Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2020/2021

(Klíčové slovo: fenomenologie)


Co je smysl a jaký smysl má se takto ptát?

Kód předmětu: YBFC184 Garant: Kanócz,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Budeme se ptát po nejzazší povaze všeho našeho zacházení s pozorností a zároveň toho, co jsme při něm s to zpozorovat. Rozlišíme různé základní možnosti, jak či kde takovou poslední povahu hledat. A budeme se ptát, jaké místo taková hledání zaujímají v celku našeho zacházení s pozorností. Mezi autory, (s) jejichž texty budeme diskutovat, budou Edmund Husserl, Jacques Derrida, Michal Ajvaz a Hermann Schmitz. Přednáška může posloužit jako neortodoxní úvod do fenomenologického způsobu filosofování.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBFC124 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT231 (Troja)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Fenomenologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB020 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT201 (Troja)
Cílem kurzu je vysvětlovat základní pojmy fenomenologické filosofie, v návaznosti na znalosti, které studenti mají z přednášek v rámci Úvodu do filosofie. Postupně bude pro výklad základních témat uvedených v sylabu používána primární literatura z oblasti fenomenologie, tj. především texty o prostoru Jana Patočky s odkazy na Edmunda Husserla, Maurice Merleau-Pontyho a dal39 autory. Atestace za seminární práci.

Fenomenologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB021 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT231 (Troja)
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. V úvodním semináři jsou studenti seznámeni s ideou fenomenologické filosofie a fenomenologickým teoretickým přístupem. Další semináře se věnují francouzské fenomenologii, jmenovitě teorii intersubjektivity v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra a problematice tělesnosti ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho. Aktivní účast a závěrečné, společné kolokvium.

Seminář k pramenům smyslu

Kód předmětu: YBFC185 Garant: Kanócz,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Seminář k povaze smyslu a k teoretickému dílu Michala Ajvaze. V konfrontaci s vybranými Ajvazovými texty budeme diskutovat možnosti a případné meze fenomenologického hledání posledních „pramenů smyslu“. Zprvu se budeme scházet nad knihou Sny gramatik a záře písmen. Seminář doplňuje přednášku Co je smysl a jaký smysl má se takto ptát?, ale každý z kursů lze navstěvovat i samostatně.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám