• Studium
  • Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška

  • Státní závěrečná zkouška na bakalářském studiu má dvě části: obhajobu bakalářské práce (cca 60 minut) a znalostní část (cca 20 minut). Obě části standardně skládáte najednou před toutéž komisí.

  • Státní závěrečná zkouška není dotována kredity a máte ji zaregistrovanou v SIS od začátku studia mezi předměty jako Zkoušku z humanitní vzdělanosti (YAK47) a Obhajobu bakalářské práce (YAK47005).

  • Ke státní závěrečné zkoušce se musíte přihlásit v SIS – nikoliv ke konkrétnímu termínu, nýbrž k období, ve kterém chcete v daném semestru SZZ vykonat. Po přihlášení do SIS klikněte na ikonu Termíny zkoušek – přihlašování. Přihlaste se ke všem částem SZZ, které budete skládat. Pouze pokud jste již např. obhajobu vykonali, přihlásíte se pouze k druhé části a naopak. Kódy příslušných předmětů začínají písmeny YAK (nesplést si je se soubornými zkouškami).

  • Spolu s přihláškou ke Státní závěrečné zkoušce odevzdáváte 2 výtisky bakalářské práce a seznam literatury ke zkoušce. Přihláška ke státní závěrečné zkoušce bude k nalezení v SIS, poté, co se přihlásíte k příslušnému období konání SZZ. Pod ikonou tisk najdete Vaši předvyplněnou přihlášku, kterou vytisknete a podepsanou přinesete při odevzdání bakalářské práce na Sekretariát bakalářského studia (SBS).

  • I v případě, že neuspějete u první části Státní závěrečné zkoušky, můžete přistoupit ke druhé části. Pokud uspějete pouze u jedné části Státní závěrečné zkoušky, opakujete v budoucnu pouze tu část, u níž jste neuspěli.

  • Studium je Vám ukončeno ke dni úspěšného absolvování obou částí Státní závěrečné zkoušky. K slavnostní promoci poté obdržíte pozvánku ze studijního oddělení.

  • Pro další informace ohledně státnic a bakalářských prací pište na e-mail:


Poslední změna: 22. leden 2019 15:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám