První kroky ve studiu

Studentský průkaz

Jednou z podmínek pro fungování v rámci Fakulty humanitních studií je studentský průkaz. Využít jej můžete mimo jiné jako průkazku do univerzitních knihoven, průkaz totožnosti u zkoušek a při komunikaci se Studijním oddělením, v menze při nákupu jídla za zvýhodněné ceny a pro uplatnění vybraných studentských slev. Po zápisu do studia vám bude studentský průkaz vystaven na počkání ve kterémkoli z uvedených výdejních center Univerzity Karlovy:


  • UK Point, Celetná 13, Praha 1, přízemí – v tomto výdejním centru je možné se objednat na přesný termín přes rezervační systém

  • Právnická fakulta, nám. Curieových 7, Praha 1, přízemí, místnost č. 34

  • Matematicko-fyzikální fakulta, Ke Karlovu 3, Praha 2, druhý suterén, místnost M 266

Aktuální otevírací dobu a další podrobnosti o výdejních místech naleznete na webu univerzity.


Ve výdejním centru si můžete zvolit mezi klasickým Průkazem studenta UK a Průkazem studenta s licencí ISIC nebo, v případě distančních studujících, licencí ALIVE – podrobnosti o těchto variantách, stejně jako jejich konkrétní cenu, naleznete na webu UK Pointu.

Přístup do informačních systémů univerzity

Do Studijního informačního systému (SIS) a Centrální autentizační služby (CAS) se můžete přihlašovat pomocí loginu či osobního čísla (UKČO), přičemž obojí se zobrazí ve webové přihlášce po umístění ukazatele myši na vaše jméno v pravém horním rohu. Přístup do SIS je nutným předpokladem k zápisu předmětů a k vytvoření rozvrhu, přístup do CAS pak využijete mimo jiné pro přihlášení do platforem Moodle, MS Teams či univerzitních elektronických informačních zdrojů (→ Centrální autentizační služba UK).


Po přijetí do studia disponují studující pouze neověřenou identitou, a nemohou tedy plně využívat možnosti, jež CAS nabízí. Spolu s výdejem studentských průkazů proto dochází ve jmenovaných výdejních centrech UK také k ověření identity studujících, díky čemuž se následně skrze přístupy v CAS mohou mimo jiné připojit i do univerzitní sítě Eduroam, či počítačů dostupných ve fakultní budově v Troji.

Imatrikulace

Univerzita Karlova dodržuje tradici přechodových rituálů, přičemž tím prvním, jenž vás čeká, je právě imatrikulace (→ Harmonogram). Jedná se o slavnostní obřad, kdy po zapsání do fakultní matriky coby noví členové akademické obce skládáte slib, že budete vykonávat svá práva a plnit studijní povinnosti s respektem vůči morálnímu závazku vůči škole a jejímu řádu. Slib stvrdíte tím, že se symbolicky dotknete fakultního žezla, podáte ruku děkance a pronesete větu „Slibuji.“.


Imatrikulace probíhá vždy začátkem akademického roku v budově Karolina (Ovocný trh 3/5 Praha 1). V souvislosti s obřadem je na Fakultě humanitních studií vyhlášen děkanský den a je zrušena veškerá výuka. Na imatrikulaci je třeba se obléci formálně. Akademičtí pracovníci jsou při obřadu oděni do tradičních talárů. Z důvodů omezené kapacity sálu bohužel není možné na imatrikulaci pozvat příbuzné ani další hosty.Poslední změna: 13. září 2023 23:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám