Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2022/2023

(Klíčové slovo: redakční práce)


Redakce překladu II.

Kód předmětu: YBEC171 Garant: Císařovská,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: redakční práce
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz Redakce překladu především učí psát lépe česky. Studentům, již pracují na svém bakalářském překladu, dává příležitost sdílet obtížné úseky svého překladu s kolegy a získat tak větší jistotu i nadhled.Kurz bude sledovat dvě paralelní linky: ta první se zaměří na jevy, které v češtině leckdy působí potíže, např. interpunkce, zájmena, slovosled, a ta druhá na komentovanou analýzu různých textů a studentských překladů. Cvičení a studijní materiály budou vždy reagovat na nastalou situaci a potřeby účastníků.

Redakční práce - Seminář ke kurzu Základy redakční práce

Kód předmětu: YBEC146 Garant: Kratochvílová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: redakční práce
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář navazující na přednášku Základy redakční práce. Samostatná práce s textem: analýza z hlediska gramatického, stylistického, genologického. Základní orientace v problematice publicistických a literárních žánrů. Tvůrčí přístup k řešení problémů souvisejících s redigováním a korigováním textu.

Seminář písemné a audiovizuální reflexe

Kód předmětu: YBKC192 Garant: Váša,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura, redakční práce
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem semináře je prohloubit schopnost písemné či audiovizuální reflexe se zaměřením na oblast kultury. Seminář se zaměří zejména na žánr recenze, tak, jak je vyžadován konkrétními současnými médii. Jinými slovy, cílem semináře bude prostřednictvím řízených workshopů prohloubit schopnost i v rámci malého formátu precizně, srozumitelně a zároveň sofistikovaně argumentovat a formulovat názor. V kontextu humanitně zaměřené fakulty dodejme: názor, jenž by měl být založen na odborné erudici, leč formulován tak, aby byl čitelný i pro neakademické čtenáře. Jedním z cílů je tak i prohloubení dovednosti srozumitelné popularizace akademicky podloženého názoru (kromě jiného tzv. třetí role univerzity).

Vědecká a cestopisná žurnalistika

Kód předmětu: YBKC181 Garant: Josephy,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura, redakční práce
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je teoretické i praktické osvojení publicistických žánrů, které mohou zprostředkovat vědecké, resp. antropologické poznatky širší veřejnosti. Studenti si v jeho průběhu vyzkouší základy redakční práce, seznámí se blíže s mediálním prostředím a naučí se v něm efektivněji komunikovat slovem i obrazem.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám