Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.

Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.


Oborové zaměření: filosofie a fenomenologie, vztah moderní filosofie a umění


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


Studium:


Ostravská univerzita, Filozofická fakulta / filosofie - český jazyk a literatura / 2001 (Mgr.)

FF UK, filosofie, 2009 (PhD.)


Pracovní zkušenosti:


FHS ZČU Plzeň, 2002–2004

FHS UK Praha, 2004–říjen 2011

říjen 2011–leden 2013 mateřská a rodičovská dovolená

FHS UK Praha, leden 2013–dosud 


Vybrané publikace:


K povaze mimésis u Marca Richira. Poznámky k paradoxu herce. In Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, Togga, Praha 2014, sv. 4, s. 155-167.

Problém bezprostřední autoafekce u Edmunda Husserla. In Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, Togga, Praha 2013, sv. 3, s. 49-60.

Responsiveness as a „Pure Hospitality“. In Investigating Subjectivity. Classical and New Perspectives, Brill, Leiden 2011.

Die Geste des Malers, die die Welt erlöst. In Thinking in Dialogue with Humanities. Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty, Zeta Books, Bucharest 2011, s. 305-317.

Typika taktilního světa, Filosofický časopis, mimořádné číslo, 2011, s. 115-127.

Osud rodu Hajnů - iluzionista, který nadzvedává plachtu. In Fascinace neviditelností. Studie k interpretační rozmanitosti díla Jaroslava Havlíčka, Togga, Praha 2009, s. 69-83.

Žitá ne-možnost subjektu. In Výzkumy subjektivity. Od Husserla k Foucaultovi, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008, s. 317-323.


Ocenění:


Stipendium Husovy nadace, 2009


Poslední změna: 20. červen 2016 16:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám