• Studium
  • Kombinované / distanční studium

Kombinované / distanční studium

Základní informace

  • Kombinovaná / distanční forma studia je taková, kdy student navštěvuje školu převážně v sobotu a výuka probíhá formou soustředění a bloků.

  • Studium je kombinací prezenční a dálkové formy studia, kdy prezenční složka je realizována zejména povinnou účastí na soustředěních, zkouškách, kolokviích či konzultacích.

  • Od akademického roku 2019/2020 se kombinované studium přejmenuje dle schválené akreditace na distanční studium.

  • Výhodou kombinovaného / distančního studia je to, že není vaší povinností docházet na výuku ve všední dny a povinná soustředění ke zkouškám se konají o víkendu. Pokud ale uvažujete o této formě studia proto, že nemáte na studium čas, možná budete překvapeni. Čas, který nestrávíte ve škole přes týden při výuce, budete muset studiu stejně obětovat domácí přípravou a čtením a zpracováváním literatury. Studium tedy vyžaduje větší sebekázeň a důkladnější organizaci času než prezenční studium, které je v tomto ohledu samo o sobě pro mnohé studenty náročné. Dále je třeba si uvědomit, že jako student, který pracuje od rána do večera a dochází pouze na povinná soustředění o víkendu, přijdete o širokou škálu volitelných kurzů, které jsou tím nejzajímavějším při studiu na fakultě. Pokud budete mít aspoň trochu času během pracovních dní, snažte se tedy využít alespoň část toho, co fakulta v rámci vašich časových možností nabízí.

Výuka

  • Seznam proběhnutých soustředění a záznamy přednášek naleznete v moodlu.

Kontakt

Koordinátor pro studenty kombinované / distanční fromy studia je PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.

e-mail:

Změna formy studia

Jak změnit formu studia naleznete v často kladených dotazech zde: Forma studia
Poslední změna: 26. únor 2020 11:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám