Filosofický modul

Koncepce výuky filosofie na bakalářském stupni vychází z toho, že student zde musí filosofii studovat souběžně s ostatními obory (historie, společenské vědy, umění atd.) a v kontextu s nimi. Proto nastavení minimálního povinného základu vychází z předpokladu, že většina bakalářských studentů se nezaměřuje na filosofii. Na druhou stranu však nabízíme velké množství odborných filosofických kurzů, které studentům umožňují zaměřit své studium na filosofii a posléze navázat magisterským studiem filosofie.

Výuka filosofie na bakalářském stupni má dvojí základní nasměrování:


a) Poskytuje určitý obecnější základ orientovaný na překračování k druhým oborům. Zde jde především o to zvládnout základní interpretační dovednosti, pochopit zvláštní povahu vědění a pravdivosti poznání v humanitních a historických vědách a naučit se kriticky ptát po umožňujících předpokladech poznání. Ve vztahu k dalším oborům nabízí filosofický modul řadu kurzů na pomezí např. filosofie a psychologie, filosofie a antropologie, filosofie a politologie, filosofie a logiky, filosofie a teorie literatury, filosofie a umění.


b) Soustřeďuje se na tradiční i aktuální filosofickou problematiku, a to ve škále od úvodních odborných kurzů na jedné straně až po vysoce specializované kurzy, jež vycházejí z aktuálního bádání učitelů. Tato škála kurzů vytváří i dostatečný základ pro přípravu na navazující magisterské studium filosofie, čemuž napomáhá i to, že bakalářské filosofické kurzy vedou učitelé, kteří souběžně učí i na magisterském a doktorském studiu filosofie (Filosofie v kontextu humanitních věd, Německá a francouzská filosofie, Filosofická antropologie v rámci oboru Antropologická studia).

Poslední změna: 17. leden 2024 15:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám