Historický modul

Úvod


Studium historie je na FHS UK zaměřeno na vybrané problémy evropských dějin od starověku po soudobé dějiny. Jsou nabízena témata jak z oblasti politických, náboženských dějin, dějin přírodních věd a výtvarného umění, tak i hospodářských dějin a dějin obyvatelstva a rodiny. Cílem při tom je představit studentům: historicko-vědní způsob pojednání těchto témat (různé směry historické vědy), specifický ráz argumentace v dějepise, který se opírá o historické prameny, porovnání této historicko-vědní metody s filosofickým, antropologickým či sociologickým přístupem.Historie je na FHS UK představena na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě a v tomto smyslu není pojata jako oborové studium. Avšak v rámci nabídky kurzů jsou k dispozici i takové semináře, které mají ambici seznámit studenty vedle dějepisného obsahu také s historicko-vědními badatelskými postupy, metodami dějepisné heuristiky, pramenné kritiky a interpretace. Případní zájemci jsou tak připravováni jak na to, aby mohli vypracovat dějepisně založenou bakalářskou práci, tak na studium v některém z návazných dějepisně orientovaných magisterských studií.Mezi možnými navazujícími směry studia v magisterských či doktorských programech dominují: historická antropologie, orální dějiny, kulturní a duchovní dějiny, dějiny genderových vztahů či historická sociologie.Nabídka kurzů

Nabídku kurzů historického modulu najdete v SIS.


Kontakt

Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D., vedoucí historického modulu


vedoucí:

 Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.


tel. 251 080 399

Jinonice, místnost 5010


 Seznam zaměstnanců


Vyučující historického modulu


Poslední změna: 24. říjen 2017 10:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám