Studia občanské společnosti

Hlavní web programu

Web pro uchazeče

FB: Studia občanské společnosti FHS UK

Garantka programu: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.

Forma studia: prezenční nebo kombinovaná


Studijní program Studia občanské společnosti je koncipován tak, aby absolventy a absolventky dobře vybavil pro práci ve všech oblastech, kde se jako profesionálové mohou potkávat s občanskou společností – ať již při práci v neziskových organizacích, nebo ve veřejné správě či ve firmách. Soubor teoretických předmětů dává studujícím přehled, jak fungují organizace občanské společnosti, co je filantropie, dobrovolnictví, sociální podnikání a další témata, která jsou důležitá pro následnou praxi. V souboru praktických předmětů chodí studující na praxe nejen do organizací občanské společnosti, ale také do firem, které se zabývají tématem společenské odpovědnosti nebo do institucí veřejné správy – mají tedy možnost dle svého zájmu a zaměření zakusit různé oblasti, a v některých případech dokonce s pomocí praxe nacházejí svou budoucí práci. V této druhé větvi studia se studující také připravují na práci v týmu, s klienty i na veřejná vystoupení. Ve třetí oblasti se studující zaměřují na zpracování vlastního výzkumu, jehož výstupem je diplomová práce. Téma si s pomocí vyučujících volí sami a v rámci celého studia je dbáno na to, aby studentky a studenti našli individuální cestu dle svého zájmu, schopností a směřování. Jmenované tři základní studijní větve jsou doplňovány celou řadou volitelných kurzů, které mohou studujícím pomoci v ujasňování si toho, co je zajímá. Volitelných a povinně volitelných kurzů je celá řada a snažíme se nabídku průběžně obnovovat a aktualizovat i dle současných témat – je možné zaměřit se například na oblast lidských práv, kulturních rozdílů, ale také marketing a celou řadu dalších témat.


Absolventi a absolventky umí dobře pracovat s informacemi a vyhodnocovat je, orientují se v terénu, jsou jak teoreticky tak prakticky připraveni na vedení týmů, práci s klienty i vyjednávání nejrůznějšího druh a v neposlední řadě jsou schopni pracovat s daty tak, aby je dokázali správně využívat při své práci. Během studia se snažíme otevírat maximální možnosti pro spolupráci mezi studujícími a vyučujícími v rámci nejrůznějších projektů zaměřených jak na výzkum, tak na aplikaci teoretických poznatků v praxi, stejně jako mezi samotnými studenty a studentkami. V rámci programu se studující mohou také naučit využívat metodu divadla utlačovaných – FHS UK má vlastní divadelní skupinu Divadlo 2na3. V rámci studia se snažíme o individuální přístup a podporu při hledání vlastní životní cesty. Studium v tomto směru vnímáme jako důležité období pro další orientaci a důležitá profesní rozhodnutí, v kterých se snažíme studenty maximálně podpořit.


Poslední změna: 4. září 2023 14:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám