Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2020/2021

(Klíčové slovo: město)


Antropologie a prostor

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB031 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město, sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YT241 (Troja)
Kurz se věnuje antropologickým konceptům „prostoru“ a „místa“ jejich promýšlení. Jako východisko nám poslouží klasická práce Marca Augého Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity (1995), avšak dále budeme prozkoumávat prostřednictvím řady dalších konceptů prostoru různé roviny dnešní globalizované a proměnlivé reality. Budeme se zabývat etnografiemi konkrétních „(ne)míst“ a prostorů (dálnice, hranice, letiště, nákupní centrum, klášter, tržiště, muzeum atd.), ovšem nezůstaneme na úrovni pouhého popisu. Ukážeme si, jak je prostor propojen se sociálními procesy a jak lze skrze analýzy prostoru uchopovat témata/koncepty jako paměť, intimita, anonymita, identita, pohyb, habitus, transnacionalismus, moc, disciplinace atd.

Město jako obraz (evropský raný novověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB051 Garant: Altová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT112 (Troja)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu 15.-18. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Program kurzu navazuje na témata a literaturu doporučenou ke skeletové zkoušce Evropské dějiny v kontextech. Zápis možný bez vstupních požadavků a absolvování jiných kurzů.Po dobu omezení prezenční výuky bude využíván MS Teams v čase dle běžného rozvrhu (upozornění a pozvánka k připojení budou pravidelně zasílány na e-mail). V případě trvání opatření během zkouškového období proběhne ústní část atestace on-line v prostředí MS Teams.Témata:1) Renesance a baroko – charakteristika epoch z hlediska dějin architektury a urbanismu2) Ideální město renesance – vizuální a slovesné prameny. Zachované realizace3) Renesanční urbanismus (principy) v teorii a praxi. Město jako obraz světa.4) Obraz města rané italské renesance – Florencie 5) Obraz města vrcholné italské renesance – Milán 6) Proměny Říma v renesanci7) Proměny Říma v baroku8) Barokní urbanismus (principy) v teorii a praxi. Město jako divadlo světa9) Urbanismus evropských protestantských měst – vybrané příklady. Město a společnost10) Městské veduty a plány jako prameny historického poznání11) Města v itineráři Grand tours – vizuální informace, upomínky (nové umělecké žánry), cestopisy12) Pompeje, Herkulaneum, Paestum- archeologické objevy antických měst13) Praha v době manýrismu a baroka (architektura a urbanismus, veduty)Literatura: • TOMAN, Rolf, Baroko: theatrum mundi - svět jako umělecké dílo.. Praha Slovart, 2013. 568 s. ISBN:978-80-7391-710-4 (vybrané kapitoly k tématu atestační práce)• VLNAS, Vít - PŘIBYL, Petr - HLADÍK, Tomáš Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 429 s., il. ISBN:978-80-7106-970-6• BURKE, Peter Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. [Z angl. originálu přeložil]: Kropáček, Jiří. Praha : MF, 1996. 320 s. ISBN 80-204-0589-5• HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava - ŠRONĚK, Michal Urbs aurea. Prague of Emperor Rudolf II. = Praha císaře Rudolfa II. Praha : Gallery, 1997. 254 s., ISBN:80-86010-02-3• Doporučená – výběr podle tématu atestační práce:• ALBERTI, Leon Battista - Deset knih o architektuře. Vita Leonis Baptistae Alberti. Praha, 1956. 452 s. ISBN neuvedeno• PREISS, Pavel - Italští umělci v Praze. Renesance. Manýrismus. Baroko. Praha : Panorama, 1986.548 s. ISBN neuvedeno• PREISS, Pavel, Panoráma manýrismu, Praha: Odeon 1974. ISBN neuvedeno• LORENZ, Hellmut - Praha a Vídeň - srovnání dvou barokních "rezidenčních měst". Lorenz, Hellmut. In: Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001 / Praha : Scriptorium, 2004 s. 151-162. ISBN 80-86852-06-7• SWEET, Rosemary - Cities and the Grand Tour: the British in Italy, c.1690–1820. Rosemary Sweet. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 342 s. (Cambridge Social and Cultural Histories ; 19) ISBN:978-1-107-02050-4Navazující knihy doporučené k EDK:• EVANS, Robert John Weston Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612. [Z angl. originálu přeložil]: Calda, Miloš. [Doslov napsal]:Válka, Josef. Praha : Mladá fronta, 1997.384 s., 16 s. příl. ISBN 80-204-0590-9• JANÁČEK, Josef - Rudolf II. a jeho doba. 2. vyd. Praha : Paseka, 1997. 564 s., il. (Historická paměť. Velká řada. 1.) ISBN:80-7185-119-1

Město jako obraz (evropský raný novověk) (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB024K Garant: Altová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: architektura, město
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu 15. -18. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Po dobu omezení prezenční výuky bude využíván MS Teams v čase dle běžného rozvrhu (upozornění a pozvánka k připojení budou pravidelně zasílány na e-mail). V případě trvání opatření během zkouškového období proběhne ústní část atestace on-line v prostředí MS Teams.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám