Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: redakční práce)


Redakční práce - Seminář ke kurzu Základy redakční práce

Kód předmětu: YBQC048 Garant: Kratochvílová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: redakční práce
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář navazující na přednášku Základy redakční práce. Atest: 75% účast, průběžné plnění zadaných cvičení.Samostatná práce s textem: analýza z hlediska gramatického, stylistického, genologického. Základní orientace v problematice publicistických a literárních žánrů. Tvůrčí přístup k řešení problémů souvisejících s redigováním a korigováním textu.Doporučení: Bylo by vhodné, kdyby si zapsaní studenti na seminář nosili svůj notebook nebo tablet.Sylabus1. Typografická pravidla a jejich uplatnění v korekturách. Poznámky pro zlom. Interpunkce. Uvozovky, závorky, čárky. 2. Korektorské značky. Základní pojmy z oblasti redakční a nakladatelské práce.3. Vymezení žánru textu. Redakční zpracování odborného textu, beletrie, žurnalistického textu.4. Stylistika, struktura a jazyková korektura odborného textu.5. Redakční práce na překladu.6. Knižní publicistika. Časopisecká publicistika.7. Populárně naučná literatura.8. Řeč a psané slovo. Přepis rozhovoru, jeho úprava (žurnalistika versus odborná práce). Přepis vyprávění.9. Novinový článek. Formální úprava článku, struktura. Vědecký článek.10. Editace historických a starších textů, redakční zásady práce s archivními materiály.Vědecké a čtenářské vydání.11. Poznámkový aparát. Bibliografie. Norma ISO 690. Anotace. 12. Tvorba rejstříků. Jmenný, věcný, smíšený. Tiráž.LiteraturaPovinná:Magincová, D., Příručka nakladatelského redaktora, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2003.Pistorius, V., Jak se dělá kniha. Praha - Litomyšl: Paseka, 2003.Doporučená:Bratková, E. (zprac.), Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2. Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací, 2008. Dostupné (online) z: www: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf (cit. 26. 1. 2016).Editor a text. Úvod do praktické textologie. Red. R. Havel a B. Štorek, ed. J. Fleišman a M. Kosák. Litomyšl: Paseka, 2006.Pokorný, M. - Pokorná, D., Redakční práce. Jak připravit text k publikování, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011.Woll, T., Rukověť nakladatele. Řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002.Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů s poznámkami a úvodním slovem. (Eds.: Jan Kříž, Irena Holcová, Veronika Nerudová).

Úvod do Čítárny (Kultura mluveného slova)

Kód předmětu: YBEC092 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyková kultura, redakční práce
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kombinovaný kurs (přednáška/seminář), který má posluchače připravit na souvislou četbu esejistických textů v kursu Čítárna (viz příslušnou stránku předmětu).

Vědecká a cestopisná žurnalistika

Kód předmětu: YBKC181 Garant: Josephy,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura, redakční práce
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je teoretické i praktické osvojení publicistických žánrů, které mohou zprostředkovat vědecké, resp. antropologické poznatky širší veřejnosti. Studenti si v jeho průběhu vyzkouší základy redakční práce, seznámí se blíže s mediálním prostředím a naučí se v něm efektivněji komunikovat slovem i obrazem.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám