Představení studia

Bakalářské Studium humanitní vzdělanosti (SHV) nabízí studujícím základní orientaci jak v oblasti společenských věd (sociokulturní antropologie, psychologie, sociologie), tak na poli historie a filosofie. V těchto základních disciplínách sice neposkytuje znalosti a dovednosti v takovém rozsahu, v jakém je to možné v jedno- či dvouoborových studijních programech, náhradou za to však učí rozumět těmto disciplínám v jejich vzájemných vztazích, a přináší tak studujícím nadhled, který je jen obtížné získat ve specializovanějších typech studia. Program klade také důraz na rozvoj jazykových kompetencí, ovšem jeho nejvýraznějším rysem je liberální studijní plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého studujícího – tomu odpovídá i unikátní šíře nabídky, každý semestr vypisujeme řádově 300 kurzů, z nichž lze volit.

Průchod studiem

Široká nabídka kurzů na bakalářském stupni je strukturována do 5 tzv. modulů, jejichž krátké představení naleznete níže, přičemž u 4 z nich (filosofický, historický, společenskovědní, modul jazyků a literatury) existují povinné předměty, které je potřeba úspěšně absolvovat, nebo minimální počty kreditů, které musíte během studia získat z tzv. profilových povinně volitelných předmětů, tedy předmětů, které vám zajistí základní znalosti daného oboru či disciplíny. Spolu s tímto obeznamováním s rozmanitými obory by měli studující postupně dospět i k tomu, že si jeden z nich zvolí jako svůj hlavní, tj. ten, v němž bude psát svou závěrečnou bakalářskou práci a případně pokračovat i na magisterském studiu – ideální čas na takovouto rozvahu je již na konci prvního ročníku, abyste si poté ve druhém ročníku dokázali zvolit vhodné předměty, které vás k této „specializaci“ dovedou. I tak však zbývá dostatek prostoru na experimentování a objevování dalších nepoznaných oblastí, nebo třeba i rozvíjení vlastní tvořivosti v rámci „kreativního“ modulu.


Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

garant programu SHV

Studijní plány

Prezenční forma

Distanční forma

Vysvětlivky ke studijním plánům

Typ atestu

KZ = Klasifikovaný zápočet

Z = Zápočet

Zk = Zkouška


Semestr

ZS = Zimní semestr

LS = Letní semestr


Rozsah výuky

2/0 = rozsah přednášky

0/2 = rozsah semináře

Symbol [HS] značí počet vyučovacích hodin za semestr v případě distančního studia, v ostatních případech jde o počet vyučovacích hodin za týden.


Rekvizity

P = Prerekvizity = pro zápis kurzu je nutné mít již absolvovaný kurz uvedený jako prerekvizita.


Poslední změna: 4. září 2023 23:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám