• Studium
  • Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška


V současné době je na bakalářském studiu v platnosti více studijních plánů. Podoba Státní závěrečné zkoušky (SZZ), kterou budete absolvovat, se proto odvíjí od roku vašeho zápisu do studia:


SZZ - pokyny pro studující zapsané ke studiu do roku 2017

SZZ - zpokyny pro studující zapsané ke studiu od roku 2018 a dále


Kontrola studijních povinností před SZZ


Funkce Kontrola před SZZ ve Studijním informačním systému vám poskytne ujištění, že splňujete podmínky pro přistoupení ke státní zkoušce, a to především co do požadovaného počtu profilových povinně volitených předmětů, počtu kreditů za povinně volitelné předměty celkem a celkového počtu kreditů za studium.


→ Kontrola studijních povinností před SZZ
Poslední změna: 28. srpen 2023 16:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám