Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: středověk)


Dějiny každodennosti I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB039 Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The lecture course introduces the students to the theoretical basics and to the basic thematic direction of their master's degree program. Attention is paid to the beginnings, developments and current state of historical sociology, which are primarily observed with regard to the thinking of its main representatives (Weber, Elias, Tilly, Wallerstein, Eisenstadt, etc.). The aim of the lecture is to give students a comprehensive overview of the state and perspectives of historical sociology, to orient them in its basic questions and problems and to prepare them for further study of this field especially on the theoretical side.

Medieval Cultural Pluralism

Kód předmětu: YBEC183 Garant: Pacovský,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Především na základě kulturnědějinného a kognitivně- a behaviorálně-psychologického půdorysu je pozornost v rámci předmětu zaměřena na možnosti propojení metod kulturnědějinného výzkumu s metodami empirické psychologie. Představuje jednak (a) po stránce metodologické některé styčné body historickovědních a empiricko-psychologických postupů; jednak (b) to, jak při výkladu dějin (evropských) kultur a civilizace byly a jsou aplikovány (sociálně, kolektivně) psychologizující interpretace; konečně (c) to, jak lze některé současné empiricko-psychologické výzkumy, popř. s nimi spojené hypotézy a teorie, testovat (či „kvazitestovat“) jejich poměřováním s delší kulturnědějinnou analytickou perspektivou. Podrobně pojednána budou zejména níže uvedená témata.

Medieval Cultural Pluralism

Kód předmětu: YBEC183 Garant: Pacovský,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je koncipován jako koncentrovaný přehled biologických struktur a mechanismů spojených s lidskou psychikou a chováním. Obsahuje základní recentní údaje z oblasti anatomie, fyziologie, endokrinologie a neurověd, které jsou nutné k pochopení mechanického fungování psychických jevů. Klíčové tematické okruhy se týkají například poznání anatomie a funkce lidského mozku, komplexní pohled na fungování našich smyslů, biologie a fyziologie chování, biologie a neurobiologie sexu a reprodukce či vztahu mozku a myšlení.Navzdory tomu, že se jedná o kurz, v němž jsou představovány základy biologické psychologie a spřízněných disciplín, důrazně nedoporučuji jeho zapsání studujícím v 1. ročníku bakalářského studia.*** Na žádosti o zápis nad limit budu reagovat pouze u studujících navazujícího magisterského studia. ***

Severská vikinská a středověká kultura I.: vikinská kultura (ca. 793 - 1066)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB041 Garant: Suchý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Podrobná četba a interpretace klasických textů s využitím sekundární literatury.

Středověká katedrála

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB042 Garant: Suchý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz seznamuje posluchače s významnými osobnostmi archeologického výzkum 18. – 21. století v českých zemích i v zahraničí. Zařazuje vývoj archeologie do souvislostí kulturního, vědeckého a politického vývoje v novověku a moderní době. V neposlední řadě seznamuje kurz posluchače se stručným nástinem aktuálního výkladu vývoje člověka, lidské společnosti a její kultury od samého počátku až do středověku.

Vybrané problémy českých dějin I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB030 Garant: Tuček,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk, česká národní identita
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je zaměřen na vybrané problémy českých středověkých a částečně raně novověkých sociálních, hospodářských i politických (se zvláštním zřetelem k mocenským systémům) dějin. Cílem kurzu je seznámit posluchače především s odborným pojmoslovím v návaznosti na probíraná témata a se specifiky studia historických jevů různého charakteru.

Women in Medieval England and Their Literature

Kód předmětu: YBEC184 Garant: Petříková, K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura, středověk
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět představuje témata týkající se postavení, chápání a zobrazení žen ve středověkých textech. Jednotlivá témata pojednává jednak obecně, přehledově, jednak na konkrétních ukázkách studenty seznamuje s texty psanými pro ženy, o ženách nebo ženami samotnými. Soustředí se především na díla anglické středověké provenience a ty zasazuje do kontextu pro problematiku zásadních středověkých textů kontinentálních.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám