Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.


Oborové zaměření: politická filosofie a intelektuální dějiny


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:

 • 2009–2014: Ph.D. v oboru Antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

 • 2007–2009: Mgr. v oboru filosofická a sociální antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (summa cum laude)

 • 2005–2007: Teologie křesťanských tradic, Evangelická fakulta, Univerzita Karlova

 • 2004–2007: Bc. Studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (summa cum laude)


Relevantní profesní zkušenosti

 • 2014–dosud: Odborný asistent na katedře filosofie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

 • 2019–2023: Garant studijního programu Liberal Arts and Humanities (v letech 2017–2019 pověřený vedoucí anglické mutace programu Studium humanitní vzdělanosti)

 • 2018–dosud: Výzkumný pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (částečný úvazek)

 • 2015–2018: Předseda Akademického senátu FHS UK

 • 2012–2014: Externí vyučující filosofie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

 • 2010–201: Projektový koordinátor mezinárodního doktorandského kolegia “Religious Cultures in 19th and 20th-century Europe“. Bilaterální projekt Univerzity Karlovy a Collegium Carolinum, LMU Münich (GAČR-DFG)


Zahraniční stáže (delší než měsíc)

 • 2018–2019: Post-doc: Jan Patočka Junior Visiting Fellowship, Institut für die Wissenschaft vom Menschen, Wien, (6 měsíců)

 • 2011–2012: PhD Research Fellowship: Universität Bayreuth, Philosophische Fakultät, DAAD (10 měsíců)

 • 2008–2009: Erasmus: TU Dresden, Philosophische Fakultät (6 měsíců)


Výzkumné projekty

 • 2021–2024: Felix Weltsch, Jindřich Kohn a intelektuální dějiny v meziválečném Československu, standardní projekt GAČR, hlavní řešitel

 • 2021: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, NAKI II, člen týmu

 • 2015–2016: Centrum fenomenologického výzkumu (Univerzitní centrum excelence), UK Praha, člen týmu


Významná ocenění

 • 2016: Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy. 15–16. místo za knihu Apoštol filosofů (vyd. 2014)

 • 2014: Cena nadačního fondu Jaroslava a Anny Krejčích pro mimořádně talentované vědecké pracovníky v humanitních vědách pod 35 let

 • 2008: Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy


Členství v redakčních radách a odborných grémiích

 • člen redakční rady časopisu Lidé města (2017–dodnes)

 • člen Odborného orgánu hodnotitelů Rady pro vědu, výzkum a inovace (2019– dodnes)

 • člen German Studies Association


Bibliografie

Odborné monografie

Hanyš, M., Apoštol filosofů: Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii. Praha: Togga, 2014. 275 s.


Redakce kolektivních monografií

 • Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016. 393 s.

 • Hanyš, M. – Pavlíček, T. W. (eds.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 2019. 440 s.


Studie v časopisech WoS/Scopus

 • Hanyš, M., „Felix Weltsch, tvořivý střed a obranyschopná demokracie“. Filosofický časopis (v tisku)

 • Hanyš, M., “Beyond “The Power of the Powerless”: the Political Thought and Polemics of the Czechoslovak Opposition, 1977–1980“. East Central Europe, 50 (2-3), 2023, s. 279-303. https://doi.org/10.30965/18763308-50020006

 • Hanyš, M., "Reflexe antisemitismu v meziválečných prózách Egona Hostovského". Česká literatura 68, 2020, 5, s. 535–550.

 • Hanyš, M., „Gender, soukromí a intersubjektivita: O poddanství žen J. S. Milla“. Filozofia 73, 2018, 9, s. 755–766.

 • Hanyš, M., „Radikální a banální zlo“. Filosofický časopis 66, 2018, 4, s. 487–504.

 • Hanyš, M., „O Hanově Společnosti transparence“. Filosofický časopis 65, 2017, 3, s. 437–448.

 • Hanyš, M., „Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové“. Filosofický časopis 64, 2016, 1, s. 59–74.


Studie v dalších časopisech

 • Hanyš, M., "Náboženství, etika a život: nástin filosofie Jana Sokola." Lidé města 23, 2021, 1, p. 33-46.

 • „Debóřina píseň v kontextu kulturní antinomie mezi městem a venkovem“ Lidé Města/Urban People 10, 2008, s. 3–14.


Kapitoly v kolektivních monografiích

 • Hanyš, M., "Absolute Goodness, the Banality of Evil, and the Wickedness Beyond Vice", in: Zawisa, R., Hagedorn, L. (eds.), "Faith in the World." Post-Secular Readings of Hannah Arendt. Frankufrt - New York: Campus Verlag, 2021, pgs. 189-201.

 • Hanyš, M., „Masarykova cesta od konzervatismu k feminismu“, in: Hanyš, M. – Pavlíček, T. W. (eds.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 2019, 251–267.

 • Hanyš, M., Pavlíček, T. W., „Úvod“, in: Hanyš, M. – Pavlíček, T. W. (eds.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 2019, s. 7–19.

 • Hanyš, M., „Dissent and Civil Disobedience: An Arendtian Perspective“, in: Teryngerová, V. – Sepp, H. R. (eds.), Ethics in Politics?. Nordhausen: Verglag Traugott Bautz, 2018, s. 39–48.

 • Hanyš, M., „Monoteismus, násilí a náboženská nesnášenlivost“, in: Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016, s. 331–357.

 • Arnason, J. P., Hanyš, M., „Úvod“, in: Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016, s. 7–20.

 • Hanyš, M., „(Pro)následovatel Pavla: Nietzsche a Pavlovo dysangelium“, in: Novák, A. (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga, 2015.

 • Hanyš, M., „Žádostivost v antropologii apoštola Pavla“, Vrabec, M. (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga, 2014, s. 67–82.

 • Hanyš, M., „Radikální nadcivilizace a orthodoxie: O některých nezamýšlených důsledcích teologie Pavla z Tarsu“, in: Arnason, J. P, Benyovszký, L., Skovajsa, M. (eds.), Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace, Praha: Toga, 2010, s. 271–287.


Ostatní (recenze, zprávy)

 • Hanyš, M., [recenze], „Pavel Barša: Román a dějiny, Filosofický časopis 2023(v tisku).

 • Hanyš, M., „Ochota věřících tradičních církví ke změnám“, Getsemany č. 174 (2006) (archiv: https://www.getsemany.cz/node/869)

 • Hanyš, M., „Letní škola doktorských studií ‚Messianism: Jewish and Christian Perspectives“. Religio 19, 2011, s. 125–126 (zpráva z letní univerzity na CEU Budapešť).

 • Hanyš, M. [recenze] „Jan Assmann, Panství a spása“, in Reflexe 46, 2014, s. 180–185.

 • Hanyš, M. [recenze] „Jan Assmann, Monotheismus und die Sprache der Gewalt,“, in Lidé města 10, 2008, s. 137-139.

 • Hanyš, M. [recenze] „Alain Badiou, Svatý Pavel. Zakladatel univerzalismu,“ in Reflexe 41, 2011, s. 146–149.

 • Hanyš, M. [recenze] „Giorgio Agamben: Homo sacer,“, in Lidové noviny 8. 12. 2012.


Popularizační činnost (výběr)


Poslední změna: 26. říjen 2023 12:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám