Antropologická studia

Hlavní web programu

Web pro uchazeče

FB:Antropologická studia FHS UK

Garantka programu:doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Forma studia: prezenční


Antropologická studia se zaměřují na studium lidí, lidských společností, kultur a interakcí napříč prostorem a časem. Studium je nabízeno ve třech různých specializacích: sociokulturní, historické a filosofické antropologie. Ty se vyznačují odlišnými metodami zkoumání, a díky tomu umožňuje tento transdisciplinární program pochopit různé způsoby poznávání. Sociokulturní antropologie usiluje o porozumění lidem v jejich komunitách, ať už se jedná o rurální prostředí, moderní laboratoře, globalizující se města, nebo sociální sítě. Historická antropologie interpretuje historické stopy v archivech a vyprávěních. Filosofická antropologie reflektuje podmínky utváření představ o člověku v západním myšlení. Odlišnost metod nám umožňuje zabývat se v komplexnější perspektivě dnes relevantními problémy: příčinami a projevy násilí a nerovností, utvářením politického řádu prostřednictvím institucí a představ, vztahem člověka k přírodě a technologiím a jejich interakcemi, lidskou tvořivostí a růzností apod.


Pro studijní program Antropologická studia jsou příznačné úzká projektová spolupráce studujících a vyučujících, důraz na aplikovaný výzkum a mezinárodní spolupráce. Od začátku se posluchači pohybují spolu s učiteli v terénu, ať už je terénem město, knihovna, či archiv.


Poslední změna: 4. září 2023 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám