Registrace předmětů

Registrace předmětů na zimní semestr akademického roku 2023/2024


Zápis předmětů se odehrává ve dvou fázích – v první má každý studující možnost registrace jen několika kurzů, ve druhé si pak může doplnit další kurzy až do celkového limitu. Podrobné vysvětlení obou fází naleznete na fakultním webu.


(1. fáze) Registrace kurzů (pouze) pro bc. a mgr. studující:


19. 9. 2023 od 8:00 do 20:00


(2. fáze) Začátek registrace kurzů pro všechny studující FHS:

20. 9. 2023 od 10:00


Začátek registrace kurzů pro studující ostatních fakult:

25. 9. 2023 od 12:00


Konec registrace kurzů pro všechny studující:


15. 10. 2023 do 23:59


→ JAK NA ZÁPIS PŘEDMĚTŮ? – tipy od Sekretariátu programu SHV


→ REGISTRACE PŘEDMĚTŮ – VIDEONÁVOD


→ KONTROLA ZÁPISU – VIDEONÁVOD


Rekvizity

 • Před samotnou registrací si vždy zkontrolujte, zda u zaregistrovaných kurzů splňujete prerekvizity, korekvizity, popř. neslučitelnosti a záměnnosti (naleznete je v informacích k předmětu pod řádkem se jménem vyučujícího).


  • Prerekvizity jsou předměty, bez jejichž splnění nelze daný předmět zapsat.

  • Korekvizity jsou předměty, které musí být zapsány nejpozději ve stejném semestru jako daný předmět.

  • Neslučitelnosti jsou předměty, které nelze zapsat současně s daným předmětem.

  • Záměnnost znamená, že pokud máte splněný předmět uvedený v kolonce Záměnnost, nemusíte již plnit kurz, u kterého je uvedena.

 • Záměnnost naleznete například u kombinované formy Prosemináře k interpretaci textu – jako distančnímu studujícímu vám stačí splnit pouze tuto, prezenční formu Prosemináře k interpretaci textu již plnit nemusíte. 

 • Pokud rekvizitu nesplňujete, předmět si odregistrujte. Takovýto předmět se vám totiž nikdy nepřeklopí z předběžného zápisu do „závazného“ a nebudete jej moci plnit (tj. atestovat). Navíc byste zbytečně blokovali místo spolužákům, kteří by si předmět rádi zapsali, rekvizity splňují, ale nemohou se z důvodu naplněné kapacity zaregistrovat.


  • Kontrolu, která vám umožní nahlédnout, zda splňujete veškeré podmínky k zápisu, důrazně doporučujeme provést v modulu Zápis předmětů a rozvrhu KontrolaŽádost o kontroluObnovit výsledek.


   → VIDEONÁVOD KE KONTROLE


 • Pokud byste si předmět i přes nesplněné rekvizity rádi zapsali a jste přesvědčeni, že ho i tak budete schopni zdárně atestovat, můžete zkusit kontaktovat vyučující/ho a domluvit se na výjimce. Bude-li vyučující s vaším zápisem souhlasit, bude nutné, aby vás do kurzu zapsal/a. O výjimku je nutné požádat nejpozději v týdnu po skončení registrace předmětů.


Profilové povinně volitelné předměty

 • Profilové povinně volitelné předměty pro bakalářské studium poznáte podle písmena B na čtvrté pozici (např. YBFB043). Neprofilové jsou označeny písmenem C na čtvrté pozici (např. YBFC152). Písmeno na třetí pozici označuje příslušný modul / katedru (H pro historický modul atd.).  

 • Seznam povinně volitelných kurzů profilových a neprofilových naleznete také na tomto odkazu.

Zápis externích kurzů – tzv. křížový zápis

 • Křížovým zápisem se rozumí zápis kurzů z jiných fakult UK. Ne všechny fakulty jej však povolují. Zda vám fakulta, na které byste rádi navštěvovali nějaký předmět, umožní jeho registraci, to si lze ověřit přímo na dané fakultě nebo v SIS v modulu Zápis předmětů a rozvrhu – Nastavení..

 • Registrace probíhá standardním způsobem, tj. v SIS přes modul Zápis (vlastní). Je třeba pouze vybrat danou fakultu (defaultně je nastavena FHS). Poté již postupujete stejně jako při běžné registraci kurzů. Při registraci kurzů z jiné fakulty je nutné počítat s tím, že předměty, u kterých nesplňujete některou z rekvizit předmětu (předmět, jehož zápis je podmíněn předchozím absolvováním nebo současným zápisem jiného předmětu), se Vám nezapíší do „pevného“ (závazného) zápisu a vyučující Vám poté nebudou moci zapsat atestaci.

 • Mějte na paměti, že pro předměty zapsané křížově jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na kterých jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období.


Tělocvik / Sport

 • Přihlašování na jednotlivé kurzy probíhá pouze prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Není tedy nutná předchozí registrace do rozvrhu na stránkách KTV FF. Jde o standardní registraci jako v případě ostatních externích kurzů. Registrace na Filozofické fakultě však obvykle začíná v jiném termínu než na FHS, proto je třeba sledovat harmonogram FF UK.

 • Fakulta humanitních studií hradí svým studujícím jeden externí kurz TV za semestr. Další kurz/y si studující musí hradit sami (faktury vyřizuje Sekretariát programu SHV).


Blokové kurzy

 • Blokové kurzy jsou kurzy, které neprobíhají pravidelně každý týden. Probíhají obvykle v několika blocích (např. pá, so, ne).

 • Jak v SIS dohledat nabídku blokových kurzů?


  • 1. Zápis předmětů a rozvrhu – Zápis (vlastní) – zaškrtnutí atributu "nepravidelná výuka".


  • 2. Rozvrh NG Přehledy – "volba katedry" + "zobrazit všechny kurzy" (kurzy, u nichž je uvedeno nepravidelné rozvržení, patří k blokovým)


Uznání předmětů z předchozího studia

 • Veškeré informace, podmínky a formuláře žádosti jsou k dispozici zde.

Poslední změna: 20. září 2023 15:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám