• Studium
  • Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška


V současné době je na bakalářském studiu v platnosti více studijních plánů. Podoba Státní závěrečné zkoušky (SZZ), kterou budete absolvovat, se proto odvíjí od roku vašeho zápisu do studia:


Pokyny k SZZ pro studující zapsané ke studiu od roku 2018 a dále

Pokyny k SZZ pro studující zapsané ke studiu do roku 2017


Často kladené dotazy k SZZ

Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky ke státní závěrečné zkoušce, veškeré další potřebné informace jsou k dispozici v pokynech výše a v sekci Bakalářská práce.

Mohu přistoupit ke státnici, i když nemám 180 kreditů?

  • V případě SVIP, EDK a FKH ano, ke zkoušce je možné přistoupit po splnění podmínek, které naleznete v sekci Studijní povinnosti.

  • K obhajobě bakalářské práce je možné přistoupit teprve po získání 180 kreditů při splnění všech předcházejících studijních povinností.

Kolik je pokusů na státnice?

  • Řádný termín a dva opravné.

Jak fungují opravné pokusy?

  • Stejně jako pokus řádný. U druhého opravného pokusu je navíc přítomen nezávislý pozorovatel.

Kdy dostanu termín zkoušky?

  • Pozvánku s konkrétním termínem části státní zkoušky obdrží student zapsaný ke zkoušce nejpozději tři dny předem.

Jak státnice probíhají?

  • Informace k průběhu jednotlivých částí státních zkoušek naleznete v SIS přímo u dané zkoušky.


Kontrola studijních povinností před SZZ


Funkce Kontrola před SZZ ve Studijním informačním systému vám poskytne ujištění, že splňujete podmínky pro přistoupení ke státní zkoušce, a to především co do požadovaného počtu profilových povinně volitených předmětů, počtu kreditů za povinně volitelné předměty celkem a celkového počtu kreditů za studium.


→ Kontrola studijních povinností před SZZPoslední změna: 18. duben 2024 10:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám