Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: francouzština)


Francouzština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC090 Garant: Holovská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Studijní předmět seznámí studenty se základními badatelskými a teoretickými přístupy, jež se uplatňují v historickosociologickémzkoumání kultury a každodennosti. Důraz při tom bude položen na pokročilý analytický vhled dozkoumaných problémů a na historicko-komparativní perspektivu. Za aktivní účasti studujících doktorského studia sekurz zaměří na taková témata, jaká představují koncepty expresivních, komunikačních a performativních forem,technik, praxe, rutiny, procedur, habitů, sociální a kulturní manifestace. Budou rovněž probírány historické příkladystudia každodennosti určitých sociálních skupin, tříd a vrstev. Zvláštní pozornost bude věnována vývojisociokulturních aspektů konsumerismu a materiální kultury.

Francouzština pro středně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC181 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Z hlediska kulturních či historických věd nelze nalézt populaci, která by vykazovala jakousi „přirozenou“ (tj. kulturně neutrální) plodnost. Namístě je tedy klást otázky po způsobech, jimiž je demografické chování (demografické jevy: narození, sňatek, úmrtí v jejich vzájemné konfiguraci) kulturně ovlivněno, resp. modelováno. Na zřeteli je nutno mít jak otázky metodologické (kulturně-analytický zájem o lokální společenstva a lokální populace vyvažuje obvykle makroanalytickou perspektivu demografie), tak materiálové (jednotlivá témata). Kulturně-historický a etnologický zájem o demografické jevy lze pak použít i v mezioborové diskusi např. s evoluční antropologií. Nápadným rysem moderní (západní) společnosti je regulace plodnosti („velká transformace“ 19. stol. [Livi Bacci 2003; Andorka – Horská – Head-König 1998] a „druhá transformace“ od 60. let 20. stol.; Esping-Andersen – Billari 2015; Lesthaeghe 2010]). Samo toto omezení (manželské, partnerské) plodnosti je možné chápat (analyzovat) jak jako symptom, tak jako faktor (vývoje) moderní kultury. Naše rozbory vyjdou od kulturnědějinného výkladu uvedených transformací a od sledování jejich difuze z evropského ohniska jejich počátků.Milé kolegyně, milí kolegové, pokyny a studijní materiály k tomuto kurzu jsou a budou zpřístupňovány v Moodle.

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC015 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Železnice představuje jednu z nejdůležitějších a nejzásadnějších inovací 19. století, stala se impulsem pro rozvoj industrializace a modernizaci společnosti. Nástup železniční dopravy vedl k proměnám vnímání času a vzdáleností. Jednotlivé přednášky se zaměří na vliv železnice na změny ve společnosti, každodennost z pohledu cestujících i zaměstnanců, život na železnici i s železnicí a v neposlední řadě i železnici v kultuře a umění.

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC091 Garant: Holovská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Zájem o environmentální antropologii (EA) v současnosti enormně vzrostl díky ekologické krizi v čase tzv. antropocénu. Řada aktuálních debat, jež hýbou odborným i veřejným světem, má své předchůdce v téměř stoleté historii oboru, na které se ale často zapomíná. Kurz představí klíčové školy, koncepty, debaty a příklady z minulosti environmentální antropologie. Pozornost je věnována zejména kulturní ekologii a ekosystémovému přístupu tzv. ekologické antropologie.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám