Sociální a kulturní ekologie

Hlavní web programu

Web pro uchazeče

FB:Studijní program sociální a kulturní ekologie FHS UK

Garant programu:doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Forma studia: prezenční


Sociální a kulturní ekologie se zabývá tím, jak se svět v posledních desetiletích od základu proměnil. Vznikly problémy globálního rozměru, na nichž se podílíme všichni, lokálně jsme si mnohde nevratně poškodili přírodu, krajinu a hubíme řadu druhů organismů. Příčiny jsou v našem důmyslu a pokroku, v rozvoji vědy, techniky a životní úrovně, ale i v našem chování. Ničením přírody jako zdroje a jako prostředí škodíme sobě i svým dětem. Řešením nejsou militantní postoje, ale skutečná kvalita života v souladu s principy udržitelného rozvoje respektující rozmanitost kultur i menšin. Sociální a kulturní ekologie se výslovně nezabývá technikou a technologiemi, táže se však po předpokladech jejich vzniku; nezkouší studující z podrobných znalostí živočišných a rostlinných druhů, ale zjišťuje, které jsou pro zachování ekosystémů klíčové, a musíme je proto chránit, a které jsou „jenom“ krásné. Učí koncepty a metody vedoucí k porozumění i řešení globálních i místních problémů – „Mysli globálně, jednej lokálně, změň se individuálně.“. Jsou Greenpeace moderní teroristé? Plasty se třídí, nebo potají spalují? Jak řešit kůrovce, dálnice a projekt supermarketu v městském sadu? Všechno se dozvíte při studiu sociální a kulturní ekologie.


Absolvent rozumí vztahu společnosti a životního prostředí v různých diskurzech (služby ekosystémů, environmentální sociologie a další). Se znalostí soudobých metod a praxe výzkumu v terénu formuluje výzkumný problém do testovatelné hypotézy, provádí ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy pro rozhodovací procesy. Má komplexní předpoklady pro kvalifikovanou strategickou řídící práci v oboru sociální a kulturní ekologie a v ochraně životního prostředí a přírody. Přistupuje eticky a historicky k limitům prostředí i potřebám společnosti, předkládá návrhy řešení ve variantách a hledá optimální řešení. Je školen pro teorii (doktorské studium) i pro praxi (veřejná správa, neziskové organizace, média, komerční sféra) včetně institucí Evropské unie.


Poslední změna: 4. září 2023 18:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám