Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: fenomenologie)


Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBFC124 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Heideggerův „Bytí a čas“

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Jde o doprovodný, bezprostředně navazující seminář k přednášce „Heideggerův Bytí a čas“. Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Introduction to Phenomenology

Kód předmětu: YBAJ164 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course will provide an introduction to Phenomenology, one of the two major philosophical movements in the 20th Century. Founded by E Husserl (born April 8, 1859, Prostějov, Czechia, died April 27, 1938,Freiburg im Breisgau, Germany) as a pure philosophical science of consciousness and critically developed as a philosophy of existence and Being by Martin Heidegger (born September 26, 1889, Messkirch, Germany, died May 26, 1976, Freiburg im Breisgau, Germany), phenomenology remains to this day the indispensable historical and systematic context for contemporary Continental philosophy. This introductory course has three main aims: 1) provide instruction for developing the skill of critically reading primary philosophical texts: 2) provide an introduction to the basic concepts in Plato’s and Aristotle’s philosophies that represent the philosophical precedent to Phenomenology’s basic concepts; and 3) provide an introduction to Husserl’s pure phenomenology of consciousness and Heidegger’s existential-ontological phenomenology of Being.

Jan Patočka: Heretical Essays in the Philosophy of History

Kód předmětu: YBAJ163 Garant: Mensch,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
anotace doplnit anotace doplnit anotace doplnit anotace doplnit anotace doplnit

Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB049 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Původní anotace: V semináři se studující seznámí se základními myšlenkami Merleau-Pontyho fenomenologické koncepce vnímání a tělesnosti. Čteny a komentovány budou klíčové pasáže spisu Fenomenologie vnímání. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Nyní: Výuka probíhá formou distančních seminářů (Jitsi Meet - PontyFV, ve stejném čase jako dříve kontaktní - středa 11:00 - 12:20). Vzhledem k situaci zvyšujeme maximum na 5 neúčastí. Pokud se někdo nemůže připojit nebo mu distanční výuka nevyhovuje, může využít možnost náhradní atestace (viz výše).

Vědění a umění: Heidegger a Dilthey

Kód předmětu: YBFC143 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurs se bude věnovat Heideggerově pozdní filosofii, výkladu jeho pojetí vědy, techniky a umění. Zaměří se především na výklad základních pojmů a koncepcí týkajících se vědy, techniky a umění v Heideggerových dílech, která byla přeloženy i do češtiny (Věk obrazu světa, Novověká matematická přírodní věda, Věda a zamyšlení, Otázka techniky, Věk obrazu světa). Poslední tři přednášky budou věnovány pojetí rozumění a umění u W. Diltheye.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám