• Studium
  • Kurz pro neúspěšné studenty

Kurz pro neúspěšné studenty


Pokud jste nesplnili některou ze studijních povinností a bylo vám ukončeno studium, vztahuje se na vás nabídka pokračovat v následujícím roce ve studiu v rámci programu CŽV.


Můžete se přihlásit do programu CŽV 12 - Kurz pro neúspěšné studenty. V rámci programu je možno si dle svého výběru prostřednictvím webové registrace zapsat až 10 předmětů z nabídky zejména bakalářského Studia humanitní vzdělanosti, ale též po dohodě i z nabídky předmětů ostatních kateder.


Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechny práva a povinnosti, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle stejných pravidel jako studenti řádného studia. Účastníkovi je na konci programu na požádání vydán transkript. Atestované předměty je možné si v rámci platných podmínek nechat uznat v případném budoucím studiu na FHS UK.


Účastník programu nesmí mít žádné souběžně aktivní ani přerušené studium na FHS UK a zároveň je v rámci tohoto programu vyloučena možnost zapisovat si předměty z nabídky jiných fakult.


Zaujala vás tato možnost? Všechny podrobné informace o kurzu pro neúspěšné studenty najdete na hlavních webových stránkách fakulty.


Poslední změna: 17. leden 2024 13:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám