Formální podoba bakalářské práce

  • Bakalářská práce zpravidla nebývá kratší než 50 normostran. 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer. (Počet znaků najdete ve wordu pod záložkou „Revize“, vyberte „Počet slov“ a následně se Vám objeví tabulka s informacemi. Zvolte možnost „znaky včetně mezer“ a zatrhněte tabulku „včetně textových polí, poznámek pod čarou a vysvětlivek“. Pro zjištění počtu normostran získané číslo vydělte 1800.) Do celkového počtu normostran se započítává pouze vlastní text práce, nikoli titulní strana, poděkování, prohlášení, obsah, stejně tak ani grafy, tabulky a obrázky.

  • Text může být vytištěn jednostranně nebo oboustranně na listu formátu A4, fontem písma Times New Roman 12 bodů; řádkování 1,5; okraje 3,5 cm vlevo (default MS Word, vhodné pro vazbu) a 2 cm vpravo, odsazení prvního řádku odstavce tabulátorem 1 cm, zarovnávat vpravo i vlevo. Stránky musí být číslovány dole uprostřed každé strany.

  • Práci doporučujeme svázat v měkké vazbě. Za měkkou vazbu se považuje vazba lištová či termovazba, nikoli vazba kroužková. Práce se vážou ve formátu A4, hřbet se nachází na levé delší straně. Na hřbetu vazby má být uvedeno jméno autora/ky a název práce. Pokud nelze delší název práce uvést celý, vhodně se zkrátí.


Na deskách by měly být uvedeny následující údaje:


UNIVERZITA KARLOVA

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ


Jan Novák

[uveďte své jméno a příjmení s dosavadními tituly ]


Výzkum studijních návyků u studentů FHS

[název práce]


Bakalářská práce

[druh práce]


Praha 2019

[doplňte rok, kdy bude práce obhajována]
Poslední změna: 15. červen 2022 11:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám