Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2020/2021

(Klíčové slovo: etika)


Etika I. (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBFB026K Garant: Synek,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je představit hlavní směry antické filosofie z hlediska jejich „praktického“ zaměření, tedy ukázat, jakým způsobem tematizovala antická filosofie otázku vedení lidského života, úsilí o dobro a dobré jednání. Těžištěm výkladu budou různá „etická“ témata, jak jsou představena u Platóna a Aristotela. V návaznosti na ně se pak zaměříme na další představitele antické myšlenkové tradice.

Filosofie pozdního novověku - Kant

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB016 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT002 (Troja)
Cílem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem bude jak jeho teorie poznání a jednání, tak pokus sjednotit obě tyto oblasti v Kritice soudnosti.

Hannah Arendtová: banalita zla I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB061 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YT121 (Troja)
Četba a interpetace vybraných pasáží knihy Eichmann v Jeruzalémě.

Vybrané kapitoly z estetiky I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB059 Garant: Matysová,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT242 (Troja)
anotace nebyla vyplněna

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám