Zahraniční oddělení

Pokud přemýšlíte, proč vyrazit do zahraničí, je dobré mít na paměti, že kromě získání zajímavých poznatků, zkušeností, přátel, kontaktů a rozšíření obzoru nad rámec, který vám může poskytnout studium doma, jde o nepochybnou konkurenční výhodu při hledání budoucího uplatnění.


Zahraniční spolupráce je důležitou součástí nejen akademického života, ale také významných projektů vědecké i ekonomické sféry. Lidé se zahraničními zkušenostmi, rozhledem a znalostmi mají daleko větší šanci na dobré uplatnění, přičemž s těmito nároky počítá také studium na Fakultě humanitních studií, které nabízí skutečně pestrou a širokou paletu možností (nejen) studijních výjezdů do zahraničí, ale také dlouhodobých možností mezinárodní spolupráce.


Veškeré informace o možnostech studia v zahraničí a zahraniční spolupráci najdete v aktuální podobě na stránkách Zahraničního oddělení, na které se můžete obrátit, budete-li potřebovat konzultovat své plány spojené se studijním výjezdem do zahraničí, a rádi se s vámi také setkáme na pravidelně pořádaných informačních schůzkách. Typů zahraničních výjezdů je mnoho: kromě tradičních, jako je například Erasmus, přicházejí stále nové nabídky, neboť internacionalizace je aktuálním tématem nejen pro nás, ale i pro zahraniční univerzity, které se snaží svým studujícím nabídnout kvalitní studijní programy a co nejlépe je při studiu připravit do dalšího života.


Nejvýznamnější a nejpodporovanější možností studia v zahraničí je evropský program Erasmus+ – jedná se o jeden z nejúspěšnějších programů Evropské unie, který v roce 2022 oslavil 35 let své existence a v rámci nějž vyjelo do zahraničí přes 10 milionů lidí, z nichž mnohým tato zkušenost změnila život. Kromě studia umožňuje jmenovaný program také další možnosti výjezdů, jako jsou například praktické stáže, při kterých je možné získat nejen nové znalosti a zkušenosti, ale také kontakty v oboru, které mohou vést k dlouhodobé spolupráci, nebo dokonce k vysněnému pracovnímu místu. Kromě Erasmu ovšem existuje mnoho dalších zajímavých možností, jak vyjet do zahraničí, a to nejen v rámci Evropské unie, ale také mimo ni – o nejvhodnějších variantách výjezdů právě pro vás se můžete přijít poradit do kanceláře 1.26.

Konzultační hodiny a užitečné odkazy

Veškeré podněty a dotazy lze vyřídit během konzultačních hodin, které se mohou v průběhu roku měnit, doporučujeme proto ověřit si konkrétní časové možnosti jednotlivých pracovníků Zahraničního oddělení na příslušné části univerzitního webu.


Bližší informace ohledně studia v zahraničí lze dohledat:

· na webových stránkách Zahraničního oddělení

· na Facebooku Zahraniční oddělení FHS UK

Možnosti (nejen) studia v zahraničí

Jako součást studia na Fakultě humanitních studií máte příležitost strávit semestr či celý akademický rok na jedné z našich partnerských univerzit v zahraničí. Doporučujeme zejména studijní pobyty v rámci stipendijního programu Erasmus+, kde FHS spolupracuje s více než 80 univerzitami ve 23 zemích Evropy. Studijní pobyty v zahraničí jsou považovány za plnohodnotnou součást studia na FHS, studujícím proto fakulta nabízí v celé věci značnou podporu.


V bakalářském stupni studia je k výjezdu do zahraničí nejvhodnější druhý a třetí ročník (nejdříve je možné vyjet ve 4. semestru studia), studujícím proto doporučujeme již během prvního ročníku na FHS sledovat informace, které jsou průběžně zveřejňovány na webu, účastnit se informačních schůzek (leden/září) a přihlásit se do výběrového řízení (únor/ září).

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet opakovaně – v každém stupni studia je možné vyjet až na 12 měsíců, přičemž lze kombinovat jak studijní pobyty, tak praktické stáže, které jsou ideálním způsobem, jak získat zahraniční pracovní zkušenost. Mimo studijní pobyty a praktické stáže lze v rámci projektu Erasmus+ vyrazit také na univerzity mimo Evropskou unii jako součást meziuniverzitních dohod nebo využít stipendijní programy jako jsou AKTION či Fulbright.


Proč opustit teplo domácího krbu:

· procvičíte si jazyk

· rozšíříte si (nejen) akademické obzory

· získáte samostatnost a sebedůvěru

· obohatíte si CV

· seznámíte se s lidmi z celého světa a navážete nová přátelství


Studovat v cizích jazycích je možné i na Fakultě humanitních studií – v nabídce předmětů vyučovaných v angličtině naleznete mimo jiné kurzy připravené ve spolupráci s programy Undergraduate Programme in Central European Studies (UPCES) či Central European Studies and Jewish Studies (CET). Kurzů těchto programů se účastní studenti z USA a oblíbené jsou i mezi zahraničními studenty fakulty, pokud si tedy chcete procvičit svou angličtinu před výjezdem nebo jen nahlédnout do mezinárodního prostředí, tyto kurzy doporučujeme vaší pozornosti. Podrobnosti naleznete na webové stránce věnované UPCES a CET.

Se zahraničními studenty se lze je na FHS seznámit také v rámci Buddy programu a dalších aktivit pořádaných studentským spolkem ESN CU Prague, do jehož organizace je možné se aktivně zapojit, a získat tak příležitost věnovat se přijíždějícím z celého světa a seznámit je s životem v ČR. Pokud byste se chtěli do zahraniční spolupráce zapojit naplno, můžete se zapojit do přípravy orientačního týdne pro zahraniční studenty a dalších aktivit pořádaných Zahraničním oddělením


Seznam partnerských univerzit v rámci projektu Erasmus+ naleznete v příslušné sekci na webu Zahraničního oddělení.


Poslední změna: 13. září 2023 22:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám