Registrace a vedení bakalářské práce


Témata bakalářských prací jsou vymezena příslušnými moduly či katedrami. Konkrétní téma si studující volí dle vlastního zaměření a zájmu po konzultaci s vyučujícími. Možností je také přihlášení k již vypsanému tématu z nabídky poskytnuté vyučujícími, kterou naleznete v SIS v modulu "Témata prací (Výběr práce)" → "Práce: nezadané".


Bakalářská práce může být vedena interním, příp. externím vyučujícím příslušného modulu či katedry. Výjimečně také i jiným odborníkem, který nevyučuje na FHS UK, avšak pouze po předchozím souhlasu vedoucího odpovídající oborové paralelky předmětu Diplomní seminář I.


Do Studijního informačního systému (SIS) bakalářskou práci registruje studujícím vyučující, jenž práci povede. Při její registraci je nezbytné vyplnit český a anglický název, jazyk práce, jméno vedoucího a jejího řešitele (tj. jméno studenta), stručnou anotaci a seznam základní literatury.


  • Pokud je vedoucím vaší bakalářské práce externí učitel bez přístupu do SIS, požádejte jej, aby poslal potřebné údaje koordinátorce závěrečných prací na adresu: . Práce vám pak bude zaregistrována na Sekretariátu programu SHV.

  • Bakalářská práce by měla být v SIS zaregistrována půl roku před zvoleným termínem odevzdání.

  • Svou registraci si můžete zkontrolovat v modulu "Témata prací (Výběr práce)" → "moje práce".Poslední změna: 15. červen 2023 21:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám