Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.


Oborové zaměření: praktická a politická filosofie, dějiny idejí, dějiny náboženství


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.

Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:

Vzdělání:

2004–2007 – Bc. na FHS UK Základy humanitní vzdělanosti (summa cum laude)

2007–2009 – Mgr. na FHS UK Obecná antropologie (summa cum laude). Diplomová práce: Filosofická interpretace biblického konceptu stvoření podle Genesis 1,1-2,4a.

2009–2014 – Ph.D. na FHS UK Antropologie. Dizertační práce: Apoštol Pavel a filosofie. Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii.


Zaměstnání:

2018–dodnes: výzkumný pracovník Masarykova ústavu akademie věd

2014–dodnes: odborný asistent na FHS UK na Katedře filosofie


Zahraniční stáže:

10/2008 Alberts-Ludwigs Universität Freiburg, Letní škola a jazykový kurz (3 týdny).

10/08–3/09 Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Soziologie. Studijní pobyt v rámci programu Erasmus.

7/2010 Středoevropská univerzita v Budapešti. Letní škola pro postgraduální studenty: Messianism: Jewish and Christian Perspectives (5.–16. 7. 2010).

10/2010 Universität Bremen: Christentum als antike Religion - Orthodoxie und Häresie: eine christliche Spezialität? Letní škola pro postgraduální studenty (20–23. 10. 2010).

10/11–7/12 Studijní pobyt na Universität Bayreuth, Institut für Religionswissenschaft. Výzkumné stipendium DAAD.

09/2018–02/2019 Jan Patočka Junior Visiting Fellowship, Institut für die Wissenaschaften für Menschen, Vídeň


Vybrané odborné publikace:

Knihy:

Hanyš, M., Apoštol filosofů: Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii. Praha: Togga, 2014.

Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016.

Hanyš, M. – Pavlíček, T. W. (eds.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 2019.


Odborné stati:

„Náboženství, etika a život: nástin filosofie Jana Sokola“. Lidé města 23, 2021, 1, s. 33-46.

„Reflexe antisemitismu v meziválečných prózách Egona Hostovského“. Česká literatura 68, 2020, 5, s. 535–550.

„Gender, soukromí a intersubjektivita: O poddanství žen J. S. Milla“. Filozofia 73, 2018, 9, s. 755–766.

„Dissent and Civil Disobedience: An Arendtian Perspective“, in: Teryngerová, V. – Sepp, H. R. (eds.), Ethics in Politics?. Nordhausen: Verglag Traugott Bautz, 2018, s. 39–48.

„Radikální a banální zlo“. Filosofický časopis /4/2018, s. 487–504.

„O Hanově společnosti transparence“. Filosofický časopis 3/2017, s. 437–448.

„Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové“. Filosofický časopis 1/2016, s. 59–74.

„Monoteismus, násilí a náboženská nesnášenlivost“, in: Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016, s. 331–357.

„(Pro)následovatel Pavla: Nietzsche a Pavlovo dysangelium“, in: Novák, A. (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga, 2015.

„Žádostivost v antropologii apoštola Pavla“, Vrabec, M. (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga, 2014, s. 67–82.

„Debóřina píseň v kontextu kulturní antinomie mezi městem a venkovem“ Lidé Města/Urban People 10 (2008): 3–14.


Ocenění:

Cena Josefa Hlávky (2008)

Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa (2012)

Cena Jaroslava Krejčího (2014)


Osobní stránky s vybranými publikacemi ke stažení:

https://cuni.academia.edu/MilanHany%C5%A1


Poslední změna: 12. květen 2021 03:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám