigious medical faculties at Universities throughout Europe. The history of medicine is not just the history of great doctors, but is also the history of the diseases that every human suffered, from deadly pandemics such as the Black Death to the natural processes of birth, aging and death.

History of Western Medicine from Antiquity to the Middle Ages

Kód předmětu: YBHC173 Garant: Doyle,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, středověk
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will introduce methods and topics for the study of pre modern Western medicine, that is medicine practiced primarily in Western Europe from the time of the Roman Empire to the establishment of prestigious medical faculties at Universities throughout Europe. The history of medicine is not just the history of great doctors, but is also the history of the diseases that every human suffered, from deadly pandemics such as the Black Death to the natural processes of birth, aging and death.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBSC167 Garant: Poděbradský,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba, metodologie
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Láká vás zkusit si terénní výzkum Vámi vybraných hudebních akcí? Chcete se učit psát o hudbě jako o společenské aktivitě? U nás můžete odstartovat vlastní výzkum jakékoli hudební aktivity - od EDM parties až třeba po zpěv v synagoze. Mnohé projekty z tohoto semináře (zal. roku 2004) sloužily jako první krok k vlastní hudebně-antropologické/etnomuzikologické terénní práci, ústící v práci bakalářskou (rozvíjenou v navazujícím diplomovém semináři). Některé z úspěšných studentských textů byly dokonce např. publikovány v knize Jurková a kol. 2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. (Angl. verze: Prague Soundscapes, 2014). Během jednosemestrálního semináře si student tradičně vybírá jeden z (pokud možno) pražských hudebních světů, který zkoumá, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém vlastním hudebně-etnografickém výzkumu, který průběžně realizuje v rámci domácí přípravy ve „svém“ terénu. Student si tradičně vybírá hudební událost, na níž provede zúčastněné pozorování a vytvoří několikaminutovou terénní video- či audionahrávku plus pořídí několik fotografií (jak na nahrávku, tak na fotografie stačí smartphone, případně lze zapůjčit vybavení z LVT). Již v průběhu pozorované události či bezprostředně po ní student vytvoří terénní poznámky, které se společně s fotografiemi a nahrávkou stanou základem jeho seminární práce. Na základě poznámek vytvoří hudebně-etnografický popis, opatřený reflexí vlastní pozice v terénu. S pomocí již přečtené sekundární literatury (tj. anotací) se pokusí o první vlastní interpretace zkoumané hudební praxe. Pozorování v terénu je možné provést i ve dvojici. Předchozí hudební vzdělání není podmínkou.Kurz bude probíhat formou každotýdenních seminářů, a to podle aktuálního rozvrhu, v kombinaci s pravidelným krátkým úkolem v MOODLE, kde bude uploadována literatura. Studenti budou průběžně, zpočátku každý týden, tvořit krátký text (500 slov) buď: 1) týkající se studentovy tvorby vlastních dat ANEBO 2) vytvořit krátkou anotaci ze zadaného titulu v rozsahu min. 1/2 normostrany a uploadovat ji do MOODLE PŘED seminářem, kde budeme s přečteným titulem pracovat. Podmínkou atestace je 5 odevzdaných úkolů a závěrečná seminární práce v rozsahu 5-7 normostran, která využije již napsané texty ze získaných dat a doplní / rozšíří je (a bude pracovat s literaturou prostudovanou v rámci kurzu). Požadavky: 2) 5 odevzdaných úkolů v Moodle3) Seminární práce v rozsahu ca. 5-7 stran na základě studentem získaných dat (základem budou texty z již napsaných úkolů) a konzultace a prezentace jejích částí a pracovních verzí v semináři.

Human Rights in Central and Eastern Europe

Kód předmětu: YBAU28 Garant: Černohorská,V. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:30 - 16:30, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course invites students from all disciplines to explore and make sense of the current human rights issues, cases and problems in the region.

Christian Symbolism

Kód předmětu: YBAJ029 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The seminar introduces students to the problem of Christian symbols and symbolism; the general problem of symbol and religious symbolism will be dealt with during the analysis of phenomenology of some Christian symbols (as for example cross, nimbus, aureola; symbols of Trinity, Holy Ghost, Virgin Mary; common attributes given to angels, apostles, and saints).1) Symbol and symbolism - a short theoretical introduction.2) The Symbols of the Father, the Son, and the Holy Ghost.3) The Symbols of the Trinity.4) The Nimbus and the Aureole.5) The Symbol of the Cross and Crucifixion. The Sacred monograms.6) The Symbols and types of the Virgin Mary.7) The Symbols of the Archangels and the Angels8) The Symbols of the Evangelists9) The Symbols of the Apostles.10) The Symbols of the more important Saints.11) The Symbols of the Devil and Daemons.12) The lesser symbolism.

Ideas Behind Politics: Communism, Post-Communism and Civil Society in Central Europe

Kód předmětu: YBAU11BLI Garant: Hvorecký,J. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:30 - 12:00, místnost YC2 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / út 10:30 - 12:00, místnost YC2 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The objective of this course is to help students better understand the history of Central Europe and the ideal resources that might enable it to succeed in the transformation from communism.

Intermediální tvorba I.

Kód předmětu: YBKC161 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.

Intermediální tvorba II.

Kód předmětu: YBKC162 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Na základě poznatků získaných v účasti v kurzu Intermediální tvorba I. má student vytvořit v průběhu kurzu samostatnou realizaci a obhájit ji před jeho účastníky. Cílem je ověřit si postoj tvůrce v procesu ověřování nových vizuálních znaků. Podle pokynů vyučujícího se také účastní při práci s účastníky Intermediální tvorby I.

International Trade: USA nad Europe in an Interconnected World

Kód předmětu: YBAU048 Garant: Semerák,V. + Skladanová,N. + Havlištová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:00 - 16:30, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / út 10:30 - 12:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This course covers, with a focus on both theory and empirics, essential topics in international (interregional) trade and trade policy analysis at the undergraduate level. These basics are complemented by hands-on work with empirical data, and discussions of topic which appear in current debates on trade policies and protectionism. The course attempts to provide insight into the following questions:- Why do countries (regions) trade? And how does trade influence the welfare of their citizens?- What determines which goods/services will be exported/imported by particular countries?- How do trade policies influence the effects of trade on economies and their welfare?- How are US and EU policies formed and how do they differ? If US uses “Buy America/n”, is there something like “Buy European”?- How can we identify and evaluate vulnerabilities caused by dependencies on countries such as China, Russia, etc.?- What kind of sanctions can be used (and are used by the USA, EU, and China), and how do they influence welfare?

Introduction do 3-D Graphics

Kód předmětu: YBK052 Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Introduction to 3-D Graphics:This tutorial-based course will allow students to learn the essentials in 3-D design with software Cinema 4D by Maxon.

Introduction to Critical Theory

Kód předmětu: YBAJ243 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Critique, in the most general sense, is a mode of investigation meant to challenge ideas and discover how they stand up to scrutiny. In a narrower sense, the ‘critical tradition’ is a specific modality that descends to us formally from the 18th century, beginning with figures in the Enlightenment, most notably Immanuel Kant (1724 – 1804), continuing through to modern and post-modern thought exemplified in movements like Critical Theory, semiotics, and literary theory. In this course, we will survey this tradition with a specific focus on ethics and aesthetics. What is the role of art, and what can it disclose to us about the human condition, society, and our ethical commitments? How does society structure our moral and aesthetic sensibilities? How are value systems related to faculties like reason and sentiment? What normative implications follow from our understanding thereof?

Introduction to Early Modern Philosophy

Kód předmětu: YBAJ241 Garant: Hopkins,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will investigate the topics, problems, and doctrines of selectedphilosophers from the 17th and 18th centuries. Original writings of Descartes, Hume, and Leibnizwill be studied

Introduction to Economics

Kód předmětu: YBAJ011 Garant: Špecián,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course delves into the core concepts of economics with a focus tailored for the humanities student. It offers a nuanced understanding of how economic theory can be useful for understanding cultural, historical, and societal contexts. Through a blend of lectures and discussions, we'll address questions such as: Where do prices come from and how do they influence people's behavior? How does a market economy work? How is economic growth relevant for understanding the social world around us? This course invites you to explore these questions, providing a foundation in economic principles while maintaining a critical, interdisciplinary perspective. Prior experience in economics is not required – just an open mind and an eagerness to engage with complex, cross-disciplinary issues.

Introduction to Ethics

Kód předmětu: YBAJ027 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course offers an elementary insight into basic ethical concepts of western philosophy.

Introduction to Psychology

Kód předmětu: YBAJ010 Garant: Csajbók,Z. + Zakreski,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Introduction to Psychology course is meant to be an introduction to psychology as a scientific discipline. It covers basic and essential knowledge from psychology disciplines: developmental psychology, social psychology, cognitive psychology and psychology of personality.

Introduction to Qualitative Methods in Social Sciences

Kód předmětu: YBAJ244 Garant: Kolářová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Do you want to try out qualitative research methods in the real world? Understand the differences between quantitative and qualitative research methods in Social Sciences? Learn how to conduct an interview, observation or a focus group? Understand and analyse the perception of other people? This introductory course is designed for students from 2nd to 4th semester, and it has three primary aims: 1. It aims to give students a grounding in the theoretical and practical application of qualitative research methods in the social sciences. 2. The course will prepare students for the methodological part of the Comprehensive Exam in Social Sciences (CESS). 3. Completing this course offers a first step towards the skills students need to design and conduct their own research.

Introduction to Sociology

Kód předmětu: YBAJ009 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course is an introductory class in sociology. The objective is to bring the students basic and essential knowledge in the field. It comprises both contemporary academic debates and topics, as long as sociological classics and main methodological approaches.

Introduction to the Musics of the World

Kód předmětu: YBA242 Garant: Verbuč,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This course introduces the students to a variety of music cultures from around the world, and at the same time, enables them to understand and appreciate music as an integral part of particular socio-political and cultural contexts. In the class, we consider court, village, religious, and popular music cultures, both in their traditional and contemporary manifestations. Through the examination of particular case studies, we mainly focus on the music cultures of ten different areas and peoples from around the world: West Africa, South Africa, India, Egypt, Balkans, Indonesia, Japan, Andes, Mexico, and the Caribbean. We discuss these music cultures through the perspective of sound, setting, and significance, and comprehend them in relation to a variety of socio-political issues such as nationalism, transnationalism, post/colonialism, globalization, tourism, minorities, gender, religion, identity, cultural appropriation, exoticization, authenticity, and resistance. Class discussions are based on short weekly reading and writing assignments, and on the analysis of music and video examples. No preliminary requirements. See attached syllabus above.

Introduction to the Philosophy of Plato

Kód předmětu: YBAJ214 Garant: Hopkins,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The renowned British mathematician and philosopher A.N Whitehead once commented on Plato’s thought: “The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato. I do not mean the systematic scheme of thought which scholars have doubtfully extracted from his writings. I allude to the wealth of general ideas scattered through them”.This course will explore a portion of the wealth of ideas in Plato’s writings alluded to by Whitehead that are foundational to European philosophy by focusing on the most basic ones, which the course dividesunder these three headings:1. Socratic Method: The Most Blameworthy Ignorance: Thinking You Know What You Don’t Know.2. Meno’s Paradox: Is Learning Possible?3. The Philosophical Conversion of the Soul: The Philosophical Life Plato presented his philosophy dramatically, in written dialogues that portrayed philosophers in conversation with non-philosophers in the process of examining all aspects of life. Significantly, Plato never speaks in his own voice in any of his dialogues. In light of this, the principial aim of this course will be to facilitate the skills requisite for the student of Plato’s philosophy to read his texts with comprehension and to interpret them in a manner that elicits critically their philosophical content.

Italština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC168 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jedná se o kurz, který navazuje na kurzy pro pokročilé a předpokládá tedy minimální vstupní úroveň A2-I. Obsahem kurzu bude osvojování si pokročilejších řečových dovedností v italském jazyce (mluvení, čtení, psaní a poslech) prostřednictvím studia jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, fonetika, syntax, morfologie) v různých formách komunikace (rozhovor, překlad, psaní). Absolvování kursu předpokládá pravidelnou docházku, aktivní účast na hodinách a velmi intenzivní domácí přípravu.

Italština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC155 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět formálně i věcně navazuje na kurs ze ZS Italština pro začátečníky (předpokládá se znalost prvních dvou kapitol učebnice). Předpokládá výchozí znalost IJ alespoň na úrovni A1-II. Obsahem kurzu bude osvojování si základních řečových dovedností v italském jazyce (mluvení, čtení, psaní a poslech) prostřednictvím studia jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, fonetika, syntax, morfologie) v různých formách komunikace (rozhovor, překlad, psaní). Kurs je vhodný i pro falešné začátečníky, pokročilejší studenty a studenty se znalostí jiného románského jazyka. Absolvování kursu předpokládá pravidelnou docházku, aktivní účast na hodinách a velmi intenzivní domácí přípravu. Zápis nad limit je možný v odůvodněných případech (např. plánovaný studijní pobyt nebo stáž, oborový záměr, profesní specializace).

Jazyk jako klíč ke kultuře a myšlení

Kód předmětu: YBEC172 Garant: Pavlásková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jazyk se často považuje za něco, co pro lidské myšlenky není kdovíjak určující – jako by šlo o jakési neutrální prostředí, stejně neviditelné a bez vlastností jako vzduch. Některé proudy moderní lingvistiky ale ukazují, že to ani zdaleka nemusí být pravda. Přirozené jazyky jsou s největší pravděpodobností všechno, jen ne neutrální; obraz světa, který nám nabízejí, má do objektivnosti velmi daleko; a naše myšlení je tak dost možná vydáno na milost naší mateřštině daleko víc, než si běžně uvědomujeme.

Jazykový konzultační seminář – tandem

Kód předmětu: YBAJ081 Garant: Císařovská,L. + Převrátilová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
This autonomous language course is a one-semester course for students learning a foreign language here at the faculty (including Czech as a foreign language for incoming students). Native speakers of two different languages work together to help each other learn the target language as well as to learn about the target culture and community. The tandem is expected to set goals, discuss the methods of learning/teaching each other. Both partners should benefit equally from the exchange. This parallel session is only for INTERNATIONAL students. If you are Czech, enroll in YBEC143.

Jazykový konzultační seminář – tandem

Kód předmětu: YBEC143 Garant: Převrátilová,S. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
V případě nemožnosti osobních schůzek se studenti potkávají online, dle vlastní dohody.Tento autonomní jazykový kurz je určen studentům, kteří studují cizí jazyk v jazykových kurzech fakulty a chtějí si jazyk procvičit ve dvojici s cizojazyčným mluvčím. Podstatou kurzu jsou pravidelné schůzky s tandemovým partnerem, jejichž cíl a náplň si studenti určí sami. Oba partneři by měli z tandemu profitovat z jazykové výměny rovnoměrně.Tandemová dvojice by se měla scházet nejlépe jednou či dvakrát týdně a postupovat podle cílů a plánu domluveného předem. Doporučuje se jazyky oddělit a procvičovat nejdřív jeden a poté druhý, ale není to nutné. O průběhu práce si povedete záznamy, vytvoříte pracovní listy a napíšete závěrečnou reflexi.Před začátkem je povinná úvodní schůzka a na konci semestru schůzka závěrečná.V případě potřeby proběhnou schůzky on-line.ZDE SE PROSÍM ZAPISUJÍ POUZE ČEŠTÍ STUDENTI.

Je křesťanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBFC198 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Obsah kurzu: Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návodem, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je v tomto smyslu krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro mně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být jen moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život je dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více.Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, která platonská neboli morální nejsou (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí.Kurz v letním semestru obsahově navazuje na kurz semestru zimního. Kurz se řídí pravidly UKC.

Kafka in Prague

Kód předmětu: YBAU003 Garant: Roraback,E. + Skladanová,N. + Havlištová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:30 - 13:30, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The course will focus on several of Kafka’s many short stories and, depending on student interest, also his most important novel.

Kaligrafie

Kód předmětu: YBKC163 Garant: Průšová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: písmo
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz navazující na Svět písma - cvičení. Studenti kteří již ovládají dovednosti získané v předchozí výuce nacvičují další kaligrafická písma.

Každodennost holokaustu: úvod do současného bádání

Kód předmětu: YBHC139 Garant: Baloun,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dějiny každodennosti, menšina
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V kurzu se seznámíme s různými aktuálně používanými teoretickými a konceptuálními přístupy ke studiu holokaustu s důrazem na každodennost. Rozmanité mikrohistorické studie, aplikace postupů gender history, dějin rodiny či materiálního obratu rozvíjené v současné době na poli studií holokaustu (holocaust studies) přitom významně navazují na starší badatelské diskuze z 80. a 90. let 20. století. Z toho důvodu si rovněž přiblížíme debaty mezi funkcionalisty a intencionalisty a rovněž o jedinečnosti holokaustu. Z hlediska sledovaných témat se nevyhneme významu tzv. periferií, prostituci či sexuální směně, roli diváků či přihlížejících, spolu-pachatelství ze strany nacistickým Německem okupovaných obyvatel zemí západní, střední, jižní i východní Evropy apod.

Klasický jazyk architektury

Kód předmětu: YBKC195 Garant: Tourek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs se pokusí přiblížit klasický jazyk architektury jako latinu západní architektury (tedy společný dorozumívací prostředek, jímž se pozná příslušnost k dané civilizaci) tak, aby absolventi kursu byli (1) schopni spolehlivě tento jazyk rozpoznat a orientovat se v něm a (2) porozuměli alespoň základním principům architektury založené v klasickém jazyce.Kurz bude sledovat vynoření klasiky v Řecku (Parthenon), pak proměnu této klasiky v Římě, její znovu vynoření v renesanci, manýrismus, dále baroko, klasicismus, neoklasicismus až po definitivní vyvanutí tradice ve 20. století. U každého časového období se bude presentovat i kulturní či filosofický význam pokračování či navazování na klasickou tradici. Důraz bude kladen především na posledních pět století, čímž zároveň vyjde najevo odlišnost, odtrženost naší současnosti od klasické tradice.

Klasikové sociokulturní antropologie

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB027 Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V několika zastávkách u významných představitelů jednotlivých antropologických směrů se pokusíme ukázat teoretické přístupy a významné objevy, které formovaly obsah oboru. Sledování historického vývoje oboru neznamená ani jeho encyklopedické pokrytí, ani dějiny překonávání jednotlivých teorií teoriemi lepšími. Antropologie je vědou, v níž různá teoretická východiska mohou existovat vedle sebe a přinášet badatelský zisk. Porozumění jednotlivým přístupům vede přes porozumění kontextu práce jednotlivých badatelů a jejich slavné texty, které patří k trvalému dědictví antropologie.

Klasikové sociokulturní antropologie

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB027 Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V několika zastávkách u významných představitelů jednotlivých antropologických směrů se pokusíme ukázat teoretické přístupy a významné objevy, které formovaly obsah oboru. Sledování historického vývoje oboru neznamená ani jeho encyklopedické pokrytí, ani dějiny překonávání jednotlivých teorií teoriemi lepšími. Antropologie je vědou, v níž různá teoretická východiska mohou existovat vedle sebe a přinášet badatelský zisk. Porozumění jednotlivým přístupům vede přes porozumění kontextu práce jednotlivých badatelů a jejich slavné texty, které patří k trvalému dědictví antropologie.

Klasikové sociokulturní antropologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB027K Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
V několika zastávkách u významných představitelů jednotlivých antropologických směrů se pokusíme ukázat teoretické přístupy a významné objevy, které formovaly obsah oboru. Sledování historického vývoje oboru neznamená ani jeho encyklopedické pokrytí, ani dějiny překonávání jednotlivých teorií teoriemi lepšími. Antropologie je vědou, v níž různá teoretická východiska mohou existovat vedle sebe a přinášet badatelský zisk. Porozumění jednotlivým přístupům vede přes porozumění kontextu práce jednotlivých badatelů a jejich slavné texty, které patří k trvalému dědictví antropologie.

Klasikové sociokulturní antropologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB027K Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
V několika zastávkách u významných představitelů jednotlivých antropologických směrů se pokusíme ukázat teoretické přístupy a významné objevy, které formovaly obsah oboru. Sledování historického vývoje oboru neznamená ani jeho encyklopedické pokrytí, ani dějiny překonávání jednotlivých teorií teoriemi lepšími. Antropologie je vědou, v níž různá teoretická východiska mohou existovat vedle sebe a přinášet badatelský zisk. Porozumění jednotlivým přístupům vede přes porozumění kontextu práce jednotlivých badatelů a jejich slavné texty, které patří k trvalému dědictví antropologie.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBFC162 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kursu je představit římský podíl na evropské tradici. Vycházíme z pojetí Remi Braguea, představenéhov knize Evropa,římská csta. Budeme se převážně věnovat římským dějinám a myšlence imperia zrozené z ducha řecké tradice, byť velmi specifickým způsobem. Důležitým motivem je otázka, zdali a nakolik se křestanská tradice zrodila z ducha římské říše, astala se v jistém smyslu jejím dovršením. Teto výklad bude v některém z dalších semestrů pokračovat vývojem této myšlenky s vrcholem v papežské revoluci v 11. století, a posléze vnikem moderního státu. Bližší podrobnosti k atestaci tohoto kurzu najdete v Moodle v odevzdávárně pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Na konkrétní vhodné texty upozorním v jednotlivýchh přednáškách.

Kořeny evropské tradice IV.

Kód předmětu: YBFC164 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V tomto semestru bude tato přednáška židovsko-křestanské tradici a bude navazovqt na kurz Kořeny evropské tradice II. V jistém smyslu je tato přednáška doplněním k souběžně probíhajícího kurzu KET III. Tento kurz se bude více opírat o motivy náboženské a navazuje na přednášky věnované problémům morálního náboženství. Bližší podrobnosti k atestaci tohoto kurzu najdete v Moodle v odevzdávárně pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Na konkrétní vhodné texty upozorním v jednotlivýchh přednáškách.

Kořeny evropské tradice V.

Kód předmětu: YBFC260 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs navazuje na předchozí díly Kořenů evropské tradice (I. - IV.) sledováním původnosti platónského motivu péče o duši (tés psychés epimeleisthai) v tradici evropského myšlení.

Krajina jako fenomén

Kód předmětu: YBHC035 Garant: Alt,J. + Altová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Výtvarná práce v plenéru. Kresba a malba různými technikami na odpovídajících podložkách (kresba uhlem, perem, tužkou; malba temperou, akrylem), fotografie, performance, land art, literární záznam případně v kombinaci se záznamem výtvarnými prostředky. Krajina a příroda, člověk jako integrální součást přírody. Vztah člověk – krajina. Vnímání a zachycení krajiny jako celku, zachycení krajinného detailu, přírodního detailu. Přednášky o technikách kresby a malby a o krajinomalbě.

Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB011 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz se zaměřuje na Francii jako kolébku osvícenství a nejvýznamnější osvícenské kulturní centrum pozdního raně novověkého "světa". Představuje podrobněji názory, ideály a snahy francouzských osvícenců, vznik, význam a každodennost francouzského královského dvora. Ukazuje, jak se postupně vlivem veřejného mínění mění názor lidí na jeho funkci i na samotnou, dosud nedotknutelnou postavu panovníka, a jaké okolnosti vedly k francouzské revoluci. Součástí je i představení debat francouzských a světových historiků o absolutismu a o příčinách, které vedly k francouzské revoluci.Podmínky atestu: písemná práce na poslední "atestační" hodině formou zodpovězení 2 - 3 otázek z probírané látky,nebo referát na hodině.ZAČÁTEK KURZU: 29.2.2024

Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB011K Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz se zaměřuje na Francii jako kolébku osvícenství a nejvýznamnější osvícenské kulturní centrum pozdního raně novověkého "světa". Představuje podrobněji názory, ideály a snahy francouzských osvícenců, vznik, význam a každodennost francouzského královského dvora. Ukazuje, jak se postupně vlivem veřejného mínění mění názor lidí na jeho funkci i na samotnou, dosud nedotknutelnou postavu panovníka, a jaké okolnosti vedly k francouzské revoluci. Součástí je i představení debat francouzských a světových historiků o absolutismu a o příčinách, které vedly k francouzské revoluci.Podmínky atestu: písemná práce na poslední "atestační" hodině formou zodpovězení 2 - 3 otázek z probírané látky,nebo referát na hodině.ZAČÁTEK KURZU: 29.2.2024Odkaz na MS Teams (pouze pro kombinované studenty):https://teams.microsoft.com/l/team/19%3au1FZWJPGNT5LO7qtU1aQemtHk6FapOyKhO_SEpdh4G41%40thread.tacv2/conversations?groupId=52d0a063-936a-4473-9ce4-345270ba3aeb&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBSC069 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie, životní prostředí
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Kulturní a sociální dějiny pracovního prostředí

Kód předmětu: YBHC159 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s širší problematikou pracovního prostředí. Teorie pracovního prostředí, techniky a technologií byla vždy rozkročena mezi různými vědami; svým způsobem na tomto poli funguje jistá „nomadičnost“. Obecně řečeno, člověk je během svého vývoje vystaven tlaku prostředí nejen přírodního, nýbrž i „umělého“, v našem případě pracovního, popřípadě „sídelního“ (tzv. bytová otázka). Součástí přednášek budou i moderní dějiny techniky. Atestace bude založena na aktivitě studentek a studentů, na jejich vstupu do rozprav, v neposlední řadě na seminární práci.

Kvalitativní analýza dat v prostředí Atlas.ti

Kód předmětu: YBSC202 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz si klade za cíl zprostředkovat studentům principy kvalitativní analýzy empirických dat a detailně představit postup analýzy pomocí segmentace a kódování. Zároveň se studenti naučí pracovat s programem pro počítačem asistovanou analýzu kvalitativních dat (CAQDAS) ATLAS.ti 24, v jehož prostředí bude analýza prováděna. Důraz bude kladen na praktické zvládnutí analytických postupů při práci s empirickými daty v prostředí ATLAS.ti 24. Vedle toho kurz představí také další možnosti využití techniky při kvalitativním sociálněvědním výzkumu (záznam interview a následná úprava nahrávek, možnosti přepisu audiozáznamů pomocí specializovaných programů, archivace a zabezpečení digitálních dat).

Kvalitativní metody empirického výzkumu

Kód předmětu: YBSC183 Garant: Novotná,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět nabídne pokrytí základních otázek kvalitativní metodologie, jako jsou logika a cíl kvalitativních výzkumných strategií; etika výzkumu; logika a způsoby tvorby vzorku / výběru případu / terénu; zdroje dat a základní techniky tvorby dat (rozhovory, pozorování), základní analytické postupy (zejm. segmenace a kódování; Atlas.ti), principy interpretace a možnosti zobecnění; vybrané výzkumné designy (např. etnografie, narativní přístupy, diskurzivní přístupy, nevtíravé výzkumné přístupy atp.). Součastí přednášek budou ukázky aplikací jednotlivých postupů na vybraných výzkumných projektech.

Kvalitativní metody empirického výzkumu (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSC183K Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět nabídne pokrytí základních otázek kvalitativní metodologie, jako jsou logika a cíl kvalitativních výzkumných strategií; etika výzkumu; logika a způsoby tvorby vzorku / výběru případu / terénu; zdroje dat a základní techniky tvorby dat (rozhovory, pozorování), základní analytické postupy (zejm. segmenace a kódování; Atlas.ti), principy interpretace a možnosti zobecnění; vybrané výzkumné designy (např. etnografie, narativní přístupy, diskurzivní přístupy, nevtíravé výzkumné přístupy atp.). Součastí přednášek budou ukázky aplikací jednotlivých postupů na vybraných výzkumných projektech.

Latina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBEC116 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět volně navazuje na kurz "Latina pro začátečníky", vítáni jsou ale také další studenti se základními znalostmi latinské gramatiky (skloňování substantiv i adjektiv; prézens, imperfektum a futurum). Na seminářích budeme společně číst původní latinské texty a bude zahrnut také kulturně-historický kontext (exkurzy na různá témata týkající se především starověku a středověku podle konkrétních zájmů studentů).

Latina pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC112 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: latina
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalost latinského jazyka. Cílem kurzu je seznámit studenty se základy latinské morfologie (skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves) a se základní latinskou slovní zásobou a poskytnout jim tak základ pro pochopení latinského textu a pro rozvíjení praktických dovedností v práci s originálním latinským textem. Předmět je věnován jak teoretickému výkladu, tak praktickému procvičování morfologických jevů i lexika (překlady vět z latiny i do latiny). Kromě gramatického výkladu bude zahrnut i kulturně-historický kontext (vznik a vývoj latiny, vliv latiny na současné jazyky, paleografie, epigrafika, latinská přísloví, latinské zkratky, lékařská latina, církevní latina etc.). Studenti dostanou všechny potřebné studijní materiály v elektronické podobě.

Little summer School: Romani Music

Kód předmětu: YBA278 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
“Romani music” summer school is a one-week course organized in the framework of the Khamoro Romani Festival (May 27 – 31, 2024), at the Faculty of Humanities, Charles University, Prague, and intended for international university students.In the morning lectures, the students will become acquainted with the main areas in which Roma participated in the creation of distinctive music styles with a primary focus on the music of the Roma in Central Europe. Besides, we will discuss the most important topics of the previous years: representation of Roma through music, Romani music and emotions, Romani music and collective memory, etc. Students will study not only with local and international ethnomusicologists specializing in Romani music (prof. Zuzana Jurková from Charles University, Prague, prof. Svanibor Pettan, University of Ljublanja), but also with organizers of the festival, and the Romani musicians themselves. Students will also take part in workshops with Khamoro festival participants, and attend evening festival concerts in the evenings. The course will be conducted in English.

Magie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské středověké a novověké kultuře II. (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSC214K Garant: Jirsová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk, středověk
Rozvrh: čt 17:30 - 18:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz se soustředí na pojetí magie, čarodějnictví, kouzelnictví a spřízněných fenoménů v evropské středověké a (převážně raně) novověké kultuře, navazuje na úvodní kurz představující vývoj evropské magie od konce antiky po raný novověk. Pokračování je určeno zájemcům o hlubší poznání studovaných jevů. Zaměříme se detailněji na vybrané jevy, kterými jsme se již zabývali v prvním semestru, ale představena budou i nová témata. Půjde např. o démony, ďábla a démonologii, posedlost a exorcismus, pojetí magie ve středověkých textech (Mnichovský rukopis, Canon episcopi, Picatrix, aj.), magii a čarodějnictví v českých zemích ve středověku a raném novověku, magii v české lidové kultuře 19. století, spiritismus a okultismus, roli magie v některých psychologických směrech, vztah mezi magií a šamanismem, aj. Hlubší pohled na jednotlivá témata přispěje k poznání povahy magie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské kultuře

Malířství v proměnách evropské společnosti na počátku 20. století

Kód předmětu: YBHC146 Garant: Alt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je zaměřen na výrazné proměny v percepci předmětné skutečnosti v oblasti výtvarného umění, především v malířství, ale i v oblasti fotografie, sochařství a architektury, v souvislosti s proměnami evropské společnosti na přelomu 19. a 20. století. Nejprve půjde o orientační exkurz do posledního desetiletí 19. století a následně pak o zmapování prvních tří dekád století dvacátého. Základní rovinou bude zkoumání výstavby obrazového prostoru, proměn témat a specifikace práce se světlem a barvou. Důraz bude kladen na kubismus, avantgardu, expresionismus a abstrakci.

Město jako obraz (evropský středověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB023 Garant: Altová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: architektura, město, středověk
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět zaměřený na studium materiálního a prostorového obrazu evropských středověkých měst, jejich urbanistických konceptů, topografie apod. jako obrazu minulosti 4. -15. století v historickém, společenském a kulturním kontextu.Předmět primárně zaměřený na práci s dobovými obrazovými prameny - tedy i relikty středověké architektury a středověké organizace sídelního prostoru. Atestace kurzu Město jako obraz 1. Po konzultaci s vyučující zvolit v průběhu února až dubna individuální téma, které bude odpovídat zaměření kurzu (neodkládejte konzultace na poslední chvíli!)2. Ke zvolenému tématu vypracovat krátký projekt a poslat do konce dubna (!!!) v elektronické podobě na mailovou adresu vyučující (seznam obrazových pramenů, badatelské otázky a cíle, metody, výběr literatury, osnova práce). Počítejte s tím, že projekt budete ve vlastním zájmu opakovaně konzultovat, neodkládejte jeho odeslání na poslední chvíli.3. Podle projektu vypracovat souvislý text (ve Wordu) s poznámkovým aparátem (podmínka) a obrazovou přílohu s kompletními popiskami v ppt prezentaci. Ppt prezentace Vám zároveň poslouží k představení a obhajobě Vaší práce, takže si do ní můžete vepsat i důležitá historická data. Pokud si nebudete něčím jistí - využijte možnost konzultace. Ve zkouškovém období už ale konzultace probíhat nebudou! Pokud práci nebudete potřebovat konzultovat, tak ji můžete předložit až ve zkouškovém termínu, ke kterému se nahlásíte. Rozsah práce není předem stnoven, určíte si ho sami tím, jak si stanovíte téma a otázky v projektu. Proto doporučuji výběr včas konzultovat. 4. Ve zkouškovém termínu svoji práci předložíte v elektronické podobě ve Wordovém dokumentu s poznámkovým aparátem a v ppt prezentaci s popiskami. Posuzuje se i formální úprava: titulní strana ve Wordovém dokumentu i v ppt prezentaci, seznam pramenů i literatury (chápejte rozdíl mezi pramenem a literaturou!), kompletní bibliografické údaje, kompletní popisky obrazové dokumentace (mj. i odkazy na zdroje, ze kterých jste je získali). K obhajobě práce ve zkouškovém termínu se budou moci hlásit jen ti studenti, kteří splní podmínky a termíny bodu 1. a 2. (tedy nejpozději do konce dubna). Osnova projektu: 1. Téma - 2. seznam obrazových i dalších pramenů (hstorické prameny pocházejí z doby, kterou chcete zkoumat - viz Texty k historickému semináři ve studijních materiálech předmětu) - 3. stanovení badatelských otázek a cílů práce - 4. návrh metod práce s prameny (viz Texty k historickému semináři ve studijních materiálech předmětu) nebo při konzultaci - 5.návrh metod práce s literaturou - 6. návrh osnovy práce - 7. seznam literatury, s jejíž pomocí budete pracovat s obrazovými prameny (lze konzultovat) Pokud nebudete mít vlastní téma, může být téma atestační práce z tohoto předmětu vybráno tak, aby posloužilo jako příprava na státní zkoušku z historie (vyberte si relevantní témata a literaturu ze seznamu ke SZ EDK) nebo jako podklad k budoucí rozsáhlejší práci (např. bakalářské). V případě jakýchkoli nejasností, využívejte možnosti konzultací, buď osobních v domluveném termínu na fakultě nebo prostřednictvím MST.Při obvyklém postupu se podle schváleného projektu vypracuje text s poznámkovým aparátem. Obrazová příloha s popiskami bude v samostatné v ppt prezentaci. Při obhajobě se promítá prezentace a komentuje se s pomocí textu studie. Práce začíná úvodem do problematiky, stanovením otázek a cílů, které chcete sledovat, případně i přehledem dosavadního zpracování vybraného tématu. Následuje vlastní studie, která bude primárně založena na práci s obrazovými prameny (architektura - urbanismus - topografie ...). Rozsah práce není předem stanoven, musí však odpovídat projektu.Literaturu k vybranému tématu doporučím individuálně při konzultaci projektu. Literatura uvedená v seznamu tohoto kurzu je obecně zaměřená.Při atestaci kurzu se hodnotí nejen výsledná práce, ale i příprava projektu. Chápu, že se vám takto stanovené podmínky atestace mohou zdát náročné, ale mým cílem je naučit vás pracovat s obrazovými prameny jako zdroji historického poznání. Práce tedy nemusí být ve výsledku dlouhá, ale metodicky zakotvená a odpovídat projektu.Práci a s ní související výzkum je možné zaměřit i z pohledu památkové péče, ochrany kulturního dědictví nebo z pozice současnosti (jako retrospektivu) - jaká problematika /témata související se středověkými městy je /jsou v současnosti aktuální. Upozorňuji, že projekty a atestační práce, které nebyly konzultovány do konce dubna k atestu nepřijímám!

Michel Foucault: figury moci

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB051 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích knihy Dohlížet a trestat a Dějiny šílenství M. Foucaulta, Postskriptum ke společnostem kontroly, G. Deleuze. . Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, k bláznům, k nemocným. Jaký je smysl krutosti veřejných poprav, je proces zrodu mírnosti trestání výrazem lidskosti a pokrokovosti, nebo jen změnou jednoho způsobu působení moci za jiný.Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce, při zájmu o jedničku taktéž, nebo prezentace v hodině (3 - 5 stran). Četba knihy Michel Foucault, Dohlížet a trest, Dauphin, Praha 2000. Doporučené četba: M. Závěrečný kvíz, bez hodnocení. Foucault, Dějiny šílenství, NLN, Praha 1994. V případě distanční výuky bude kurz probíhat prostřednictvím on-line přednášek v MS Teams (odkaz na název třídy a kód kurzu pošlu všem studentům mailem a vložím před začátkem výuky do anotace v SISu). V případě prezenční výuky, pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit z vážnějších důvodů, bude seminář z fakulty online.(hybridní forma výuky-dle technických možností)OMLOUVÁM SE, ALE Z DŮVODU KAPACITY UČEBNY ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ.

Michel Foucault: rozum a ne-rozum

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB081 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři se budeme věnovat společné četbě úryvků z Dějin šílenství, vztahu rozumu a ne-rozumu jako jedné z originálních dimenzí západní kultury, tomu jak rozum chápe ne-rozum v průběhu dějin, dále pak analýze jednotlivých motivů i paralel s textem Dohlížet a trestat a úryvků z jiných textů MF. Podmínky atestace: aktivní účast (možné tři neomluvené neúčasti)-společné čtení a rozbor textu, samostatná četba Dějin šílenství. Pro lepší známku - prezentace na semináři, nebo krátký text věnující se některému Foucaultově textu.Závěrečný kvíz, bez hodnocení.

Mimoevropské hudební kultury II.

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB021 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudbě tzv. vysokých kultur Asie – hudebních kulturách Dálného Východu (Čína, Japonsko, Korea), jihovýchodní Asie, indického subkontinentu a Předního Východu a severní Afriky. Jejich koncepty, zvukové jevy i sociální kontext provozování hudby se zásadně liší od sebe navzájem i od naší kultury. Jejich poznání tak jednak doplňuje obrazy kultur, poskytované v jiných kurzech, a také umožňuje nově pochopit fenomén hudby. Pro získání atestace je požadována 70% účast a úspěšné napsání závěrečného testu.V případě distanční výuky probíhají setkání on-line v prostředí MS Teams, a to v době přednášky.On-line jsou k dispozici příslušné kapitoly z knihy Excursions in World Music (v českém překladu) a některé hudební ukázky.

Moc, rezistence, násilí: úvod do politické antropologie

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB048 Garant: Abu Ghosh,Y.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je seznámit se s klíčovými koncepty, jež antropologům umožnili porozumět různým typů konfliktů, střetů a bojů v minulosti i současnosti. Kurz se zaměří na několik vybraných témat spojených s procesy marginalizace a odporu k nim ze strany dominovaných skupin, ať už definovaných kulturně, třídně nebo rasově. Probírané příklady se budou týkat protikoloniálního vzdoru autochtonního obyvatelstva, rolnických vzpour nebo dělnických nepokojů, alterglobálního hnutí (Occupy apod.). Stěžejní náplní kurzu bude rozbor etnografických, obrazových i publicistických reprezentací odporu a jejich odlišných teoretických východisek.

Modelování

Kód předmětu: YBKC164 Garant: Devínská,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz, který rozvíjí plasticko-prostorové cítění studentů a který procvičuje prostorovou paměť a představivost.

Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd II. (1918 - 1939)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB035 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 8:30 - 9:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je analyzovat východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, kde se Češi ocitli v postavení státotvorného národa a čeští Němci v pozici menšiny. Kurz podává výklad kontrastu kulturní a národněpolitické identity Čechů a českých Němců, krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru. Tyto fenomény sleduje na pozadí měnícího se vztahu Československé republiky k „novému“ Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i „zdola“ (pohledem elit i řadových příslušníků). Dále kurz analyzuje identitu češství a evropanství a jejich vzájemnou provázanost. V závěru se věnuje objektivním podmínkám i subjektivnímu myšlení a jednání (změnám identit) v tzv. druhé republice. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd (1780 - 1939)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB036 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je podat kauzální výklad postavení (daného legislativou i postavení faktického) židovské menšiny v Rakousku, v Rakousku-Uhersku a v Československé republice (v první a v tzv. druhé), respektive diferencujícího se poměru většinové české i českoněmecké společnosti k židovským spoluobčanům. Dále kurz sleduje krystalizaci asimilantské i národněžidovské identity, hierarchizaci jejích komponentů v modernizující se, etnicky (národnostně) různorodé společnosti. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Moderní společnosti a sociologické teorie

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie