Filosofie v kontextu humanitních věd

Hlavní web programu

Web pro uchazeče

FB:Filosofie v kontextu humanitních věd FHS UK

IG: fkhv_fhs_uk

Garant programu:doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Forma studia: prezenční


Dvouletý navazující magisterský program Filosofie v kontextu humanitních věd je určen uchazečům a uchazečkám, kteří se zajímají o (zejména novověkou) filosofii s interdisciplinárními přesahy. Studium je strukturováno spíše s ohledem k tematickým okruhům, v jejichž rámci filosofie interaguje s jinými disciplínami, než se zřetelem k dějinám filosofie. Mezi tematické okruhy, na něž je při výuce kladen hlavní důraz, patří estetika, filosofická antropologie, etika, politická filosofie, literární teorie a filosofie jazyka. Ve druhém ročníku se studujícím nabízí možnost profilace ve třech hlavních oblastech: fenomenologická filosofie, filosofická antropologie a teorie literárního textu. Výuka je rovněž doplněna kurzy v seminární formě, jež se zaměřují na četbu a interpretaci filosofických textů. Státní zkouška pak zahrnuje volitelnou část, při níž si studující může zvolit jednu ze zmíněných profilací.


Cílem studia, jak jeho název napovídá, je zasadit filosofickou tematiku do širšího interdisciplinárního kontextu a vybavit absolventy a absolventky schopností uvažovat o filosofických problémech v komparatistické perspektivě. Samotné studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, čímž jsou poskytnuty podmínky k individuálnímu přístupu ke všem studujícím a jejich studijním zájmům, a zároveň je tím vytvořen prostor, v rámci něhož se lze podílet se na výzkumných projektech vyučujících. Program rovněž nabízí možnost zahraničních pobytů na spolupracujících pracovištích především v Německu a ve Francii.


Poslední změna: 4. září 2023 14:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám