• Studium
  • Kombinované/distanční studium

Kombinované/distanční studium

Letní škola 2020 má z důvodu aktuálních opatření podobu e-výuky. Podklady pro distanční studující najdete zde.

Základní informace

  • Kombinovaná/distanční forma studia je taková, kdy student navštěvuje školu převážně v sobotu a výuka probíhá formou soustředění a bloků.

  • Studium je kombinací prezenční a dálkové formy studia, kdy prezenční složka je realizována zejména povinnou účastí na soustředěních, zkouškách, kolokviích či konzultacích.

  • Od akademického roku 2019/2020 se kombinované studium přejmenuje dle schválené akreditace na distanční studium.

  • Výhodou kombinovaného/distančního studia je to, že není vaší povinností docházet na výuku ve všední dny a povinná soustředění ke zkouškám se konají o víkendu. Pokud ale uvažujete o této formě studia proto, že nemáte na studium čas, možná budete překvapeni. Čas, který nestrávíte ve škole přes týden při výuce, budete muset studiu stejně obětovat domácí přípravou a čtením a zpracováváním literatury. Studium tedy vyžaduje větší sebekázeň a důkladnější organizaci času než prezenční studium, které je v tomto ohledu samo o sobě pro mnohé studenty náročné. Dále je třeba si uvědomit, že jako student, který pracuje od rána do večera a dochází pouze na povinná soustředění o víkendu, přijdete o širokou škálu volitelných kurzů, které jsou tím nejzajímavějším při studiu na fakultě. Pokud budete mít aspoň trochu času během pracovních dní, snažte se tedy využít alespoň část toho, co fakulta v rámci vašich časových možností nabízí.


Výuka

  • Seznam proběhnuvších soustředění a záznamy přednášek naleznete v moodlu.

Letní škola 19. 9. 2020

POZOR: PREZENČNÍ AKCE JE Z DŮVODU AKTUÁLNÍCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ ZRUŠENA. Nejdůležitější informace, se kterými jste se během Letní školy měli seznámit, najdete v materiálech níže.

Termíny povinných soustředění pro 1. ročník v ak. roce 2020/2021Studijní povinnosti

Podrobný přehled studijních povinností spojených s kombinovaným/distančním studiem najdete zde.


Kontakt

Koordinátor pro studenty kombinované/distanční fromy studia je PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.

e-mail:


Změna formy studia

Jak změnit formu studia, se dozvíte v často kladených dotazech zde: Forma studia
Poslední změna: 24. září 2020 13:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám