• Studium
 • Kurzy v anglickém jazyce ve spolupráci s partnery (UPCES, CET)

Kurzy v anglickém jazyce ve spolupráci s partnery (UPCES, CET)Undergraduate Program in Central European Studies (UPCES) a programy Central European Studies a Jewish Studies (CET) jsou výukové programy připravené pro studenty amerických univerzit (přijíždějící na 1 semestr do ČR), přičemž studenti FHS UK mají možnost navštěvovat jednotlivé kurzy. Program UPCES je společným projektem FHS UK a CERGE-EI, přičemž na výuce se podílejí přednášející z obou institucí. Ostatní programy zajišťuje organizace CET Academic Programs.


Čeští i zahraniční studenti FHS (řádní i výměnní studenti) mají příležitost si v kurzech nabízených na FHS v rámci těchto programů vyzkoušet odlišný styl výuky, využít a prohloubit znalost akademické angličtiny a seznámit se se studenty nejen z USA, ale z celého světa. Do programu UPCES se mohou studenti FHS zapojit také prostřednictvím Česko-amerického partnerského programu a pomáhat studentům přijíždějícím z USA.


Kurzy se zabývají řadou témat z oblasti historie, kultury, filosofie, sociologie a dalších humanitních a společenskovědních oborů v kontextu středoevropského regionu. Podrobné informace o náplni jednotlivých kurzů získáte v sylabech.


V programu UPCES jsou nabízeny např. tyto kurzy: Central Europe: Shaping a Modern Culture; Comprehending the Holocaust; Gender and Minorities in Post-Socialist Europe; Global Communication; Ideas Behind Politics: Communism, Post-Communism and Civil Society in Central Europe; Literature and Society: Central European Writers; Urban Anthropology;


V programech CET se jedná např. o tyto předměty: Nationalism, Minorities and Migrations in Europe; Modern History of the Jews in East Central Europe; Prague, Vienna, Budapest: an Intellectual and Cultural History; Resistance and Dissent: Punk and Alternative Culture from Nazism to Communism in the Czech Lands.


Kurzy UPCES a CET mají tato specifika:


 • Účastníky kurzů jsou studenti z USA a čeští a zahraniční studenti FHS.

 • kreditové ohodnocení: 6 ECTS kreditů

 • větší časová náročnost: kurzy trvají 180 min nebo se konají dvakrát týdně (2x90 min) a obvykle vyžadují intenzivní domácí přípravu

 • mírně posunutý začátek (zimní semestr) a konec výuky

 • povinná docházka

 • "midterm" (tj. testování znalostí zhruba v polovině semestru) a závěrečné zkoušky.

 • V každém programu si mohou studenti zvolit nejvýše 2 kurzy za semestr.

 • V případě studentů bakalářského studijního programu je zápis do těchto předmětu možný až od 2. semestru studia.

 • V SIS jsou tyto kurzy zařazeny pod kódy: "YBAU--" (kurzy UPCES) a "YBA--" (kurzy CET).


Administrativní postup k zápisu do kurzů a bližší informace k organizaci výuky jsou uvedeny níže v jednotlivých sekcích.

Undergraduate Programme in Central European Studies (UPCES)

CET Programs

Undergraduate Programme in Central European Studies (UPCES)

Charakteristika programu

Program UPCES je semestrální výukový program připravený pro studenty amerických univerzit a studenty FHS. Program je společným projektem FHS UK a CERGE-EI (UPCES, CERGE-EI).


Americkým studentům je tento program nabízen jako celek; studenti FHS mají možnost zapsat si jednotlivé kurzy z nabídky pro daný semestr (maximálně 2 kurzy v semestru). Součástí programu jsou také exkurze a doprovodné akce, které jsou studentům zapsaným na kurzy nabízeny v závislosti na počtu volných míst.


Kurzy jsou ve Studijním informačním systému zařazeny pod kódem "YBAU--".V SIS naleznete o jednotlivých kurzech podrobné informace včetně sylabu (záložka "Detail"), sylaby jsou rovněž ke stažení zde.

Rozvrh

 • kurzy probíhají v učebnách Cerge-EI (Politických vězňů 7, Praha 1)

 • dvakrát (2 x 90 min) nebo jednou (1 x 180 min) týdně

 • konkrétní údaje o rozvrhu jsou uvedeny u každého z kurzů jednotlivě v SIS

Začátek výuky a závěrečné zkoušky

Výuka se řídí harmonogramem UPCES (nikoli harmonogramem akademického roku FHS).


Zimní semestr 2023/2024:

Letní semestr 2023/2024:

 • 10. 9. - 15. 12. 2023

 • začátek výuky: 25. 9. 2023

 • 5. 2. - 17. 5. 2024

 • začátek výuky: 19. 2. 2024

Podmínky zápisu

 • Registrace v SIS (na hodinu nelze dorazit bez registrace)

 • Účast alespoň na jednom z prvních dvou týdnů výuky (podle rozvrhu daného kurzu)

 • V případě studentů bakalářského studijního programu je zápis do předmětu možný až od 2. semestru studia.

 • Studenti si mohou zapsat nejvýše 2 kurzy za semestr.

 • Studující FHS navštěvují kurzy spolu s americkými studenty programu UPCES, kapacita v kurzech je tedy pro studenty FHS omezená.


Požadavky

 • Pravidelná docházka je povinná.

 • Povinnost seznámit se se sylaby jednotlivých kurzů, tj. požadavky na atestaci, způsob klasifikace, rozpis témat, metody výuky apod. (k dispozici v informacích o předmětu v SIS - záložka "Detail")

 • Opatřit si k jednotlivým kurzům předepsané reading materials, s nimiž se pravidelně pracuje při výuce, a jsou nezbytné pro soustavnou domácí přípravu. "Readings" jsou k dispozici v tištěné verzi nebo online podle požadavků jednotlivých kurzů (informace o dostupnosti studenti získají od koordinátorů programu UPCES).


Zápis známky do SIS

Známky nezapisují studentům do SIS jednotliví učitelé, ale Zahraniční oddělení FHS na základě hodnocení, která získá prostřednictvím koordinátorů programu UPCES.


Kontakty

Své dotazy směřujte na: nebo koordinátorku programu .


CET Programs

Charakteristika programu

Programy Central European Studies a Jewish Studies jsou semestrální výukové programy organizovány ve spolupráci s CET Academic Programs. Americkým studentům jsou nabízeny jako celek, čeští a zahraniční studenti FHS mají možnost zapsat si jednotlivé kurzy z nabídky pro daný semestr.


Kurzy jsou zařazeny v SIS pod kódem "YBAC--". V SIS naleznete o jednotlivých kurzech podrobné informace včetně sylabu (záložka "Detail"), sylaby jsou rovněž ke stažení zde .

Rozvrh

 • výuka probíhá v učebnách CET (Palackého 3, Praha 1)

 • dvakrát (2 x 90 min) nebo jednou (1 x 180 min) týdně

 • konkrétní údaje o rozvrhu jsou uvedeny u každého z kurzů jednotlivě v SIS


Zimní semestr 2023/2024:

 • 23. 8. - 14. 12. 2023

 • začátek výuky: 1. 9. 2023

Letní semestr 2023/2024:

 • 17. 1. -16. 5. 2024

 • začátek výuky: 29. 1. 2024

Podmínky zápisu

 • S ohledem na dřívější termín zahájení výuky ještě před spuštěním registrace v SIS není u daných kurzů povolen zápis po webu. Studenti, kteří mají o daný kurz zájem, se dostaví na první hodinu bez registrace v SIS a zapíší se na prezenční listinu.

 • Účast na výuce v prvním týdnu výuky (podpis v prezenční listině)

 • V případě studentů bakalářského studijního programu je zápis do těchto předmětu možný až od 2. semestru studia.


Studentům, kteří splní výše uvedené podmínky, bude kurz zapsán v SIS prostřednictvím zahraničního oddělení  UK FHS.

V případě, že tyto podmínky splní větší počet studentů, než je kapacita kurzu, pro zápis bude rozhodující čas přijetí e-mailu se závazným přihlášením na kurz.

Požadavky

 • pravidelná docházka je povinná

 • povinnost seznámit se se sylaby jednotlivých kurzů, tj. požadavky na domácí přípravu a atestaci, způsob klasifikace, probíraná témata po týdnech, metody výuky apod. (k dispozici v informacích o předmětu v SIS - záložka DETAIL)

 • opatřit si k jednotlivým kurzům předepsané reading materials, s nimiž se pravidelně pracuje při výuce, a jsou nezbytné pro soustavnou domácí přípravu. Readers budou v jednom provedení k zapůjčení v knihovně CET. Zapsaným studentům budou readers zaslány e-mailem v pdf.


Zápis známky do SIS

Známky nezapisují studentům do SIS jednotliví učitelé, ale Zahraniční oddělení FHS na základě hodnocení, která získá prostřednictvím koordinátorů programu CET.

Kontakty

Své dotazy směřujte na nebo CET koordinátory.
Poslední změna: 9. leden 2024 12:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám