SZZ - zápis ke studiu do roku 2017


Pro bakalářské studující zapsané ke studiu před akademickým rokem 2017/2018 (včetně) má státní závěrečná zkouška dvě části: obhajobu bakalářské práce (cca 60 minut) a znalostní část (cca 20 minut). K oběma částem se standardně přistupuje najednou před toutéž komisí.


Státní závěrečná zkouška není dotována kredity, v SIS ji však máte mezi předměty registrovánu od začátku studia jako Zkoušku z humanitní vzdělanosti (YAK47) a Obhajobu bakalářské práce (YAK47005).


Ke státní závěrečné zkoušce se musíte přihlásit ve Studijním informačním systému – nikoliv ke konkrétnímu termínu, nýbrž k období, ve kterém chcete v daném semestru SZZ vykonat.


  • V SIS klikněte na ikonu "Termíny zkoušek – přihlašování". Přihlaste se ke všem částem SZZ, které budete skládat. Pouze pokud jste již jednu z částí vykonali, přihlásíte se pouze k druhé části a naopak. Kódy příslušných předmětů začínají písmeny YAK (nesplést si je se soubornými zkouškami).


Spolu s přihláškou ke Státní závěrečné zkoušce odevzdáváte jeden výtisk bakalářské práce a seznam literatury ke zkoušce.


  • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce bude k dispozici v SIS poté, co se přihlásíte k příslušnému období konání SZZ. Pod ikonou "tisk" naleznete vaši předvyplněnou přihlášku, kterou vytisknete a podepsanou přinesete při odevzdání bakalářské práce na Sekretariát programu SHV.


I v případě, že u první části Státní závěrečné zkoušky neuspějete, můžete přistoupit ke druhé části. Pokud uspějete pouze u jedné části Státní závěrečné zkoušky, opakujete v budoucnu pouze tu část, u níž jste neuspěli.


Vaše studium je formálně ukončeno ke dni úspěšného absolvování obou částí Státní závěrečné zkoušky. K slavnostní promoci poté obdržíte pozvánku ze studijního oddělení.


Formální náležitosti bakalářské práce

Kontrola studijních povinností před SZZ

Průběh obhajoby


Pro další informace ohledně státnic a bakalářských prací se obraťte na Mgr. Kateřinu Jirsovou, e-mail: .


Zkouška z humanitní vzdělanosti


V průběhu této části zkoušky má být prověřeno, že student dokáže do jednotné perspektivy shrnout to, co již ověřily zkoušky souborné. Dostane otázky prověřující jeho znalosti zvolené literatury. Tato část zkoušky bude následovat po obhajobě bakalářské práce a je na ni vyčleněno přibližně 20 minut.


Zkouška bude vycházet ze seznamu prostudované literatury, který odevzdáte současně s přihláškou ke Státní závěrečné zkoušce. Seznam musí obsahovat minimálně 7 relevantních titulů za každou soubornou zkoušku (celkem tedy 3x7 titulů) a alespoň 1 cizojazyčný odborný titul (předpokládá se kniha k překladu).


Formulář k seznamu literatury


Relevantní je titul, který jste mohli použít pro danou soubornou zkoušku (Ověření jazykové kompetence, Filosofická antropologie, Evropské dějiny v kontextech, Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě). Za titul se považuje kniha, ale též část knihy či článek pokud je bylo možno použít samostatně jako položku na seznamu pro příslušnou soubornou zkoušku, s výjimkou části SZZ SVIP, kde mohou být uvedeny pouze ucelené texty, tj. celé knihy nebo články.


Poslední změna: 16. červenec 2023 16:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám