Mgr. Aleš SvobodaOborové zaměření: moderní a současné umění, digitální a počítačové umění, výtvarná kritika, vizuální sémiotika


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:

Narozen 10. 2. 1956 v Mostě. V osmdesátých letech a na počátku let devadesátých byl zaměstnán v redakčních profesích. Mezi lety 1981 a 1984 pracoval jako jazykový a výtvarný redaktor v redakci obalů gramofonového vydavatelství Supraphon, s. p., od roku 1984 do roku 1990 byl pak jejím vedoucím. Od roku 1990 do roku 1994 byl vedoucím edičního oddělení Národní galerie v Praze.

Postupně rozvíjel svou volnou uměleckou tvorbu (počítačové a proměnlivé struktury), zároveň pracoval i v oboru užité grafiky. Od konce 80. let začal publikovat výtvarné kritiky. Od roku 1994 začal pracovat v Kreativním modulu Institutu základů vzdělanosti UK v Praze. Po transformaci Institutu na Fakultu humanitních studií UK v roce 2000 zde pokračoval jako pedagog, v roce 2001 se stal vedoucím kreativního modulu.


Vzdělání:

Po maturitě na Střední průmyslové škole chemické v Praze studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor výtvarná výchova – český jazyk a literatura. V roce 1980 studium ukončil diplomní prací „Reálný pohyb jako umělecký prostředek ve výtvarném umění“ (vedoucí doc. Zdeněk Sýkora).


Členství:

2000-2015: člen Akademického senátu FHS UK

2003-2007, 2008-2015: předseda Akademického senátu FHS UK

2016-2019: člen Akademického senátu UK

2013-2015: člen redakční rady časopisu Ateliér

2016-dosud: člen Oborového verifikačního a hodnoticího panelu vlády ČR

2016-dosud: člen Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

2000-dosud: člen výtvarného sdružení Klub konkretistů (3)

2017-dosud: člen Sdružení český umělců grafiků Hollar


Samostatné výstavy:

1988 Struktura 193, Galerie 55, Kladno


1988 Struktura 193, Galerie mladých, Brno


2003 Zjevování, Morfogenetická pole pro vizuální struktury, PF a FUUD UJEP Ústí nad Labem


2004 Last Minute, Galerie města Plzně, Plzeň


2006 Struktury/L, Makromolekulární ústav AV ČR, Praha


2008 Rovnováhy struktur, Galerie Vyšehrad, Praha


2010 Digitálně, Sál ICAVI, AV ČR, Praha


2011 Proměnlivé struktury, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha


2013 Chrysé tomé, Generativní umění, Galerie AMB, Hradec Králové


2013 Aleš Svoboda, Chrysé tomé & Structures in process, Galerie Goller, Selb, SRN


2015 Systémy, konstrukce a fragmenty (s Mervynem Sterneckem), Galerie Petr Žaloudek, Praha


2016 Tři cykly CGA, Krajská knihovna v Pardubicích, Pardubice


2018 Proměny tvarů, Galerie KD Holice, http://www.vp360.cz/alessvoboda/


2018 Algoritmus modernismus, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov


2018 Program art, Galerie Karlovy Vary, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary, http://www.vp360.cz/alessvoboda-kv


Kolektivní výstavy (výběr):

1986 Systémy a koncepty, J. galerie, Budapešť, Maďarsko


1988 4. mezinárodní trienále kresby, Wroclaw, Polsko


1988 Rotazione, galerie Sincron, Brescia, Itálie


1988 Geometrie v současném výtvarném umění, SZK ROH Benar, Litvínov


1988 Nul-dimension, galerie New Space, Fulda, SRN


1989 Počítačové umění v ČSSR a ve světě, Praha a Brno


1988 Nul-dimension 1, Hipp-Halle, Gmunden, Rakousko


1989 Construktivism: Man versus Environment, Galerie FARO, WTC Rotterdam, Nizozemí


1989/90 Wymiar zerovy 2, Muzeum Architektury, Wroclaw, Polsko


1990 Sdružení František Kupka – 1. členská výstava, Mussaion – Strahov, Praha


1990 Heads & Legs, Sala Previa (Soto Mesa), Madrid


1995 Sdružení František Kupka – 3. členská výstava, Galerie výtvarného umění, Benešov u Prahy


1996 H7, Počítačová grafika, Galerie Hollar, Praha


1997 Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989, Muzeum umění Olomouc


2000 Strukturováno, Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů, Lounská výstavní síň Telecom, Louny


2000 10. Gmundner symposion, Internationale Grafik, Gmunden, Rakousko


2000 IV. Praha graphic 2000, Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky, Galerie Labyrint, Praha


2001 Klub konkretistů, Dům umění v Opavě, bývalý kostel sv. Václava v Opavě


2001 Klub konkretistů, pražská sekce, Univerzita Palackého Olomouc


2002 4. členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka, Galerie Nový horizont, Rock Café, Praha


2007 Art Walk, University of Alaska SE Waterfront Campus, Ketchikan, USA (Aljaška)


2007 Art Walk, Bohemé, Jouneau, USA (Aljaška)


2008 Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha


2009 Výstava pedagogů Kreativního modulu UK FHS, Studentský klub Univerzity Karlovy v Praze, Praha


2010 Salcmanova škola, Galerie města plzně, Plzeň


2010 4. kladenský salon, Zámecká galerie města Kladna, Kladno


2010 Rovnoběžky a průsečíky, Galerie Národní technické knihovny, Praha


2011 Klub konkretistů východní Čechy, Galerie v zahradě, Kolín


2011 Klub konkretistů východní Čechy, Galerie Na půdě, Kulturní dům Střelnice, Vrchlabí


2011 Konkretisté v HK, Galerie U Přívozu SVK, Hradec Králové


2012 Konkretisté v Dobřichovicích, Zámek a Fürstův sál v Dobřichovicích


2012 Geometrův zlý sen, Topičův salon, Praha


2012 Konkrétní podzim, Galerie U Přívozu SVK, Hradec Králové


2013 45 let po té... Klub konkretistů a přátelé, Oblastní galerie vysočiny, Jihlava


2014 Electron Salon, Mezinárodní skupinová výstava, Los Angeles Center for Digital Art, Los Angeles, USA


2014 Kladenský salon / 6. ročník bienále malířů, grafiků, sochařů a fotografů, Zámecká galerie města Kladna, Kladno


2014 Konkrétní podzim 2014 (Kruh), fResch gallery, Pardubice; Galerie U Přívozu SVK, Galerie Novákovy garáže, Hradec Králové


2015 21. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2014, Clam-Gallasův palác, Praha


2015 21. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2014, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov


2015 Konkret/ism 1967-2015, Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův salon, Praha


2015 Konkret/ism 1967-2015, Výstava KK3 Klubu konkretistů, Brno-gallery, Dům umění, Brno


2015 Cesty mohou býti rozličné, Galerie Národní technické knihovny, Praha


2015 Konkrétní podzim 2015 (Trojúhelník), Galerie U Přívozu SVK, Villa Concreta, Hradec Králové


2015 Znak, písmo, šifra, Galerie Národní technické knihovny, Praha


2016 Konkrétní podzim 2016 (Čtverec), Galerie U Přívozu SVK, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové


2017 Socha a objekt XXII, Galéria Umelka, Bratislava, Slovenská republika


2017 Sto let Hollaru: současná tvorba, Dům umění v Opavě, Opava


2017 Konkrétní podzim 2017 (Materiál – struktura – objekt), Galerie U Přívozu SVK, Hradec Králové


2017 Hollar dnes, Výstavní sál Obecního domu, Praha


2018 9:16 Plynutí času, k poctě Jozefa Jankoviče, Muzeum umění Olomouc


2018 Chvála slepých uliček, Galerie Hollar, Praha


2018 Středočeské trienále, Rabasova galerie Rakovník


2018 100+1 Hollar dnes, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích


2018 Konkrétne leto, Galerie Umelka, Bratislava


2018 Konkrétní podzim (Trikolóra), Galerie U Přívozu a Filharmonie Hradec Králové, Hradec Králové


2018 Kladenský salon, Kladno


Katalogy:

Aleš Svoboda, Struktura 193, Brno: Galerie mladých 1988

Konkrétní podzim 2012, Hradec Králové: Galerie U Přívozu SVK 2012

45 let poté… Katalog k výstavě Klubu konkretistů, Jihlava, OGV 2013

Aleš Svoboda: Chrysé tomé, soukromý tisk 2013

Konkrétní podzim 2014 (Kruh), Pardubice a Hradec Králové 2014

Konkretism 1967-2015, Praha: Topičův salon 2015

Systémy, konstrukce a fragmenty, Aleš Svoboda a Mervyn Sterneck. Praha: Galerie Petr Žaloudek 2015

Konkrétní podzim 2015 (Trojúhelník), Hradec Králové 2015

Konkrétní podzim 2016 (Čtverec), Hradec Králové 2016

Konkrétní podzim 2017 (Materiál – struktura – objekt), Hradec Králové 2017

Socha a objekt XXII, Bratislava 2017

Hollar dnes, Praha: Hollar 2017

Konkrétne leto, Bratislava 2018

Konkrétní podzim 2018 (Trikolóra), Hradec Králové 2018


Texty o vlastním díle:

Janoušek, Ivo: Systémy, konstrukce a fragmenty. Ateliér, č. 20/2015, roč. XXVIII, s. 5, Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236


Valoch, Jiří: O jedinečnosti kvality…, Aleš Svoboda – Mervyn Sterneck: Systémy, konstrukce a fragmenty, Galerie Petr Žaloudek, 2015


Příkazská, Petra: Konkrétní podzim 2014/Kruh. Ateliér, roč. 27, 2014, č. 20, s. 12, Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236


Štěpán, Petr: Klub konkretistů – 45 let poté. Ateliér, roč. 27, 2014, č. 2, s. 12, Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236


Sziegoleit, Ralf: Abstraktes mit Goldenem Schnitt (Abstrakce se zlatým řezem), Frankenpost, 29. 11. 2013, s. 19


Sedláček, Zbyněk: Chrysé tomé. Ateliér, roč. 26, 2013, č. 25-26, s. 3, Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236


Proměnlivé struktury (red.). Ateliér, roč. 25, 2012, č. 2, s. 3, Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236


Sedláček, Zbyněk: Konkretisté v HK. Ateliér, roč. 24, 2011, č. 21, s. 1, Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236


Jiráčková, Blanka: Rozhovor s Alešem Svobodou. Ateliér, roč. 23, 2010, č. 13, s. 2, Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236


Brůhová, Bedřiška: Salcmanova škola. Ateliér, roč. 23, 2010, č. 4, s. 12, Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236


Sedláček, Zbyněk: Rovnováhy struktur. Ateliér, roč. 21, 2008, č. 21, s. 4, Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236


Kheiry, Leila: Czech computer artist exhibits locally. Ketchikan Daily News, vol. 79, 2007, No. 118, příloha s. 1–2, Ketchikan, Alaska: Pioneer Printing Co. Inc. ISSNO274581X


Dějiny českého výtvarného umění [VI/2] 1958/2000. Praha: Academia 2007, s. 594–595, ISBN 978-80-200-1488-8


Vaňous, Petr: Morfogenetická pole Aleše Svobody. A2 kulturní týdeník, roč. 2, 2006, č. 9, s. 9, ISSN 1801-4542


Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV., St – Šam). Ostrava: Výtvarné centrum Chagall 2005, s. 247–248, ISBN: 80-86171-24-8


Innovation, Konstruktiv, Konkret, Visuel, Konzeptuell, 10. Gmundner Symposion, Josef Linschinger ed. Wien/Klagenfurt: Ritter verlag 2000, s. 182, ISBN: 3-85415-350-3


Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989. Olomouc: Muzeum umění 1997


Valoch, Jiří: Přerušená tradice. In: katalog Richard Paul Lohse, Nadace R. P. Lohseho, Zürich a Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein, 1992, s. 5–9


(jad): Konstruktivisté potřetí. Ateliér, roč. 2, 1989, č. 21, s. 5, ISSN 1210-5236


(lh): Počítačová grafika v Paláci. Ateliér, roč. 2, 1989, č. 7, s. 3, ISSN 1210-5236


Klivar, Miroslav: Experiment v grafice, Ateliér, roč. 2, 1989, č. 3, s. 3, ISSN 1210-5236


(op): Jazyk geometrie v současném umění, Ateliér, roč. 1, 1988, č. 11, s. 4, ISSN 1210-5236


Publikace (Výběr z vlastních kritických textů, odborných textů a textů do katalogů):

Svoboda, A.: Být konkretistou. In: Poesie i racionalita, Sborník kolokvia pořádaného GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Adriana Primusová (ed.). Kutná Hora: GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, ISBN 978-80-7056-172-0, 2018.


Svoboda, A.: Programovaná obraznost: nová východiska a staré překážky tvořivosti. In: Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání, PODLIPSKÝ Rudolf, Jaroslav Vančát, Věra Uhl Skřivanová, Vladimíra Zikmundová et al. (eds.). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0728-6. 2017.


Svoboda, A.: Modelování života a organismus uměleckého díla. In: Kognícia a umelý život 2017, FARKAŠ, I., M. Takáč, Ján Rybár et Peter Gergeľ (eds.). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4346-6. 2017.


Svoboda, A.: „Řízená náhoda“ v metakreativitě. In: Kognice a umělý život 2016, Michal Vavrečka, Ondřej Bečev, Matěj Hoffmann, Karla Štěpánová (eds.). ČVUT Praha. ISBN 978-80-01-05915-9. 2016.


Svoboda, A.: Umění umělého života jako cesta k parafrázi umění. In: Kognícia a umelý život 2015, Igor Farkaš, Martin Takáč, Ján Rybár, Jozef Kelemen (eds.). Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3875-2. 2015.


Svoboda, A.: Václav Cigler / Tady a teď. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 18-19, roč. 28, s. 16. ISSN 1210-5236. 2015.


Svoboda, A.: Konstruktivní variace (Vladislav Mirvald). Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 13, roč. 28, s. 16. ISSN 1210-5236. 2015.


Svoboda, A.: Jan Kubíček / Výběr z rané tvorby. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 11, roč. 28, s. 1. ISSN 1210-5236. 2015.


Svoboda, A.: Milan Grygar / François Morellet / Antonio Scaccabarozzi. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 10, roč. 28, s. 6. ISSN 1210-5236. 2015.


Svoboda, A.: Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 7, roč. 28, s. 1 a 6. ISSN 1210-5236. 2015.


Svoboda, A.: Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 5, roč. 28, s. 7. ISSN 1210-5236. 2015.


Svoboda, A.: Milan Grygar: Vizuální a akustické. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 4, roč. 28, s. 16 a 8. ISSN 1210-5236. 2015.


Svoboda, A.: Dialog sil – souzvuk energií (František Kyncl). Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 16—17, roč. 27, s. 16. ISSN 1210-5236. 2014.


Svoboda, A.: Jan Kubíček: Retrospektiva. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 14-15, roč. 27, s. 16. ISSN 1210-5236. 2014.


Svoboda, A.: Vladimír Kopecký – Bouře a Klid. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 13, roč. 27, s. 13 a 16. ISSN 1210-5236. 2014.


Svoboda, A.: Pozitivní geometrie (Karel Štědrý). Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 13, roč. 27, s. 7. ISSN 1210-5236. 2014.


Svoboda, A.: Umělý život a umělé (s)tvoření = věda nebo umění?, s. 183–189; 13 str. rkp. In: Kognitivní věda a umělý život II, Jozef Kelemen, Šárka Vavrečková (eds.). Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky. ISBN 978-80-7248-951-0. 2014.


Svoboda, A.: Organely (Tomáš Medek). Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 8, roč. 27, s. 5. ISSN 1210-5236. 2014.


Svoboda, A.: 8 evropských konkretistů. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 7, roč. 27, s. 6. ISSN 1210-5236. 2014.


Svoboda, A.: Neomediální koexistence (Jana Bernartová). Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 3, roč. 27, s. 3. ISSN 1210-5236. 2014.


Svoboda, A.: Radek Kratina – konečně retrospektiva. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 7, roč. 26, s. 1 a 13, ISSN 1210-5236. 2013.


Svoboda, A.: Prostředí času. (Michal Škoda, Drdova Gallery). Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 7, roč. 26, s. 3. ISSN 1210-5236. 2013.


Svoboda, A.: Umění omezující lidskou přirozenost? A2, Praha: A2, o. s., č. 23, roč. 8, s. 12. ISSN 1803-6635. 2012.


Svoboda, A.: Jedenásť zo strednej Európy. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 21-22, roč. 25, s. 8. ISSN 1210-5236. 2012.


Svoboda, A.: C.E.B. Reas. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 21-22, roč. 25, s. 8. ISSN 1210-5236. 2012.


Svoboda, A.: Jak jiný je svět Stanislava Kolíbala? Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 21-22, roč. 25, s. 1. ISSN 1210-5236. 2012.


Svoboda, A.: Počítačové umění – Počítač jako nástroj nebo nástupce? In: Kognice a umělý život XII, Jozef Kelemen, Pavel Nahodil (ed.). Praha: Agentura Action M, ČVUT v Praze, 2012. s. 203–208. ISBN 978-80-86742-34-2


Svoboda, A.: Systémy a geokonstrukce. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 11, roč. 25, s. 7. ISSN 1210-5236. 2012.


Svoboda, A.: Jiří Hilmar: Jedna + jedna = jedna. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 11, roč. 25, s. 4. ISSN 1210-5236. 2012.


Svoboda, A.: Ašot Haas v Galerii Pecka. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 8, roč. 25, s. 12. ISSN 1210-5236. 2012.


Svoboda, A.: Zoom. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 24, roč. 24, s. 5. ISSN 1210-5236. 2011.


Svoboda, Aleš: Kinetické objekty. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 24, roč. 24, s. 4. ISSN 1210-5236. 2011.


Svoboda, A.: Dialog přes hranice. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 19, roč. 24, s. 16. ISSN 1210-5236. 2011.


Svoboda, A.: Zdeněk Sýkora: 3. 2. 1920, Louny–12. 7. 2011, Louny. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 16–17, roč. 24, s. 3. ISSN 1210-5236. 2011.


Svoboda, A.: Milan Grygar: Antifony a Partitury. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 13, roč. 24, s. 1. ISSN 1210-5236. 2011.


Svoboda, A.: Enter 5: Datapolis. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 10, roč. 24, s. 1, 6. ISSN 1210-5236. 2011.


Svoboda, A.: Fiat forma! Je možné uměleckou (výtvarnou) tvorbu algoritmizovat? In: Kognice a umělý život XI, Jozef Kelemen, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal (ed.). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 247–253. ISBN 978-80-7248-644-1.


Svoboda, A.: Martin Kolář a BOOT_AV v ČSÚ. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 6, roč. 24, s. 12. ISSN 1210-5236. 2011.


Svoboda, A.: Neúnavná výstavba na půdorysu talentu. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 2, roč. 24, s. 12. ISSN 1210-5236. 2011.


Svoboda, A.: Jan Kubíček – Cykly (1951–1985). Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 16–17, roč. 23, s. 1. ISSN 1210-5236. 2010.


Svoboda, A.: Umělý život jako nová úroveň umělecké tvorby. In: Kognice a umělý život X, Jozef Kelemen, Vladimír Kvasnička (ed.). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010, s. 355-362. ISBN 978-80-7248-589-5


Svoboda, A.: Zdeněk Sýkora – Milovník přírody a mág geometrie. Flash Art, Praha: Nadace Praguebiennale/NEON, č. 15, roč. V, s. 54. ISSN 1336-9644. 2010.


Svoboda, A.: Náš nejdražší Sýkora – Zdeněk Sýkora = 90. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 6, roč. 23, s. 1 a 4. ISSN 1210-5236. 2010.


Svoboda, A.: Měkkohlaví v jubilejním roce. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 2, roč. 23, s. 12. ISSN 1210-5236. 2010.


Svoboda, A.: Nový rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, ss. 95–103. In: Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Lenka Sýkorová, Pavel Kappel (ed.). Praha: Gallery, 2009. ISBN 978-80-86990-87-3


Svoboda, A.: Karel Malich – Zdeněk Sýkora / Zdeněk Sýkora – Karel Malich. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 25-26, roč. 22, s. 4. ISSN 1210-5236. 2009.


Svoboda, A.: Transparency. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 13, roč. 22, s. 12. ISSN 1210-5236. 2009.


Svoboda, A.: Ornagramy. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 13, roč. 22, s. 5. ISSN 1210-5236. 2009.


Svoboda, A.: Vzpomínky na budoucnost – tápání v minulosti? Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 4, roč. 22, s. 16. ISSN 1210-5236. 2009.


Svoboda, A.: Land art, nové pojímání prostoru ve výtvarném umění. In: Člověk mezi rozprostraněností a krajinou, Studie k rozmanitosti chápání prostoru, Jaroslav Novoný (ed.). Praha: Toga 2008, s. 185–193. ISBN 978-80-87258-04-0


Svoboda, A.: Ostenze a inovace vizuálního znaku - na příkladech umění 20. století, In: Péče o obraznost / sémiotické přístupy k výtvarnému umění a ve výtvarné výchově, Sympozium ČS InSEA. Praha, Česká sekce InSEA 2008, s. 51–58. ISBN 978-80-904268-0-1


Svoboda, A.: Pohyb jako poselství. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 21, č. 14–15, s. 16. ISSN 1210-5236. 2008


Svoboda, A.: Milan Dobeš - Kinetic Art. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 21, č. 11, s. 1. ISSN 1210-5236. 2008


Svoboda, A.: Ivan Kafka a Tomáš Svoboda. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 21, č. 8, s. 12. ISSN 1210-5236. 2008


Svoboda, A.: Zdeněk Sýkora a Lenka Sýkorová - Létání. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 21, č. 5, s. 1, 1 s. ISSN 1210-5236. 2008.


Svoboda, A.: Franka J. Malina: Bod - Linie - Vesmír. Ateliér, č. 25–26, roč. 20, od s. 1. Praha: Společnost časopisu Ateliér. ISSN 1210-5236. 2007.


Svoboda, A.: Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku. Ateliér, č. 25–26, roč. 20, s. 6. Praha: Společnost časopisu Ateliér. ISSN 1210-5236. 2007.


Svoboda, A.: Prostor pro intuici. Ateliér, Praha: Společnost časopisu Ateliér, č. 23, roč. 20, s. 1. ISSN 1210-5236. 2007.


Svoboda, A.: Praguebiennale 3. Ateliér, č. 13, roč. 20, s. 12. Praha: Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236. 2007.


Svoboda, A.: Vypálené obrazy, Pode Bal: Cover Art. Ateliér, č. 3, roč. 20, s. 4. Praha: Společnost časopisu Ateliér. ISSN 1210-5236. 2007.


Svoboda, A.: Sémiotika, vizuální studia a digitální umění. In: Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova, Sympozium ČS INSEA. Vladimíra Zikmundová, ed., Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 45-51, 7 str. ISBN 80-7043-504-6. 2006.


Svoboda, A.: Optická příroda. Ateliér, č. 25–26, roč. 19, s. 4. Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236. 2006.


Svoboda, A.: Strukturní směřování / Structural drift. In: Strukturní směřování / Structural drift, s. 11-14. Praha: Fakulta humanitních studií, ISBN 80-239-8108-8. 2006.


Svoboda, A.: Sýkora pro veřejný prostor. Ateliér, č. 3, roč. 19, s. 2. Společnost časopisu Ateliér, ISSN 1210-5236. 2006.


Svoboda, A.: Calderova miscelanea. Ateliér, č. 20, roč. 18, s. 8. ISSN 1210-5236. 2005.


Svoboda, A.: Druhý pohled, Mezinárodní bienále současného umění 2005. Ateliér, č. 16-17, roč. 18, s. 1, 4. ISSN 1210-5236. 2005.


Svoboda, A.: Chůze po hraně. Ateliér, č. 21, roč. 18, s. 9. ISSN 1210-5236. 2005.


Svoboda, A.: Když se věda setkává s uměním. Ateliér, č. 19, roč. 18, s. 1 a 5. ISSN 1210-5236. 2005.


Svoboda, A.: SemiCapture Enter Multimediale. Ateliér, č. 14-15, roč. 18, s. 16. ISSN 1210-5236. 2005.


Svoboda, A.: Nietzsche – kultura tragédie a tragédie kultury. In Nietzsche a člověk, s. 36-42, 7 s. Praha: Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií. ISBN 80-239-5355-9. 2005.


Svoboda, A.: Sýkora 2004 (+ 1 = 85). Ateliér, č. 7, roč. 18, s. 1, 12. ISSN 1210-5236. 2005.


Svoboda, A.: Kreativita versus komunikace. In Výtvarná výchova a mody její komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 80-244-0779-5. 2004.


Svoboda, A.: Prohlédnutí pohledu. In Svět jako struktura, struktura jako obraz. Klatovy: Galerie Klatovy/Klenová. ISBN 80-85628-81-3. 2003.


Svoboda A.: Umění pro budoucnost? Ateliér, č. 21, roč. 2, s. 1-2. ISSN 1210-5236. 1989.


Další:

Rozhovor o Klubu konkretistů 3 a jeho výstavě v pražském Topičově saloně 2015 pro Český rozhlas VltavaPoslední změna: 16. listopad 2018 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám