Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: náboženství)


Je křesťanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBFC189 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu ideou dobra. Pojem morální náboženství použil poprvé Jan Patočka v přednáškovém cyklu Platon a Evropa. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Kurz bude atestován podle pravidel Úvodní kurzy a cykly (viz UKC v Moodle v Historickém modulu).V zimním semestru školního roku 2021/22 bude výuka kurzu prováděna klasickou formou, pokud nenastane nějaká změna.

Náboženství a dějiny muslimských zemí I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB008 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, náboženství
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět seznamuje s nejdůležitějšími prvky muslimské kultury a náboženství na historickém základě. Výklad je věnován hlavně formování islámských náboženských a sociopolitických institucí v období prvních dvou století hidžry. V LS pokračuje výkladem o pozdějších obdobích. Kurz je vypisován jednou za tři roky a je určen studentům, kteří jsou ochotni plnit všechny studijní požadavky, tzn. vedle účasti na přednáškách také přečíst povinnou literaturu. Ačkoli účast na přednáškách není povinná, není příliš vhodný pro distanční studenty. V případě, že bude v období zápisu kapacita kurzu vyčerpána, vyčkejte, zda se postupně neuvolní místo. S žádostí o zápis nad limit kontaktujte vyučujícího teprve 3 dny před koncem lhůty k zápisu.

Řecké náboženství: rituál

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB064 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs seznamuje se základy, povahou a historickým pozadím starořeckých státních kultů se zvláštním důrazem na rituální stránku.

Uvedení do křesťanské filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB071 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs je uvedením do křesťanské filosofie či - obecněji a přeněji řečeno - myšlení, a to prostřednictvím interpretace Janova evangelia. Na semináři bude přečtena a okomentována první část Janova evangelia Jn 1,1 — 10, 42. Vyložen bude jednak Prolog (nejčastěji interpretovaná a zřejmě též „nejfilosofičtější“ část Nového zákona, a dále větší část tzv. Knihy znamení, jejíž osnovu tvoří sedm známých zázraků (proměnění vody na víno (Jn 2); uzdravení syna královského služebníka (Jn 4); uzdravení ochrnutého (Jn 5); nasycení pěti tisíc (Jn 6); chůze po vodě (Jn 6); uzdravení slepého od narození (Jn 9)). Na sedmý zázrak, vzkříšení Lazara (Jn 11) se již v tomto semestru nedostane a zahájíme jím semestr letní. Všechny zázraky jsou přestaveny jako SÉMEIA, tj. znamení Ježíšovy moci a poslání. Výklad se pokusí ozřejmit specifický styl Janova myšlení založeného v symbolech a protikladech (světlo skrz tmu, radost skrze bolest, život skrze smrt apod.) Metoda výkladu bude filosofická, důraz bude položen na historický, literární, náboženský a kulturní kontext daného spisu. V semináři bude — vzhledem k rozsahu textu — užíván dvojí způsob výkladu: některé pasáže (Prolog, rozmluva s Nikodémem, nasycení pěti tisíců a řeč o chlebu z nebe) budou probrány velmi podrobně v podstatě metodou line-by-line komentáře, k jiným pasážím (zejména 7. a 8. kapitola) bude poskytnut spíše narativní komentář, tj. výklad se soustředí na větší celky a text bude celkově spíše pouze shrnut. Cílem semináře je poskytnout praktickou znalost Janova evangelia a dále představit možnosti a limity, které skýtá primárně filosofické čtení biblických či náboženských textů vůbec.V případě zhoršení epidemické situace, zdravotní indispozice přednášejícího či jiných okolností bude seminář pokračovat zde:https://www.youtube.com/user/2007ulysses/featured

Úvod do antropologie náboženství

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB045 Garant: Klepal,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Problematika náboženství a souvisejících fenoménů představuje zásadní téma antropologie od jejího ustanovení jako vědecké disciplíny. „Antropologie náboženství“ se stala důležitým polem pro vedení teoretických debat i vznik empirických studií formujících celý obor. Prostřednictvím přednášek, četby, diskuzí a audiovizuálních materiálů získají studující základní přehled o 1) teoretických pozicích, ze kterých je náboženství v antropologii zkoumáno; 2) klasických tématech, kterým se antropologie náboženství věnuje (víra, rituál, magie, šamanismus, náboženská změna, náboženské objekty); 3) konkrétních studií náboženských reprezentací a praktik založených na etnografickém terénním výzkumu.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám