• Studium
  • Předměty a počty kreditů

Předměty a počty kreditů

Druhy předmětů

Předměty jsou trojího druhu: povinné, povinně-volitelné a volitelné:


  • Povinné předměty vám budou na bakalářském studiu zapsány na začátku každého semestru Sekretariátem bakalářského studia na základě doporučeného průběhu studia. V případě, že vám registrace některého povinného předmětu na daný ročník nevyhovuje, můžete si jej na sekretariátu nechat změnit za jiný.

  • Povinně-volitelné kurzy si zapisujete sami na základě svého uvážení. Jedná se o kurzy určené studentům oboru SHV a v SIS jsou rozpoznatelné svým kódem, který má na začátku písmena YB.

  • Volitelné předměty jsou kurzy z jiného oboru v rámci FHS, z jiné fakulty UK, či univerzity (nikoliv z vyšších odborných škol) a kurzy, které nepatří do Vašeho aktuálního studijního plánu.

    • Pozor – v průběhu bakalářského studia na FHS je možné absolvovat libovolné množství volitelných kurzů, ale při kontrole studia před státní závěrečnou zkouškou se Vám do celkového počtu 180 kreditů nutných pro absolvování započítává pouze omezený počet takto získaných kreditů.

Počet kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty

K absolvování bakalářského studia je třeba získat celkem 180 kreditů, z nichž určitý předepsaný počet musí tvořit kredity za předměty povinné a povinně volitelné. Konkrétní poměr počtu kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty platný pro váš studijní plán můžete vyhledat níže podle vaší formy studia a roku zápisu.


Poslední změna: 13. březen 2019 01:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám