Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2022/2023

(Klíčové slovo: film)


Filmový seminář

Kód předmětu: YBFC221 Garant: Hanyš,M. + Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: film
Rozvrh: čt 16:00 - 18:40, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři v průběhu semestru shlédneme vybrané zásadní filmy z různých období dějin kinematografie. Studenti se rozdělí do skupin a předem si vyberou film, na který se podívají, načtou si k němu literaturu a připraví si ve skupině komentář (resp. prezentaci) na 20-30 minut. Komentář může zaznít před nebo po filmu, nebo být rozdělen na části. Témata prezentací je třeba si nechat předem projednat s vyučujícími, kteří jsou garanty daného filmu (uvedeni níže v sylabu u jednotlivých filmů). Zpracování témat by se mělo opírat o obeznámenost s povinnou a doporučenou literaturou (rozhodně ne jen o uživatelské komentáře ve filmových databázích a wikipedii!).

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám