Odevzdání bakalářské práce

Termíny

Bakalářské práce se odevzdávají v termínech, které jsou vypsány v harmonogramu akademického roku. V těchto termínech se vypisují mimořádné úřední hodiny (od 9 do 16 hod.) pro odevzdávání na Sekretariátu programu SHV. Práce nemusíte odevzdávat přesně v uvedený termín, ale maximálně do tohoto dne a stanovené hodiny. Žádostem o prodloužení termínu odevzdání bakalářské práce nebude vyhověno. Pokud práci nestihnete odevzdat v daném termínu, můžete ji odevzdat až v termínu následujícím.


Za odevzdání práce Vám bude připsáno do SIS 20 kreditů, a tím získáte potřebný počet 180 pro absolvování studia (platí pro studenty zapsané do r. 2017).


Bakalářská práce v elektronické podobě

Bakalářská práce se odevzdává nejprve v elektronické podobě do SIS, tzn. před odevzdáním výtisku na Sekretariát programu SHV. Elektronická verze práce musí být totožná s verzí, která bude odevzdána v tištěné podobě. Bakalářská práce nemusí obsahovat abstrakt ani v českém, ani v anglickém jazyce. Práce musí být vložena v prohledávatelném formátu PDF, více informací najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-7987.html.


Návod na vložení práce do SIS


Bakalářská práce v tištěné podobě

Bakalářská práce se odevzdává v jednom výtisku v měkké vazbě (vazba lištová či termovazba, ne vazba kroužková). Práci nemusíte nutně odevzdat osobně. Pokud ji za Vás odevzdá někdo jiný, popř. pokud ji pošlete poštou, práce bude přijata jen tehdy, když bude obsahovat všechny náležitosti (podepsané čestné prohlášení, vyplněnou přihlášku ke Státní závěrečné zkoušce a práce bude vložena v elektronické podobě do SIS). Po obhajobě je výtisk nabídnut vedoucímu bakalářské práce (případně si může práci odnést student).Poslední změna: 15. červen 2022 11:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám