Formální podoba bakalářské práceBakalářská práce zpravidla nebývá kratší než 50 normostran.


  • 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer. (Počet znaků najdete ve wordu pod záložkou „Revize“ – vyberte „Počet slov“ a v tabulce zatrhněte políčko „včetně textových polí, poznámek pod čarou a vysvětlivek“. Pro zjištění počtu normostran vydělte uvedený počet znaků včetně mezer číslem 1800.)

  • Do celkového počtu normostran se započítává pouze vlastní text práce. Nepočítá se titulní strana, poděkování, prohlášení, obsah, stejně tak ani grafy, tabulky a obrázky.


Text může být vytištěn jednostranně nebo oboustranně na listu formátu A4.


Font písma:

Times New Roman

Velikost písma:

12 bodů

Řádkování:

1,5

Okraje:

3,5 cm (vlevo); 2 cm vpravo

Zarovnání:

do bloku

Odsazení prvního řádku odstavce:

1 cm (tabulátorem)

Číslování stran:

v zápatí (tj. dole), zarovnání na střed


Práci doporučujeme svázat v tvrdé vazbě. Předepsaným formátem je A4, přičemž hřbet se nachází na levé delší straně a měl by být opatřen jménem autora či autorky. Volitelně lze uvést název práce (pokud je plný název příliš dlouhý a nelze zde uvést celý, vhodně se zkrátí).


Práci je možné odevzdat také v měkké vazbě, v takovém případě je možné nechat hřbet nepotištěný. Za měkkou vazbu se považuje vazba lištová či termovazba, nikoli však vazba kroužková.Údaje na deskách by měly být dle vzoru:UNIVERZITA KARLOVA


FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ


Jan Novák

[vaše jméno a příjmení, včetně dosavadních titulů]


Výzkum studijních návyků středoškolských studentů

[název práce]


Bakalářská práce

[druh práce]


Praha 2019

[doplňte rok, kdy bude práce obhajována]
Poslední změna: 23. červen 2023 14:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám