Registrace předmětů

Základní pravidla pro registraci kurzů naleznete na fakultním webu.


Registrace kurzů na letní semestr ak. roku 2022/2023


Od letního semestru ak. roku 2021/2022 došlo k novému systému registrace předmětů. Vysvětlení jednotlivých fází naleznete na fakultním webu.


(1. fáze) Registrace předmětů (pouze) pro bc. a mgr. studující:


1. 2. 2023 od 8:00 1. 2. 2023 do 20:00


(2. fáze) Začátek registrace předmětů pro všechny studující FHS:

2. 2. 2023 od 10:00


Začátek registrace předmětů pro studující ostatních fakult:

6. 2. 2023 od 8:00


Konec registrace předmětů pro všechny studující:


26. 2. 2023 do 23:59


Jak na zápis předmětů – TIPY od Sekretariátu programu SHV (ke stažení)Rekvizity

 • Před samotnou registrací si vždy zkontrolujte, zda u zaregistrovaných kurzů splňujete prerekvizity, korekvizity, popř. neslučitelnosti a záměnnosti. Naleznete je v informacích k předmětu pod řádkem se jménem vyučujícího). Prerekvizity jsou předměty, bez jejichž splnění nelze daný předmět zapsat. Korekvizity jsou předměty, které musí být zapsány nejpozději ve stejném semestru jako daný předmět. Neslučitelnosti jsou předměty, které nelze zapsat současně s daným předmětem.

 • Pokud rekvizitu nesplňujete, předmět si odregistrujte. Takovýto předmět se vám totiž nikdy nepřeklopí z předběžného do „pevného“ zápisu a nebudete jej moci plnit. Navíc byste zbytečně blokovali místo spolužákům, kteří by si předmět rádi zapsali, rekvizity splňují, ale nemohou se z důvodu naplněné kapacity zaregistrovat. Kontrolu si můžete také provést v Zápisu předmětů a rozvrhu – Kontrola – Žádost o kontrolu – Obnovit výsledek.

 • Pokud byste si předmět i přes nesplněné rekvizity rádi zapsali a jste přesvědčeni, že ho i tak budete schopni zdárně atestovat, můžete zkusit kontaktovat vyučující/ho a domluvit se na výjimce. Bude-li vyučující s vaším zápisem souhlasit, bude nutné, aby vás do kurzu zapsal/a. O výjimku je nutné požádat nejpozději v týdnu po skončení registrace předmětů.

Záměnnost u prosemináře

 • Pokud máte splněnou záměnnost, nemusíte již splňovat kurz, u kterého je tato záměnnost uvedena. Například se jedná o kombinovanou formu Prosemináře k interpretaci textu – jako distančnímu studentovi vám stačí splnit pouze tuto, nemusíte si již zapisovat a plnit prezenční formu Prosemináře k interpretaci textu. 

Profilové povinně volitelné předměty

 • Profilové povinně volitelné předměty pro bakalářské studium poznáte podle písmena B na čtvrté pozici (např. YBFB043). Neprofilové jsou označeny písmenem C na čtvrté pozici (např. YBFC152). Písmeno na třetí pozici označuje příslušný modul/katedru (H pro historický modul atd.).  

 • Seznam povinně volitelných kurzů profilových a neprofilových naleznete také na tomto odkazu.

Zápis externích kurzů - tzv. křížový zápis

 • Křížovým zápisem se rozumí zápis kurzů z jiných fakult UK. Ne všechny fakulty jej však povolují. Zda vám fakulta, na které byste rádi navštěvovali nějaký předmět, umožní jeho registraci, si lze ověřit přímo na dané fakultě nebo v SIS – Zápis předmětů a rozvrhu – Nastavení.

 • Registrace probíhá standardním způsobem, tj. v SIS přes Zápis (vlastní). Je třeba pouze vybrat danou fakultu (defaultně je nastavena FHS). Poté již postupujete stejně, jak jste zvyklí při běžné registraci kurzů. Při registraci kurzů z jiné fakulty je nutné počítat s tím, že předměty, u kterých nesplňujete některou z rekvizit předmětu (předmět, jehož zápis je podmíněn předchozím absolvováním nebo současným zápisem jiného předmětu), se Vám nezapíší do „pevného“ zápisu a vyučující Vám poté nebudou moci zapsat atestaci.

 • Mějte na paměti, že pro předměty zapsané křížově jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na kterých jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období.

Tělocvik / Sport

 • Tělocviky pro FHS externě pořádá Katedra tělesné výchovy (KTV) na FF. Přihlašování na jednotlivé kurzy probíhá pouze prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Není tedy nutná předchozí registrace do rozvrhu na stránkách KTV FF. Jde o standardní registraci jako v případě ostatních externích kurzů. Registrace na FF však obvykle začíná jindy než na FHS, proto je třeba sledovat harmonogram FF UK. FHS UK hradí svým studujícím jeden externí kurz TV za semestr. Další kurz/y si studující musí hradit sami (faktury vyřizuje Sekretariát programu SHV).

Blokové kurzy

 • Blokové kurzy jsou kurzy, které neprobíhají pravidelně každý týden. Probíhají obvykle v několika blocích (např. pá, so, ne).

 • Jak v nabídce blokové kurzy dohledat?

  1. SIS – Zápis předmětů a rozvrhu – Zápis (vlastní) – zaškrtnutí atributu nepravidelná výuka

  2. SIS – Rozvrh NG Přehledy – volba katedry + zobrazit všechny kurzy (Kurzy, u nichž je uvedeno nepravidelné rozvržení, patří k blokovým.)

Uznání předmětů z předchozího studia

 • Veškeré informace, podmínky a formulář žádosti jsou k dispozici zde.

Poslední změna: 19. leden 2023 13:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám