Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: antika)


Aristoteles: Metafyzika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB079 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní kurzu bude výklad klíčových pasáží Aristotelovy Metafyziky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

History of Western Medicine from Antiquity to the Middle Ages

Kód předmětu: YBHC173 Garant: Doyle,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, středověk
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will introduce methods and topics for the study of pre modern Western medicine, that is medicine practiced primarily in Western Europe from the time of the Roman Empire to the establishment of prestigious medical faculties at Universities throughout Europe. The history of medicine is not just the history of great doctors, but is also the history of the diseases that every human suffered, from deadly pandemics such as the Black Death to the natural processes of birth, aging and death.

Platón a Aristotelés o lásce a přátelství

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB098 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Četba a komentář Platónových dialogů Faidros a Symposion a vybraných částí Aristotelovy Etiky Nikomachovy (VIII. a IX. knihy).

Řecké náboženství: bohové

Kód předmětu: YBHC188 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs objasňuje základní principy kultu bohů v antickém řeckém náboženství.

Úvod do antických studií

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB050 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem cyklu přednášek bude seznámit posluchače s hlavními sférami životních aktivit antického člověka. Hlavní pozornost bude věnována antickému Řecku tzv. formativního období (tj. době mezi 8. až 4. stoletím př. n. l.) a změnám, k nimž tehdy došlo, a to nejen ve sféře politické, ale i v jiných oblastech každodenního života. Ústní zkouška bude podmíněna znalostí obsahu přednášek a vybrané povinné literatury, již vyučující upřesní po zahájení výuky.

Úvod do Platónovy filosofie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB045 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs je jedním z možných uvedení do Platónovy filosofie, přičemž jeho osnovou bude problém vztahu duše a ERÓTA, tedy problematika, kterou antika chápala především jako problematiku etickou. Nejprve se zaměříme na dialog Symposion, kde bude podrobně představeno platónské pojetí ERÓTA, v Diotimině řeči pak probereme koncept idejí a konečně v souvislosti s Alkibiadovým vpádem, představujícím v rámci kompozice dialogu svého druhu satyrské drama, upřesníme samu povahu platónské filosofie. Druhá polovina semestru pak bude věnována intepretaci dialogu Faidros: zaměříme se zejména na první dvě třetiny dialogu, přičemž dále prohloubíme platónské pojetí vztahu duše a ERÓTA (zejména ve slavném filosofické palinódii), v závěrečné přednášce pak probereme vztah filosofie a rétoriky a statut zapsaného slova s ohledem na samotný statut platónských dialogů.

Úvod do Platónovy filosofie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB045K Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurs je jedním z možných uvedení do Platónovy filosofie, přičemž jeho osnovou bude problém vztahu duše a ERÓTA, tedy problematika, kterou antika chápala především jako problematiku etickou. Nejprve se zaměříme na dialog Symposion, kde bude podrobně představeno platónské pojetí ERÓTA, v Diotimině řeči pak probereme koncept idejí a konečně v souvislosti s Alkibiadovým vpádem, představujícím v rámci kompozice dialogu svého druhu satyrské drama, upřesníme samu povahu platónské filosofie. Druhá polovina semestru pak bude věnována intepretaci dialogu Faidros: zaměříme se zejména na první dvě třetiny dialogu, přičemž dále prohloubíme platónské pojetí vztahu duše a ERÓTA (zejména ve slavném filosofické palinódii), v závěrečné přednášce pak probereme vztah filosofie a rétoriky a statut zapsaného slova s ohledem na samotný statut platónských dialogů.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám