Registrace a vedení bakalářské práce

  • Témata bakalářských prací jsou vymezena příslušnými moduly či katedrami. Své téma práce si student zvolí dle svého zaměření a zájmu po konzultaci s učiteli. Lze je také zvolit z volné nabídky v SIS a přihlásit se k nim (viz filtr Témata prací (Výběr práce) - nezadané práce).

  • Bakalářská práce může být vedena (či externím vyučujícím) příslušného modulu či katedry, nebo výjimečně (po předchozím souhlasu proděkana pro pregraduální studia) jiným odborníkem, který nevyučuje na FHS UK.

  • Bakalářskou práci vám zaregistruje do SIS vedoucí bakalářské práce. U registrace práce je nezbytné vyplnit její český a anglický název, jazyk práce, jméno vedoucího a jejího řešitele (tj. jméno studenta).

  • Pokud je vedoucím vaší bakalářské práce externí učitel bez přístupu do SIS, požádejte ho, aby poslal potřebné údaje koordinátorovi závěrečných prací na adresu . Práce vám pak bude zaregistrována na Sekretariátu programu SHV.

  • Bakalářská práce by měla být v SIS zaregistrována půl roku před předpokládaným konáním obhajoby.

  • Svou registraci si můžete zkontrolovat v SIS - Témata prací (Výběr práce) - moje práce.Poslední změna: 14. červenec 2020 20:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám