Orální historie – soudobé dějiny

Hlavní web programu

Web pro uchazeče

FB: Orální historie – soudobé dějiny FHS UK

IG:oralni_historie_fhs_uk

Garant programu:prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Zástupkyně garanta programu: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Forma studia: prezenční nebo kombinovaná


Dvouletý navazující magisterský studijní program Orální historie – soudobé dějiny je v českém prostředí unikátní a v současné době jako jediný v republice nabízí komplexní studium soudobých dějin a orální historie. Naším cílem je realizovat výuku a výzkum v obou oblastech na úrovni srovnatelné s mezinárodními trendy na podobných univerzitních a vědeckých pracovištích ve světě.


V jádru programu stojí spojení individuálních a kolektivních aspektů poznávání nedávné minulosti. Středobodem je člověk ve vztahu ke společnosti, vnímaný jako jednající subjekt v minulosti a přítomnosti. Ideálním prostředkem k uchopení dané problematiky je (nejen) orální historie, mapující hlavně „malé dějiny“, „dějiny viděné zdola“ a historické zkoumání paměti s důrazem na individuální aspekt prožívání a vnímání dějin – to vše v kontextu dějin „velkých“, československých, českých i světových.


Cílem studijního programu je jednak poskytnout vzdělání v oblasti metodologie orální historie a dalších metod historického výzkumu, jednak si studující osvojí nezbytné kontextuální znalosti soudobých dějin, které jednotlivé lidské příběhy a historické perspektivy rámují.Poslední změna: 4. září 2023 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám