• Studium
  • Předměty a počty kreditů

Předměty a počty kreditů

Druhy předmětů

Předměty jsou trojího druhu: povinné, povinně-volitelné a volitelné:

Povinné předměty

Povinné předměty vám budou na bakalářském studiu zapsány na začátku každého semestru Sekretariátem programu SHV na základě doporučeného průběhu studia. V případě, že vám registrace některého povinného předmětu na daný ročník nevyhovuje, můžete si jej na sekretariátu nechat změnit za jiný.

Pro povinné bakalářské kurzy poprvé zapsané ve školním roce 2020/21 a dále platí tzv. „opakované plnění“, tzn. nepodaří-li se vám předměty v daném školním roce splnit (ať již vyčerpáte všechny tři pokusy, či nikoli), bude vám tento předmět v následujícím roce zapsán znovu a získáváte nové tři pokusy na splnění. Opakovaný zápis se provádí pouze jednou.

Povinně-volitelné předměty

Povinně-volitelné kurzy si zapisujete sami na základě svého uvážení. Jedná se o kurzy určené studentům programu SHV a v SIS jsou rozpoznatelné svým kódem, který má na začátku písmena YB. Povinně-volitelné předměty doporučujeme splnit v semestru, kdy jste si je zapsali (opakovaný zápis se na ně nevztahuje), nejpozději tak můžete učinit do konce zkouškového období letního semestru.

Nesplnění zapsaného povinně-volitelného předmětu samo o sobě nemůže vést k ukončení studia, je ale třeba počítat s tím, že za něj nezískáte kredity, které vám mohou při kontrole pro postup do dalšího ročníku chybět.

Profilové povinně-volitelné předměty:

Na studující zapsané od roku 2018 dále se vztahuje povinnost získat předepsaný počet kreditů za profilové PVP.

Volitelné předměty

Volitelné předměty jsou kurzy z jiného programu v rámci FHS, z jiné fakulty UK, či univerzity (nikoliv z vyšších odborných škol) a kurzy, které nepatří do vašeho aktuálního studijního plánu.

Pozor – v průběhu bakalářského studia na FHS je možné absolvovat libovolné množství volitelných kurzů, ale při kontrole studia před státní závěrečnou zkouškou se vám do celkového počtu 180 kreditů nutných pro absolvování započítává pouze omezený počet takto získaných kreditů.

Mezi volitelné předměty patří i kurzy v anglickém jazyce, tzv. UPCES a CET kurzy.

Získání počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.-6. ročník

Standardní počet kreditů

60

120

180

180

Minimální počet kreditů

50

100

150

160

Počet kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty

K absolvování bakalářského studia je třeba získat celkem 180 kreditů, z nichž určitý předepsaný počet musí tvořit kredity za předměty povinné a povinně volitelné. Konkrétní poměr počtu kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty platný pro váš studijní plán můžete vyhledat níže podle vaší formy studia a roku zápisu.


Poslední změna: 15. únor 2022 14:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám