Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2022/2023

(Klíčové slovo: jazyk)


Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení

Kód předmětu: YBFC239 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V kursu se pokusíme zmapovat, jakým způsobem západní filosofové nahlíželi otázku gesta a znakového jazyka (od Platóna po Merleau-Pontyho).

Jazyk jako klíč ke kultuře a myšlení

Kód předmětu: YBEC172 Garant: Pavlásková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jazyk se často považuje za něco, co pro lidské myšlenky není kdovíjak určující – jako by šlo o jakési neutrální prostředí, stejně neviditelné a bez vlastností jako vzduch. Některé proudy moderní lingvistiky ale ukazují, že to ani zdaleka nemusí být pravda. Přirozené jazyky jsou s největší pravděpodobností všechno, jen ne neutrální; obraz světa, který nám nabízejí, má do objektivnosti velmi daleko; a naše myšlení je tak dost možná vydáno na milost naší mateřštině daleko víc, než si běžně uvědomujeme.

Psychologie celoživotního vývoje

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB033 Garant: Schöffelová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, jazyk, rodina
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento přednáškový cyklus volně navazuje na přednáškový cyklus Vývojová psychologie. Nabízí studentům přehled stěžejních poznatků současné vývojové psychologie, včetně metod výzkumu užívaných v současné vývojové psychologii. Témata kurzu se zaměřují na popis zákonitostí psychického vývoje v období školního věku, dospívání, dospělosti a stáří. Cyklus přednášek provází studenta systematickou četbou základní literatury, která je významnou oporou přípravy pro SZK Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě.!PRO ZÁPISY NAD LIMIT SE DOSTAVTE NA PRVNÍ HODINU, NEKONTAKTUJTE VYUČUJÍCÍ EMAILEM, ZÁPIS NA ZÁKLADĚ EMAILU NENÍ MOŽNÝ!

Úvod do studia jazyka II.

Kód předmětu: YBEC028 Garant: Císařovská,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Toto setkávání s jazykem otevírá nové pohledy a spojitosti. Tříbí schopnost vnímat různé analogie mezi jazykovými kategoriemi a světem kolem nás i jevy, které se nás bezprostředně dotýkají. Vedle probouzení vědomí jazyka je jedním z cílů i posilovat odolnost vůči četným manipulačním vlivům, které jako svůj nástroj využívají jazyk (reklama, propaganda, rétorika, polopravdy apod.). Poznávání různých jazykových vrstev lze prakticky využívat nejen při bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při ústním vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení. Vyžaduje systematickou přípravu v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Osnova učiva se přizpůsobuje potřebám účastníků kurzu: důraz na teoretické zakotvení se může přesouvat na praktické procvičení probírané látky a naopak. Paralelně s výkladem se v krátkých sondách zabýváme i některými notoricky problémovými oblastmi české gramatiky, pravopisu i ortoepie. Kurz volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu.

Základní otázky logiky II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB003 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do otázek logiky navazující na předmět Základní otázky logiky I., lze však zapisovat samostatně. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: řečí, analýzou, kalkulem, významem atd. Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice pomocného filosofického oboru od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky. (Kurz je dobré si zapsat spolu se seminářem Základní otázky logiky II. - seminář - YBFB005).

Základní otázky logiky II. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB005 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky II. (Kurz je dobré si zapsat spolu s přednáškou Základní otázky logiky II. - YBFB003).

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám