Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: teorie umění)


Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBFC253 Garant: Pětová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Digitální umění a nová média II.

Kód předmětu: YBKC184 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média, teorie umění
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Volné pokračování kurzu Digitální umění a nová média I. bude zaměřeno méně popisně a historiograficky, zato více problémově. Pokud předcházející kurz mapoval obsah "umění elektronického věku" (Popper, Wands), snaží se tento kurz spíše formou semináře diskutovat úspěchy a problémy uměleckých děl "digitálního umění a umění nových médií". Jde o témata "otevřenosti", "novosti", "interaktivnosti", "emergence", "imerze", "nové společenské angažovanosti", "hybridnosti", "mazání mezí stroj-člověk nebo stroj-organismus", atd. Souběžně bude kurz pátrat po osudu uměleckých prognóz a extrapolovat vývojové tendence umění nových médií.

Estetika v kontextu filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB090 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz má za cíl poskytnout základní orientaci v tématech filosofické estetiky a je koncipován jako dvousemestrální. Zatímco v prvním semestru se zaměřujeme na starší estetiku (od Platóna a Aristotela ke Kantovi a Hegelovi), v semestru druhém bude naším centrálním zájmem estetika 19. a především 20. století. Předmět může mj. posloužit těm studentům, kteří se chystají na zkoušku z „Úvodu do filosofie“ či na atest „Filosofie v kontextu humanitních věd“ (FKHV). Pro přihlášení do kurzu není nezbytné absolvovat předešlý kurz ze zimního semestru.

Feminizmus a umenie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB100 Garant: Tomková,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je nabídnout průřez klíčovými feministickými texty s ohledem na uměleckou tvorbu a vývoj výtvarného umění a v dialogu s nimi. Kurz si klade za cíl seznámit studentstvo s kritickými tématy, kterými se zabývalo feministické hnutí 20. a 21. století až do současnosti. Kurz je založen na četbě a diskusi textů, které budou v hodinách doplněny ukázkami z umění a kurátorství 20. a 21. století. Kurz představí feministická témata, jako jsou: mzda za domácí práci, viditelnost umělkyň v dějinách umění, feministické kurátorství, práce a volný čas, emocionální a reprodukční práce, veřejný prostor a ženy, socialistická internacionála, zrušení rodiny, intersekcionální a černošský feminismus, glitch feminismus, kyberfeminismus, queer fenomenologie a reprodukční práva a práva queer lidí v současnosti. Jak současné umění reaguje na tyto politické agendy a nabízí alternativní či emancipační narativy?

Splynutie umenia so životom

Kód předmětu: YBKC201 Garant: Tomková,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: slovenština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je diskutovat o dlouhodobé snaze umění splynout se životem. Od historické avantgardy, hnutí Fluxus nebo Josepha Beuyse a jeho sociálního sochařství v 70. letech 20. století až po biopolitické rysy současného umění, kdy je za umění považována i základní lidská interakce.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB083 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz probíhá v letním i zimním semestru - lze zapsat v obou semestrech, avšak maximálně dvakrát. Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Teorie fotografie

Kód předmětu: YBKC018 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média, teorie umění
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Fotografie je exemplem moderního technického obrazového média, které prodělalo řadu proměn nejen po stránce technologické, ale i po stránce epistemologické či diskursivní. Fotografie není pouhá technologie, ale je to především koncept vnímání, poznání a zobrazování. Diskuse kolem fotografie se vedly o otázce pravdivosti, realističnosti, demokratičnosti, autenticity apod. nebo naopak o problémech konvenčnosti, manipulativnosti, pasivity atd. Řada filosofů, teoretiků kultury, umělců či kritiků uvažovala o společenské roli fotografie, o její úloze v rámci proměny dějinné epistémé, o jejích kladech či záporech, o její moci, o jejím vztahu s divákem atd. Tyto teoretické diskuse budeme shrnovat a konfrontovat v rámci sledování charakteristických pojmů, popř. stereotypů, s nimiž se odborná i laická veřejnost k fotografii vztahuje.

Vybrané kapitoly z estetiky

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB091 Garant: Josl,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je koncipován jako základní historicko-systematické seznámení s estetikou. Ze základních systematických témat se dotkneme následujících otázek: Může umění kazit charakter? Existuje vysoké a nízké umění? Co je estetický postoj? Co je to soud vkusu a jak ho poznáme? Existují standardy vkusu nebo je vkus relativní? Co je umění? Je směšné zároveň vždy kruté a ponižující? Jaký je vztah umění a filosofie? Historicky bude kurz témata sledovat v kontextu autorů, u nichž se otázka nejpalčivěji projevila a to chronologicky od antických klasiků po počátek 20. století.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám