Filosofický modul

Koncepce výuky filosofie na bakalářském stupni vychází z toho, že student zde musí filosofii studovat souběžně s ostatními obory (historie, společenské vědy, kreativita ad.) a v kontextu s nimi. Proto nastavení minimálního povinného základu vychází z předpokladu, že většina bakalářských studentů se neprofiluje ve filosofii. Na druhou stranu však nabízíme velké množství odborných filosofických kurzů, a to i v určité propedeutické struktuře odborných úvodů, které studentům umožňují profilovat své studium ve filosofii a posléze navázat magisterským studiem filosofie. Výuka filosofie v bakalářském prorgamu poskytuje určitý obecnější základ orientovaný na překračování k druhým oborům. Zde jde především o to zvládnout základní interpretační dovednosti, pochopit zvláštní povahu vědění a pravdivosti poznání v humanitních a historických vědách a naučit se kriticky ptát po umožňujících předpokladech poznání. Ve vztahu k dalším oborům nabízí filosofický modul řadu kurzů na pomezí např. filosofie a psychologie, filosofie a antropologie, filosofie a politologie, filosofie a logiky, filosofie a teorie literatury.


Soustřeďuje se na tradiční i aktuální filosofickou problematiku, a to ve škále od úvodních odborných kurzů na jedné straně až po vysoce specializované kurzy, např. fenomenologické, jež vycházejí z vlastního bádání učitelů. Tato škála kurzů vytváří i dostatečný základ pro přípravu na navazující magisterské studium filosofie, čemuž napomáhá i to, že bakalářské filosofické kurzy vedou vyučující, kteří souběžně učí i na magisterském a doktorském studiu filosofie (specializace Německá a francouzská filosofie, Filosofická antropologie, Aplikovaná etika a další).


Rozhovor s vedoucím filosofického modulu Jaroslavem Novotným

Nabídka kurzů

Kompletní nabídku kurzů filosofického modulu najdete v SIS.

Kontakt

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., vedoucí filosofického modulu


vedoucí:

 Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.


tel.: 251 080 332, 251 080 333

Jinonice, místnost 5015

filosofický web: http://www.filosofie.fhs.cuni.cz/


 Seznam zaměstnanců


Vyučující filosofického modulu


Poslední změna: 5. březen 2019 22:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám