Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: italština)


Italština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC165 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Student připraví ve spolupráci se školitelem a eventuálně i dalšími členy týmu či doktorandy vědeckou odbornou akci, a to jak z pohledu organizačního tak zejména vědeckého. Bude dbát o adekvátní komunikaci s dalšími účastníky, spolupráci v týmu, přípravu odborného programu tak, aby co nejlépe vyhovoval zvolenému tématu akce i skladbě jejich účastníků.Cílem tohoto předmětu je připravit doktorandy tak, aby byli schopni samostatně zajistit odborné akce zejména po obsahové stránce a aby byli také schopni dohlížet na jejich organizační zajištění.Od začátku zimního semestru do odvolání bude výuka probíhat distančním způsobem, s využitím Universitou podporované platformy MS Teams. Studenti budou o detailech vždy informováni e-mailem.

Italština pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC109 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami hudby ve 20. a na počátku 21. století. Nepůjde ovšem o historický přehled, vybraný materiál poslouží k demonstraci toho, jakou roli má hudba ve společnosti, jak se v ní odrážejí společenské proměny, co od hudby očekává její publikum, jak se proměňují měřítka k ní vztahovaná. Pozornost bude věnována evropské vážné hudbě, ale také souvisejícím hudebním oblastem, jako je hudba populární, improvizovaná či hudba mimoevropských kultur.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám