Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2018/2019

(Klíčové slovo: antika)


Aristoteles: O duši

Kód předmětu: YBF304 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Aristotelés: Politika

Kód předmětu: YBF381 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, politická teorie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a komentář vybraných pasáží Aristotelovy Politiky.

Aristotelés: Úvod do zoologie

Kód předmětu: YBF382 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme číst první knihu spisu O částech živočichů a vybrané pasáže z dalších Aristotelových zoologických spisů (tj. GA, HA a PA II-IV). Většinu textů budeme mít k dispozici v českém překladu, v některých případech však budeme vycházet z překladů anglických.Syllabus:21.2. Úvod28.2. PA I,5 a I,17.3. PA I,1 (pokračování)14.3. PA I,1 (dokončení)21.3. GA I,128.3. GA I,24.4. GA I,3-511.4. GA I,6-718.4. GA I,8-1225.4. GA I,14-163.5. GA I,17-1910.5. GA I,20-2217.5. GA I,2323.5. Shrnutí, atestace, konzultace

Básnictví a sofistika u Platóna

Kód předmětu: YBF386 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz chce sledovat básnictví a sofistiku, jak ji představuje Platón ve svých dialozích jako problém, na který odpovídá filosofie.

Básnictví a sofistika u Platóna - četba

Kód předmětu: YBF387 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Doprovodná četba k přednášce „Básnictví a sofistika u Platóna“. Náplní semináře bude četba a interpretace Platónových dialogů, v nichž je představována sofistika jako problém, na který odpovídá filosofie.

Empedoklés: četba zlomků

Kód předmětu: YBF402 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kursu bude seznámit účastníky s myšlenkovým světem a odkazem sicilského předsókratovského filosofa Empedoklea (5. st. př. n. l.), v jehož díle se mísí protovědecké teorie (vznik světa, astronomické fenomény) a pokusy (váha vzduchu, existence prázdnoty) s motivy náboženskými (oběť a její formy) a esoterickými (inkarnace, očišťování duše, rituální dietetika).

Platónova Ústava

Kód předmětu: YBF229 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a interpretace Platónovy Ústavy.

Řecké náboženství: rituál

Kód předmětu: YBF357 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs se zaměřuje na základní konstanty starořeckého kultu bohů: posvátné místo, chrám, modlitbu, kněží, různé typy oběti, sakrální čistotu a poskvrnu, svátky apod.

Seminář ke kursu Platónovy dialogy: Epinomis (četba a komentář)

Kód předmětu: YBF413 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurs proběhne blokově ve dnech 13. 2. 2019 - 15. 2. 2019 vždy od 9:00 – 17:00 v Jinonicích, podmínkou zápisu je absolvování semináře Platónovy dialogy (Timaios, Kritias, Zákony) ze ZS (nebo podobného semináře). Cílem kursu je procvičit na nepříliš známém a s největším pravděpodobností pseudoplatónském dialogu pokročilou četbu filosofických textů platónské tradice. Nejprve ale doprobereme některé věci, na které nevybyl čas v zimním semestru (statut morku (myelos) z Timaia, člověk jako loutka (thauma) apod.) a dále shrneme nejrelevantnější pasáže Zákonů, na něž Epinomis navazuje (zejména výklad o asebeia z X. knihy a pak samotný závěr XII. knihy (jak dát zákonům trvání (sóteria) a obci zakotvení (ankyra)). Následně začneme číst samotný Epinomis, který má charakter dodatku k Zákonům, jež rozvíjí a zdůrazňuje jejich stěžejní motivy. Práce v semináři bude organizována poněkud jiným způsobem, než obvykle: každý den proběhnou tři bloky po cca 120 minutách, středa bude věnována spíše teoretickému výkladu (doplnění ze ZS, kontext Zákonů, struktura Epinomidy, otázka autorství), ve čtvrtek a pátek potom budeme text seminárně číst a interpretovat na pozadí řeckého textu, tj. je třeba mít text předem přečtený. Zápočet studenti obdrží za aktivní účast v semináři a písemnou práci, v níž zpracují zvolený odborný článek.

Svoboda, spravedlnost, demokracie – antické kořeny moderních hodnot

Kód předmětu: YBF383 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, etika, politická teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem přednášky je reflektovat a diskutovat současné vnímání politických a etických hodnot (jako je svoboda, nezávislost, spravedlnost, rovnost a rovnováha, vzdělání) na pozadí nejstarších antických textů obhajujících nebo kritizujících tyto hodnoty.

Úvod do Platónovy filosofie

Kód předmětu: YBF262 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurs je jedním z možných uvedení do Platónovy filosofie, přičemž jeho osnovou bude problém vztahu duše a ERÓTA, tedy problematika, kterou antika chápala především jako problematiku etickou. Nejprve probereme dialog Alkibiadés, který shrnuje většinu hlavních témat platónské filosofie a zprostředkovává je přijatelným, přehledným, ač v některých případech částečně zjednodušujícím způsobem: v tomto ohledu byl již od antiky brán jako vhodná brána do Platónova myšlení (Proklos): v jeho rámci tak bude tematizován jednak problém obce a jejího náležitého vedení založeného na patřičném vědění (EPISTÉMÉ) a umění (TECHNÉ); a jednak problém péče o sebe, sebepoznání a SÓFROSYNÉ, jako podmínky politické činnosti). Následně obrátíme pozornost k dialogu Symposion, kde bude podrobně představeno platónské pojetí ERÓTA, v Diotimině řeči pak probereme koncept idejí a konečně v souvislosti s Alkibiadovým vpádem, představujícím v rámci kompozice dialogu svého druhu satyrské drama, upřesníme samu povahu platónské filosofie. Kurs zakončíme intepretací dialogu Faidros: zaměříme se zejména na první dvě třetiny dialogu, přičemž prohloubíme platónské pojetí vztahu duše a ERÓTA (zejména ve slavném filosofické palinódii), v závěrečné přednášce pak probereme vztah filosofie a rétoriky a statut zapsaného slova s ohledem na samotný statut platónských dialogů.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám