• Studium
  • Předměty a počty kreditů

Předměty a počty kreditů

Druhy předmětů


Předměty, které plníte v rámci studijních povinností, jsou rozděleny do třech kategorií: povinné, povinně volitelné a volitelné.


Povinné předměty


Povinné předměty pro daný semestr vám budou na bakalářském studiu zapsány Sekretariátem programu SHV na základě doporučeného průběhu studia, a to vždy před začátkem příslušného semestru.


V rámci těchto předmětů si student samotatně zapisuje tzv. paralelky.


Pro povinné bakalářské kurzy platí tzv. „opakované plnění“, tj. nesplníte-li předměty v daném akademickém roce (ať již vyčerpáte všechny tři pokusy, či nikoli), bude vám tento předmět v následujícím roce zapsán znovu a získáváte nové tři pokusy na splnění. Opakovaný zápis povinných předmětů se provádí pouze jednou, a to v bezprostředně navazujícím úseku studia. Platí tedy povinnost splnit předmět nejpozději do konce letního zkouškového období toho úseku studia, v němž Vám byl podruhé zapsán.


V případě, že vám registrace některého z povinných předmětů pro daný ročník nevyhovuje, můžete během období pro registraci kurzů před začátkem semestru, v němž je předmět vyčován, požádat o změnu, a to podle pokynů na stránce Sekretariátu programu SHV. Není však možné změnit zápis povinného předmětu, který byl registrován podruhé v rámci opakovaného plnění.


Povinně volitelné předměty


Povinně volitelné předměty si student zapisuje sám na základě vlastního uvážení. Jedná se o kurzy určené studentům programu SHV a ve Studijním informačním systému jsou vyznačené oranžovou barvou.Na studující zapsané od roku 2018 se vztahuje povinnost získat předepsaný počet kreditů ve 4 skupinách povinně volitených předmětů, jež udává studijní plán platný k roku zápisu do studia.


Povinně volitelné předměty doporučujeme splnit v semestru, v němž probíhá jejich výuka. Nejpozději mohou být splněny do konce zkouškového období letního semestru daného úseku studia, v němž byly zapsány (opakované plnění se na ně nevztahuje).


Nesplnění zapsaného povinně volitelného předmětu samo o sobě nemůže vést k ukončení studia, je ale třeba počítat s tím, že za něj nezískáte kredity, které vám mohou při kontrole pro postup do dalšího ročníku chybět.


Volitelné předměty


Volitelné předměty jsou kurzy z jiného programu v rámci FHS, z jiné fakulty UK, či jiné univerzity (nikoliv z vyšších odborných škol) a obecně kurzy, které nepatří do vašeho aktuálního studijního plánu. V SIS jsou tyto předměty označeny černě.


V průběhu bakalářského studia je možné absolvovat libovolné množství volitelných kurzů, ovšem při kontrole studia před poslední částí státní závěrečné zkoušky jsou do celkového počtu 180 kreditů nutných pro absolvování započítány získané volitelné kredity pouze do výše 18 kreditů.


Mezi volitelné předměty patří i kurzy v anglickém jazyce, tzv. UPCES a CET kurzy.
Počet kreditů pro postup do dalšího ročníku


Kontrola splněných povinností probíhá na konci každého úseku studia, za nějž je na FHS UK považován ročník (nikoli semestr).


1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.-5. ročník

Standardní počet kreditů

60

120

180

180

Minimální počet kreditů

50

100

150

160
Počet kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty


K absolvování bakalářského studia je třeba získat celkem 180 kreditů, z nichž určitý předepsaný počet musí tvořit kredity za předměty povinné a povinně volitelné. Konkrétní poměr počtu kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty platný pro váš studijní plán můžete vyhledat níže podle vaší formy studia a roku zápisu.Poslední změna: 15. květen 2024 16:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám