Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: dětství)


Psychofyziologie a neuropsychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB038 Garant: Martinec Nováková,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Informace pro studující v programu "Studium humanitní vzdělanosti": jedná se o předmět profilujícího základu, povinně volitelný.Předmět je koncipován jako koncentrovaný přehled biologických struktur a mechanismů spojených s lidskou psychikou a chováním. Obsahuje základní recentní údaje z oblasti anatomie, fyziologie, endokrinologie a neurověd, které jsou nutné k pochopení mechanického fungování psychických jevů. Klíčové tematické okruhy se týkají například poznání anatomie a funkce lidského mozku, komplexní pohled na fungování našich smyslů, biologie a fyziologie chování, biologie a neurobiologie sexu a reprodukce či vztahu mozku a myšlení.

Psychologie celoživotního vývoje

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB033 Garant: Schöffelová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, jazyk, rodina
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento přednáškový cyklus volně navazuje na přednáškový cyklus Vývojová psychologie. Nabízí studentům přehled stěžejních poznatků současné vývojové psychologie, včetně metod výzkumu užívaných v současné vývojové psychologii. Témata kurzu se zaměřují na popis zákonitostí psychického vývoje v období školního věku, dospívání, dospělosti a stáří. Cyklus přednášek provází studenta systematickou četbou základní literatury, která je významnou oporou přípravy pro SZK Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kurz určen pouze pro studenty druhého a vyššího ročníku. Žádosti o zápis nad limit budeme řešit osobně na konci první hodiny, na emailové žádosti o zápis nad limit nebudeme reagovat.

Psychologie osobnosti

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB034 Garant: Lindová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, komunikace, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Psychologie osobnosti je jeden z profilových kurzů psychologie.Přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích psychologie osobnosti. Podává informace o vymezení osobnosti v psychologii, o rozličných přístupech k pojímání osobnosti. Zaměří se rovněž na strukturu osobnosti, její dynamiku, utváření a vývoj; a dále pak na metody poznávání osobnosti a přehled klíčových teorií osobnosti.

Psychologie osobnosti (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB034K Garant: Lindová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, komunikace, sociálněvědní teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Jedná se o jeden z profilových předmětů psychologie. Tento přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích psychologie osobnosti. Podává informace o vymezení osobnosti v psychologii, o rozličných přístupech k pojímání osobnosti. Zaměří se rovněž na strukturu osobnosti, její dynamiku, utváření a vývoj; a dále pak na metody poznávání osobnosti a přehled klíčových teorií osobnosti.

Vybrané otázky výzkumu v pedagogické psychologii

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB043 Garant: Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství
Rozvrh: viz SIS
Seminář Vybrané otázky výzkumu v pedagogické psychologii seznamuje studenty s vybranými tématy z oblasti pedagogické psychologie a to přednostně tak,aby mohl studentům se zájmem o tuto problematiku nabídnout orientaci v relevantní odborné literatuře a zdůraznit metody výzkumu specifické pro tuto oblast výzkumu. Seminář navazuje a rozšiřuje dílčí znalosti získané v kurzu Vědecko výzkumná propedeutika, Psychologie celoživotního vývoje. Velmi vhodně seminář doprovází záměr studenta zpracovat bakalářskou práci z oboru pedagogické psychologie.

Vývojová psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB032K Garant: Schöffelová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Tento přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích současné vývojové psychologie. Témata kursu reprezentují klíčové teoretické modely a fenomény pro porozumění zákonitostem psychického vývoje člověka v období raného až předškolního věku.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Studium humanitní vzdělanosti

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

garant studijního programu


Sekretariát programu SHV

kancelář tajemnic studijního programu


Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám