• Studentský život

Studentský život

Kromě samotného studia čeká studenty FHS bohatý studentský život. Všichni se podle svých možností a chuti mohou zapojit do volnočasových i odborných aktivit pořádaných studentskými spolky nebo kandidovat do studentské komory akademického senátu. V rámci činnosti studentů také funguje umělecký ateliér a vznikají (video)blogy nebo podcasty.


Spolek Studenti FHS UK

Většinu studentských volnočasových aktivit na fakultě zastřešuje a zajisťuje studentský spolek Studenti FHS UK, o.s., který byl založen v roce 2009. Vznikl z potřeby institucionálního zázemí pro studentské aktivity na Fakultě humanitních studií UK.

Cíle spolku

 • informovat studenty o dění na fakultě,

 • o možnostech studia,

 • o spolupráci studentů

 • a nabídnout pomocnou ruku každému, kdo o ni bude stát

V současné době se spolek věnuje pořádání pravidelných setkání členů spolků, studentů a učitelů.

Druhy pořádaných akcí

 • FHS fest

 • Letní škola v přírodě

 • Festival humanity a solidarity

 • Pivo hledající smysl

 • Vánoční večírek

 • Promítání Filmového klubu FHS

 • Výlety a další

Podrobnější informace o činnosti spolku Studenti FHS UK naleznete na webových stránkách spolku nebo na jeho facebooku.Spolek Koridor

Koridor je druhým fakultním studentským spolkem. Na rozdíl od toho „velkého“, který se profiluje především v oblasti společenských aktivit, Koridor sdružuje zejména studenty se zájmem o filosofii a odborné aktivity s ní spojené. Hlavní náplní práce spolku je organizace konferencí, překladatelská a publikační činnost a podpora studentů v akademické a badatelské činnosti.Ateliér Místoprostor

Ateliér Místoprostor je projekt studentů Fakulty humanitních studií UK, jehož cílem je vznik vzdělávací platformy (nejen) v oblasti výtvarného umění. Posláním projektu je jednak poskytnout studentům fyzické „místo“ a psychický „prostor“ pro jejich vlastní volnočasovou tvorbu, jednak ve spolupráci s kreativním modulem působit coby spojnice mezi vyučujícími, studenty a externími odborníky z oblasti výtvarného umění. Ateliér tak propojuje vzdělávací činnost s činností praktickou. V současné době Místoprostor sídlí v ulici Hybernská. Aktuální informace o workshopech a výtvarných kurzech, které zde můžete navštívit, sledujte na facebookové stránce ateliéru.

Studentští zastupitelé Akademického senátu FHS UK

Studentští zastupitelé tvoří důležitou část Akademického senátu FHS UK, na kterém se probírají různé záležitosti, jež se týkají fakulty. Chcete-li přijít s nějakým svým vlastním návrhem či podnětem k projednání, neváhejte kontaktovat studentské zastupitele prostřednictvím facebookové stránky.


Blog hledající smysl

Blog hledající smysl je platforma, kde si můžete přečíst články (nejen) o studiu, kultuře a aktuálních událostech, které píší studenti FHS napříč jednotlivými ročníky a obory.


Videoblog FHSáci

Videoblog o životě na Fakultě humanitních studií UK vznikl na jaře roku 2019. Hlavním cílem videí je reflektovat dění na fakultě a propojovat lidi, kteří na ní působí, ať už jde o studenty nebo o učitele, anebo i ty, kteří se na ni třeba teprve chystají. Všechna videa naleznete na youtubové stránce fakulty.


Podcasty z FHS

V rámci studentského projektu Podcasty z FHS vznikají tematické rozhovory se studenty, pedagogy a dalšími osobnostmi spojenými s fakultou.


Fakultní poznávací cesty

Na Fakultě humanitních studií UK existuje dlouhodobá tradice pořádání tzv. Fakultních výletů neboli fakultních poznávacích cest pro studenty, vyučující a přátele FHS. Jedná se o týdenní zahraniční cesty, které jsou zároveň vypsané jako kurz pro studenty (část nákladů za studenty přitom přebírá fakulta), jehož průběh a odbornou garanci zajišťují teoretik architektury doktor Jiří Tourek a filosof a jeden ze zakladatelů naší fakulty profesor Jan Sokol. Dosavadní cesty proběhly např. do Francie, Itálie, Německa, Polska či Rakouska.


Fakultní výlet


Studentské ambasadorky

Tým studentských ambasadorek rozšiřuje stávající komunikační kanály fakulty. Ambasadorky Nina Anđelković a Ruth Borovská jsou připraveny zodpovídat vaše dotazy týkající se studia na fakultě především na sociálních sítích a studentských diskuzních fórech. Více informací o jejich činnosti a kontakt na ně naleznete zde.


Poslední změna: 1. listopad 2021 16:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám