Registrace a vedení bakalářské práce

  • Témata bakalářských prací jsou vymezena příslušnými moduly či katedrami. Své téma práce si student zvolí dle svého zaměření a zájmu po konzultaci s učiteli. Lze je také zvolit z volné nabídky v SIS a přihlásit se k nim (viz filtr Témata prací (Výběr práce) - nezadané práce).

  • Bakalářská práce může být vedena interním, příp. externím vyučujícím příslušného modulu či katedry, nebo výjimečně (po předchozím souhlasu vedoucího odpovídající oborové paralelky Diplomního semináře I.) jiným odborníkem, který nevyučuje na FHS UK.

  • Bakalářskou práci vám zaregistruje do SIS vedoucí bakalářské práce. U registrace práce je nezbytné vyplnit její český a anglický název, jazyk práce, jméno vedoucího a jejího řešitele (tj. jméno studenta).

  • Pokud je vedoucím vaší bakalářské práce externí učitel bez přístupu do SIS, požádejte ho, aby poslal potřebné údaje koordinátorovi závěrečných prací na adresu . Práce vám pak bude zaregistrována na Sekretariátu programu SHV.

  • Bakalářská práce by měla být v SIS zaregistrována půl roku před předpokládaným konáním obhajoby.

  • Svou registraci si můžete zkontrolovat v SIS - Témata prací (Výběr práce) - moje práce.Poslední změna: 3. listopad 2020 17:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám