Mgr. Tomáš Vítek, Dr.

Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Oblast odborného bádání

Starořecká filosofie (předsókratici, Empedoklés, Hérakleitos), antické náboženství (božstva, rituály, mystéria), antické lidové myšlení (esoterika, věštění, magie), prolínání filosofie a náboženství (orfismus, pýthagoreismus apod.), antická kosmogonie a kosmologie (teorie vzniku a pořádání světa), antická psychologie (teorie duše, pojetí těla, eschatologie), antická normativita (zákony, mudrosloví, reprezentace chaosu apod.), evropská lyrika 19. a 20. věku (Hölderlin, Rilke, Trakl, Celan).


Bibliografie

Monografické studie

 • Vítek, T., Empedoklés I-III, Praha: Herrmann, 2001-2006.

 • Vítek, T., Sedm mudrců a jejich výroky, Praha: Herrmann, 2010.

 • Vítek, T., Věštění v antickém Řecku I-IV, Praha: Herrmann, 2010-2018.

 • Vítek, T., Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna I, Praha: Herrmann, 2022.


Vybrané odborné články

 • Vítek, T., „Greek Necromancy: Reality or Fiction?”, Acta antiqua academiae scientiarum hungariae 60/1-2, (2020 [2021]), s. 27-51.

 • Vítek, T., „Heraclitus´ Eschatology: Yes or Not?“, Wiener Studien 134 (2021), s. 27-49.

 • Drvota, T. – Vítek, T., „Parménide DK 28 B 16: un fragment méconnue d´Empédocle“, Eiréné 29 (2020/21), s. 179-240.

 • Vítek, T., „Heraclitus, DK 22 B 24: Who is it that the Gods and men honour?“, La parola del passato 2, 72 (2017 [2019]), s. 239-274.

 • Vítek, T., „Talking Statues: A Study of Miraculous Statues and Pictures in the Pagan and Christian Tradition“, in: W. Oerter et al (eds.), Coptica, Gnostica und Mandaica, Leiden: Brill, 2020, s. 195-235.

 • Vítek, T., „Aristotelés a fysiognómonika“, in: Aithér 10, 19 (2018), s. 46-83.

 • Vítek, T., „Allegorical Dreams in Antiquity: Their Character and Interpretation“, Wiener Studien 130 (2017), s. 127-152.

 • Vítek, T., „Greek Hepatoscopy and its Criteria.“ Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 112, 1 (2016), s. 139-164.

 • Vítek, T., „Heraclitus, 22 B 14, D.-K“, Elenchos 36, 2 (2015), s. 195-233.

 • Vítek, T., „Duše jako vzduch: její původ a význam“, in: Reflexe 46 (2014), s. 3-30.

 • Vítek, T., „False Heraclitus: Heraclitus´ dubia and their Typology“, La Parola del Passato 384, 67, 3 (2012), s. 161-197.

 • Vítek, T., „Heraclitus, DK 22 B 44 (frg. 103, Marcovich)“, Emerita 80, 2 (2012), s. 295-320.

 • Vítek, T., „Le Sphairos d’Empédocle et son substrat mythologique“, Elenchos 31, 1 (2010), s. 21-49.

 • Vítek, T., „The Origins of Pythagorean symbola“, La Parola del Passato 357, 64, 4 (2009), s. 241-270.

 • Vítek, T., „O palmickém věštění“, Listy filologické  129/3-4 (2006), s. 243-269.

 • Vítek, T., „Sedm mudrců a jejich výroky“, Filosofický časopis 54, 3 (2006), s. 363-380.

 • Vítek, T., „Nové Empedokleovy verše. Papyrus ze Štrasburku č. 1665-1666“, Reflexe 27 (2004), s. 75-94.

 • Vítek, T., „Heraclitus, fr. B 11, D-K“, La Parola del Passato, 332, 58, 5 (2003), s. 356-371.


Ediční činnost

 • Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Řád a chaos v archaických kulturách, Praha: Herrmann, 2010.

 • Antalík, D., Starý, J., Vítek, T. (eds.), Zákon a právo, Praha: Herrmann, 2010.

 • Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Mudrosloví v archaických kulturách, Praha: Herrmann, 2009.

 • Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách. Praha: Herrmann, 2006.

 • Chlup, R., Havrda, M., Vítek, T. (eds.). Mediterranea: sborník k padesátinám Zdeňka Kratochvíla,Praha: Nakladatelství AMU, 2002.


Poslední změna: 23. listopad 2022 19:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám