• Studentský život

Studentský život

Kromě samotného studia čeká studenty FHS bohatý studentský život. Všichni se podle svých možností a chuti mohou zapojit do volnočasových i odborných aktivit pořádaných studentskými spolky nebo kandidovat do studentské komory akademického senátu. V rámci činnosti studentů také funguje umělecký ateliér a vznikají (video)blogy nebo podcasty.


Spolek Studenti FHS UK

Většinu studentských volnočasových aktivit na fakultě zastřešuje a zajisťuje studentský spolek Studenti FHS UK, o.s., který byl založen v roce 2009. Vznikl z potřeby institucionálního zázemí pro studentské aktivity na Fakultě humanitních studií UK.

Cíle spolku

 • informovat studenty o dění na fakultě,

 • o možnostech studia,

 • o spolupráci studentů

 • a nabídnout pomocnou ruku každému, kdo o ni bude stát

V současné době se spolek věnuje pořádání pravidelných setkání členů spolků, studentů a učitelů.

Druhy pořádaných akcí

 • FHS fest

 • Letní škola v přírodě

 • Festival humanity a solidarity

 • Pivo hledající smysl

 • Vánoční večírek

 • Promítání Filmového klubu FHS

 • Výlety a další

Podrobnější informace o činnosti spolku Studenti FHS UK naleznete na webových stránkách spolku nebo na jeho facebooku.Spolek Koridor

Koridor je druhým fakultním studentským spolkem. Na rozdíl od toho „velkého“, který se profiluje především v oblasti společenských aktivit, Koridor sdružuje zejména studenty se zájmem o filosofii a odborné aktivity s ní spojené. Hlavní náplní práce spolku je organizace konferencí, překladatelská a publikační činnost a podpora studentů v akademické a badatelské činnosti.Studentští zastupitelé Akademického senátu FHS UKStudentští zastupitelé tvoří důležitou část Akademického senátu FHS UK, na kterém se probírají různé záležitosti, jež se týkají fakulty. Chcete-li přijít s nějakým svým vlastním návrhem či podnětem k projednání, neváhejte kontaktovat studentské zastupitele prostřednictvím facebookové stránky.


Blog hledající smysl

Blog hledající smysl je platforma, kde si můžete přečíst články (nejen) o studiu, kultuře a aktuálních událostech, které píší studenti FHS napříč jednotlivými ročníky a obory.


Fakultní poznávací cesty

Na Fakultě humanitních studií UK existuje dlouhodobá tradice pořádání tzv. Fakultních výletů neboli fakultních poznávacích cest pro studenty, vyučující a přátele FHS. Jedná se o týdenní zahraniční cesty, které jsou zároveň vypsané jako kurz pro studenty (část nákladů za studenty přitom přebírá fakulta), jehož průběh a odbornou garanci zajišťuje teoretik architektury doktor Jiří Tourek. Dosavadní cesty proběhly např. do Francie, Itálie, Německa, Polska či Rakouska.


Fakultní výlet


Studentské ambasadorky

Tým studentských ambasadorek rozšiřuje stávající komunikační kanály fakulty. Ambasadorky Nina Anđelković a Ruth Borovská jsou připraveny zodpovídat vaše dotazy týkající se studia na fakultě především na sociálních sítích a studentských diskuzních fórech. Více informací o jejich činnosti a kontakt na ně naleznete zde.


Poslední změna: 23. říjen 2022 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám