Studentský život

Fakulta humanitních studií od svého vzniku podporuje studentský život, a je tak možné zapojit se mezi studující a absolventy, již organizují celou řadu aktivit nad rámec samotného studia či podílet se na samosprávě fakulty, zejména skrze kandidaturu do Akademického senátu. Nezanedbatelnými aspekty studentského života jsou také bydlení a stravování, jež pro studující za zvýhodněné ceny zajišťují Koleje a menzy Univerzity Karlovy.

Studentské spolky a projekty

Spolek studenti FHS UK

Řadu studentských volnočasových aktivit zastřešuje spolek Studenti FHS UK, z. s., jenž na Fakultě humanitních studií působí od roku 2009. Spolek dal během své existence vzniknout mnohým studentským organizacím, například fakultnímu časopisu HUMR, Filmovému klubu či Divadelnímu spolku, a do dneška se věnuje organizaci událostí, mezi něž patří i Fakulta Hledající Sound, jež představuje zájemcům z řad akademické obce alternativní hudební scénu, fakultnímu vánočnímu večírku nebo například pravidelnému setkávání pod názvem Pivo hledající smysl, které poskytuje prostor popovídat si se spolužáky (a občasně i vyučujícími) v neformálním prostředí. Studentský spolek je otevřený novým potenciálním členům ze všech ročníků, pokud vás tedy láká možnost zapojit se do jeho stávajících aktivit, pomoci mu obnovit některý z dřívějších projektů, navrhnout svůj vlastní nebo jen chcete lépe poznat své kolegy a kolegyně, čeká vás vřelé přijetí.

Filmový klub

Ať už jste filmový Fanda, Fanynka číslo jedna, nebo kinematografie není úplně vaše Věc a spíš si pustíte jednou za čas nějakou „odpočinkovku“ po Perném dni, Filmový klub má pro každého něco. Občas dáváme dokumenty, sem tam Velkej trhák (v uplynulém roce třeba jednu z bondovek) a nebojíme se ani Osudných omylů filmařiny jako je třeba The Room. Klub je programovou součástí spolku Studenti FHS UK a promítáme obvykle jednou za měsíc (a když je nějaká Mimořádná událost, připravíme speciál). K filmu vždycky podáváme tematickou přednášku odbornic a odborníků z fakulty i odjinud – popcorn si můžete přinést vlastní – přičemž po promítání a přednášce většinou nechybí ani volnější posezení u limonády, piva nebo klidně Kafe s mlíkem, kde můžeme film a přednášku společně probrat.


Konkrétní program už plánujeme a můžeme slíbit, že to bude Velká nádhera. Chystáme třeba sci-fi nebo současná témata jako je gender či ekologie, a sem tam vytáhneme z rukávu i nějakou klasiku a kultovní propadák. Kdy a co hrajeme a o čem bude řeč, se dozvíte vždycky na facebookové stránce Filmový klub FHS UK nebo na instagramu filmovyklub.fhs.uk, kde najdete i starší příspěvky z minulých promítání. Pokud Vás zajímají filmy, různá témata, která se řeší nejen na naší fakultě, anebo chcete prostě poznat nové Přátele, náš „Filmáč“ je tu pro Vás – budeme se těšit!

safe space

Feministický univerzitní spolek safe space vychází z myšlenek intersekcionálního feminismu a zabývá se sdružováním feministicky smýšlejících osob, propojováním genderových výzkumů (nejen) napříč Univerzitou Karlovou, podporou utváření bezpečného prostředí na univerzitě a fakultě, sdílením znalostí a zkušeností, vzájemnou podporou a solidaritou ve vztahu k otázkám týkajícím se feminismu. Realizujeme osvětové i vzdělávací akce, diskuse, workshopy a další aktivity zaměřené na otázky společenské a ekologické spravedlnosti a uvádění těchto emancipačních ideálů v praxi. Spolek byl oficiálně založen v září 2021 v návaznosti na již dříve realizované Gender Fridays (pravidelná setkávání studujících se zájmem o feminismus) a Feministický tábor plný naučných i sdílecích workshopů, přednášek a stmelovacích aktivit.


Spolek poskytuje bezpečný a inkluzivní prostor, ve kterém můžeme společně nabírat nové znalosti z oblasti feminismu, zkušenosti s organizací v nehierarchickém kolektivu i v přípravě akcí, ale také prostor, kde se nemusíme přizpůsobovat stereotypním normám, kde můžeme bezpečně sdílet, odpočívat i čerpat energii a naději do budoucna. Pro více informací o spolku koukněte na náš web, sociální sítě nebo nám napište na e-mailovou adresu info@safespacekolektiv.cz. V případě zájmu o zapojení do spolku napište, nebo přijďte na některou z akcí spolku a domluvíme se.

Blog FHS UK

Na fakultním blogu sdílejí sami studující a absolventi rady a zkušenosti týkající se studia, zážitky ze zahraničních studijních výjezdů, fakultních výletů a exkurzí, příběhy ze studentského života či komentáře k aktuálnímu dění na fakultě i ve společnosti. Blog vede malý kolektiv stálých autorů, článkem však může přispět kdokoli. Veškeré informace a kontakty naleznete přímo na webu, přičemž vřele doporučujeme na něj alespoň nahlédnout, neboť i pro studující prvních ročníků se zde najdou cenné články – namátkou: „Jak psát e-mail vyučujícímu“, „Imatrikulace jako rituál“ nebo „Jak kombinovat studium s prací".

Fakultní poznávací cesty

Fakulta humanitních studií dlouhodobě udržuje tradici pořádání zahraničních exkursí, které jsou ve vlastním smyslu poznávacími cestami pro studující a další zájemce (nejen) z řad akademické obce fakulty. Jedná se o týdenní až dvoutýdenní výjezdy, jejichž smysl je dvojí. Zaprvé umožňují studujícím pobývat spolu s učiteli mimo standardní prostředí školy – což je nesené přesvědčením, že učení (se) probíhá osobní interakcí, společným pobýváním a zkušenostmi, a nejen tradičními způsoby výuky, jako jsou přednášky a semináře – zadruhé umožňují navštívit a poznat místa spojená s evropskou kulturní tradicí, ať již z hlediska dějin, umění či architektury. Exkurse se zpravidla konají v druhé polovině září po skončení zkouškového období a část cestovních nákladů hradí fakulta prostřednictvím stipendia. Jejich průběh a odbornou garanci výkladu zajišťuje teoretik architektury Mgr. Jiří Tourek, Ph.D., přičemž veškeré informace o plánovaných i uskutečněných výpravách, které mířily například do Francie, Itálie, Německa, Polska či Rakouska, naleznete na webu fakulty.

Akademický senát

Studující se mohou podílet na rozhodování o vnitřních záležitostech fakulty prostřednictvím Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (AS FHS UK), kde spolu se zástupci akademických pracovníků působí také studentští senátoři a senátorky. Ti jsou voleni na dobu dvou let a během svého funkčního období v rámci AS reprezentují zájmy zejména studentské části akademické obce. Studující mohou navštívit zasedání senátu, jež jsou veřejná, nebo mohou své návrhy či podněty k projednání delegovat skrze aktuálně zvolené studentské zastupitele. Při každoročních volbách dochází k obměně jedné třetiny studentských senátorů, přičemž volit a být voleni do tohoto orgánu mohou pouze studující fakulty. Veškeré podrobnosti týkající se akademického senátu naleznete na webu fakulty, jeho aktuální složení pak na k tomu dedikovaném webu.

Sportovní kurzy

Sportovní kurzy nejsou na Fakultě humanitních studií povinné, pokud o ně však mají studující zájem, existuje pro ně celá řada možností. V rámci Kreativního modulu FHS naleznete několik těchto kurzů, jež je možné si registrovat jako povinně volitelné předměty, většinu sportovních předmětů však pro FHS na základě smlouvy o zajištění tělesné výchovy organizuje Katedra tělesné výchovy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy (KTV FF UK). Díky tomu si studující mohou vyzkoušet například jógu, plavání, lezení na umělé stěně nebo týmové sporty, jako jsou basketbal či volejbal. KTV nabízí také blokové sportovní kurzy – jedná se například o několikadenní kurzy pěší turistiky, cyklistiky či beach volejbalu, jež se obvykle konají v průběhu zkouškového období letního semestru a během prázdnin. Přihlásit se na ně můžete pomocí online formuláře přímo u příslušného kurzu na webu KTV, přičemž předměty jsou buďto zcela zdarma (jeden kurz za semestr), nebo, ve srovnání s komerčními cenami, za symbolický poplatek (každý další zapsaný kurz). Podrobné informace a seznam aktuálních sportovních kurzů naleznete na webu katedry. Kurzy KTV je možné si zapsat také křížovým zápisem (→ Zápis předmětů z jiných fakult) skrze Studijní informační systém (SIS) a obdržet za ně kredity jako za volitelné předměty.

Ubytování na kolejích

Studující Univerzity Karlovy mají možnost ubytovat se na jedné z jejích 11 kolejí, případně i na koleji patřící jiné vysoké škole, pokud má volnou kapacitou. Místo na kolejích UK si můžete rezervovat prostřednictvím webu univerzity, na nějž se přihlásíte stejným uživatelským jménem (login) a heslem, jaké máte nastaveny v Centrální autentizační službě (). Hromadné rezervace ubytování na kolejích UK pro daný akademický či školní rok se spouští ještě před začátkem letních prázdnin, a jestliže si studující v tomto období nestihne zarezervovat pokoj, může být na přelomu září a října nepříjemně překvapen tím, že je veškerá kapacita již obsazena. V takovém případě doporučujeme kontaktovat přímo ubytovací kancelář dané koleje a pokusit se o individuální domluvu, neboť místa se postupně uvolňují, protože ne všichni, kdo si vytvořili rezervaci, na kolej skutečně nastoupí. Podrobné informace o možnostech ubytování na kolejích najdete na stránkách Kolejí a Menz UK.

Stravování za zvýhodněné ceny

Přímo v budově Fakulty humanitních studií v Troji je pro studující k dispozici bufet, v němž si mohou zakoupit teplý oběd či drobné občerstvení. Otevřen je od pondělí do pátku v čase 8:00 až 15:00, přičemž výdej teplých jídel probíhá mezi 11:30 a 14:00. Stejně jako v dalších stravovacích zařízeních, jež spadají pod Koleje a menzy Univerzity Karlovy, si i zde studenti a studentky univerzity mohou zakoupit jídlo za zvýhodněné ceny, ovšem je třeba si nejprve u pokladny vložit peníze na Průkaz studenta, neboť bez něj není možné slevu na stravování uplatnit.

V suterénu koleje 17. listopadu, která stojí přímo proti fakultní budově v Troji, se nachází menza, která bývá studujícím otevřena od pondělí do čtvrtka mezi 10:45 a 14:30, v pátek pak pouze od 10:45 do 14:00 Vybrat si zde můžete zpravidla mezi čtyřmi hotovými a jedním minutkovým jídlem a k dispozici je též polévka a čerstvě připravená pizza. Jídelníček všech stravovacích zařízení v rámci UK je dostupný na jejím webu, kde si zároveň můžete vybraný pokrm předem objednat.


Poslední změna: 13. září 2023 22:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám