• Studium
  • Kombinované/distanční studium

Kombinované/distanční studium

Základní informace

  • Kombinovaná/distanční forma studia je taková, kdy studující navštěvují školu převážně v sobotu


  • Studium je kombinací prezenční a dálkové formy studia, kdy prezenční složka je realizována zejména účastí na soustředěních, zkouškách, kolokviích či konzultacích.


  • Od akademického roku 2019/2020 se kombinované studium přejmenovalo dle schválené akreditace na distanční studium.


  • Výhodou kombinovaného/distančního studia je to, že není vaší povinností docházet na výuku ve všední dny a soustředění ke zkouškám se konají o víkendu. Pokud ale uvažujete o této formě studia proto, že nemáte na studium čas, možná budete překvapeni. Čas, který nestrávíte ve škole přes týden při výuce, budete muset studiu stejně obětovat domácí přípravou, čtením a zpracováváním literatury či sledováním nahrávek. Studium tedy vyžaduje větší sebekázeň a důkladnější organizaci času než prezenční studium, které je v tomto ohledu samo o sobě pro mnohé studenty náročné. Dále je třeba si uvědomit, že jako student, který pracuje od rána do večera a dochází pouze na víkendová soustředění, přijdete o širokou škálu povinně-volitelných kurzů, které jsou tím nejzajímavějším při studiu na fakultě. Pokud budete mít aspoň trochu času během pracovních dní, snažte se tedy využít alespoň část toho, co fakulta v rámci vašich časových možností nabízí.


Harmonogram výuky 2021/22


Změna formy studia

Jak změnit formu studia, se dozvíte v často kladených dotazech – viz forma studia.


Kontakt

Koordinátor pro studenty kombinované/distanční fromy studia je PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.

e-mail:


Poslední změna: 29. leden 2022 00:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám