• Studium
  • Přerušení a zanechání studia

Přerušení a zanechání studia

Úvod

V případě potřeby můžete svá studia přerušit anebo ukončit (zanechat).


Přerušení a zanechání studia


Přerušení studia

  • Studium se dá řádně přerušit až po prvním semestru studia, nelze tedy přerušit hned na začátku prvního semestru.

  • Studium můžete řádně přerušit jen pokud splňujete podmínky pro postup do dalšího studijního úseku. Studium se dá přerušit nejpozději poslední den zkouškového období předcházejícího semestru.

  • Studium se dá přerušit minimálně na jeden semestr. Můžete přerušit i na více semestrů, dbejte však na to, že celková doba přerušení se započítává do maximální doby studia.

  • Studium se dá přerušit i ze zdravotních nebo sociálních důvodů, případně z důvodu rodičovství. V takovém případě lze studium přerušit kdykoliv během roku, a to i v případě, že nemáte splněny studijní povinnosti. O žádosti o přerušení rozhoduje děkan. Žádost je třeba doložit např. lékařskou zprávou. Studium i v takovém případě lze přerušit minimálně na jeden semestr.


  • Máte-li dítě do tří let věku nebo očekáváte-li narození potomka, můžete si během studia nechat registrovat tzv. uznanou dobu rodičovství. Uznaná doba rodičovství se vám nepromítne do poplatků spojených se studiem; a pokud své studium z důvodu UDR přerušíte, doba přerušení nevstoupí do maximální doby studia ani do lhůty pro konání státní závěrečné zkoušky. Postup u přerušení studia je v tomto případě stejný; k žádosti o UDR je třeba přiložit kopii těhotenské průkazky nebo rodného listu dítěte.


Zanechání studia

Pokud chcete studia zanechat, musíte vyplnit Prohlášení o zanechání studia. Tento dokument přinesete nebo pošlete poštou na studijní oddělení. Studium můžete zanechat i tehdy, když máte studium přerušené. Nemusíte nic odevzdávat (ISIC apod.). Studium se Vám ukončí k datu, kdy žádost / prohlášení projde podatelnou FHS UK. Studium nelze zanechat zpětně.


Kontakt

Agendu přerušení a zanechání studia řeší studijní oddělení. V případě jakýchkoliv dotazů se také můžete podívat do často kladených dotazů.


Poslední změna: 14. prosinec 2017 14:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám