• O programu

O programu


Bakalářské Studium humanitní vzdělanosti (SHV) studentům zprostředkuje základní znalosti jak v oblasti společenských věd (sociokulturní antropologie, psychologie, sociologie, ekonomie), tak v historii a filosofii. V těchto základních disciplínách sice neposkytuje znalosti a dovednosti v takovém rozsahu, v jakém je to možné v jedno- či dvouoborových studiích, nicméně náhradou za to učí rozumět těmto disciplínám v jejich vzájemných vztazích, a přináší jim tak nadhled, který je ve specializovaných studiích jen obtížné získat. Tento studijní program klade také důraz na rozvoj jazykových kompetencí, jeho nejvýraznějším rysem je ovšem do značné míry otevřený studijní plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého studenta. Vhodnou volbou z široké nabídky předmětů (vedle výše zmíněných také např. dějiny a teorie umění, management, ekologie, vizuální tvorba atd.) se student může v průběhu studia postupně zaměřovat a specializovat buď k navazujícímu magisterskému studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo k praktickému uplatnění např. v oblasti státní správy a samosprávy, ve sféře neziskových organizací, v oblasti public relations, médií atd.


Výuka v bakalářském studiu je organizována v rámci šesti modulů (filosofického, historického, komunikativního, kreativního, společenskovědního a kvalifikačního). Přečtěte si rozhovory se zástupci tří z nich o tom, oč při studiu v tomto programu běží:


Rozhovor s Jaroslavem Novotným

Rozhovor s Janem Horským

Rozhovor s Hedvikou Novotnou

Poslední změna: 9. listopad 2017 18:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám