• Studentský život

Studentský život

Úvod

Kromě samotného studia na Fakultě humanitních studií UK studenty čeká botahý a kvalitní studentský život. Jsou to jednak veškeré volnočasové studentské aktivity, a pak různé další ohledy života studenta na Univerzitě Karlově.

Spolek Studenti FHS UK

Většinu studentských volnočasových aktivit na fakultě zastřešuje a zajisťuje studentský spolek Studenti FHS UK, o.s., který byl založen v roce 2009. Vznikl z potřeby institucionálního zázemí pro studentské aktivity na Fakultě humanitních studií UK.

Studenti FHS UK


Vojtěch Jirka, předseda spolku Studenti FHS UK a student oboru SHV


Cíle spolku

 • informovat studenty o dění na fakultě,

 • o možnostech studia,

 • o spolupráci studentů

 • a nabídnout pomocnou ruku každému, kdo o ni bude stát

V současné době se spolek věnuje pořádání pravidelných setkání členů spolků, studentů a učitelů.

Druhy pořádaných akcí

 • FHS fest

 • Letní škola v přírodě

 • Festival humanity a solidarity

 • Pivo hledající smysl

 • Vánoční večírek

 • Promítání Filmového klubu FHS

 • Výlety a další

Podrobnější informace o činnosti spolku Studenti FHS UK naleznete na webových stránkách spolku.

Spolek Koridor

Koridor je druhým fakultním studentským spolkem. Na rozdíl od toho „velkého“, který se profiluje především v oblasti společenských aktivit, Koridor sdružuje zejména studenty se zájmem o filosofii a odborné aktivity s ní spojené. Hlavní náplní práce spolku je organizace konferencí, překladatelská a publikační činnost a podpora studentů v akademické a badatelské činnosti.


Rétorický seminář Koridoru


Ateliér Místoprostor

Ateliér Místoprostor je projekt studentů Fakulty humanitních studií UK, jehož cílem je vznik vzdělávací platformy (nejen) v oblasti výtvarného umění. Posláním projektu je jednak poskytnout studentům fyzické „místo“ a psychický „prostor“ pro jejich vlastní volnočasovou tvorbu, jednak ve spolupráci s kreativním modulem působit coby spojnice mezi vyučujícími, studenty a externími odborníky z oblasti výtvarného umění. Ateliér tak propojuje vzdělávací činnost s činností praktickou. V současné době Místoprostor sídlí v ulici Hybernská. Aktuální informace o workshopech a výtvarných kurzech, které zde můžete navštívit, sledujte na facebookové stránce ateliéru.

Studentští zastupitelé Akademického senátu FHS UK

Studentští zastupitelé tvoří důležitou část Akademického senátu FHS UK, na kterém se probírají různé záležitosti, jež se týkají fakulty. Chcete-li přijít s nějakým svým vlastním návrhem či podnětem k projednání, neváhejte kontaktovat studentské zastupitele prostřednictvím facebookové stránky.

Blog hledající smysl

Blog hledající smysl je platforma, kde si můžete přečíst články (nejen) o studiu, kultuře a aktuálních událostech, které píší studenti FHS napříč jednotlivými ročníky a obory.

Fakultní poznávací cesty

Na Fakultě humanitních studií UK existuje dlouhodobá tradice pořádání tzv. Fakultních výletů neboli fakultních poznávacích cest pro studenty, vyučující a přátele FHS. Jedná se o týdenní zahraniční cesty, které jsou zároveň vypsané jako kurz pro studenty (část nákladů za studenty přitom přebírá fakulta), jehož průběh a odbornou garanci zajišťují teoretik architektury doktor Jiří Tourek a filosof a jeden ze zakladatelů naší fakulty profesor Jan Sokol. Dosavadní cesty proběhly např. do Francie, Itálie, Německa, Polska či Rakouska.


Fakultní výletNeformální setkání studentů a učitelů

Mezi další volnočasové aktivity na fakultě patří také neformální setkání studentů a učitelů např. u příležitosti závěru akademického roku.


Příště se přidejte také!

Další ohledy studentského života

Mezi další ohledy studentského života na univerzitě patří také některé sociální záležitosti:

 • ubytování na kolejích UK,

 • stravování v menzách a bufetech,

 • studentské výhody,

 • zdravotní pojištění atd.

Všechny informace o sociální péči o studenty na Univerzitě Karlově naleznete na fakultních webových stránkách.


Poslední změna: 12. červenec 2020 18:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám