Knihovna

Knihovna FHS je jednou z dílčích knihoven Knihovny Univerzity Karlovy. Sídlí v nultém podlaží budovy Fakulty humanitních studií v Troji v místnosti 0.07.

Otevírací doba

Pondělí až čtvrtek od 9:00 do 19:00, v pátek od 9:00 do 17:00 hodin – během prázdnin se otevírací doba mění, je však vždy včas zveřejněna na webu knihovny.

Jak se zaregistrovat

Bezplatná registrace do Knihovny Univerzity Karlovy probíhá online a opravňuje k využívání služeb všech knihoven UK, jejichž seznam je dostupný na univerzitním webu. K využívání jejich služeb je potřeba Průkaz studenta UK.

Co v knihovně najdete

Knihovna je nejen místem ukládání a půjčování knih. Neopomenutelným zdrojem informací jsou také odborné časopisy nebo konferenční sborníky a další typy dokumentů. Vedle tištěných dokumentů knihovna zajišťuje přístup k velkému množství elektronických zdrojů, tj. k online dostupným odborným textům, které mohou být zpřístupněné jak volně (komukoliv na internetu), tak v rámci placené licence. Pro využití placených zdrojů mimo prostor univerzity je nutné se přihlásit a využít tzv. vzdálený přístup – přihlašovací údaje jsou totožné s těmi, jež užíváte pro přístup do Studijního informačního systému (SIS).


Počty dostupných elektronických dokumentů se neustále zvyšují, dostupných elektronických knih, především těch zahraničních, jsou desítky tisíc. Licence k elektronickému zpřístupnění českých titulů v knihovnách bohužel nejsou tak běžné, a proto je českých knih v e-formě přístupných méně, než bychom si přáli, ale i tady dochází k postupnému zlepšení. Licence určuje pravidla přístupu – například zda je možný přístup více uživatelů najednou, kolik stránek je možné si stáhnout apod. Tato pravidla nejsou jednotná a jsou uvedena v záznamu titulu. Podrobné informace o elektronických informačních zdrojích dostupných v rámci Univerzity Karlovy je možné nalézt na webovém portálu EIZ.

Výpůjčky literatury

Základní službou knihovny jsou výpůjčky – většina knih se půjčuje absenčně, naopak další druhy dokumentů převážně prezenčně. Knihy umístěné ve skladu je možné si předem rezervovat, přičemž rezervační požadavek si můžete zadat i na knihy aktuálně vypůjčené, abyste dostali zprávu, až budou k dispozici. Nevrácené knihy nebo nezaplacené poplatky v kterékoliv knihovně univerzity vám zabrání v zadání požadavku na výpůjčku nebo v prodloužení výpůjček stávajících, proto se snažte vše řešit včas. Pokud se vám přesto stane, že je vaše čtenářské konto zablokováno, napište e-mail do knihovny. Podrobnosti o výpůjčním procesu včetně výpůjčních lhůt, možnostech rezervací apod. najdete na webu knihovny. Je možné požádat i o zajištění dokumentu, který ve fondu knihovny není, a to prostřednictvím tzv. meziknihovní výpůjční služby. Dokumenty, které se nepůjčují domů, můžete studovat na místě – v knihovně je dostatek studijních míst, jsou zde k dispozici počítače i Wi-Fi Eduroam.

Jak vyhledat literaturu

Nástrojů na vyhledání literatury je více a jsou dostupné online. Nejjednodušší je využít vyhledávacího okna na stránkách knihovny odkazujícího do Centrálníhovyhledávače UKAŽ, jenž umožňuje z jednoho místa prohledat jak fyzicky dostupné dokumenty, tak obsah většiny elektronických informačních zdrojů přístupných na univerzitě. Využít jej můžete pro nalezení tištěných dokumentů v knihovnách spadajících pod Univerzitu Karlovu i pro získání plných textů e-knih, e-časopisů nebo kvalifikačních prací a dalších elektronických dokumentů. V případě tvorby specializovaných rešerší doporučujeme vyhledávat v rozhraní jednotlivých databází, jež nabízejí přesnější vyhledávací nástroje, například tezaury.

Informační služby

Nevíte si rady s rešerší, s citacemi, s psaním či formátováním odborného textu nebo nemůžete najít doporučenou literaturu? Personál knihovny vám rád pomůže, a to jak osobně, tak prostřednictvím e-mailu knihovna@fhs.cuni.cz – při složitějších dotazech doporučujeme domluvit si konzultaci předem. Knihovníci za vás neudělají rešerši ani nenapíší text, mohou vám však ukázat jak na to, jaké pomůcky je možné využít a kde hledat.

Několik dobrých rad

  • Zkuste si od počátku studia zvyknout na využívání některého z nástrojů pro generování a správu bibliografických citací, jako jsou CitacePro nebo Zotero.

  • Chybí vám v knihovně konkrétní kniha nebo časopis? Navrhněte jejich doplnění přes formulář dostupný na webu knihovny v oddíle „Návrh na doplnění fondu“ nebo e-mailem.

  • Mnoho praktických rad a návodů pro vyhledání odborné literatury a práci s ní najdete na webové stránce knihovny v sekci „Rady a návody“.

  • Jste zvyklí používat Google Scholar? I tam můžete využít nástroje, který vám zjednoduší přístup k plným textům. Jak na to, zjistíte na webových stránkách knihovny v oddíle „FAQ“.

  • V knihovně je umístěna samoobslužná tiskárna spojená s kopírkou. Podmínkou jejího využití je platný Průkaz studenta UK a účet v doméně Jinonice. Poprvé je nutné přihlásit se, a tím aktivovat svůj účet, přímo v rozhraní tiskárny, proto počítejte s časovou rezervou.

  • Nebojte se ptát, knihovnice a knihovníci jsou tu pro vás.

A nakonec – knihovna nemusí být jen místem studia, lze tu mezi přednáškami i v klidu posedět a přečíst třeba noviny nebo „neodborný“ časopis.


PhDr. Alena Matuszková

ředitelka knihovny


Poslední změna: 4. září 2023 23:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám