Registrace kurzů

Základní informace

Registrace kurzů na zimní semestr ak. roku 2020/2021

Začátek registrace předmětů pro studenty FHS:

25. 9. 2020 v 10:00

Začátek registrace předmětů pro studenty ostatních fakult:

28. 9. 2020

Konec registrace předmětů:

18. 10. 2020 ve 23:59


Rekvizity

 • Před samotnou registrací si vždy zkontrolujte, zda u zaregistrovaných kurzů splňujete prerekvizity, korekvizity, popř. neslučitelnosti, mají-li dané kurzy nějaké (objevují se v informacích k předmětu pod řádkem se jménem vyučujícího). Prerekvizity jsou předměty, bez jejichž splnění nelze daný předmět zapsat. Korekvizity jsou předměty, které musí být zapsány nejpozději ve stejném semestru jako daný předmět. Neslučitelnosti jsou předměty, které nelze zapsat současně s daným předmětem.

 • Pokud rekvizitu nesplňujete, předmět si odregistrujte. Takovýto předmět se Vám totiž nikdy nepřeklopí z předběžného do "pevného" zápisu a nebudete jej moci plnit. Navíc byste zbytečně blokovali místo spolužákům, kteří by si předmět rádi zapsali, rekvizity splňují, ale nemohouse z důvodu naplněné kapacity zaregistrovat. Kontrolu si můžete také provést v "Zápisu předmětů a rozvrhu" - "Kontrola" - "Žádost o kontrolu" - "Obnovit výsledek". Pokud byste si předmět i přes nesplněné rekvizity rádi zapsali a jste přesvědčeni, že ho i tak budete schopni zdárně atestovat, můžete zkusit kontaktovat vyučujícího a domluvit se s ním. Bude-li s Vaším zápisem souhlasit, bude nutné, aby Vás do kurzu zapsal on sám (jedině tak budou při zápisu nesplněné rekvizity ignorovány).

 • Návod na registraci, aneb registrace krok za krokem (včetně kontroly rekvizit) zde.

Zápis externích kurzů - tzv. křížový zápis

 • Křížovým zápisem se rozumí zápis kurzů z jiných fakult UK. Ne všechny fakulty jej však povolují. Zda Vám fakulta, na které byste rádi navštěvovali nějaký předmět, umožní jeho registraci, si lze ověřit přímo na dané fakultě nebo v SIS – „Zápis předmětů a rozvrhu“ – „Nastavení“.

 • Registrace probíhá standardním způsobem, tj. v SIS přes „Zápis (vlastní)“. Je třeba pouze vybrat danou fakultu (defaultně je nastavena FHS). Poté již postupujete stejně, jak jste zvyklí při běžné registraci kurzů. Při registraci kurzů z jiné fakulty je nutné počítat s tím, že předměty, u kterých nesplňujete některou z rekvizit předmětu (předmět, jehož zápis je podmíněn předchozím absolvováním nebo současným zápisem jiného předmětu), se Vám nezapíší do "pevného" zápisu a vyučující Vám poté nebudou moci zapsat atestaci.

 • Mějte na paměti, že pro předměty zapsané křížově jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na kterých jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období.

Tělocvik / Sport

 • Nejčastějším externím kurzem, který si budete zapisovat, je tělocvik. Tělocviky pro FHS externě pořádá Katedra tělesné výchovy (KTV) na FF http://ktv.ff.cuni.cz/. Přihlašování na jednotlivé kurzy probíhá pouze prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Není tedy nutná předchozí registrace do rozvrhu na stránkách KTV FF. Jde o standartní registraci jako v případě ostatních externích kurzů. Registrace na FF však obvykle začíná jindy než na FHS, proto je třeba sledovat harmonogram FF UK. FHS UK hradí svým studujícím jeden externí kurz TV za semestr. Další kurz/y si studující musí hradit sami (faktury vyřizuje Sekretariát programu SHV).

Blokové kurzy

 • Blokové kurzy jsou kurzy, které neprobíhají pravidelně každý týden. Probíhají obvykle v několika blocích (např. pá, so, ne).

 • Jak v nabídce blokové kurzy dohledat?

  1. SIS - Zápis předmětů a rozvrhu - Zápis (vlastní) - zaškrtnutí atributu "nepravidelná výuka"

  2. SIS - Rozvrh NG - Přehledy - volba katedry + zobraz všechny kurzy, u nichž je uvedeno nepravidelné rozvržení patří k blokovým, nejvíce jich naleznete v nabídce kreativního modulu.

Uznání předmětů

 • Veškeré informace, podmínky a formulář žádosti jsou k dispozici zde.
Poslední změna: 12. srpen 2020 10:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám