Historický modul

Studium historie je na FHS UK zaměřeno na vybrané problémy evropských dějin od starověku po soudobé dějiny.


Jsou nabízena témata jak z oblasti politických či náboženských dějin, dějin přírodních věd a výtvarného umění, tak i hospodářských dějin a dějin obyvatelstva a rodiny. Cílem při tom je představit studentům historicko-vědní způsob pojednání těchto témat (různé směry historické vědy), specifický ráz argumentace v dějepise, který se opírá o historické prameny i porovnání této historicko-vědní metody s filosofickým, antropologickým či sociologickým přístupem.
Historie je na FHS UK představena na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě a v tomto smyslu není pojata jako oborové studium. Avšak v rámci nabídky kurzů jsou k dispozici i takové semináře, které mají ambici seznámit studenty vedle dějepisného obsahu také s historicko-vědními badatelskými postupy, metodami dějepisné heuristiky, pramenné kritiky a interpretace. Případní zájemci jsou tak připravováni jak na to, aby mohli vypracovat dějepisně založenou bakalářskou práci, tak na studium v některém z návazných dějepisně orientovaných magisterských studií.


Mezi možnými navazujícími směry studia v magisterských či doktorských programech dominují: historická antropologie v rámci oboru Antropologická studia, Orální historie – Soudobé dějiny, Dějiny moderní evropské kultury, popř. Historická sociologie.Poslední změna: 20. březen 2024 13:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám