Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: město)


Antropologie a prostor

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB031 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz se věnuje antropologickým konceptům „prostoru“ a „místa“ jejich promýšlení. Jako východisko nám poslouží klasická práce Marca Augého Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity (1995), avšak dále budeme prozkoumávat prostřednictvím řady dalších konceptů prostoru různé roviny dnešní globalizované a proměnlivé reality. Budeme se zabývat etnografiemi konkrétních „(ne)míst“ a prostorů (dálnice, hranice, letiště, nákupní centrum, klášter, tržiště, muzeum atd.), ovšem nezůstaneme na úrovni pouhého popisu. Ukážeme si, jak je prostor propojen se sociálními procesy a jak lze skrze analýzy prostoru uchopovat témata/koncepty jako paměť, intimita, anonymita, identita, pohyb, habitus, transnacionalismus, moc, disciplinace atd.

Historie, geografie a urbanismus antického světa

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB043 Garant: Trefný,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy historického vývoje v oblasti antického Řecka a Říma, počínaje Velkou řeckou kolonizací a konče zánikem Římské říše. Součástí kurzu je přehled antické geografie a topografie, na kterou přímo naváže výklad o vzniku měst, o plánování měst a jejich urbanismu. Následuje přehledná prezentace všech architektonických řádů, které byly v těchto oblastech uplatněny. Kurz seznámí studenty s nejdůležitějšími stavbami, realizovanými v těchto řádech od období první monumentální architektury až do období pozdní antiky. Představeny jsou rovněž základní typy soukromých i veřejných staveb. 1. Přehled historie antického světa2. Topografie antického světa3. Města a urbanismus 4. Stavební řády a jejich vývoj5. Základní typy veřejných staveb a jejich vývoj6. Kultovní architektura 7. Pohřební architektura

Město jako obraz (starověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB022 Garant: Altová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu v kontextu evropského kulturního vývoje a historie.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám