Distanční studium

Základní informace

  • Distanční forma studia umožňuje studujícím účastnit se na fakultě převážně výuky, která porobíhá v sobotu.


  • Studium je kombinací prezenční a dálkové formy studia, přičemž prezenční složka je realizována zejména účastí na soustředěních, zkouškách, kolokviích či konzultacích.


  • Výhodou distančního studia je to, že není vaší povinností docházet na výuku ve všední dny a soustředění ke zkouškám se konají o víkendu. Pokud ale uvažujete o této formě studia proto, že nemáte na studium čas, možná budete překvapeni. Čas, který nestrávíte ve škole přes týden při výuce, budete muset studiu věnovat domácí přípravou, čtením a zpracováváním literatury či sledováním nahrávek. Distanční studium tedy vyžaduje větší sebekázeň a důkladnější organizaci času než prezenční studium, které je v tomto ohledu samo o sobě pro mnohé studenty náročné.


  • Dále je třeba si uvědomit, že jako studující, jenž pracuje od rána do večera a dochází pouze na víkendová soustředění, přicházíte o širokou škálu povinně-volitelných kurzů, které jsou u nás tím nejzajímavějším při studiu na fakultě. Pokud budete mít aspoň trochu času během pracovních dní, snažte se tedy využít alespoň část toho, co fakulta v rámci vašich časových možností nabízí.

Kontakt

Koordinátorem pro studenty distanční fromy studia je PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.

E-mail:


Letní škola pro 1. ročník distančního studia

Letní škola proběhla v sobotu 17. 9. 2022 od 10:00 – 13:00 v Aule v budově fakulty.


Program:


10:00 – 11:00 Moduly, kurzy a diskurzy na FHS


11:00 – 11:20 Diskuse (otázky posluchačů)


11:20 – 11:40 Přestávka


11:40 – 12:40 Postup ve studiu, pravidla a harmonogram distančního studia


12:40 – 13:00 Diskuse (otázky posluchačů)


Přednášející:


Mgr. Martin Vrabec, Ph.D., garant oboru SHV


PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D., koordinátor distanční formy studia SHV


Záznamy z roku 2021:


Letní škola pro distanční studium – první část

Letní škola pro distanční studium – druhá část


Harmonogram výuky 2022/2023

Zimní semestr

Letní semestr

Změna formy studia

Jak změnit formu studia se dozvíte v sekci často kladených dotazů – vizte Forma studia.

Poslední změna: 4. leden 2023 17:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám