Distanční studium

Základní informace


  • Distanční forma studia umožňuje studujícím absolvovat většinu kontaktní výuky prostřednictvím víkendových soustředění.


  • Studium je kombinací prezenční a dálkové formy studia, přičemž prezenční složka je realizována zejména účastí na soustředěních, zkouškách, kolokviích či konzultacích.


  • Možnost distančního studia mohou zvolit především ti, již nemohou ve všední dny pravidelně docházet na fakultu, ať už z pracovních či jiných důvodů.

    Uvažovat o této formě studia z důvodu nedostatku času na studium obecně by však nebylo moudré. Je nutné mít na mysli, že čas, který nestrávíte přes týden osobně na výuce, bude nutné nahradit domácí přípravou, čtením a zpracováváním literatury či sledováním nahrávek – zkrátka samostudiem. V tomto ohledu distanční studium vyžaduje větší sebekázeň a důkladnější organizaci času než prezenční studium, které je i tak samo o sobě pro mnohé studenty náročné.


  • Pokud vám to okolnosti dovolí, vřele doporučujeme zařadit mezi zapsané předměty také alespoň jeden z široké škály povinně volitelných či volitelných kurzů s běžnou výukou či navštívit některé přednášky pro prezenční studující.


  • Záznamy prezenčních přednášek povinných kurzů jsou k dispozici zde (odkaz).


Kontakt


Koordinátor pro studující distanční formy: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D


E-mail:


Letní škola pro 1. ročník distančního studia


Letní škola pro posluchače distanční formy studia proběhla 16. září 2023 v Aule Jana Sokola.


Program LŠ 2023

1.

Studijní povinnosti a postup ve studiu oboru SHV (Martin Vrabec)

2.

Harmonogram distančního studia v ZS 2023/24 (Tomáš Kunca)

3.

Studium společenských věd v rámci oboru SHV (Klára Bártová)

4.

Diskuse a konzultace


Přednášející

Mgr. Martin Vrabec, Ph.D., garant oboru SHV

PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D., koordinátor distanční formy studia SHV

Mgr. Klára Bártová, Ph.D., vedoucí společenskovědního modulu SHV


Harmonogram výuky 2023/24


→ ZIMNÍ SEMESTRArchiv 2022/23

Archiv 2021/22

Zimní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Letní semestr


Změna formy studia

Postup pro změnu formy studia se dozvíte v sekci často kladených dotazů – vizte bod Forma studia.


Poslední změna: 12. říjen 2023 10:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám