Kreativní modul

Studium tvůrčích disciplín odpovídá komplexnímu pojetí studia humanitní vzdělanosti. Rozvíjení kreativity prostupovat nejen celé studium, ale i ostatní obory, a tak se tento bakalářský program soustřeďuje na pěstování odvahy studentů k osobitým tvůrčím přístupům, podporuje jejich cestu při hledání, chápání a rozvíjení tvořivosti.Orientace kurzů je v zásadě dvojí: kurzy praktické, aktivizující a teoretické, reflexivní. Obecně se praktické kurzy zaměřují na literární tvorbu (kreativní psaní), kresbu a malbu, grafiku, grafický design, kaligrafii, hudbu, divadlo, film a video, intermédia, multimédia a digitální média. Teoretické, reflexivní kurzy jednak podávají hlubší vhled do uměleckých znakových systémů, jednak orientují studenty k otázkám analýzy umění a kultury v užším smyslu, případně k uplatnění v uměleckém a kulturním provozu. V těchto oblastech se také studenti mohou profilovat a mohou v nich nalézat témata svých bakalářských prací: dějiny moderního a současného výtvarného umění (včetně fotografie a architektury, hudby, divadla a filmu), teorie a kritika současného výtvarného umění, teorie fotografie, teorie písma, typografie, grafického designu, dějiny a teorie digitálního umění, kurátorství a kulturní politika.


Přestože kurzy kreativního modulu poskytují v teoretických oblastech většinou pouze základní orientaci, celková šíře zaměření studia humanitní vzdělanosti doplněná silnou osobní angažovaností může absolventy studia dobře připravit pro jejich další přestup do speciálně zaměřených oborů.


Nabídka kurzů

Nabídku kurzů kreativního modulu najdete v SIS.


Kontakt

Mgr. Aleš Svoboda, vedoucí kreativního modulu


vedoucí:

 Mgr. Aleš Svoboda


tel.: 251 080 371

Jinonice, místnost 5018


 Seznam zaměstnanců


Vyučující kreativního modulu


Poslední změna: 8. březen 2019 01:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám