Genderová studia

Hlavní web programu

Web pro uchazeče

Garantka programu:doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Forma studia: prezenční nebo kombinovaná


Činnost magisterského studijního programu genderových studií na FHS UK je určena v první řadě vysokoškolským studujícím, a to nejen studujícím Fakulty humanitních studií UK v Praze, ale prostřednictvím výběrových kurzů a jednorázových seminářů i studujícím ostatních fakult UK a studujícím na mimopražských univerzitách.

Program je ze své podstaty interdisciplinární a integruje humanitní i sociální vědy, přičemž pečlivě sestavená kombinace povinných i povinně volitelných kurzů i záměrná oborová pestrost pedagogického sboru nabízí studujícím prostřednictvím genderové intersekcionální analýzy jedinečnou příležitost seznámit se během dvouletého studia s co největším množstvím relevantních společenských témat a odborných přístupů k nim.


Studující konfrontují v rámci programu široké spektrum teoretických, metodologických i praktických otázek týkajících se genderu jako jednoho ze základních organizačních principů lidské společnosti a toho, jak gender interaguje s dalšími kategoriemi společenské hierarchizace; genderové a sexuální symboliky a kontextualizace; historického i současného postavení žen a mužů v různých společnostech; vlivu feministických teorií a metod ve vědě a výzkumu a dalších různých aspektů genderu.


Program je specificky koncipován tak, aby studující tohoto oboru nabyli povědomí o genderových konstrukcích a principech, jejich znalost a chápání prohlubovali a aby byli schopni komplexně a kriticky hodnotit roli, význam a důsledky těchto konstrukcí v celkové organizaci společnosti. V této souvislosti je třeba podotknout, že genderová problematika a otázka rovných příležitostí (nejen pro ženy, muže, trans* a nebinární osoby, ale i v kontextu věku, sociálního zázemí a postavení, různých druhů hendikepu, otázek etnicity, sexuality a dalších aspektů lidské identity) je považována za jeden ze základních kamenů vzdělání, o čemž svědčí například aktivity Evropské unie v této oblasti.


Cílem oboru je seznámit studující s genderovou analýzou v různých disciplínách, a tak je připravit na kariérní dráhu v široké oblasti profesionálních činností zahrnující uplatnění ve státní správě, sociální politice, sociální a zdravotní péči, v oblasti sociálně právní, poradenské a konzultační činnosti (ve veřejném i komerčním sektoru), ve vzdělávání a akademii.


Poslední změna: 4. září 2023 14:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám