Kontrola studijních povinností


Před přihlášením na jednotlivé části státní závěrečné zkoušky je vhodné provést kontrolu plnění studijních povinností. Povinnostmi se rozumí zejména předepsané počty kreditů v jednotlivých kategoriích, penzum povinných předmětů a celkový počet kreditů.


Funkce Kontrola před SZZ ve Studijním informačním systému (SIS) vám poskytne ujištění, že splňujete podmínky pro přistoupení ke státní zkoušce, a to především co do požadovaného počtu profilových povinně volitených předmětů, počtu kreditů za povinně volitelné předměty celkem a celkového počtu kreditů za studium.


Výsledek této kontroly je závazný a určující pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce.


Důrazně doporučujeme kontrolu provést s dostatečným předstihem před podáním přihlášky k poslední části SZZ, resp. před odevzdáním bakalářské práce, a poté po splnění posledních povinností nejpozději tři dny před konáním obhajoby.


V případě, že pozorujete nesoulad mezi výsledkem kontroly a záznamy v záložce "Přehled výsledků zkoušek" (či jiné nejasnosti) kontaktujte Sekretariát programu SHV.


Postup provedení Kontroly před SZZ

Zápis ke studiu 2018-2020

Návod pro studující zapsané do studia mezi lety 2018-2020

Funkci Kontrola naleznete po přihlášení do SIS v modulu „Výsledky zkoušek“ – záložka „Kontroly“.V záložce naleznete rozbalovací nabídku „Žádost o kontrolu“. V nabídce je zapotřebí vybrat položku „všechny kontroly SZ“.Po kliknutí na "Proveď" je nutné přibližně minutu posečkat a poté obnovit stránku. Ve třetím sloupci záznamu vždy naleznete aktuální datum a příslušný čas.Provedená kontrola ukazuje dílčí kontroly před třemi částmi státní zkoušky a závěrečnou kontrolu před obhajobou bakalářské práce. Ve výsledném protokolu tedy uvidíte následující úseky:


 • "Kontrola Před státnicí A" – Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě

 • "Kontrola Před státnicí B" – Filosofie v kontextu humanitních věd

 • "Kontrola Před státnicí C" – Evropské dějiny v kontextech

 • "Kontrola před státnicí" – Obhajoba bakalářské práce


Přistoupit k dílčí části SZZ můžete pouze v případě, že položka „Výsledek kontroly:“ uvádí „splnil“, např. jako na obrázku níže.Pokud některá z povinností chybí, kontrola ukazuje „nesplnil“:V případě kontrol „A“ / „B“ / „C“ se výsledek "nesplnil" zpravidla váže k nesplnění potřebného počtu profilových předmětů (příp. povinně volitelného úvodu) v rámci dané disciplíny.Kontrola před obhajobou bakalářské práce ukazuje, zda máte:


 • minimální celkový počet kreditů za povinně volitelné předměty (PVP 5); • splněné profilové předměty v rámci disciplín společenské vědy, filosofie a historie (PVP 1-3); • minimální počet kreditů za neprofilové povinně volitelné předměty (PVP 4); • splněné veškeré povinné předměty vašeho studijního plánu (PP); • celkový počet získaných kreditů odpovídající požadovanému počtu 180 kreditů.Pokud je některý z povinných předmětů dosud nesplněn, je v protokolu uveden tímto způsobem:Obdobně jsou ve výsledném protokolu uvedené také nesplněné předcházející části SZZ:Zápis ke studiu od roku 2021

Návod pro studující zapsané do studia od roku 2021 a dále

Funkci Kontrola naleznete po přihlášení do SIS v modulu „Výsledky zkoušek“ – záložka „Kontroly“.V záložce naleznete rozbalovací nabídku „Žádost o kontrolu“. V nabídce je zapotřebí vybrat položku „všechny kontroly SZ“.Po kliknutí na "Proveď" je nutné přibližně minutu posečkat a poté obnovit stránku. Ve třetím sloupci záznamu vždy naleznete aktuální datum a příslušný čas.Provedená kontrola ukazuje dílčí kontroly před třemi částmi státní zkoušky a závěrečnou kontrolu před obhajobou bakalářské práce. Ve výsledném protokolu tedy uvidíte následující úseky:


 • "Kontrola Před státnicí A" – Obhajoba bakalářské práce

 • "Kontrola Před státnicí B" – Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě

 • "Kontrola Před státnicí C" – Filosofie v kontextu humanitních věd

 • "Kontrola před státnicí D" – Evropské dějiny v kontextech


Přistoupit k dílčí části SZZ můžete pouze v případě, že položka „Výsledek kontroly“ uvádí „splnil“, např. jako na obrázku níže.Pokud některá z povinností chybí, kontrola ukazuje „nesplnil“:V případě kontrol „B“ / „C“ / „D“ se výsledek "nesplnil" zpravidla váže k nesplnění potřebného počtu profilových předmětů (příp. povinně volitelného úvodu) v rámci dané disciplíny.


Kontrola před obhajobou bakalářské práce ukazuje, zda máte: • splněné povinné předměty dle studijního plánu v rámci jednotlivých úseků studia (a kdy ke splnění došlo); • dosud nesplněné povinné předměty a o které se jedná; • splněné povinné předměty (tzv. úvody), jež jsou podmínkou přistoupení k SZZ; • splněné profilové povinně volitelné předměty, jež jsou podmínkou přistoupení k SZZ;


  Pozn. - Pokud není podmínka splněna, vždy se zobrazuje "získáno: 0 (má mít 16)".
  Pozn. - Pokud není podmínka splněna, vždy se zobrazuje "získáno: 0 (má mít 16)".


 • minimální počet kreditů za neprofilové povinně volitelné předměty (skupina 4); • celkový minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty (97 kreditů); • celkový počet získaných kreditů odpovídající požadovanému počtu 180 kreditů.
V případě dotazů k výsledku kontroly kontaktujte Sekretariát programu SHV.Poslední změna: 20. květen 2024 13:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Studium humanitní vzdělanosti

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

garant studijního programu


Sekretariát programu SHV

kancelář tajemnic studijního programu


Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám