Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: architektura)


Etapy architektonické moderny (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB028K Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, architektura
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jednotlivé hodiny sledují předpoklady zrodu moderní architektury, její vývoj, cestu ke konečnému ocenění, zároveň však také k jejímu opuštění či „překonání“ (otázka postmoderní architektury a architektury naší současnosti). Více než na faktografii se důraz klade na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderní architektury a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století. Rozsah semestrálního kurzu neumožní probrat téma zcela systematicky, proto se zaměří na nejdůležitější momenty této problematiky.

Historie, geografie a urbanismus antického světa

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB043 Garant: Trefný,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy historického vývoje v oblasti antického Řecka a Říma, počínaje Velkou řeckou kolonizací a konče zánikem Římské říše. Součástí kurzu je přehled antické geografie a topografie, na kterou přímo naváže výklad o vzniku měst, o plánování měst a jejich urbanismu. Následuje přehledná prezentace všech architektonických řádů, které byly v těchto oblastech uplatněny. Kurz seznámí studenty s nejdůležitějšími stavbami, realizovanými v těchto řádech od období první monumentální architektury až do období pozdní antiky. Představeny jsou rovněž základní typy soukromých i veřejných staveb. 1. Přehled historie antického světa2. Topografie antického světa3. Města a urbanismus 4. Stavební řády a jejich vývoj5. Základní typy veřejných staveb a jejich vývoj6. Kultovní architektura 7. Pohřební architektura

Město jako obraz (starověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB022 Garant: Altová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu v kontextu evropského kulturního vývoje a historie.

Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace

Kód předmětu: YBFC135 Garant: Havelka,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs přiblíží různé přístupy pojetí prostoru a to jak na rovině teoretické, tak na úrovni jeho reálného uskutečňování v architektonických artefaktech, v utváření města či celé krajiny. Výklad teoretických předpokladů bude postupovat historicky, s ohledem na vývoj různých pojetí u různých myslitelů, (například Ch. Montesquieu, G. Simmel, M. Weber, H. Lefebvre či P. Bourdieu). Výklad konkrétních realizace začne kurs sledovat od doby baroka, kdy se začíná (alespoň v Čechách a okolní Evropě) utvářet také krajina, jejíž hominizace zde jako základ přetrvává dodnes. Důraz bude položen na dobu 19. a 20. století, které utváří prostor dnešního města a krajiny. Souběžně se budou sledovat různá řešení otázky prostoru v rozmanitých architektonických směrech a školách (jako například historismus, modernismus, post-modernismus).Smyslem kursu je jednak představit základní přístupy, vytvořit tedy obecný přehled, tak zároveň přitáhnout k této problematice pozornost kvůli její důležitosti v životě venku, v prostorovém světě. Kromě samotných vyučovacích hodin tak přibude i exkurse po Praze, která představí konkrétní přístupy in situ.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám