Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: literatura)


Cibulský seminář dějin evropského ducha V.

Kód předmětu: YBQC108 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost BLOK (Jinonice)
„Kdo jsme a odkud jsme přišli“, „co jsou základy naší totožnosti, našeho evropanství“? Tak se ptáme, zase znovu naléhavěji. Seminář nenabízí odpovědi. Seminář jen nabízí zrcadlo našim otázkám v podobě otázek, které formulovali naši předkové v textech, které pokládáme za součást kánonu naší vzdělanosti. To bude tedy jádro semináře: Budeme společně, pomalu a soustavně číst a rozebírat některé velké texty evropského kánonu.Ve třetím ročníku budeme číst první a druhou knihu Rabelaisova Gargantuy a Pantagruela (v českém překladu, francouzský originál bude k ruce).

Evropská literární kultura I. - Antický a biblický literární kánon

Kód předmětu: YBQC036 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
První část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). První semestr je věnován evropskému starověku.

Hölderlinův Hyperion

Kód předmětu: YBFC129 Garant: Kanócz,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: po 18:30 - 19:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se budeme snažit pronikat k Hölderliovu „filosoficky relevantnímu“ románu Hyperion aneb eremita v Řecku. Budeme společně studovat a diskutovat jeho vybrané pasáže, ovšem se stálým bedlivým zřetelem ke komplikované celkové komposici románu, bez kterého smysl jednotlivých míst ani celku nemůže vystoupit. O komposici a možných viděních celkového vyznění budu v rámci semináře držet několik přednášek. Jakkoli nám v první linii půjde o román samotný, budeme (v druhé linii) diskutovat i jeho vztah k ostatnímu Hölderlinovu dílu a (v třetí linii) také k recepci Hölderlina u některých filosofů, pro jejichž myšlenkový vývoj měl klíčovou roli (Martin Heidegger, Heinrich Rombach, Arthur Boelderl a další). Bylo by samozřejmě velmi vítáno, kdyby si zájemci o účast v semináři román přečetli již před začátkem semestru. Znalost němčiny není podmínkou.

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi.

Konec Říma, konec náš? Krize antické civilizace ve světle dobových textů

Kód předmětu: YBQC112 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Řeč o analogii mezi současnou situací Západu a krizí Říma se proměnila v klišé v ústech publicistů a demagogů. My se podíváme, co o vlastním světě soudili řečtí a římští, pohanští a křesťanští autoři onoho věku, tedy druhého až šestého století po Kristu.

Literární tvorba I.

Kód předmětu: YBKC025 Garant: Vodňanský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz praktického nácviku psaní prozaického literárního textu s ohledem na druhy a žánry.

Podoby těla v literatuře

Kód předmětu: YBFC134 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme podobami a proměnami tělesnosti ve vybraných literárních dílech (J. Havlíček - Neviditelný, H.P. Lovecraft, M. Proust, F. Rabelais - groteskní pojetí těla, B. Stoker - Dracula, H.G. Wells aj.). Obecnou perspektivu nám při tom poskytují převážně fenomenologické tematizace tělesnosti, např. v textech E. Husserla, M. Merleau-Pontyho, J.-P. Sartra či D. Trigga. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři(bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3-5 str.).Povinná literatura:M. Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání (vybrané pasáže).E. Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II (vybrané pasáže).

Vědecká a cestopisná žurnalistika

Kód předmětu: YBKC181 Garant: Josephy,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura, redakční práce
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je teoretické i praktické osvojení publicistických žánrů, které mohou zprostředkovat vědecké, resp. antropologické poznatky širší veřejnosti. Studenti si v jeho průběhu vyzkouší základy redakční práce, seznámí se blíže s mediálním prostředím a naučí se v něm efektivněji komunikovat slovem i obrazem.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám