Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: latina)


Latina pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC112 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: latina
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář se bude zabývat morálním náboženstvím, které vzniklo na platonském základě a v prvních stoletích prostupovalo křesťanskou teologii. Tento motiv nevedl k vytvoření církevně koncipovaného náboženství, ale provází křesťanství jako menšinový proud v celých dějinách. Tento motiv ale má v období tzv. osového věku několik paralel v mimoevropských moudrostních systémech. Východiskem pro práci semináře budou rozpracované these podle přednášek doc. Pince v minulých letech. Forma semináře je diskuse nad připravenými thesemi a otázkami. Způsob atestace: Předpokladem je aktivní účast, studenti dostanou možnost zpracovat si samostatné texty na jednotlivých ukázkách motivů morálního náboženství, které by eventuálně byly součástí plánované publikace. Den a čas konání: Seminář bude „blokový“, jednou měsíčně v neděli (konkrétně po domluvě účastníky).

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám