Důležité kontakty

DĚKANKA

doc. Věra Sokolová, M. A., Ph.D.

dekan@fhs.cuni.cz


TAJEMNICE

Ing. Kristýna Zeman

kristyna.danova@fhs.cuni.cz


PRODĚKAN PRO STUDIUM

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

josef.kruzik@fhs.cuni.cz


GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU SHV

Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

martin.vrabec@fhs.cuni.cz


KOORDINÁTOR PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ FORMY SHV

PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.

tomas.kunca@fhs.cuni.cz


KOORDINÁTOŘI MODULŮ PROGRAMU SHV


Filosofický modul

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

jakub.marek@fhs.cuni.cz


Historický modul

prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.

zdenek.nespor@fhs.cuni.cz


Společenskovědní modul

Mgr. Klára Bártová, Ph.D.

klara.bartova@fhs.cuni.cz


Modul jazyků a literatury

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

marie.novotna@fhs.cuni.cz


Kreativní modul

Mgr. Aleš Svoboda

ales.svoboda@fhs.cuni.cz


AKADEMICKÝ SENÁT FHS UK


Předsedkyně

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

jana.wohlmuthmarkupova@fhs.cuni.cz


Místopředsedkyně

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

marketa.zandlova@fhs.cuni.cz


a


Mgr. Tatiana Chavalková Badurová

senat@fhs.cuni.cz


PRODĚKANKA PRO VNITŘNÍ VZTAHY A KONTAKTNÍ OSOBA PRO STUDUJÍCÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

PhDr. Dana Bittnerová, Ph.D.

dana.bittnerova@fhs.cuni.cz


STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

studijni@fhs.cuni.cz

Web

FB: Studijní oddělení FHS UK

IG: @studijni_fhs

Místnost 1.01

Tel.: 224 271 463; 778 520 278


Sekretariát programu SHV

sbs@fhs.cuni.cz

Web

Místnost 1.08

Tel.: 224 271 420; 724 039 934


Studentské ambasadorky

ambasadorky@fhs.cuni.cz

Web

Discord: @ambasadorkyFHS


ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ

zahranicni@fhs.cuni.cz / international@fhs.cuni.cz

Web

Místnost 1.26

Tel.: 224 271 431


Vedoucí zahraničního oddělení

Bc. Lenka Lukešová

Lenka.Lukesova@fhs.cuni.cz


Koordinátorka pro mobilitu vyjíždějících studujících

Mgr. Elena Karimova

elena.karimova@fhs.cuni.cz


KNIHOVNA FHS UK

knihovna@fhs.cuni.cz

Web

Místnost 0.07

Tel.: 224 271 467


ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

OIT@fhs.cuni.cz

Web

Místnost 1.07

Tel.: 224 271 453


Poslední změna: 12. listopad 2023 11:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám