Odevzdání bakalářské práce

Termíny


Bakalářské práce se odevzdávají v termínech, které jsou vypsány v Harmonogramu akademického roku. V těchto termínech se vypisují mimořádné úřední hodiny (od 9 do 16 hod.) pro odevzdávání na Sekretariátu programu SHV. Práce nemusíte odevzdávat přesně v uvedený termín, ale maximálně do tohoto dne a stanovené hodiny. Žádostem o prodloužení termínu odevzdání bakalářské práce nebude vyhověno; pokud práci nestihnete odevzdat v daném termínu, můžete ji odevzdat až v termínu následujícím.


Pro studující zapsané do r. 2017 platí: Za odevzdání práce vám bude ve Studijním informačním systému připsáno 20 kreditů, čímž získáte potřebný počet 180 kreditů pro absolvování studia.


Odevzdání v elektronické podobě


Bakalářská práce se odevzdává nejprve v elektronické podobě do SIS, tzn. před odevzdáním výtisku na Sekretariát programu SHV. Elektronická verze práce musí být totožná s verzí, která bude odevzdána v tištěné podobě. Bakalářská práce nemusí obsahovat abstrakt ani v českém, ani v anglickém jazyce.


Práce musí být vložena ve formátu PDF/A – více informací najdete na webu UK na stránce Návod pro uložení kvalifikační práce.


→ Návod na vložení práce do SIS


Odevzdání v tištěné podobě


Bakalářská práce se odevzdává v jednom výtisku v tvrdé nebo měkké vazbě (vazba lištová či termovazba, ne vazba kroužková).


Práci nemusíte odevzdat osobně. Odevzdá-li ji za vás někdo jiný, popř. pošlete-li ji poštou, mějte na paměti, že práce bude přijata jen tehdy, pokud bude splňovat veškeré náležitosti (přiložené podepsané čestné prohlášení, vyplněná přihláška ke Státní závěrečné zkoušce a práce vložena v elektronické podobě do SIS). Po obhajobě je výtisk nabídnut vedoucímu bakalářské práce (případně si může práci odnést student).Poslední změna: 28. srpen 2023 16:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám