PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.

PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.


Oborové zaměření: dějiny britské filosofie 17. a 18. století, specializace na intelektuální biografii Davida Huma a jeho morální filosofii, morální a politická filosofie Bernarda Mandevilla, dějiny skotského osvícenství


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


Vzdělání:


Magisterské studium oboru filosofie – politická ekonomie na FFUK Praha (1976–1981), 

rigorózní zkouška FF UK (1984),

doktorské studium antropologie (specializace filosofická antropologie) na FHS UK (2005–2013).


Zaměstnání a stáže:


Odborný asistent na katedře filosofie FIS a NF VŠE Praha (1998–2014),

odborný asistent na filosofickém modulu FHS UK (2014–dodnes), 

Soros/FCO Scholarship: Balliol College, University of Oxford (1990–1991),

Academic Visitor to Nuffield College, University of Oxford (1993)


Bibliografie:


The Humanist Virtuoso: Počátky, idea a ilustrace experimentální filosofické antropologie v Traktátu o lidské přirozenosti Davida Huma, UK FHS: Praha, 2013 (disertační práce).

„Dopis lékaři (1734) od Davida Huma: svědectví o počátcích jeho filosofie a cestě k Traktátu o lidské přirozenosti“, in E-LOGOS,  Praha: VŠE, 2011.

„Čas, jak se ukazuje od „vášní“(v II. knize Traktátu Davida Huma)“, in J. Marek (ed.), Časovost a smrtelnost II. (Studie k časové konstituci lidské existence), Praha: TOGGA, 2010, s. 99-128.

„Humovy ideje filosofie jako vědy a tematizace času“, in E-LOGOS, Praha: VŠE, 2010.

„Čas, jak se ukazuje lidské mysli (v Traktátu Davida Huma)“, in J.Novotný (ed.), Časovost a smrtelnost I. (Studie k časové konstituci lidské existence), Praha: TOGGA, 2009, s. 157-178. L. Benyovszky a kol., Úvod do filosofického myšlení, Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

T. Kunca a M. Vacura, Empirismus a analytická filosofie, Praha: Oeconomica, 2006. 


Členství a další činnost:


Člen British Society for the History of Philosophy a Hume Society,

recenzent pro Filozofický časopis,

pozvaný předseda sekce na 42nd International Hume Society Conference (Stockholm, 2015),

organizátor konference Passions and the origin of moral institutions and civil society: British debate from Thomas Hobbes to Adam Smith (Praha, 2015), spoluorganizátor konference Hume´s science of human nature: perspectives of interpretation (Praha, 2016).


Poslední změna: 20. červen 2016 16:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám